Přechod na kmenové stránky http://www.mhd-zr.xf.cz

"Blind friendly" verze internetových stránek pro zrakově postižené

Kontaktní informace
Na této straně jsou nejdříve uvedeny informace o adresách elektronické pošty na provozovatele těchto internetových stránek, na provozovatele MHD a na dopravní úřad pro MHD, který má na starost odborný dozor nad MHD.

V další části následují informace o telefonních číslech na provozovatele MHD a na dopravní úřad pro MHD. Pro kontakt na provozovatele těchto stránek použijte elektronickou poštu.


Adresy elektronické pošty

Provozovatel těchto internetových stránek: Provozovatel MHD Žďár nad Sázavou (ZDAR, a.s.): Dopravní úřad pro MHD Žďár nad Sázavou (MěÚ Žďár nad Sázavou, Odbor komunálních služeb):


Telefonní kontakty

Provozovatel MHD Žďár nad Sázavou (ZDAR, a.s.): Dopravní úřad pro MHD Žďár nad Sázavou (MěÚ Žďár nad Sázavou, Odbor komunálních služeb):