MHD Žďár nad Sázavou

 

Platí od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Linka  3

 
nádraží – pošta – ZR 3 – ZR 2 – ZR 5 – Jamská – HETTICH – nádraží a zpět

1

3

5

7

9

Spoj

 

4

6

8

10

12

14



20

82

Omezení

 



20

82

5.11

…

13.16

21.16

21.16

Autobusové nádraží (tam/zpět)

…

…

14.40

15.40

18.40

22.40

22.40

5.13

…

13.17

21.17

21.17

Nádražní (tam/zpět)

…

…

14.39

15.39

18.39

22.39

22.39

5.15

…

13.19

21.19

21.19

Dagmarky (tam/zpět)

…

…

14.38

15.38

18.38

22.38

22.38

5.16

…

13.20

21.20

21.20

Libická (tam/zpět)

…

…

14.37

15.37

18.37

22.37

22.37

5.17

…

13.21

21.21

21.21

Sázavská (tam/zpět)

…

…

14.36

15.36

18.36

22.36

22.36

5.19

…

13.23

21.23

21.23

Bezručova, stadion (tam/zpět)

…

…

14.34

15.34

18.34

22.34

22.34

5.20

…

13.24

21.24

21.24

Nová

…

…

5.22

…

13.26

21.26

21.26

Vejmluvova

…

…

5.24

…

13.28

21.28

21.28

Sychrova

…

…

5.26

6.32

13.30

21.30

21.30

Bezručova, u pily

…

6.31

14.32

15.32

18.32

22.32

22.32

Sychrova

…

6.30

14.30

15.30

18.30

22.30

22.30

Vejmluvova

…

6.28

14.28

15.28

18.28

22.28

22.28

Nová

…

6.26

14.26

15.26

18.26

22.26

22.26

5.28

6.34

13.32

21.32

21.32

Bezručova, stadion (tam/zpět)

…

6.25

14.25

15.25

18.25

22.25

22.25

5.29

6.35

13.33

21.33

21.33

Květná (tam/zpět)

…

6.24

14.24

15.24

18.24

22.24

22.24

5.31

6.37

13.35

21.35

21.35

Vnitřní (tam/zpět)

…

6.23

14.23

15.23

18.23

22.23

22.23

5.33

6.39

13.37

21.37

21.37

Studentská (tam/zpět)

…

6.21

14.21

15.21

18.21

22.21

22.21

5.35

6.41

13.39

21.39

21.39

Neumannova (tam/zpět)

…

6.20

14.20

15.20

18.20

22.20

22.20

5.37

6.43

13.41

21.41

21.41

Novoměstská (tam/zpět)

…

6.19

14.19

15.19

18.19

22.19

22.19

5.39

6.45

13.43

21.43

21.43

Jamská I (tam/zpět)

…

6.17

14.17

15.17

18.17

22.17

22.17

5.40

6.46

13.44

21.44

21.44

Jamská II (tam/zpět)

…

6.16

14.16

15.16

18.16

22.16

22.16

5.42

6.48

13.46

21.46

21.46

Brněnská (tam/zpět)

…

6.14

14.14

15.14

18.14

22.14

22.14

5.44

6.50

13.48

21.48

21.48

Jihlavská, ZDAR (tam/zpět)

…

6.12

14.12

15.12

18.12

22.12

22.12

5.46

6.52

13.50

21.50

21.50

Jihlavská, HETTICH (tam/zpět)

…

6.11

14.11

15.11

18.11

22.11

22.11

5.47

6.53

13.51

21.51

21.51

Autobusové nádraží (tam/zpět)

…

6.10

14.10

15.10

18.10

22.10

22.10

 

 

20 nejede od 27. 12. 2018 do 31. 12. 2018

82 nejede 24. 12. 2018, 31. 12. 2018

  spoj číslo 4 na zastávce Bezručova, u pily navazuje na spoj číslo 3 bez přestupu

 

 

*  jede v pracovních dnech                                                                   *  jede v neděli

  spoj jede po jiné trase

 

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.