MHD Žďár nad Sázavou

 

Platí od 11. 3. 2023 do 31. 12. 2023

Výlukový jízdní řád

 

Linka  3

 
nádraží – pošta – ZR 3 – ZR 2 – ZR 5 – Jamská – HETTICH – nádraží a zpět

 

1

3

5

7

9

 

Spoj

 

4

6

8

10

12



82

 

Omezení

 



5.11

…

13.11

21.16

21.18

…

Autobusové nádraží (tam/zpět)

…

…

14.40

15.40

18.40

22.40

5.12

…

13.12

21.17

21.19

…

Nádražní (tam/zpět)

…

…

14.39

15.39

18.39

22.39

5.14

…

13.14

21.19

21.21

…

Dagmarky (tam/zpět)

…

…

14.38

15.38

18.38

22.38

5.15

…

13.15

21.20

21.22

…

Libická (tam/zpět)

…

…

14.37

15.37

18.37

22.37

5.16

…

13.16

21.21

21.23

…

Sázavská (tam/zpět)

…

…

14.36

15.36

18.36

22.36

5.18

…

13.18

21.23

21.25

…

Bezručova, stadion (tam/zpět)

…

…

14.34

15.34

18.34

22.34

5.19

…

13.19

21.24

21.26

…

Nová

…

…

5.21

…

13.21

21.26

21.28

…

Vejmluvova

…

…

5.23

…

13.23

21.28

21.30

…

Sychrova

…

…

5.25

6.32

13.25

21.30

21.32

…

Bezručova, u pily

…

6.31

14.32

15.32

18.32

22.32

…

Sychrova

…

6.30

14.30

15.30

18.30

22.30

…

Vejmluvova

…

6.28

14.28

15.28

18.28

22.28

…

Nová

…

6.26

14.26

15.26

18.26

22.26

5.27

6.34

13.27

21.32

21.34

…

Bezručova, stadion (tam/zpět)

…

6.25

14.25

15.25

18.25

22.25

5.28

6.35

13.28

21.33

21.35

…

Květná (tam/zpět)

…

6.24

14.24

15.24

18.24

22.24

5.30

6.37

13.30

21.35

21.37

…

Vnitřní (tam/zpět)

…

6.23

14.23

15.23

18.23

22.23

5.32

6.39

13.32

21.37

21.39

…

Studentská (tam/zpět)

…

6.21

14.21

15.21

18.21

22.21

5.34

6.41

13.34

21.39

21.40

…

Neumannova (tam/zpět)

…

6.20

14.20

15.20

18.20

22.20

…

Novoměstská (tam/zpět)

…

5.38

6.45

13.38

21.43

21.45

…

Jamská I (tam/zpět)

…

6.17

14.17

15.17

18.17

22.17

5.39

6.46

13.39

21.44

21.46

…

Jamská II (tam/zpět)

…

6.16

14.16

15.16

18.16

22.16

5.41

6.48

13.41

21.46

21.48

…

Brněnská (tam/zpět)

…

6.14

14.14

15.14

18.14

22.14

5.43

6.50

13.43

21.48

21.50

…

Jihlavská, ZDAR (tam/zpět)

…

6.12

14.12

15.12

18.12

22.12

5.45

6.52

13.45

21.50

21.52

…

Jihlavská, HETTICH (tam/zpět)

…

6.11

14.11

15.11

18.11

22.11

5.46

6.53

13.46

21.51

21.53

…

Autobusové nádraží (tam/zpět)

…

6.10

14.10

15.10

18.10

22.10

 

 

82  nejede 9. 4. 2023, 30. 4. 2023, 7. 5. 2023, 24. 12. 2023, 31. 12. 2023, jede také 10. 4. 2023, 1. 5. 2023, 8. 5. 2023

  spoj číslo 4 na zastávce Bezručova, u pily navazuje na spoj číslo 3 bez přestupu

 

 

*  jede v pracovních dnech                                                                  *  jede v neděli

  spoj jede po jiné trase

 

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.