Přechod na kmenové stránky http://www.mhd-zr.xf.cz


"Blind friendly" verze internetových stránek pro zrakově postižené

Linkové jízdní řády MHD Žďár nad Sázavou (navigace)
Na této straně je tabulka bez záhlaví, ve které jsou odkazy na jízdní řády linek MHD. Tabulka má dva sloupce, v prvním sloupci je uvedeno číslo linky, ve druhém sloupci je uveden směr jízdy, přičemž kliknutím na odkaz ve druhém sloupci se otevře příslušný jízdní řád. Jízdní řády jsou zpracovány zvlášť pro každý směr s výjimkou linek číslo 4, 5 a 8, které jsou pouze jednosměrné a mají stejnou výchozí a konečnou zastávku (Autobusové nádraží).
Všimněte si rovněž situace v mimořádnostech, které naleznete pod odkazem (neotvírá se v samostatném okně) "Změny v provozu a uzavírky".
 
Linka 1: HETTICH – nádraží – ZR 3 – Libušín – ZR 5 – TOKOZ
Linka 1: TOKOZ – ZR 5 – Klafar – ZR 3 – nádraží – HETTICH
Linka 2: nádraží – náměstí – Studentská – ZR 5 – Zámek – Pilská nádrž
Linka 2: Pilská nádrž – Zámek – ZR 5 – Studentská – náměstí – nádraží
Linka 3: nádraží – pošta – ZR 3 – ZR 2 – ZR 5 – Jamská – HETTICH – nádraží
Linka 3: nádraží – HETTICH – Jamská – ZR 5 – ZR 2 – ZR 3 – pošta – nádraží
Linka 4: nádraží – ZR 7 – ZR 4 – Studentská – Klafar – ZR 3 – nádraží
Linka 5: nádraží – ZR 4 – Studentská – ZR 5 – ZR 2 – ZR 3 – pošta – nádraží
Linka 6: nádraží – ZR 3 – náměstí – ZR 7 – ZR 5 – Zelená hora, hřbitov – TOKOZ
Linka 6: TOKOZ – Zelená hora, hřbitov – ZR 5 – ZR 7 – náměstí – ZR 3 – nádraží
Linka 7: nádraží – ZR 3 – Studentská – ZR 5 – Zámek – TOKOZ
Linka 7: TOKOZ – Zámek – ZR 5 – Studentská – ZR 3 – nádraží
Linka 8: nádraží – ZR 3 – Klafar – Libušín – Studentská – ZR 4 – nádraží
Linka 9: nádraží – HETTICH – Jamská – nádraží
Linka 9: nádraží – Jamská – nádraží – Klafar – ZR 3 – nádraží