Jak omezuje Vaše cestování MHD
oprava silnice I/37 v Zámku?
velmi výrazně 36.9%
částečně 11.7%
občas 8.7%
vůbec ne 13.6%
nedokáži odpovědět 9.7%
MHD necestuji 19.4%
Hlasujte kliknutím na variantu.