Přechod na kmenové stránky http://www.mhd-zr.xf.cz

"Blind friendly" verze internetových stránek pro zrakově postižené

Stručný výňatek ze Smluvních přepravních podmínek MHD Žďár nad Sázavou
Níže uvedený výňatek ze Smluvních přepravních podmínek nenahrazuje vlastní Smluvní přepravní podmínky !!!

Výňatek ze Smluvních přepravních podmínek

          a) není-li vozidlo plně obsazeno, přičemž o obsazení vozidla rozhoduje řidič na základě údajů v osvědčení o registraci vozidla,
          b) splňuje tarifní podmínky pro přepravu (platný jízdní doklad),
          c) řídí se ustanoveními smluvních přepravních podmínek           - jízdenka pro jednotlivou jízdu,
          - jízdenka časová,
          - průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu, tarifu nebo smluvních přepravních podmínek právo na přepravu,
          - platební (čipová bezkontaktní) karta.