MHD Žďár nad Sázavou

 

 

Platí od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Linka  2

 

 

nádraží – náměstí – Studentská – ZR 5 – Zámek – Pilská nádrž a zpět

Spoj

1

 

23

25

3

5

7

9

11

13

15

17

27

19

29

21

Omezení

 20

 

 

 

 

 

 

 

 

80

80

80

80

Autobusové nádraží

5.05

7.40

8.40

9.40

10.40

11.40

12.40

13.40

14.40

15.40

16.40

17.40

18.40

19.40

20.40

Jihlavská, ZDAR

5.07

7.42

8.42

9.42

10.42

11.42

12.42

13.42

14.42

15.42

16.42

17.42

18.42

19.42

20.42

Brněnská, policie

5.08

7.43

8.43

9.43

10.43

11.43

12.43

13.43

14.43

15.43

16.43

17.43

18.43

19.43

20.43

Horní

5.09

7.44

8.44

9.44

10.44

11.44

12.44

13.44

14.44

15.44

16.44

17.44

18.44

19.44

20.44

Havlíčkovo náměstí

5.11

7.46

8.46

9.46

10.46

11.46

12.46

13.46

14.46

15.46

16.46

17.46

18.46

19.46

20.46

Studentská

5.13

7.48

8.48

9.48

10.48

11.48

12.48

13.48

14.48

15.48

16.48

17.48

18.48

19.48

20.48

Vnitřní

5.14

7.49

8.49

9.49

10.49

11.49

12.49

13.49

14.49

15.49

16.49

17.49

18.49

19.49

20.49

Květná

5.15

7.50

8.50

9.50

10.50

11.50

12.50

13.50

14.50

15.50

16.50

17.50

18.50

19.50

20.50

Bezručova, stadion

5.16

7.51

8.51

9.51

10.51

11.51

12.51

13.51

14.51

15.51

16.51

17.51

18.51

19.51

20.51

Bezručova, u pily

5.18

7.53

8.53

9.53

10.53

11.53

12.53

13.53

14.53

15.53

16.53

17.53

18.53

19.53

20.53

Zámek

5.20

7.55

8.55

9.55

10.55

11.55

12.55

13.55

14.55

15.55

16.55

17.55

18.55

19.55

20.55

TOKOZ

5.22

7.57

8.57

9.57

10.57

11.57

12.57

13.57

14.57

15.57

16.57

17.57

18.57

19.57

20.57

Pilská nádrž

7.58

8.58

9.58

10.58

11.58

12.58

13.58

14.58

15.58

16.58

17.58

18.58

19.58

20.58

 

opačný směr

Spoj

 

2

24

26

4

6

8

10

12

14

16

18

28

20

30

22

Omezení

 

 

 

 

 

 

 

 

80

80

80

80

Pilská nádrž

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

TOKOZ

7.15

8.01

9.01

10.01

11.01

12.01

13.01

14.01

15.01

16.01

17.01

18.01

19.01

20.01

21.01

Zámek

7.17

8.03

9.03

10.03

11.03

12.03

13.03

14.03

15.03

16.03

17.03

18.03

19.03

20.03

21.03

Bezručova, u pily

7.19

8.05

9.05

10.05

11.05

12.05

13.05

14.05

15.05

16.05

17.05

18.05

19.05

20.05

21.05

Bezručova, stadion

7.21

8.07

9.07

10.07

11.07

12.07

13.07

14.07

15.07

16.07

17.07

18.07

19.07

20.07

21.07

Květná

7.22

8.08

9.08

10.08

11.08

12.08

13.08

14.08

15.08

16.08

17.08

18.08

19.08

20.08

21.08

Vnitřní

7.23

8.09

9.09

10.09

11.09

12.09

13.09

14.09

15.09

16.09

17.09

18.09

19.09

20.09

21.09

Studentská

7.24

8.10

9.10

10.10

11.10

12.10

13.10

14.10

15.10

16.10

17.10

18.10

19.10

20.10

21.10

Havlíčkovo náměstí

7.26

8.12

9.12

10.12

11.12

12.12

13.12

14.12

15.12

16.12

17.12

18.12

19.12

20.12

21.12

Horní

7.28

8.14

9.14

10.14

11.14

12.14

13.14

14.14

15.14

16.14

17.14

18.14

19.14

20.14

21.14

Brněnská, policie

Jihlavská, ZDAR

7.30

8.16

9.16

10.16

11.16

12.16

13.16

14.16

15.16

16.16

17.16

18.16

19.16

20.16

21.16

Autobusové nádraží

7.32

8.18

9.18

10.18

11.18

12.18

13.18

14.18

15.18

16.18

17.18

18.18

19.18

20.18

21.18

 

20  nejede od 27. 12. 2023 do 29. 12. 2023

80  nejede 24. 12. 2023, 31. 12. 2023

 

  jede v pracovních dnech

*  spoj jede po jiné trase

 spoj je zpravidla obsluhován bezbariérově přístupným vozidlem

 

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.