Jak hodnotíte opravenou zastávku
MHD Studentská v nové poloze?
určitě kladně 66.7%
spíše kladně 7.3%
spíše záporně 5.2%
určitě záporně 9.4%
nezajímá mě to 7.3%
nedokáži rozhodnout 4.2%
Hlasujte kliknutím na variantu.