Přechod na kmenové stránky http://www.mhd-zr.xf.cz

"Blind friendly" verze internetových stránek pro zrakově postižené

Ztráty a nálezy, podávání stížnostíZtráty a nálezy

Pokud zjistíte, že jste něco zanechali ve vozidle na lince, je třeba nejprve zjistit, kterou linkou a kterým spojem jste cestovali.

Poté neprodleně kontaktujte dispečink, a to buď osobně nebo telefonicky (viz telefonní číslo pod odkazem "Kontakt"). Všechny nalezené věci totiž předávají řidiči právě na dispečink, kde se skladují.

Při dotazu na ztracenou věc uveďte nejprve číslo linky a spoje na této lince, popřípadě i místo výstupu z autobusu, poté i přesný popis ztracené věci. Číslo linky a spoje (nebo alespoň čas odjezdu) uvádějte z toho důvodu, že jednotlivá vozidla přecházejí mezi spoji různých linek - tudíž je třeba přesně určit vozidlo a řidiče, kterých se uvedená ztráta týká. Řidiči nejsou povinni předat nalezenou věc na dispečink ihned, ale až v době přestávky mezi spoji, tudíž je nutno v případě záporné odpovědi dispečera opakovat dotaz ještě alespoň jednou.

Podávání stížností

Provozovatel MHD ve Žďáru nad Sázavou je držitelem Certifikátu kvality ČSN EN ISO 9002, tedy veškeré stížnosti musí evidovat. Pokud chcete získat odpověď na Vaši stížnost, uveďte prosím adresu, na kterou bude doručena odpověď. U každé stížnosti uveďte přesně její popis (den a hodina (SPZ vozidla), číslo linky a spoje, popis újmy atd.). V případě osobního podání písemné stížnosti si můžete požádat na její kopii o potvrzení jejího přijetí. Podrobné informace o podávání stížností Vám poskytnou dispečeři nebo jiní vedoucí pracovníci na základě manuálu, který mají pro tento případ k dispozici.