Přechod na kmenové stránky http://www.mhd-zr.xf.cz

"Blind friendly" verze internetových stránek pro zrakově postižené

Změny v provozu a uzavírky MHD Žďár nad Sázavou
Na této straně jsou uvedeny nejdříve informace o současných nebo nedávných změnách v provozu nebo uzavírkách. Poté následují informace o předpokládaných změnách do konce aktuálního roku.

Změny v provozu a uzavírky:

ve dnech od 18. 6. 2022 do 30. 11. 2022 (nebo do odvolání) zrušena zastávka Vodojem, Jamborova; jako náhradní zastávky Novoměstská a Neumannova
ve dnech od 9. 5. 2022 do 30. 9. 2022 (nebo do odvolání) zrušeny zastávky Jihlavská, HETTICH (pro spoj 4 linky 1 (spoj 4 zrušen); pro všechny spoje linky 3 s výjimkou spojů 5, 7 a 12; pro spoje 1, 3 a 5 linky 9), Strojírenská, u Hajčmanů (pro spoje 2 a 3 linky 1) a Autobusové nádraží (pro spoje 2, 3 a 4 linky 1 (spoj 4 zrušen); pro spoje 5, 7 a 12 linky 3) z důvodu opravy komunikace na ulici Jihlavská; jako náhradní zastávky budou Autobusové nádraží (pro spoje 1, 3 a 5 linky 9), Jihlavská, ZDAR (pro spoje 5, 7 a 12 linky 3) a Strojírenská, u mostu (pro spoje 2 a 3 linky 1); zastávka Jihlavská, HETTICH přesunuta do areálu společnosti HETTICH a zastávkové stanoviště zastávky Strojírenská, ŽĎAS pro spoj 3 linky 1 přesunuto k železničnímu mostu
ve dnech od 30. 5. 2022 do 21. 8. 2022 z důvodu pokračování rekonstrukce ulice Santiniho zrušeny zastávky Zámek, Tokoz (pro spoje linky 2 kromě spojů 1, 2, 27 a 28), Pilská nádrž (pro spoje linky 2 kromě spojů 27 a 28) a Bezručova, u pily (pro liché spoje linky 2 kromě spojů 1 a 27); jako náhradní zastávky Tokoz (pro linky 1, 6 a 7), Sychrova: (pro linku 2), Vejmluvova (pro linku 2) a Nová (pro linku 2)

 

Zbývající předpokládané změny v MHD v roce 2022 (neúplnost seznamu vyhrazena):

  • od 20. 6. 2022 do 25. 9. 2022 (nebo do odvolání) z důvodu rekonstrukce ulice Jamborova zrušena zastávka Vodojem, Jamborova; jako náhradní zastávky budou Novoměstská a Neumannova
  • NEPOTVRZENO: dne 27. 8. 2022 od 11:15 do 16:30 zrušena z důvodu konání 20. ročníku mezinárodního závodu Pilman Triatlon 2022 zastávka Pilská nádrž a obě stanoviště zastávky TOKOZ u silnice III/35016; místo toho lze využít první stanoviště zastávky TOKOZ před podnikem, nejblíže k silnici III/35016
  • výstavba okružní křižovatky ulic Jihlavská a Chelčického s očekávaným vlivem na provoz MHD
  • rekonstrukce ulice Studentská s očekávaným vlivem na provoz MHD
  • možnost rekonstrukce ulice Vysocká s očekávaným vlivem na provoz MHD
  • možnost rekonstrukce křižovatky Vysocká-Wonkova-Neumannova s očekávaným vlivem na provoz MHD
  • možnost zřízení stanoviště zastávky Brněnská, policie pro směr od centra
  • možnost zřízení nové zastávky na ulici Dolní (2 stanoviště)