Přechod na kmenové stránky http://www.mhd-zr.xf.cz

"Blind friendly" verze internetových stránek pro zrakově postižené

Jízdní řád linky MHD Žďár nad Sázavou číslo 3

(směr  Autobusové nádraží - Jamská - ZR 2 - ZR 3 - Autobusové nádraží)
Na této stránce dále následuje tabulka s jízdním řádem linky MHD (všechny buňky tabulky jsou vycentrovány), která má hlavičku na dva řádky. V prvním řádku je uvedeno číslo spoje, ve druhém řádku omezení jízdy spoje, přičemž první sloupec hlavičky tabulky je legenda těchto řádků. Od třetího řádku tabulky následují vlastní časové údaje o spojích linky, v prvním sloupci těchto řádků jsou uvedeny názvy zastávek MHD na lince. Pod tabulkou následuje shrnutí použitých značek ve formě obrázků, které jsou definovány i přímo v jízdním řádu.
POZOR: Všimněte si rovněž situace v mimořádnostech, které naleznete pod odkazem (neotvírá se v samostatném okně) "Změny v provozu a uzavírky".
 

Jízdní řád linky MHD Žďár nad Sázavou číslo 3 (směr  Autobusové nádraží - Jamská - ZR 2 - ZR 3 - Autobusové nádraží):

Platí od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
Spoj
4
6
8
10
12
Omezení
Jede v pracovních dnechspoj číslo 4 na zastávce Bezručova, u pily navazuje na spoj číslo 3 bez přestupu
Jede v pracovních dnech
Jede v pracovních dnech
Jede v pracovních dnech
Jede v pracovních dnechnejede od 28. 12. 2020 do 31. 12. 2020
Autobusové nádraží
06.05
14.05
15.10
18.10
22.05
Jihlavská, HETTICH
06.06
14.06
15.11
18.11
22.06
Jihlavská, ZDAR
06.07
14.07
15.12
18.12
22.07
Brněnská
06.09
14.09
15.14
18.14
22.09
Jamská II
06.11
14.11
15.16
18.16
22.11
Jamská I
06.12
14.12
15.17
18.17
22.12
Novoměstská
06.14
14.14
15.19
18.19
22.14
Neumannova
06.15
14.15
15.20
18.20
22.15
Studentská
06.16
14.16
15.21
18.21
22.16
Vnitřní
06.18
14.18
15.23
18.23
22.18
Květná
06.19
14.19
15.24
18.24
22.19
Bezručova, stadion
06.20
14.20
15.25
18.25
22.20
Nová
06.21
14.21
15.26
18.26
22.21
Vejmluvova
06.23
14.23
15.28
18.28
22.23
Sychrova
06.25
14.25
15.30
18.30
22.25
Bezručova, u pily
06.26
14.27
15.32
18.32
22.27
Bezručova, stadion
[ Neobsazeno ]
14.29
15.34
18.34
22.29
Žižkova
[ Neobsazeno ]
14.31
15.36
18.36
22.31
Brodská, obch.domy
[ Neobsazeno ]
14.32
15.37
18.37
22.32
Dagmarky
[ Neobsazeno ]
14.33
15.38
18.38
22.33
Nádražní
[ Neobsazeno ]
14.34
15.39
18.39
22.34
Autobusové nádraží
[ Neobsazeno ]
14.35
15.40
18.40
22.35