MHD Žďár nad Sázavou

 

Platí od 9. 5. 2022 do 29. 5. 2022

výlukový jízdní řád

Linka  3

 
nádraží – pošta – ZR 3 – ZR 2 – ZR 5 – Jamská – HETTICH – nádraží a zpět

 

1

3

5

7

9

 

Spoj

 

4

6

8

10

12



 

Omezení

 



5.16

…

13.16

21.21

21.23

…

Autobusové nádraží (tam/zpět)

…

…

14.32

15.32

18.32

22.32

5.17

…

13.17

21.22

21.24

…

Nádražní (tam/zpět)

…

…

14.31

15.31

18.31

22.31

5.19

…

13.19

21.24

21.26

…

Dagmarky (tam/zpět)

…

…

14.30

15.30

18.30

22.30

5.20

…

13.20

21.25

21.27

…

Libická (tam/zpět)

…

…

14.29

15.29

18.29

22.29

5.21

…

13.21

21.26

21.28

…

Sázavská (tam/zpět)

…

…

14.28

15.28

18.28

22.28

…

…

Bezručova, stadion (tam/zpět)

…

…

…

…

Nová

…

…

…

…

Vejmluvova

…

…

…

…

Sychrova

…

…

…

…

Bezručova, u pily

…

…

…

…

Sychrova

…

…

…

…

Vejmluvova

…

…

…

…

Nová

…

…

…

…

Bezručova, stadion (tam/zpět)

…

…

5.25

6.25

13.25

21.30

21.32

…

Květná (tam/zpět)

…

6.24

14.24

15.24

18.24

22.24

5.27

13.27

21.32

21.34

…

Vnitřní (tam/zpět)

…

6.23

14.23

15.23

18.23

22.23

5.29

6.29

13.29

21.34

21.36

…

Studentská (tam/zpět)

…

6.21

14.21

15.21

18.21

22.21

5.31

6.31

13.31

21.36

21.37

…

Neumannova (tam/zpět)

…

6.20

14.20

15.20

18.20

22.20

5.33

6.33

13.33

21.38

21.40

…

Novoměstská (tam/zpět)

…

6.19

14.19

15.19

18.19

22.19

5.35

6.35

13.35

21.40

21.42

…

Jamská I (tam/zpět)

…

6.17

14.17

15.17

18.17

22.17

5.36

6.36

13.36

21.41

21.43

…

Jamská II (tam/zpět)

…

6.16

14.16

15.16

18.16

22.16

5.38

6.38

13.38

21.43

21.45

…

Brněnská (tam/zpět)

…

6.14

14.14

15.14

18.14

22.14

5.40

6.40

13.40

21.45

21.47

…

Jihlavská, ZDAR (tam/zpět)

…

6.12

14.12

15.12

18.12

22.12

13.42

21.47

…

Jihlavská, HETTICH (tam/zpět)

…

22.11

5.43

6.43

…

…

21.50

…

Autobusové nádraží (tam/zpět)

…

6.10

14.10

15.10

18.10

…

 

 

  spoj číslo 4 na zastávce Květná navazuje na spoj číslo 3 bez přestupu

 

 

*  jede v pracovních dnech                                                                  *  jede v neděli

  spoj jede po jiné trase

|   spoj zastávkou projíždí

 

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.