english        Kurze Information in Deutsch                
   
MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky

   CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD  
.
   PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE  
   KONTAKT A DISKUZE  
.
   ZAJÍMAVOSTI Z MHD  
   ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ  

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001


             Úvodní stránka / Cestování v rámci MHD  

VYUŽITÍ ODBAVOVACÍCH (ČIPOVÝCH) KARET

NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této stránce jsou informace k nabízeným odbavovacím (čipovým) kartám, využívaným mj.v rámci MHD Žďár nad Sázavou. Tyto informace jsou strukturované do kapitol. V závěru naleznete otázky k těmto kartám. Ceníky jsou k dispozici na stránce Tarif (ceník jízdného).
.

.
ÚVODNÍ INFORMACE:
Již od září 2003 mohou cestující ve vozidlech MHD Žďár nad Sázavou používat k odbavení bezkontaktní čipovou kartu a hradit tímto jízdné a dovozné. 
Zcela zásadně se tím změnil způsob odbavování cestujících starších 70 let, jímž jako doklad k nárokování bezplatné přepravy v MHD Žďár nad Sázavou dříve sloužil občanský průkaz. Bezplatná přeprava osobám starších 70 let je totiž umožněna pouze na základě tzv. Seniorské odbavovací karty
Bezplatná přeprava držitelů zlaté Jánského plakety je umožněna pouze na základě tzv. Odbavovací karty pro držitele zlaté Jánského plakety.
U nárokování ostatních skupin bezplatné přepravy (zejména ZTP a ZTP/P) dle platného tarifu s využitím průkazů nedochází ke změně. Přeprava je umožněna po předložení příslušného průkazu. 
Klasické tištěné časové jízdenky a původní průkazy pro MHD Žďár nad Sázavou jsou zrušeny, vše je nahrazeno tzv. Studentskými, Zlevněnými a Občanskými odbavovacími kartami
Pro odbavení jednotlivých jízd pak i nadále cestující použije platbu v hotovosti, platbu kartou ve formě elektronické peněženky nebo může využít Přenosné karty.
Vpravo je příklad čipové karty pro MHD Žďár nad Sázavou. Čipová karta je podle druhu barevně odlišena (zde Seniorská odbavovací karta) a obsahuje identifikační údaje o držiteli (jméno a příjmení, číslo karty a fotografii držitele). Rozměry karty (zhruba 2:3) jsou následující: výška 54,0 mm, délka 85,5 mm a tloušťka: 0,8 mm. Držitel čipovou kartu může získat (za poplatek 17 Kč) v plastovém pouzdře.
...
PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ KARTY:
Karty můžete získat v informační kanceláři v ulici Nádražní 465/15 ve Žďáru nad Sázavou. 
U adresných karet (tedy s výjimkou Přenosných odbavovacích karet) je nutné vyplnit žádost/smlouvu na vydání bezkontaktní čipové karty, zaplatit potřebný obnos (150 Kč) a do 7 pracovních dnů bude karta držiteli vystavena. Přenosné odbavovací karty mohou být vystaveny na počkání.
Pro vyplnění žádosti/smlouvy je nutné předložení požadované hotovosti, požadovaných dokladů podle typu karty (občanský průkaz) a aktuální fotografie 3,5*4,5 cm, která je po oskenování žadateli vrácena.
Životnost karet je 10 let.
...
JEDNOTLIVÉ TYPY KARET:
Poznámka: Tarifní podmínky pro nepřenosné odbavovací karty jsou k dispozici pod odkazem Tarif (ceník jízdného)
1) Seniorská odbavovací karta 
Tuto kartu na jméno si musí vyřídit občané nad 70 let, kteří chtějí využívat možnosti bezplatné přepravy v rámci linek MHD. Karta bude žadateli vystavena na základě vyplněné žádosti/smlouvy po předložení platného občanského průkazu, fotografie a úhradě poplatku za vystavení karty. Jedná se o kartu nepřenosnou (na jméno), opravňující k bezplatné přepravě v rámci MHD Žďár nad Sázavou. Kupon je platný po dobu platnosti karty (10 let). Na kartu lze nabít kredit do elektronické peněženky. 
2) Studentská odbavovací karta 
Nepřenosná odbavovací karta pro žáky základních škol a studenty středních a vysokých škol, která nahradila původní klasické tištěné časové jízdenky zlevněné a průkazy k těmto jízdenkám. Je určena žákům a studentům navštěvujícím pravidelně v denním studiu školní zařízení. Karta bude žadateli vystavena na jméno na základě vyplněné žádosti/smlouvy po předložení platného občanského průkazu, fotografie a úhradě poplatku za vystavení karty. Za žadatele do 15 let předkládá občanský průkaz jejich zákonný zástupce společně s rodným listem dítěte. Žáci základních škol nemusí dokládat potvrzení o studiu. Studenti středních a vysokých škol musí předkládat potvrzení o studiu každý nový školní rok a při vystavení nové karty, nejpozději však při placení kuponu na nový rok. Po ukončení studia nebo dovršení 26-ti let je držitel povinen požádat o změnu na Přenosnou kartu nebo Občanskou kartu. 
Karta, vystavená na jméno,  slouží jako časová jízdenka měsíční zlevněná, jejíž cena odpovídá platnému, schválenému tarifu. Časové období nemusí být totožné s měsícem kalendářním, ale může být tzv. plovoucí. Bude nastaveno podle požadavku cestujícího od požadovaného dne na jeden měsíc (např. od 14. 9. od 0:00 do 13. 10. do 24:00). Aktivuje se po zaplacení tzv. kuponu. Karta umožňuje nahrání kuponů na dvě období současně (po sobě bezprostředně navazujících). Tzn., že cestující si předplatí jízdenku na 2 měsíce najednou nebo si kupon na další požadovaný měsíc zaplatí v průběhu nebo po skončení platnosti posledního kuponu. Na kartu lze nabít časový kupon i kredit do elektronické peněženky. 
3) Zlevněná odbavovací karta 
Nepřenosná odbavovací karta je určena pro osoby, jimž byl přiznán starobní nebo plný invalidní důchod, která nahradila původní klasické tištěné časové jízdenky zlevněné a průkazy k těmto jízdenkám. Karta bude žadateli vystavena na jméno na základě vyplněné žádosti/smlouvy po předložení platného občanského průkazu, fotografie, úhradě poplatku za vystavení karty a doložení dokladu o přiznání plně invalidního důchodu nebo potvrzení o starobním důchodu nebo potvrzení o pobírání starobního důchodu nebo dokladu o přijetí starobní důchodové částky. 
Karta, vystavená na jméno, slouží jako časová jízdenka měsíční zlevněná, jejíž cena odpovídá platnému, schválenému tarifu. Časové období nemusí být totožné s měsícem kalendářním, ale může být tzv. plovoucí. Bude nastaveno podle požadavku cestujícího od požadovaného dne na  jeden měsíc (např. od 14. 9. od 0:00 do 13. 10. do 24:00). Aktivuje se po zaplacení tzv. kuponu. Karta umožňuje nahrání kuponů na dvě období současně (po sobě bezprostředně navazujících). Tzn., že cestující si předplatí jízdenku na 2 měsíce najednou nebo si kupon na další požadovaný měsíc zaplatí v průběhu nebo po skončení platnosti posledního kuponu. Na kartu lze nabít časový kupon i kredit do elektronické peněženky. 
4) Občanská odbavovací karta 
Nepřenosná odbavovací karta nahradila původní klasické tištěné časové jízdenky a průkazy k těmto jízdenkám. Je určena pro nestudující osoby, které cestují MHD pravidelně a chtějí i nadále využívat výhod měsíční časové jízdenky. Karta bude žadateli vystavena na základě vyplněné žádosti/smlouvy po předložení platného občanského průkazu (u cizinců pasu), fotografie a úhradě poplatku za vystavení karty. 
Karta, vystavená na jméno, slouží jako časová jízdenka měsíční, jejíž cena odpovídá platnému, schválenému tarifu. Časové období nemusí být totožné s měsícem kalendářním, ale může být tzv. plovoucí. Bude nastaveno podle požadavku cestujícího od požadovaného dne na  jeden měsíc (např. od 14. 9. od 0:00 do 13. 10. do 24:00). Aktivuje se po zaplacení tzv. kuponu. Karta umožňuje nahrání kuponů na dvě období současně (po sobě bezprostředně navazujících). Tzn., že cestující si předplatí jízdenku na 2 měsíce najednou nebo si kupon na další požadovaný měsíc zaplatí v průběhu nebo po skončení platnosti posledního kuponu. Na kartu lze nabít časový kupon i kredit do elektronické peněženky. 
5) Odbavovací karta držitele zlaté Jánského plakety 
Tuto kartu na jméno si musí vyřídit držitelé zlaté Jánského plakety, kteří chtějí využívat možnosti bezplatné přepravy v rámci linek MHD. Karta bude žadateli vystavena na základě vyplněné žádosti/smlouvy po předložení platného občanského průkazu, fotografie, úhradě poplatku za vystavení karty a předložení dokladu o získání zlaté Jánského plakety. Jedná se o kartu nepřenosnou (na jméno), opravňující k bezplatné přepravě v rámci MHD Žďár nad Sázavou. Kupon je platný po dobu platnosti karty (10 let). Na kartu lze nabít kredit do elektronické peněženky. 
6) Přenosná odbavovací karta 
Anonymní Přenosná karta je určena pro osoby, které cestují MHD nepravidelně a chtějí získat výhodu možnosti přestupu na kteroukoliv linku MHD v době 30 minut od prvního nástupu, možnost dobití karty v autobusech a možnost využití této karty ve všech autobusech na všech linkách ZDAR, a.s. (funguje jako elektronická peneženka). 
Cestující si na kartu vloží zálohu ve výši minimálně 50,- Kč. Z této zálohy je pak jízdné odečteno při uskutečnění přepravy. Na displeji pokladny se nejdříve zobrazí celkové jízdné a následně zůstatek na kartě. Na vydaném jízdním dokladu jsou pak podrobně vypsány všechny placené tarify a zůstatek. 
KOMBINOVÁNÍ KARET:
Všechny typy adresných nepřenosných karet lze současně používat i jako elektronickou peněženku. Čerpání nabité částky v elektronické peněžence není časově omezeno. Tato možnost je výhodná v případě, když chcete ze své karty platit jízdné s možností přestupu za svoje spolucestující. Stačí k tomu, aby jste si na kartu kromě kuponu vložili zálohu a z této karty je Vám příslušné jízdné podle Vašeho požadavku odečteno při uskutečnění přepravy. Je zajištěno odbavování čipovou kartou na všech linkách ZDAR, a.s. a tím máte možnost využití Vaší karty ve formě elektronické peněženky i mimo MHD Žďár nad Sázavou.
PRŮBĚH ODBAVENÍ KARTOU:
Cestující si na kartu vloží zálohu ve výši minimálně 50,- Kč. Z této zálohy je pak jízdné odečteno při uskutečnění přepravy. Na displeji pokladny pro cestující se nejdříve zobrazí celkové jízdné a následně zůstatek na kartě. Na vydaném jízdním dokladu jsou pak podrobně vypsány všechny důležité informace a zůstatek kreditu na kartě. 
U adresných karet Seniorských, Studentských, Zlevněných a Občanských s nahraným kuponem stačí kartu přiblížit ke čtecímu zařízení pokladny. Čtecí zařízení potvrdí signálem rozsvícené zelené šipky platnost operace a cestující je tímto odbaven. Jízdním dokladem je karta, jízdenka se nevydává. Daňový doklad o zaplacení měsíční jízdenky obdržíte při placení kuponu. Při zjištění zneužití jinou osobou se jedná o jízdu bez platného jízdního dokladu s povinností zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému podle smluvních přepravních podmínek. 
V případě, že cestující chce některou z adresných karet použít k platbě za spolucestující a má na kartě nabitou zálohu (finanční hotovost), požádá řidiče o platbu kartou a oznámí počty a typy požadovaných jízdních dokladů - poté obdrží požadovanou jízdenku. V tomto případě obdrží přestupní jízdenku. Pozor, jízdním dokladem je nejen karta, ale i obě jízdenky - cestující je povinen předložit je ke kontrole. Neprokáže-li se všemi těmito doklady, jedná se o jízdu bez platného jízdního dokladu. 
Při platbě v MHD samostatnou přenosnou odbavovací kartou přiloží cestující kartu ke čtečce karet (nemusí ji vyndávat z pouzdra) a oznámí řidiči platbu přenosnou kartou a počty a typy požadovaných jízdních dokladů. Cestující obdrží jízdenku, která je v tomto případě jízdním dokladem společně s kartou. Při přestupu pak řidiči oznámí platbu přenosnou kartou a znovu přiloží kartu ke čtečce karet - přestup však již oznamovat nemusí. Platnost operace je potvrzena rozsvícením zelené šipky a je vydána přestupní jízdenka. Jízdním dokladem je karta a obě jízdenky. Neprokáže-li se všemi těmito doklady, jedná se o jízdu bez platného jízdního dokladu. 
Povinností cestujícího je si obdržené jízdní doklady zkontrolovat a případnou reklamaci uplatnit ihned. Po více jak pěti minutách není možné reklamovanou jízdenku stornovat. 
VÝHODY:
- Platba čipovou kartou Vám uspoří peníze, levnější je využívání jak elektronické peněženky, tak především kupónů.
- Nemusíte mít při každé jízdě připravené peníze na jízdné v autobusu, zrychlíte nástup do vozidla.
- Rodiče nemusí dětem denně dávat peníze na jízdné v autobusu a mají nad nimi kontrolu hotovosti.
- Na čipovou kartu může cestovat více cestujících (při platbě elektronickou peněženkou).
- Možnost vydání kupónů na tzv. plovoucí období.
- Možnost s čipovou kartou zaplatit i u jiných dopravců, se kterými je uzavřena smlouva.
JEDNOTLIVÁ DOPORUČENÍ A DOPLNĚNÍ:
- Nenechávejte si vyřízení karty na poslední chvíli.
- Kupon na další časové období si zaplaťte včas, aby jste nebyli zaskočeni nemožností odbavení po skončení platnosti kuponu.
- Nezapomeňte, že karty jsou jízdním dokladem, který máte povinnost předložit přepravní kontrole nebo pověřené osobě (kterou může být řidič) ke kontrole.
- Platný jízdní doklad jste povinni mít u sebe po celou dobu trvání přepravy.
- Nezapomeňte, že při platbě ze zálohy na adresné kartě musíte při přestupu do 30 minut řidiči oznámit nejen platbu kartou, ale i požadovaný přestup, aby řidič zvolil správný tarif a nedošlo k odečtení dalšího jízdného.
- Veškeré reklamace uplatněte ihned po vydání jízdního dokladu. Pozdní reklamace nemohou být uznány.
- Kartu kvůli nefunkčnosti lze reklamovat do 2 let od jejího zakoupení.
- Zacházejte s kartou tak, aby nedošlo k jejímu mechanickému, tepelnému a magnetickému poškození a znehodnocení bez možnosti uznání reklamace.
- Karty se zpět nevykupují. Lze však změnit typ karty a žadatele (pouze jedenkrát). Manipulační poplatek za tuto službu činí 30 Kč.
- U nepřenosných karet může být na jednu osobu (žadatele) vystaven pouze 1 typ karty; přenosných karet může být vystaven neomezený počet.
- Částka na elektronické peněžence nesmí překročit 3500 Kč.
- Pokud odbavovací karta nebude využita jako elektronická peněženka nebo jako adresná karta aktivací kupónu po dobu delší 2 let, může dopravce kartu zablokovat.
VZORY DOKLADŮ VYDANÝCH ŘIDIČEM PŘI ZAKUPOVÁNÍ ČI DOBÍJENÍ KARTY VE VOZIDLE:
Při zakoupení nové karty nebo při dobíjení karty je řidič povinen Vám vydat následující druhy dokladů (vzory): 
DOTAZY DORUČENÉ MAILEM:
Pozn.: zelenou barvou jsou uvedeny odpovědi na 13 otázek, které zaslal 26. 11. 2003 mailem odborný referent informatiky Závodu osobní dopravy (firmy ZDAR). Stejný pracovník mailem odpověděl i na otázky 14 a 15 (dne 8. 4. 2004), na otázky 16 a 17 (dne 25. 10. 2004, otázka 16 navíc upřesněna 2. 11. 2004), na otázku 18 (dne 19. 4. 2005) a na otázky 19 až 21 (dne 7. 6. 2005). Dále zodpovězeny pracovníkem otázky číslo 22 (ze dne 20. 6. 2005), 23 (ze dne 4. 10. 2005), 24 (11. 1. 2006),  25 (19. 1. 2006), 26 a 27 (25. 4. 2006), 28 až 31 (10. 10. 2006), 32 až 34 (16. 1. 2007),  35 (15. 2. 2007), 36 a 37 (5. 3. 2007), 38 (20. 4. 2007), 39 (22. 5. 2007), 40 (28. 5. 2007), 41 (22. 8. 2007), 42 a 43 (14. 1. 2008), 44 až 46 (8. 9. 2008), 47 a 48 (11. 1. 2010), 49 až 51 (12. 3. 2010), 52 až 55 (6. 5. 2010), 56 až 61 (10. 11. 2010), 62 až 65 (21. 3. 2011), 66 (27. 5. 2011), 67 až 72 (27. 12. 2011) a 73 až 90 (27. 11. 2013). Otázky 91 až 102 jsou zatím bez odpovědi.
1) Jednotlivé jízdné pro děti od 6-ti do 15-ti let
Zůstanou zachovány průkazky pro tyto děti? Nebo si tito cestující musí vyřídit Přenosnou odbavovací kartu. V instrukcích se hovoří o rušení všech průkazů, lepší by bylo tyto průkazy zachovat. 
Samozřejmě, že zůstanou zachovány průkazy pro děti od 10 do 15 let. Z přepravního řádu vyplývá, že tyto děti jsou povinny při požadování slevy průkaz předložit, proto není v naší kompetenci tyto průkazy rušit. V instrukcích se nehovoří o rušení „všech průkazů“, pouze jsou myšleny průkazky pro cestující, kteří si kupují měsíční jízdenku v MHD. 
2) Vystavení Seniorské odbavovací karty po předložení pasu 
V pasu není uvedena adresa, takže není možno zjistit trvalý pobyt ve Žďáru nad Sázavou u důchodců nad 70 let. Lepší by bylo požadovat předložit pouze platný občanský průkaz. Kartu si totiž mohou obstarat obyvatelé okolních obcí (např. Hamry nad Sázavou, Polnička apod.) a poté cestovat bezplatně spoji linek MHD Žďár nad Sázavou, dotovanými z městského rozpočtu. 
K otázce není v podstatě co dodat. 
3) Opakované předložení dokladu o přiznání důchodu 
Žadatel - současný držitel průkazu na zlevněné jízdné - již jednou doklad o přiznání důchodu předložil. Nebylo by proto správné toto po něm požadovat ještě jednou. Místo dokladu by se mu mohl odebrat průkaz na zlevněné jízdné. 
Jelikož je možnost koupit si měsíční jízdenku za poloviční cenu podmíněna tím, že cestujícímu byl přiznán buď starobní nebo plný invalidní důchod, jsme povinni tuto podmínku kontrolovat. U žadatelů o nový typ jízdního dokladu (čip. kartu), kteří si pořizovali starý typ nejpozději v  roce 2000 a tuto skutečnost nám sdělí, potvrzení o přiznání důchodu nepožadujeme a vyhledáme si ho v archivu dokladů. Přesto si myslím, že důchodový výměr každý z těchto žadatelů má doma, a protože jsme na tuto podmínku upozorňovali předem v propagačních materiálech, není dle mého soudu takový problém vzít si výměr s sebou pro kontrolu. 
4) Dobití adresných nepřenosných karet v autobusech 
Lze dobít tyto karty i v autobusech? Umožní se tak snazší získání kreditu pro spolucestující. 
Z poslední věty tohoto dotazu vyplývá, že tazateli jde zřejmě o dobíjení hotovosti tzv. peněženky na adresné resp. nepřenosné odbavovací karty přímo v autobuse. Toto je samozřejmě možné u všech typů karet. Cestující pouze oznámí řidiči, že chce dobít „peněženku“ a jakou částkou. V tomto případě se nejedná o měsíční jízdenku. Této hotovosti resp. peněženky je možné využít  k zaplacení jízdného v MHD, pokud si z jakýchkoliv důvodů nekoupíte jízdenku měsíční, nebo chcete-li zaplatit jízdné za spolucestujícího. Je možné těmito kartami platit i na příměstských linkách. Samozřejmě ve vozidlech firmy ZDAR, a.s.. Co se týče dobíjení měsíčních kuponů (jízdenek) MHD v autobusech, jsme v jednání s výrobcem, že nám tuto možnost zprovozní. V prosinci by jsme začali testování, zaškolení řidičů atd. a od ledna 2004 by jsme chtěli dobíjet měsíční jízdenky i v autobusech. Samozřejmě, že tato naše představa se může od skutečnosti lišit, ale budeme se snažit cestující veřejnosti vyjít vstříc a dříve zavedenou možnost koupení měsíční jízdenky v autobuse opět realizovat. 
5) Zakoupení měsíčních jízdenek na stávající průkazy do konce roku 2003 
Bude možno ještě do konce roku 2003 zakupovat u řidiče měsíční časové jízdenky na průkazy? Lepší by bylo tuto možnost zachovat, i když se to asi setká s nevolí držitelů odbavovacích karet, kteří si musí kupony neustále nahrávat na příslušné časové období na autobusovém nádraží. 
Jak již bylo sděleno jinde, papírové měsíční jízdenky v MHD končí k 31. 12. 2003. To znamená, že se na leden 2004 již prodávat nebudou. Částečně i z důvodu, který je popsán v 4. dotazu. Těch důvodů je samozřejmě víc, ale nebudu je zbytečně rozvádět. Platí tedy, že kdo bude chtít využít výhody měsíčního jízdného, bude nucen si pořídit kartu odpovídající tarifu jízdenky, kterou využíval dříve. 
6) Přeprava dětí od 6-ti do 15-ti let jako spolucestující 
Jakým způsobem se doloží věk osob, kteří budou cestovat jako spolucestující držitelů karet? Existuje zde riziko, že cestující starší 15-ti let se mohou vydávat za mladší (není upraveno). Jako doporučení by bylo u těchto osob třeba předložení průkazu, který by potvrdil věk osoby. 
Na dotaz je v podstatě odpovězeno v 1. odpovědi. To znamená, že cestující, který kupuje jízdenku kartou osobě ve věku od 10-15 let, je povinen resp. tato osoba, pro kterou je sleva požadována, doložit datum narození potřebným dokladem. 
7) Přestup cestujících - čas 30 minut 
Uvedený čas znamená, do kdy musí být ukončena přeprava nebo do kdy musí cestující nastoupit do posledního spoje? 
Příklad: Cestující si na zastávce Autobusové nádraží zakoupí přestupní jízdenku pro spoj linky 5 v 7.15. Vystoupí na Havlíčkově náměstí a poté za 16 minut nastoupí na náměstí do stejného spoje. Na autobusovém nádraží může teoreticky ještě nastoupit do spoje linky 2 s odjezdem 7.45 s tím, že si jízdenku zakoupí např. v 7.44. 
Přestup do 30-ti minut zdarma znamená, že pokud si cestující koupí lístek kartou v určitý čas, může do 30-ti min. od zakoupení tohoto lístku přestoupit na koukoli MHD zdarma, a to i několikrát, pokud to časově stihne. Příklad uvedený u dotazu je v podstatě správně. Pouze cestující si v 7.15 nekoupí přestupní lístek, ale koupí si kartou běžný lístek za 6 Kč (3Kč) a po 16-ti minutách na Havlíčkově náměstí po přiložení karty dostane přestupní lístek za 0 Kč. Ten samý přestupní lístek dostane i v 7.44 při nastupování do MHD č. 2, jelikož toto stihnul do 30-ti minut. U přenosné platební karty je toto uskutečněno automaticky, u adresných karet při platbě z peněženky je nutno o přestupní lístek požádat řidiče. U obou typů karet je cestující při vydávání přestupního lístku povinen mít u sebe lístek v hodnotě 6 Kč (3 Kč) ne starší 30 minut. MHD č. 5 je specifický případ, kdy za určitých okolností cestující může vystoupit a znovu nastoupit do stejného spoje. V tomto případě přenosná platební karta není schopna automaticky vydat přestupní lístek, jelikož takto reaguje pouze při změně spoje. Je tedy nutné, aby cestující v tomto případě řidiče požádal o vydání přestupního lístku ručně. Samozřejmě za předpokladu, že cestující předloží platný lístek MHD v hodnotě 6 nebo 3 Kč a ne starší 30 minut. 
8) Počet přestupů do 30-ti minut 
Nikde není přesně uveden maximální možný počet přestupů (viz předchozí bod). Pokud se uvažuje pouze s nejvíce jedním přestupem, mělo by se toto zvlášť uvést. 
Viz výše (7). 
9) Přestup na totožný spoj 
Jedná se speciálně o spoje linky číslo 5, jak bylo například uvedeno v bodě číslo 7 (zde je například na Havlíčkově náměstí čas až 19 minut - což postačí k vyřízení nějaké záležitosti v bance apod.). Je otázkou, zda odbavovací systém je nastaven na tuto možnost (opakovaný nástup do stejného spoje). 
Viz výše (7). 
10) Návrat částky za pořízení karty v případě jejich dalšího nepoužívání 
V tomto případě se jedná o rozpor. Pokud si všimneme dřívějších proklamací (například Noviny Žďárska - Vysočina z 15. 5. 2003), tak se tvrdilo: "Čipové karty budou stát 150 korun, ale tato částka bude vrácena, pokud už občan nebude mít o jízdy MHD zájem." Nyní se s tímto nepočítá. Občan byl tedy mylně informován a je na místě zjistit, kde se stala chyba. Navíc v situaci, kdy se jedná o prodej karty, by měl být žadateli vydán o tomto prodeji daňový doklad (zatím toto nebylo zaznamenáno). 
Návrat částky za pořízení karty se provádět nebude, pouze v odůvodněných a velmi akutních případech  (stěhování do jiného města, úmrtí majitele apod. .) Připadá mi to stejné, jako když si koupíte fritovací hrnec a po čase zjistíte, že bude pro Vás ekonomičtější pořídit si remosku. Dovedu si představit reakci prodavače, když mu ho budete chtít vrátit a požadovat od něj vrátit peníze. Je proto dobré rozmyslet si nákup této karty a její ekonomickou výhodnost. Přesto si myslím, že 150 Kč není částka, kterou by jste rozbořili Váš rodinný rozpočet. Co se týče mylného informování veřejnosti, docela by mě taky zajímalo, kdo tyto informace poskytnul, neboť nevěřím, že byly s námi konzultovány před uveřejněním. Daňové doklady samozřejmě ke každé nově vyrobené kartě vydáváme. Doklad dostane také každý, kdo si přijde nabít nový měsíční kupon. 
11) Cenové (procentuální) zvýhodnění držitelů karet oproti úhradě jízdného v hotovosti 
Toto není nikde uvedeno. Například výhoda Přenosné odbavovací karty v možnosti přestupu je nepříliš atraktivní, protože při nemožnosti zpětného vykoupení karty musí cestující (navíc při nezapočítání minimální zálohy 50,- Kč) investovat nevratně 120,- / 150,- Kč (odpovídá 20-ti / 25-ti přestupům). Je tedy na zvážení, zda je toto zajímavé pro cestujícího. 
Zatím nám cenový výměr ministerstva financí legálně neumožňuje poskytnout nějakou procentuální slevu např. při platbě kartou. Museli bychom takto poskytnutou slevu zpětně finančnímu úřadu dodanit. V případě změny daňové politiky min. financí, samozřejmě uvažujeme o zvýhodnění ceny jízdného při platbě kartou. Toto se vztahuje na příměstské linky. U MHD je to trochu jinak, tam o ceně jízdného rozhoduje městský úřad. Ten může umožnit slevu jízdného při platbě kartou. Podle posledních informací se uvažuje o zdražení jednotlivého jízdného při platbě v hotovosti o jednu korunu, avšak  jízda placená kartou by zůstala na původní ceně šesti korun. Jestli k tomuto městský úřad přistoupí, zatím není zcela jisté, bude to zřejmě předmětem dalšího jednání zastupitelstva. 
12) Spolucestující nebudou přestupovat 
Pokud s držitelem karty ve výchozím spoji cestují spolucestující, kteří na rozdíl od něj nebudou přestupovat, bude třeba vydat 2 různé jízdenky? Je to vůbec technicky možné, aby u jednoho spoje se na stejnou kartu vydaly 2 jízdenky (1 přestupní a 1 bez přestupů)? Nebo ve spoji, na který se přestoupí, může být v rozporu s údaji na jízdence i menší počet cestujících než ve spoji výchozím? 
Jak již bylo již uvedeno v bodě 7., cestující si při platbě kartou nekupuje při první transakci přestupní lístek, nýbrž obyčejný lístek v požadované hodnotě (tarifu). Až po následném přestupu, který je uskutečněn do 30 minut na jinou MHD, je mu vydán, a to buď automaticky nebo na požádání, přestupní lístek v nulové hodnotě. Přestupní lístek není vydán na osobu, ale na předchozí lístek a kartu, na kterou byl předchozí lístek vydán. Číslo karty je na obou lístcích (první lístek + přestupní) vytištěno a musí se shodovat. Z toho vyplývá, že např. pokud je kartou zakoupen společný lístek pro 5 osob, z kterých budou na nádraží přestupovat pouze 3 je k tomuto společnému lístku vydán pouze jeden přestupní lístek. Samozřejmě nemůže na společný lístek pro5 osob dál zdarma cestovat 8 osob, kteří se náhodou potkali na nádraží. Vždy jen tolik, na kolik je vydán společný lístek. 
13) Vydávání dokladů cestujícím přepravovaným bezplatně 
Snahou při zavedení čipových karet bylo i přesnější zjištění počtu přepravených osob na jednotlivých spojích. Budou tedy i cestujícím, kteří jsou přepravováni bezplatně, vydávány evidenční lístky s nulovým jízdným? 
Cestujícím, kteří mají ze zákona cestování v MHD zdarma nebudeme vydávat žádný jízdní doklad (jízdenku), přesto je budeme registrovat zvláštním tarifem vytvořeným pro tyto účely. 
14) Nefunkční čipová karta krátce po zakoupení 
Pokud si cestující koupí čipovou kartu například u řidiče (tedy Přenosnou odbavovací kartu) a nebude mu fungovat, lze ji ještě vrátit? Jaká je lhůta pro "okamžitou" reklamaci? 
Každé jednotlivé kartě, kterou nabízíme k prodeji musíme přiřadit tarif , potisknout a zaevidovat. Jde o postup, při kterém bezpečně zjistíme, že je karta nefunkční a takové případy řešíme s naším dodavatelem karet. Pokud by se přesto stalo, že karta je těsně po prodeji nefunkční, (taková karta nepůjde nabít) řidič cestujícímu kartu vymění za jinou. Jinak se na kartu vztahuje reklamační postup (řád), jako na každý jiný výrobek. 
Z 99 % se u reklamovaných karet z důvodů jejich nefunkčnosti, vyskytuje problém poškození karty ze strany uživatele (zlomení karty, vylomení čipu). Chtěl bych touto cestou apelovat na majitele karet, zejména děti, na opatrné zacházení s nimi. Jde přece jenom o slabou kartu z umělé hmoty, která není nezničitelná. 
Peníze z takto poškozené karty, pokud si cestující pořídí novou, samozřejmě převedeme. 
15) Doklad o zakoupení čipové karty od řidiče 
Pokud si cestující zakoupí kartu (tedy Přenosnou odbavovací kartu) u řidiče, jaký dostane doklad? Má u sebe řidič k dispozici paragony? 
Řidič u sebe nemá paragony, k prodávané kartě vytiskne ze strojku doklad o prodeji karty, který má potřebné náležitosti daňového dokladu. 
16) Nové žákovské průkazy v MHD 
Mohou si děti od 6-ti do 15-ti let zakupovat zlevněné jízdenky na jednotlivé jízdné s využitím Žákovského průkazu? 
Slevy žákovského jízdného se v MHD neuznávají. Děti od 6 do 15 let mohou v MHD využít slevy 50% a mohou k prokázání věku použít průkaz žákovského jízdného. Nemohou však na základě tohoto průkazu, požadovat v MHD slevu vyšší. 
17) Jízdní řád versus zpoždění 
Ta lhůta 30 minut s přestupem se vztahuje na čas podle jízdního řádu? Nebo když má navazující autobus MHD zpoždění, tak platí 30 minut od prvního nástupu? 
Lhůta přestupu zdarma do 30 minut, se vztahuje k aktuálnímu času zakoupení jízdenky. Od tohoto momentu je možno přestoupit zdarma do uplynutí 30 min. na kterýkoliv spoj MHD. To vše platí pouze v případě platby čipovou kartou. 
18) Adresné čipové karty i v linkové autobusové dopravě 
Když někdo má čipovou kartu pro studentské měsíční jízdenky, může po dobití používat i tuhle kartu jako přenosnou při dojíždění do Žďáru na kupování normálních jízdenek v linkových autobusech? 
Na jakoukoliv adresnou kartu (Občanská, Studentská, Zlevněná, Seniorská) lze kromě měsíčního kupónu, nabít peníze i do tzv. "Peněženky" a těchto peněz následně použít pro zaplacení jízdného v linkových autobusech společnosti ZDAR, a.s.. Kartou je možné zaplatit i v městské dopravě, pokud si z jakéhokoliv důvodu nekoupíte měsíční jízdenku (kupón) nebo měsíční máte, ale chtěli by jste zaplatit jízdné za spolucestujícího. Doporučuji při nabíjení takové karty přesně sdělit řidiči o jaký typ nabití se jedná, jestli o měsíční kupón MHD nebo o nabití kreditu do "Peněženky". Občas dochází k nedorozuměním a řidič nabije na kartu to, co cestující neměl na mysli. Minimální částka pro dobití je 50Kč, maximální je 999Kč. 
19) Platnost potvrzení pro vydání karty 
Jak staré potvrzení z úřadu o pobírání důchodu se může předložit, aby se mohla vybavit Zlevněná karta pro důchodce? Může být potvrzení staré i více jak půl roku? 
Stáří potvrzení o přiznání důchodu není pro vystavení Zlevněné měsíční karty rozhodující. 
20) Nevyužitá měsíční jízdenka 
Je možno vrátit hotovost za měsíční jízdenku v určitém měsíci, když člověk třeba kvůli nemoci vůbec nejezdil? Do kdy se tak musí učinit, kde se toto dělá a jaké jsou storno poplatky? 
Náhrada za nevyužité jízdné se neposkytuje. 
21) Propadnutí hotovosti na kartě 
Nepropadne mi hotovost na kartě, když ji třeba půl roku nevyužívám? Nebo je třeba vždy do určité doby dobít nějaké peníze na kartu? 
Hotovost nabitá v peněžence na kartě není nijak časově omezena. Pokud majitel karty z jakéhokoliv důvodu nebude kartu používat, o peníze nepřijde. Není nutné pravidelně kartu dobíjet, pokud majitel kartu momentálně nepoužívá. 
22) Barvy platebních karet 
Jak poznám, kterou kartu mám používat hned podle barvy. Na obrázku jsem viděl, že důchodci nad 70 let mají červenou barvu. Jak to je u ostatních? 
Barvy karet používaných v MHD v kombinaci s tarify jsou tyto: 
- červená: Senioři nad 70. let s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou
- modrá: Zlevněná měsíční - pro plně invalidní a starobní důchodce
- zelená: Občanská měsíční - pro ostatní cestující nejen do zaměstnání
- žlutá: Studentská měsíční - pro žáky a studenty základních, středních a vysokých škol. 
23) Lhůta na zhotovení platební karty 
Jak dlouho to trvá, než se vyrobí důchodcovská čipová karta? Bylo by možný, kdyby to pro staré lidi bylo vždycky na počkání? 
Veškeré typy karet vyrábíme pokud možno na počkání. Pouze v mimořádných případech odkládáme vystavení karty na příští pracovní den. 
24) Ztráta přípoje 
Když přijedu na autobusové nádraží zpožděným autobusem 4A nebo 4B a tam mi ujede navazující autobus linky 4A nebo 4B, může mi řidič stornovat přestupní jízdenku nebo alespoň ji prodloužit? 
Řidič v takovémto případě nemůže nic z výše uvedených možností provést. 
25) Zavazadla a čipové karty 
Když mám čipovku a řidič po mě chce v prvním autobuse zaplatit zavazadlo, musím toto zavazadlo platit ještě jednou v dalším autobusu, do kterého přestupuji, i když mám koupenou přestupní jízdenku? 
Nemusíte, přestupní jízdenka se vztahuje i na zavazadlo. 
26) Karta ISIC, debet na kartě 
Je možno používat v MHD i kombinovanou dopravní kartu ISIC pro studenty? Umožňuje se na poslední jízdě přechod do debetu? 
V MHD ve Žďáře nad Sázavou není možné používat kartu ISIC pro studenty. Karty nejsou nastaveny pro možnost přechodu do debetu. 
27) Záruka a reklamace 
Na normální věci se dává 2 roční záruka. To tedy na čipovky neplatí normální záruční a reklamační podmínky, jako je to v Obchodním zákoníku? V jiných městech v MHD normálně toto platí. 
Na námi prodávané čipové karty je poskytována záruka, jako na každé jiné zboží. Samozřejmě na kartu zlomenou nebo jinak poškozenou majitelem, záruku uznat nelze. 
28) Limity dobití karty 
Kolik si mohu minimálně dobít na čipovou kartu? Je toto omezeno i směrem nahoru? 
Minimální stanovená částka pro dobití čipové karty je 50,- Kč. Směrem nahoru není výše dobíjené částky omezena. 
29) Ochrana osobních údajů 
Jak to je s ochranou osobních údajů? Pokud jako firma použijeme přenosnou kartu, může náš šéf od některého vašeho pracovníka zjistit kdy a kam jsme jeli? 
Jsme držiteli certifikátu úřadu na ochranu osobních údajů, který máme na pracovišti výdeje karet k nahlédnutí. 
Druhá část dotazu je poněkud složitější. Velice zkráceně lze říci, že pokud firma vybaví své zaměstnance přenosnou odbavovací kartou a pravidelně jim kartu dobíjí, má nárok na informace o tom, jestli zaměstnanec katu nepoužívá jinak než má povoleno. Na základě informací uložených v odbavovacím zařízení, lze každou jednotlivou kartu podrobně sledovat. Přenosná odbavovací karta zakoupená a používaná soukromou osobou, je pro nás pouze číslo z mnoha, podle kterého nelze blíže určit jakékoliv důvěrné informace (adresa, jméno). 
30) Odhlášení se při výstupu 
Při vystupování z autobusu nemusím dávat ke čtečce kartu? V jiných městech to totiž takto funguje. 
Ne, u odbavovacího systému použitého u naší společnosti není nutné při vystupování přikládat opětovně kartu k odbavovacímu zařízení. 
31) Univerzální karta 
Dojíždím do Brna. České dráhy v současnosti plánují zavedení také čipových karet. Budou tyto karty s vašimi kartami sjednocené? Postačí mi proto jen jedna? 
V dohledné době neplánujeme možnost spolupráce s ČD na sjednocení funkčnosti čipových karet. Bohužel zatím budete muset používat pro každého dopravce, jehož služeb hodláte využít, příslušný typ karty, který dopravce nabízí. 
32) Předvolení tarifu 
Může si dcera, která nepravidelně jezdí dopravou po Žďáru, navolit předem poloviční jízdné, aby to nemusela pokaždé řidiči hlásit a navíc ještě průkazkou dokazovat, kolik je jí let? 
Nemůže, tento typ karty se v našem kartovém systému nepoužívá. Navíc jak vyplývá z dotazu, používá Vaše dcera dopravu nepravidelně, tudíž jí lidově řečeno, ruce ani ústa neupadnou, když jednou za čas vysloví jedno slůvko „poloviční“ a zároveň při tom ukáže řidiči platný průkaz na prokázání věku. 
33) Další funkce karty a získání žádanky 
Nebude mít čipová karta někdy příště i jiné šance na použití při bezhotovostních placeních - tedy jako mimo MHD (šlo by pak vlastně o jakousi "Žďárskou kartu")? Přimlouval bych se za to, kdyby se žádanka o vydání nepřenosné karty mohla stáhnout z internetu, aby se pro ni nemuselo chodit na "autobusák" a pak ještě jednou pro hotovou kartu. 
V nejbližší budoucnosti nepočítáme s realizací tzv. „Žďárské karty“, jelikož je to technicky, organizačně a finančně velmi náročné. Umístit žádanku na adresné karty na webové stránky je dobrý podnět, pokusíme se na tom zapracovat. 
34) Dobíjení karet mimo MHD 
Můžu dobíjet nepřenosné čipovky pro měsíční jízdenky taky v linkových autobusech mimo Žďár? Můžu si v linkovém autobusu zakoupit měsíční kupón ode mnou požadovaného data, abysem pak nezdržoval u vstupu do autobusu MHD? Řidič mi tvrdil že nemůžu. 
Technicky to je možné, ale řidiči mají pokyn toto neprovádět, z důvodů nesprávného zaúčtování tržeb za dobíjení kupónu MHD do příměstských linek, kam tyto tržby nepatří. 
35) Karty pro mimožďárské důchodce starší 70 let 
Opravdu už si může obstarat čipovou kartu "70" i důchodkyně, která není ze Žďáru? V novém ceníku už omezení není!!! 
Ano s platností od 1. 1. 2007 si může „Seniorskou odbavovací kartu“ pořídit i senior starší 70-ti let, který nemá trvalé bydliště ve Žďáru nad Sázavou. 
36) "Důchodci versus invalidé" 
Není diskriminace, když člověk s průkazkou ZTP čipovou kartu mít nemusí a důchodce na 70 let musí? To nestačí jen občanka, kde je datum narození napsaný? 
Diskriminace to samozřejmě není. Spojujete zdraví s věkem, což ne vždy spolu souvisí. Držitel průkazu ZTP má na základě cenového výměru MF 1/2007  a smlouvy s Městským úřadem nárok na jízdu v MHD ve Žďářu nad Sázavou zdarma. Dle stejné smlouvy  má cestující v MHD starší 70-ti let také nárok na bezplatnou přepravu, ovšem za podmínky, že je držitelem „Seniorské odbavovací karty“. 
37) ISIC karty 
Mám ISIC kartu, kterou jsem bez problému jinde využila. Proč to tady nejde? Uvažuje se o tom aspoň? 
Neuvádíte k jakému účelu kartu ISIC chcete využít. Pokud máte na mysli slevu jízdného, můžete využít slevu poskytnutou žákovským jízdným. S jinými typy slev nepočítáme. 
38) Zůstatek na kartě přes internet 
Protože si vždycky nepamatuji, kolik mi na kartě zbývá a jestli musím dobíjet, nešlo by na internetu toto zjistit? Šlo by to třeba zjistit přes číslo karty. 
Pokud si nepamatujete zůstatek kreditu na kartě, doporučuji Vám schovávat si jízdenky, na kterých tato informace je vytištěna. Se zveřejňováním zůstatku kreditu na kartách na internetu nepočítáme. 
39) Pravidelné cestování žáků ve dvou MHD 
Nedá se nějak udělat, aby denně dojíždějící studenti mezi Velkým Meziříčím a Žďárem nemuseli mít dvě čipové karty? Myslím jednu pro měsíčenku MHD Žďár a pro měsíčenku MHD VelMez. S linkovými autobusy mezi městy je to v pohodě. 
Bohužel toto udělat nelze. MHD ve Velkém Meziříčí a MHD ve Žďáru nad Sázavou jsou MHD, na které si každé z měst přispívá ze svého rozpočtu a není tedy možné, aby si cestující nabil kupón ve Velkém Meziříčí a následně ho využíval v MHD ve Žďáru nad Sázavou a obráceně. Na kartu nelze nabít dva kupóny zvlášť pro každou MHD. 
40) "Klouzavý" tarif u Studentských odbavovacích karet 
Proč není možné u žákovských čipových karet to, že budou platit měsíc od koupě a ne povinně pouze v daném měsíci, tedy od 1. dne v měsíci? Vždyť u jiných druhů čipových karet to jde. 
Netuším, kdo Vám tuto mylnou informaci sdělil, ale na 100% i žákovská odbavovací karta má nastavené období platnosti jako „plovoucí“. To znamená, že platí ode dne nabití jeden měsíc. Je to tak stejné u všech měsíčních kupónů MHD jak ve Velkém Meziříčí, tak ve Žďáru nad Sázavou. 
41) Počet společně odbavených cestujících 
Kolik lidí může se mnou jet na čipovou kartu? Je to nějak omezený a dají se kombinovat děti a dospělí nebo i dokonce pes? 
Počet spolucestujících, kterým je hrazeno jízdné z jedné čipové karty není nijak omezen.  Je taky možné kombinovat i různé druhy tarifů při takové platbě (dospělý, poloviční, pes, zavazadlo atd.). 
42) Personifikace odbavovací karty 
Mohu si nechat natisknout na čipovku svůj vlastní obrázek místo toho autobusu? Kolik by to stálo? 
Pro jednotlivce toto možné není. Pokud by některá firma v rámci stabilizačního programu chtěla pro své zaměstnance zakoupit přenosné karty, bylo by možné po dohodě natisknout na zadní stranu karty dodaný reklamní materiál. Cena by byla stanovena po vzájemné dohodě podle počtu potisknutých kusů. 
43) Odbavovací karty pro seniory nad 70 let 
Známá mé babičky jí říkala, že čipové karty pro starší 70 let jsou jen pro Žďáráky. Má pravdu, když jí prý na nádraží toto při začátku prodeje čipových karet povídali? 
Zpočátku bylo vystavení čipové karty pro seniory na 70 let podmíněno trvalým pobytem ve Žďáru nad Sázavou. Dnes již toto neplatí a „Seniorskou kartu“ si může vyřídit i občan, který nemá trvalý pobyt ve Žďáru nad Sázavou. 
44) Žádanka k vydání Odbavovací karty 
Proč tady není možno si stáhnout žádanku o čipovou kartu a předem si ji vyplnit? 
Na tuto otázku by měl spíše odpovědět správce stránek „MHD Žďár nad Sázavou“. Výdej a evidence karet je však trochu složitější, než se na první pohled zdá. Vystavení formuláře žádanky na webové stránky samozřejmě problém není, ale následné identifikační znaky, podle kterých je nově vyrobená karta majiteli vydána, není už zas tak jednoduché realizovat. Pracujeme na aplikaci, která by byla schopna toto zajistit. Byla by ovšem přístupná na oficiálních stránkách společnosti ZDAR, a.s
45) Blokace karet a finanční limit karty 
Prý se již může ukradená čipová karta blokovat, ale tady je napsáno, že to nejde. Je to novinka? Taky se prý nemůže karta dobíjet dle libovůle, je to omezeno - u dotazu 28 říkáte něco jiného. Jsou ještě nějaké novinky u čipovek, aby jsem se nějak neprovinil? 
Ukradenou nebo ztracenou čipovou kartu je možné zablokovat, ale pouze za určitých podmínek: 
1) U karty vyrobené do 1. 1. 2008 vyžadujeme doklad o prodeji karty. Jízdenka nestačí!
2) Je nutná osobní návštěva a vyplnění formuláře o zablokování karty na kontaktním místě, kde je možné kartu zablokovat. 
- Informace aut. nádr.  Žďár nad Sázavou
- Informace aut. nádr.  Velké Meziříčí
- Dispečink  aut. nádr.  Bystřice nad Pern.
3) Zaplatit poplatek 30,- Kč za zablokování karty
Výše hodnoty nabití karty je od 1. 1. 2008 omezena takto:
- Řidič na jedno nabití může nabít pouze 999,- Kč
- Maximální hodnota peněz na kartě může být 3.500,- Kč
Za novinky je možné považovat to, že cca od poloviny září 2008 bude možné kartou naší společnosti zaplatit jízdné v rámci IDS Pk (Integrovaný Dopravní Systém Pardubického kraje) a následně i u dopravců zapojených v tomto systému i mimo IDS Pk. 
46) Přistoupení po trase 
Mám přenosnou kartu. Když nastoupím, tak si koupím jízdenku. Kdyby chtěl někdo známý přistoupit na další zastávce, můžu koupit jízdenku i pro něj? Vystupovali bysme na stejné zastávce. 
Počet jízdenek zakoupených z jedné karty není omezen. Známému můžete z Vaší karty koupit jízdenku, ale až v zastávce, ve které Váš známý nastupuje. 
47) Přenosná karta - prodej ve vozidle 
Mohu si koupit přenosnou čipovou kartu i v autobusu nebo jen v informační kanceláři? Nejsem za Žďáru, jezdím linkovou dopravou a kvůli tomu se mi nechce jezdit do Žďáru. 
Přenosnou kartu lze v této době koupit pouze na kontaktních místech pro prodej čipových karet. Tato místa jsou: 
- Žďár nad Sázavou - informace aut. nádr. 
- Nové Město na Moravě - novinový stánek na aut. nádr.
- Bystřice nad Pernštejnem - dispečink-informace na aut. nádr.
- Velké Meziříčí - informace na aut. nádr.
48) Přenosná karta - jízda na území Jihomoravského kraje (IDS JMK) 
Platí mi čipová karta i tam, kde funguje IDS JMK? Co když přijde na Brněnsku revizor? 
Přenosnou kartou ZDAR, a.s., lze v IDS JMK zaplatit pouze na lince 728336 Tišnov – Vratislávka, kterou obsluhují autobusy naší společnosti. 
49) Doba platnosti Přenosné karty 
Ptám se asi brzy, ale na jízdence se mi objevil text, že za asi 4 roky mi skončí platnost Přenosné karty. To se karta sama zablokuje a na pokladně mi ji pak vymění za novou? Převedou mi i zbývající peníze na kartě nebo ty propadnou? 
Platnost (životnost) vydávaných karet naší společností je 10 let od dne vydání karty. Pouze u karet vydaných do konce října 2003 byla výrobcem karet doporučená životnost na 7 let a jejich platnost u většiny končí 30. června 2010. Především se jedná o karty tzv. Seniorské, kterých v tomto období bylo vyrobeno nejvíce. 
Karta se po uplynutí této doby zablokuje a nebude jí možné dále používat. Pokud budete i nadále chtít využívat výhod platby čipovou kartou, budete si muset koupit novou kartu. Zůstatek kreditu Vám převedeme. To je z technických důvodů možné pouze v informační kanceláři ve Žďáru nad Sázavou. O převod je možné zažádat i v informačních kancelářích v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí, ale toto bude provedeno do 3-5 pracovních dnů. 
Aby bylo možné provést tuto manipulaci s kartou (převod peněz, blokování karty atd.), je nutné prokázat, že jste majitel karty. Více k této problematice je uvedeno na internetových stránkách firmy ZDAR: www.zdar.cz/informace-pro-cestujici. 
50) Přenosná karta na jméno a změna držitele 
Když si zaregistruji kartu na své jméno pro možnost blokace u její ztráty, povoluje se v budoucnu přepsání na někoho jiného? Myslím případ, když se ze Žďárska odstěhuji a pak nebudu kartu potřebovat, tak aby aspoň někdo jiný z ní měl užitek. 
Kartu nemusíte registrovat na jméno. Stačí, pokud máte doklad o prodeji karty nebo pokud ho již nemáte, nechat si u řidiče do 30. 6. 2010 vytisknout náhradní doklad. V případě postoupení karty někomu jinému, by bylo vhodné mu kartu předat i s dokladem. Pokud již přenosnou kartu máte registrovanou na jméno, bylo by vhodné, pokud kartu někomu věnujete, aby byla provedena i změna majitele v naší databázi. S tím souvisí nutnost udělení souhlasu s evidencí osobních údajů. Více k této problematice je uvedeno na internetových stránkách firmy ZDAR: www.zdar.cz/informace-pro-cestujici. 
51) Měsíční kupon u Studentských karet - tzv. plovoucí období 
Chtěla by si ověřit zprávu, že už u čipovek pro žáky se nemusí kupovat měsíčenka od prvního do posledního konkrétního měsíce, ale že to může začínat i v polovině jednoho měsíce a končit v polovině druhého měsíce. Dříve to prý nešlo. Je to pravda? 
Od zavedení měsíčního kupónu na čipové karty tj. od 1. 1. 2004, používáme pro platnost kupónu tzv. plovoucí období. Kupón nabitý např. od 10.3. platí do 9.4. do  24:00hod. Ano je pravda, že před datem 1. 1. 2004 byly papírové měsíční jízdenky pouze na kalendářní měsíc. 
52) Adresná Občanská odbavovací karta pro MHD využitá jinou osobou jako přenosná karta v příměstské autobusové dopravě 
Když si v rámci rodiny půjčím dělnickou měsíční čipovou kartu na MHD, můžu potom si sám kupovat jednotlivé jízdenky v linkových autobusech? Nebude vadit, že tam je fotografie a jméno někoho jiného? 
Nelze si v rámci rodiny půjčovat adresnou kartu přidělenou na konkrétního uživatele. Pokud budete jako spolucestující majitele karty, je možné, aby Vám koupil ze své karty jízdenku jak v MHD, tak i v linkovém autobusu. Pro účely tzv. rodinné karty vydáváme PŘENOSNOU kartu. 
53) Doklady potřebné při registraci Přenosné odbavovací karty - občanský průkaz 
Až si budu registrovat přenosnou čipovku na jméno pro možnost zablokování u její ztráty, musím ukázat i občanku? Nikde se o tom nepíše, že by byla občanka potřeba a to se mi nezdá. A jak to bude u registrace přenosných čipovek u dětí, co občanku nemají? 
V současné době vydáváme přenosné karty bez nutnosti registrace karty na jméno. K manipulaci s kartou (zablokování, vrácení kreditu z poškozené karty nebo z karty, u které skončila platnost), je nutné předložit doklad o zakoupení karty. Pokud doklad již nemáte, je možné získat do 30. 6. 2010 na požádání u řidiče podobný doklad. Nejedná se v tomto případě o doklad o zakoupení, ale o doklad o vlastnictví karty. Je na něm uvedena i platnost (životnost) karty. U blokování karty je nutné vyplnit žádanku a při této příležitosti se předkládá občanský průkaz ke kontrole. Registrace adresných karet u dětí mladších 15-ti let, se provádí prostřednictvím zákonného zástupce. 
54) Doklad o zakoupení odbavovací karty a čitelnost údajů 
Co mám dělat, když potvrzení o koupi čipovky má vybledlý text a nejde už přečíst? To je podobný jako u jízdenek, protože ty vyblednou taky a pak to není možný třeba ani dát jako doklad o nákladech za minulý rok. 
Do 30. 6. 2010 je možné obstarat si náhradní doklad ke kartě (viz. odpověď 53). Zacházení s papírem, na kterém jsou vytištěny jízdenky má svá určitá pravidla. Jelikož se nejedná o běžný papír, ale papír, jehož povrchová vrstva reaguje na teplo a světlo, je nutné papír uchovávat na suchém a tmavém místě. Také je nutné zamezit vzájemnému tření papíru. Dochází tímto k oděru termocitlivé vrstvy, na které je text vytištěn. Ideální způsob, jak dlouhodoběji uchovat čitelnost dokladů na tomto typu papíru, je okopírovat si doklad (jízdenky) na obyčejný papír. 
55) Zlevněná odbavovací karta versus průkaz ZTP 
Doslechl jsem se, že kdo má ZTP, tak bude muset mít současně i čipovou kartu pro invalidní důchodce. Není to nějaký nesmysl muset mít oboje, když doteď stačila ZTP? 
Pokud máte na mysli odbavení v režimu MHD, stačí Vám, a pokud je mi známo, tak i do budoucna, pouze průkaz ZTP nebo ZTP/P. 
56) Nejstarší odbavovací karty a jejich platnost 
Babičce jsme před lety koupili kartu na městskou, aby mohla jezdit zadarmo. Teď u pozůstalosti po ní jsme chtěli kartu vrátit nebo aspoň přeprogramovat na použití pro jiného člena rodiny. Řidič autobusu nám řekl, že to nejde, že je karta propadlá. Jak to, když byla vydaná na dobu neurčitou? 
S dovolením začnu od konce otázky. Zdůrazňuji, že žádná námi vydaná karta, není na dobu neurčitou. Dnes vydávané karty mají zaručenou životnost 10 let. Prosím neplést si se záruční dobou. Ta je u karet stejná, jako u jiného zboží, a to 2 roky od dne zakoupení. Karty vydávané v období srpen 2003 až listopad 2003 byly vydány s pevně stanoveným datem konce jejich platnosti a to 30. 6. 2010. Nastavení platnosti karet bylo určeno dodavatelem systému předprodeje karet. Po určitém čase a po dohodě s dodavatelem karet nám bylo umožněno vydávat karty s dobou životnosti na 10 let. 
Z dotazu není jasné, kdy byla Vaše karta, resp. karta Vaší babičky, zakoupena. Doporučuji Vám zajít do informační kanceláře ZDAR, a.s. (ul. Sadová 2237), kde Vám zjistí platnost karty, popř. se dohodnete na dalším postupu. 
57) Žákovská odbavovací karta a Studentská odbavovací karta 
Chtěla jsem dceři zřídit čipovou kartu žákovskou. Řekli mi, že žákovské nejsou, ale jen studentské. Ale žákovské taky vedete a studentské jsou hlavně pro mládež. Jak to proto je? 
Žákovské odbavovací karty se používají pouze v MHD ve Velkém Meziříčí. Pokud chcete využívat tento typ karty (časového kupónu), a jste z Velkého Meziříčí, nevidím v tom nejmenší problém. Pokud jste ovšem ze Žďáru nad Sázavou, nabízí se Vám pouze možnost využít studentský časový kupón, který je pro věkovou skupinu 6 – 26 let. 
58) Platnost seniorské odbavovací karty 
Moje matka má už skoro osumdesát, ale MDH občas jede. Teď jí šofér odmítl vzít zadarmo, že musí mít novou plastovou jízdenku. Proč to chcete a nemůžete jí tuhle starou plastovou jízdenku nechat na dožití, jako je to u občanských průkazů, které taky se nemění a jsou na dožití? Ona jezdí jednou za čas a snad si nemusí kvůli tomu kupovat novou plastovou jízdenku! 
Občanský průkaz zatím není elektronické zařízení, jako je čipová karta. Abychom mohli garantovat funkčnost čipové karty, musíme se řídit doporučením výrobce těchto karet. Ten nám doporučil, že karty nesmí být používány déle než 10 let. Po uplynutí této doby není možné kartu dále používat. 
Podmínkou bezplatné přepravy v MHD ve Žďáru nad Sázavou pro seniory starší sedmdesáti let, je vlastnictví funkční bezkontaktní čipové karty, které říkáme „SENIORSKÁ odbavovací karta“. Snad se mnou budete souhlasit, že při současné životnosti karty, je 15 korun za rok, jinak bezplatného využívání MHD ZR, směšná částka. 
59) Zkrácení doby životnosti seniorské odbavovací karty 
Před sedmi lety jste nabídli důchodcům za 120 korun čipové karty. Karty měly být platné 10 let. Když se zkrátila doba platnosti, budete vracet poměrnou zbývající část peněz při zakupování karty nové? 
Žádnou poměrnou část vracet nebudeme. 
60) Zaslání přenosné karty poštou 
Kbybych poslal potřebné peníze na váš účet, můžete mi poslat anonymní kartu poštou nebo po smluveném autobusu? Bydlím mimo Žďár a na autobusáku mám čas jen na přestup mezi busem a MHD, takže do těch vašich unimobuněk bych se již nestihl stavit. Děkuji předem. 
Zaslání karty poštou neprovádíme. Doporučím Vám dohodnout se s některým z našich řidičů. Ten Vám kartu ve výdejním místě vyzvedne a Vám následně prodá. Běžně to takto řešíme s cestujícími, kteří mají omezenou možnost dostavit se na prodejní místo. 
61) Místo zakoupení/vyřízení odbavovací karty 
Chtěla jsem si koupit čipovku. Prý vás přestěhovali. Kam mám teď jít? 
Informace resp. kontaktní místo, kde je možné zakoupit čipovou kartu, bylo opravdu přestěhováno. Nová adresa je ul. Sadová 2237, Žďár nad Sázavou. Pokud navštívíte internetové stránky www.zdar.cz, tak pod odkazem „Info pro cestující“ najdete informaci o změně adresy i s odkazem na mapu, s přesným určením místa, kde se nově informace nacházejí. 
62) Dobíjení odbavovací karty bezhotovostně 
muzu si dobijet cipovou kartu bezhotovostne? jaky je cislo uctu? potom se jako variabilni symbol ma zadat cislo cipove karty? 
U společnosti ZDAR bezhotovostní dobíjení karet není možné. 
63) Přestupní jízdenka pro zavazadlo nebo psa 
Na čipovou kartu si můžu koupit přestupní jízdenku pro sebe. Ale jde koupit čipovou kartou přestupní jízdenka třeba pro zavazadlo nebo psa nebo po přestupu musím platit znova? 
Přestupní jízdenka je považována jako bonus za odbavení čipovou kartou. Vztahuje se tedy na všechny druhy jízdného v MHD ve Žďáru nad Sázavou. Při zakoupení více jízdenek jednou kartou, je při přestupu (do 30 min.) nutné zakoupit stejný počet přestupních jízdenek (evidence počtu přepravených osob na spoj). Pro kontrolu musí cestující předložit jízdenky z předešlé jízdy a čipovou kartu, kterou byly jízdenky zaplaceny. 
64) Cena za pořízení odbavovací karty 
Nevím jak jste přišli na 150 Kč u koupě čipové karty. Díval jsem se schválně na internet a jen slabá pětina měst nabízí čipové karty za stejnou nebo vyšší cenu jak Žďár. Hlavně mi neříkejte, že pár korun nikoho nezabije, to říkají i ostatní, takže dohromady ode všech těch pár korun je už slušná sumička peněz. To se pak získávají tržby na lidech, co? Tady je můj krátký výlet po internetu o cenách čipovek. 
100 Kč: Blansko, Havířov, Karlovy Vary, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Nový Jičín, Havlíčkův Brod, Jihlava, Rychnov nad Kněžnou, Žamberk, Týniště nad Orlicí 
105 Kč: Ostrava 
115 Kč: Opava 
120 Kč: Chomutov, Mladá Boleslav, Most, Kladno 
130 Kč: Vsetín 
140 Kč: Liberec 
a taky někde mají aspoň menší cenu pro děti do 15 let nebo důchodce jako v Blansku za 80 Kč nebo v Uherském Brodě za 50 Kč 
Na cenu karty se došlo prostou kalkulací. Možná by bylo vhodné, když už jste si dal tu práci zjistit cenu karty u jiných dopravců, porovnat také nabízené výhody, a především dobu, po kterou je možné kartu používat. Asi byste po přepočtu ceny za jeden rok používání karty, viděl cenu trochu jinak. 
65) Projekt městské karty 
Nebude se chystat městská čipová karta kterou by se kromě MDH platilo vstupné, parkovné, půjčování knih v knihovně a podobně? 
Zatím se o takovém zapojení města do kartového systému nejednalo. Navíc stávající typ karty neumožňuje implementaci více aplikací, které by umožňovaly platbu jinde, než na odbavovacím zařízení v autobuse. 
66) Čtvrtletní a roční jízdenka 
Nechcete zavádět levnější jízdenky na delší čas než je teď jeden měsíc? Aspoň myslím že by ta jízdenka byla levnější jak měsíční.  :-)) 
Ano plánujeme, že v druhé polovině roku 2011 nabídneme cestujícím v MHD ZR možnost zakoupit si také časový kupón na období čtvrt resp. půl roku. Aby bylo využívání těchto kupónů zajímavější, bude jejich cena nižší, než prostý násobek ceny měsíčního kupónu. Kupón bude možné nabít na stávající karty. Nebude tedy nutné pořizovat kartu novou. Vše ovšem závisí na konečné dohodě s vedením města. 
67) Síťová jízdenka 
Nehodila by se lidem i síťová jízdenka na kratší dobu jak měsíc, že by MHD mohli třeba jezdit jen pracovní týden nebo turisti celý víkend po městě na jednou koupenou síťovou jízdenku? 
Firma ZDAR zatím neuvažuje o takovéto možnosti. 
68) Akce na čipové karty 
Proč byly problémy při poslední akci na čipové karty, že se nedostávalo karet pro všechny zájemce? 
Firma ZDAR nemá zprávy o tom, že by byly problémy s prodejem čipových karet při zářijové akci. Z prodejních míst, ani od cestujících. Karet měla firma ZDAR dostatek. 
69) Kombinace časových jízdenek 
Můžu si na střídačku podle libosti postupně kupovat měsíční, čtvrtletní a pololetní jízdenky, nebo je to potřeba nastavit řidičem? Je pro mě problém si kupovat to na prázdniny, protože jinak prodělám. 
Časový kupón lze libovolně střídat. 
70) Akce na čipové karty 
Proč se Zdar líp nepřipravil s čipovkami na nával na začátek školního roku, když mohl čekat, že to rodiče budou chtít kupovat pro své školáky? 
Viz odpověď č. 68. 
71) Zdražení čipových karet a časových jízdenek 
Nebudete chvíli po spuštění čtvrtletních a půlročních jízdenek zdražovat, a to i samotnou čipovou kartu? 
Od Nového roku dojde ke zvýšení ceny jízdného v MHD ZR, a to cca o 10%. Jak u jednotlivého jízdného, tak i u časových kupónů. O zdražení čipových karet firma ZDAR neuvažuje. 
72) Zdražení časových jízdenek zakupovaných pomocí čipových karet 
Zdraží se od Nového roku měsíční jízdenky přes čipové karty o zvýšení DPH nebo o víc? 
Viz odpověď č. 71. 
73) Časové jízdenky i pro spoje veřejné linkové autobusové dopravy na území města 
O kolik si musím připlatit k časové jízdence, abych mohl po městě jezdit linkovými autobusy ZDAR? Dojíždím pravidelně a v jednom směru je pro mě lepší linkový autobus. V ceníku jsem to nenašel. 
V linkových (příměstských) autobusech není možné používat časový kupón. Ten je výhradně určen pro MHD. 
74) Čipové karty v MHD pro držitele zlaté Janského plakety 
Proč musí mít najednou majitelé Janského plakety povinně místo průkazky čipovou kartu? Doteď to nevadilo. 
Z důvodu nové a prokazatelnější evidence držitelů. Následně také jejich využívání. 
75) Platnost čipové karty pro držitele zlaté Janského plakety 
Doba platnosti čipové karty pro majitele Jánského plakety je bez omezení? 
Doba platnosti kupónu Janského plakety na čipové kartě je totožná s dobou životnosti čipové karty. Tedy 10 let. 
76) Kompatibilita čipové karty firmy ZDAR s chystanou Moravskou kartou 
Bude čipová karta firmy ZDAR pro MHD a linkové autobusy kompatibilní s připravovanou Moravskou kartou kvůli Boskovicku, kde ZDAR taky jezdí? 
Zatím nedokážeme odhadnout, jak se rozhodne koordinátor IDS JMK. Pokud bude chtít vzájemné uznávání karet. 
77) Záruční doba na čipovou kartu 
Záruka na čipovou kartu je 2 roky nebo více? 
Záruka je 2 roky. 
78) Přívěsek místo čipové karty 
Nebyl by pro dítě lepší přívěsek s čipem než čipová karty? Pověsí si ji na krk a spíš ji neztratí. 
Náš dodavatel čipů má v nabídce pouze tento typ čipu. 
79) Rozměry čipové karty 
Čipová karta je moc tlustá a mohla by být o něco menší. Nešlo by s tím něco dělat? 
Nešlo. 
80) Více možností použití čipové karty 
Nešly by použít čipovky pro MHD i pro jiný účel? Třeba když bude pro opakované vstupy do nového akvaparku potřeba čipovka, aby nemusely být v peněžence čipovky dvě. 
Stávající typ karty tuto nadstavbu neumožňuje. 
81) S-karta pro MHD 
Budu mít asi Skartu. Nešlo by ji používat i pro cestování žďárskou dopravou? 
Nešlo. 
82) Expresní vydání karty 
Kolik je příplatek za expresní vydání čipové karty? 
0,- Kč. Neznáme v našich obchodních podmínkách "Expresní vydání čipové karty". 
83) Přiložení karty ke čtečce 
Dříve jsem čipovou kartu nemusela vyndávat z peněženky, teď mi bez vyndání nefunguje. Proč? 
Patrně máte spolu s naší kartou v peněžence i jinou kartu podobného typu, od jiného vydavatele. 
84) Zakupování pouzdra pro čipovou kartu 
Proč chcete peníze ještě za pouzdro pro čipovou kartu, když ta sama o sobě stojí 150 korun? Nemělo by to být součástí ceny? 
Při zakoupení nové čipové karty, je samozřejmě obal v ceně karty. Pokud si chcete obal zakoupit navíc, je zpoplatněn. 
85) Přenosný měsíční kupón 
Nezavedete měsíční přenosné čipové karty? Kolik by stály? 
S touto variantou nepočítáme. 
86) Zlomená čipová karta 
Co mám dělat, když zlomím čipovou kartu? 
Vzít si doklady o zakoupení této karty a zajít do informační kanceláře. Tam s Vámi tento problém vyřeší. 
87) Význam pojmu "elektronická peněženka" 
Co myslíte tou elektronickou peněženkou jako čipovou kartou? 
Elektronická peněženka (EP) je jedna z funkcí čipové karty. Nabitím peněz do EP převedete peníze z fyzické podoby do podoby elektronické. Následně si takto převedenými penězi můžete uhradit jízdné. 
88) "Nabourání se" do čipové karty 
Může se stát, že mi někdo vykradl kus kreditu na kartě? Připadá mi zůstatek nějaký malý. :-( 
Vykradení kreditu z čipové karty je v běžných podmínkách nemožné. To že se Vám zdá, že zůstatek "je nějaký malý" může mít několik příčin. Pokud máte ten pocit, bylo by vhodné se s takovou kartou dostavit k nám, abychom provedli podrobnější analýzu jestli k tomu opravdu došlo, popř. jak. 
89) Platnost karty 
Jak zjistím konec platnosti čipovky, když už nemám od ní účtenku? 
Informace o konci platnosti/životnosti karty, je uvedena na každé jízdence. Pokud používáte časový kupón, je tato informace uvedena na dokladu o nabití kupónu. Lze také požádat řidiče, který Vám může tuto informaci ověřit přímo na displeji odbavovacího zařízení. 
90) Typ karty 
Zajímám se o čipové karty. Jaký typ karty má ZDAR? Je to Standard nebo Desfire? 
Mifare Standard. 
91) Platnost karty 
Když dobíjím čipovou kartu, už tam není napsaná platnost karty. Jak to teď zjistím? 
Otázka zatím bez odpovědi.
92) Dobití končící karty 
Řidiči nechtějí dobíjet s přesností na koruny, jen desetikoruny od 50 Kč výše. Když mi končí karta, tak mi potom ten zbytek peněz propadne? 
Otázka zatím bez odpovědi.
93) Poplatek za změnu majitele adresné karty 
Platí se něco, když chci převést na někoho jiného svoji čipovku pro měsíční jízdenky? 
Otázka zatím bez odpovědi.
94) Vrácení poměrné částky za nevyužitou časovou jízdenku 
Když onemocním v půlce měsíce, je možné vrácení peněz za neprojeté dny u měsíční jízdenky? 
Otázka zatím bez odpovědi.
95) QR jízdenky 
Neplánujete QR jízdenky, jako mají POSEIDON v IDS Jihomoravského kraje? Píše se o tom na http://idsjmk.cz/poseidon.aspx.
Otázka zatím bez odpovědi.
96) Počet současně odbavených 
Kolik lidí může současně cestovat na jednu čipovou kartu?
Otázka zatím bez odpovědi.
97) Zakoupení čipové karty u pokladen Českých drah 
Proč není možné si taky koupit čipovou kartu na vlakovém nádraží a musí se chodit až k parku U Ivana?
Otázka zatím bez odpovědi.
98) Využití bankovních karet
Nebude se v MHD v budoucnu moci platit i kreditními bankovními kartami jako u pokladen v obchodech?
Otázka zatím bez odpovědi.
99) Kupon na dobití karty 
Nebudou nějaké kupony - třeba s čárovým kódem -, aby se daly čipové karty dobíjet i bez nutnosti sebou nosit kartu?
Otázka zatím bez odpovědi.
100) 24hodinová jízdenka 
Když si denní jízdenku koupím z čipové karty, musím mít sebou papírovou jízdenku od řidiče nebo stačí čipová karta?
Otázka zatím bez odpovědi.
101) Webová aplikace 
Teď máte nový web. Bude nějak propojený s čipovými kartami, bude tam nějaké přihlášení ke své kartě?
Otázka zatím bez odpovědi.
102) Zablokování karty 
Jak mám přesně postupovat, kdyby mi někdo sebral kartu?
Otázka zatím bez odpovědi.
103) Cena 24hodinové jízdenky 
Proč není cena 24hodinové jízdenky levnější při zakoupení přes čipovou kartu než v hotovosti?
Otázka zatím bez odpovědi.
104) Krajská čipovka 
Budou se dnešní čipové karty nahrazovat za chystané krajské čipové karty?
Otázka zatím bez odpovědi.
105) Společné odbavení 
Kolik lidí může jet současně na jednu čipovou kartu, když jsou třeba různého věku?
Otázka zatím bez odpovědi.
.

.
.
VÝLEPOVÉ LINKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY (vždy nové okno):
linka 1, linka 2, linka 3, linka 4, linka 5, linka 6, linka 7, linka 8 a linka 9.
.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Vyhledávání spojení (nové okno)
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Tarif (ceník jízdného)
-.Mapa sítě linek
-.Smluvní přepravní podmínky
-.Změny v provozu a uzavírky
-.Interaktivní mapa MHD