Přechod na kmenové stránky http://www.mhd-zr.xf.cz

"Blind friendly" verze internetových stránek pro zrakově postižené

Jízdní řád linky MHD Žďár nad Sázavou číslo 7

(směr  TOKOZ - Autobusové nádraží)
Na této stránce dále následuje tabulka s jízdním řádem linky MHD (všechny buňky tabulky jsou vycentrovány), která má hlavičku na dva řádky. V prvním řádku je uvedeno číslo spoje, ve druhém řádku omezení jízdy spoje, přičemž první sloupec hlavičky tabulky je legenda těchto řádků. Od třetího řádku tabulky následují vlastní časové údaje o spojích linky, v prvním sloupci těchto řádků jsou uvedeny názvy zastávek MHD na lince.
POZOR: Všimněte si rovněž situace v mimořádnostech, které naleznete pod odkazem (neotvírá se v samostatném okně) "Změny v provozu a uzavírky".

Jízdní řád linky MHD Žďár nad Sázavou číslo 7 (směr  TOKOZ - Autobusové nádraží):

Platí od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
Spoj
2
4
6
8
10
14
16
Omezení
Jede v pracovních dnechnejede od 28. 12. 2020 do 31. 12. 2020
Jede v pracovních dnech
jezdí v sobotujezdí v neděli a ve státem uznané svátky
Jede v pracovních dnech
Jede v pracovních dnechnejede od 28. 12. 2020 do 31. 12. 2020
Jede v pracovních dnechnejede od 28. 12. 2020 do 31. 12. 2020
Jede v pracovních dnechnejede od 28. 12. 2020 do 31. 12. 2020
TOKOZ
04.50
06.00
06.00
07.30
14.00
22.00
Zámek
04.52
06.02
06.02
07.32
14.02
22.02
Bezručova, u pily
04.54
06.04
06.04
07.34
14.04
22.03
Bezručova, stadion
04.55
06.05
06.05
07.35
14.05
22.04
22.35
Květná
04.56
06.06
06.06
07.36
Spoj jede jiným směrem
22.05
Spoj jede jiným směrem
Vnitřní
04.57
06.07
06.07
07.37
Spoj jede jiným směrem
22.06
Spoj jede jiným směrem
Studentská
04.59
06.09
06.09
07.39
Spoj jede jiným směrem
22.07
Spoj jede jiným směrem
Žižkova
05.01
06.11
06.11
07.41
14.06
22.09
22.37
Brodská, obch.domy
05.03
06.13
06.13
07.43
14.07
22.11
22.38
Strojírenská, u mostu
05.04
06.14
06.14
07.43
14.08
22.12
22.39
Strojírenská, u Hajčmanů
05.05
06.15
06.15
07.45
14.09
22.13
22.40
Autobusové nádraží
05.07
06.17
06.17
07.47
14.10
22.15
22.41