Má smysl doplnit linky
MHD o tzv. seniortaxi?
určitě ano 22.2%
spíše ano 34.8%
spíše ne 13.1%
určitě ne 8.6%
nevím 9.6%
je to jedno 10.6%
Hlasujte kliknutím na variantu.