MHD Žďár nad Sázavou

 

 

Platí od 30. 5. 2022 do 21. 8. 2022

výlukový jízdní řád

Linka  2

 

 

nádraží – náměstí – Studentská – ZR 5 – Zámek – Pilská nádrž a zpět

Spoj

1

 

23

25

3

5

7

9

11

13

15

17

27

19

29

21

Omezení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobusové nádraží

5.00

7.40

8.40

9.40

10.40

11.40

12.40

13.40

14.40

15.40

16.40

17.40

18.40

19.40

20.40

Jihlavská, ZDAR

5.02

7.42

8.42

9.42

10.42

11.42

12.42

13.42

14.42

15.42

16.42

17.42

18.42

19.42

20.42

Brněnská, policie

5.03

7.43

8.43

9.43

10.43

11.43

12.43

13.43

14.43

15.43

16.43

17.43

18.43

19.43

20.43

Horní

5.04

7.44

8.44

9.44

10.44

11.44

12.44

13.44

14.44

15.44

16.44

17.44

18.44

19.44

20.44

Havlíčkovo náměstí

5.06

7.46

8.46

9.46

10.46

11.46

12.46

13.46

14.46

15.46

16.46

17.46

18.46

19.46

20.46

Studentská

5.08

7.48

8.48

9.48

10.48

11.48

12.48

13.48

14.48

15.48

16.48

17.48

18.48

19.48

20.48

Vnitřní

5.09

7.49

8.49

9.49

10.49

11.49

12.49

13.49

14.49

15.49

16.49

17.49

18.49

19.49

20.49

Květná

5.10

7.50

8.50

9.50

10.50

11.50

12.50

13.50

14.50

15.50

16.50

17.50

18.50

19.50

20.50

Bezručova, stadion

5.11

7.51

8.51

9.51

10.51

11.51

12.51

13.51

14.51

15.51

16.51

17.51

18.51

19.51

20.51

Bezručova, u pily

5.13

17.53

Nová

7.53

8.53

9.53

10.53

11.53

12.53

13.53

14.53

15:53

16:53

18:53

19:53

20.53

Vejmluvova

7.54

8.54

9.54

10.54

11.54

12.54

13.54

14.54

15:54

16:54

18:54

19:54

20.54

Sychrova

7.56

8.56

9.56

10.56

11.56

12.56

13.56

14.56

15:56

16:56

18:56

19:56

20.56

Zámek

|

|

TOKOZ

5.17

17.57

Pilská nádrž

17.58

 

opačný směr

Spoj

 

2

24

26

4

6

8

10

12

14

16

18

28

20

30

22

Omezení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilská nádrž

18.00

TOKOZ

7.10

18.01

Zámek

|

|

Sychrova

 

7.57

8.57

9.57

10.57

11.57

12.57

13.57

14.57

15.57

16.57

18.57

19.57

20.57

Vejmluvova

 

Nová

 

Bezručova, u pily

7.19

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.05

19.00

20.00

21.00

Bezručova, stadion

7.21

8.02

9.02

10.02

11.02

12.02

13.02

14.02

15.02

16.02

17.02

18.07

19.02

20.02

21.02

Květná

7.22

8.03

9.03

10.03

11.03

12.03

13.03

14.03

15.03

16.03

17.03

18.08

19.03

20.03

21.03

Vnitřní

7.23

8.04

9.04

10.04

11.04

12.04

13.04

14.04

15.04

16.04

17.04

18.09

19.04

20.04

21.04

Studentská

7.24

8.05

9.05

10.05

11.05

12.05

13.05

14.05

15.05

16.05

17.05

18.10

19.05

20.05

21.05

Havlíčkovo náměstí

7.26

8.07

9.07

10.07

11.07

12.07

13.07

14.07

15.07

16.07

17.07

18.12

19.07

20.07

21.07

Horní

7.28

8.09

9.09

10.09

11.09

12.09

13.09

14.09

15.09

16.09

17.09

18.14

19.09

20.09

21.09

Brněnská, policie

Jihlavská, ZDAR

7.30

8.11

9.11

10.11

11.11

12.11

13.11

14.11

15.11

16.11

17.11

18.16

19.11

20.11

21.11

Autobusové nádraží

7.32

8.13

9.13

10.13

11.13

12.13

13.13

14.13

15.13

16.13

17.13

18.18

19.13

20.13

21.13

 

  jede v pracovních dnech

*  spoj jede po jiné trase

|   spoj zastávkou projíždí

 spoj je zpravidla obsluhován bezbariérově přístupným vozidlem

 

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.