Má smysl doplnit linky
MHD o tzv. seniortaxi?
určitě ano 23.3%
spíše ano 38.8%
spíše ne 12.4%
určitě ne 7.8%
nevím 8.5%
je to jedno 7.8%
Hlasujte kliknutím na variantu.