Přechod na kmenové stránky http://www.mhd-zr.xf.cz

"Blind friendly" verze internetových stránek pro zrakově postižené

Základní informace o MHD Žďár nad Sázavou, aktualityZákladní informace o MHD Žďár nad Sázavou

Městská hromadná doprava ve Žďáru nad Sázavou zabezpečuje přepravní potřeby na území města devíti autobusovými linkami, z toho sedm je v provozu i o víkendu (2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8). Většina linek je kyvadlových, pouze linky 3, 4, 5 a 8 jsou okružní a linka 9 je smyčková. Linky 1, 3, 7 a 9 zajišťují především spojení s průmyslovými lokalitami města, tzv. školní spoje jsou zaintegrovány do jednotlivých linek MHD. Periodický provoz s periodou 60 minut (linka 5 jen v pracovních dnech) je na linkách MHD číslo:
  2 – spojení s centrem, severní částí města a Pilskou nádrží,
  4 – spojení s centrem, východní a západní částí města,
  5 – spojení s centrem a severní částí města,
  8 – spojení s centrem, západní a východní částí města.

Linkami MHD se průměrně měsíčně přepraví okolo 100 tisíc cestujících. Dopravcem pro MHD je společnost ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou. Servis a informace k MHD zajišťuje Informační kancelář v ulici Nádražní 465/15.

Přepravní podmínky se řídí Vyhláškou č. 175/2000 Sb. a provozovatel MHD má zároveň vydány vlastní Smluvní přepravní podmínky.

Na rozdíl od jiných měst zde neexistuje předprodej ("papírových") jízdenek a jejich znehodnocovače, které bývají umístěné ve vozidlech. Jednoduché jízdenky si cestující zakupují přímo u řidiče autobusu MHD a od roku 2004 pravidelní cestující a důchodci nad 70 let používají platební (čipové bezkontaktní) karty. Průkazky nebo čipové karty se vydávají v informační kanceláři na ulici Nádražní 465/15.

Nástup do vozidla je proto z uvedeného důvodu po celou dobu provozu povolen pouze předními dveřmi, výstup potom všemi dveřmi. Na linkách MHD jsou nasazována 3 vozidla Mercedes Benz O530 Citaro, 2 vozidla Mercedes Conecto a dále vozidla příměstského provedení (Karosa, Mercedes a další).

Integrovaný přestupní uzel v lokalitě zastávky Autobusové nádraží zajišťuje vazbu mezi MHD, železniční osobní (tratě číslo 250 a 256) a veřejnou linkovou autobusovou dopravou. Všechny spoje linek MHD obsluhují zastávku Autobusové nádraží (začínají / končí / tranzitují). Na autobusovém nádraží jsou pro jednotlivé linky MHD vyhrazena následující stanoviště:

  • stanoviště 1: pro spoje linek 1, 2, 5 a 7,
  • stanoviště 2: pro spoje linek 3 a 9,
  • stanoviště 3: pro spoje linek 4, 6 a 8.

  • Spoje MHD jsou v provozu v pracovních dnech v době cca 4.10-22.40, o víkendu 4.55-22.40. Na území města není zaveden noční provoz městské hromadné dopravy.