Přechod na kmenové stránky http://www.mhd-zr.xf.cz

"Blind friendly" verze internetových stránek pro zrakově postižené

Informace o MHD Žďár nad Sázavou na mobilu
Pro zkvalitnění informovanosti cestujících v MHD Žďár nad Sázavou bylo rozhodnuto o umístění WAP souborů na volně přístupný server. Zde je zatím následující (vše je stále ve výstavbě):
1) základní informace o žďárské MHD,
2) seznam zastávek MHD s čísly linek,
3) informace o tarifních podmínkách,
4) jízdní řády (momentálně ve výstavbě),
5) kontaktní informace (i na dopravce a Dopravní úřad).

Informace naleznete na svých mobilních telefonech, pokud zadáte: