MHD Žďár nad Sázavou

Platí od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Linka  4

 

nádraží – ZR 7 – ZR 4 – Studentská – Libušín – ZR 3 – nádraží

Spoj

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

39

Omezení

20

 

 

10

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

*31

*31

20

Autobusové nádraží

4.55

5.10

5.50

6.50

7.30

7.50

8.50

9.50

10.50

11.50

12.50

13.50

14.50

15.50

16.50

17.50

18.50

20.50

Jihlavská, ZDAR

4.57

5.12

5.52

6.52

7.32

7.52

8.52

9.52

10.52

11.52

12.52

13.52

14.52

15.52

16.52

17.52

18.52

20.52

Brněnská, policie

4.58

5.13

5.53

6.53

7.33

7.53

8.53

9.53

10.53

11.53

12.53

13.53

14.53

15.53

16.53

17.53

18.53

20.53

Novoměstská

5.00

5.15

5.55

6.55

7.35

7.55

8.55

9.55

10.55

11.55

12.55

13.55

14.55

15.55

16.55

17.55

18.55

20.55

Vodojem, Jamborova

5.02

5.17

5.57

6.57

7.37

7.57

8.57

9.57

10.57

11.57

12.57

13.57

14.57

15.57

16.57

17.57

18.57

20.57

Neumannova

5.04

5.19

5.59

6.59

7.39

7.59

8.59

9.59

10.59

11.59

12.59

13.59

14.59

15.59

16.59

17.59

18.59

20.59

Studentská

5.05

5.20

6.00

7.00

7.40

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

21.00

Wonkova

5.06

5.21

6.01

7.01

7.41

8.01

9.01

10.01

11.01

12.01

13.01

14.01

15.01

16.01

17.01

18.01

19.01

21.01

Libušínská

5.08

5.23

6.03

7.03

7.43

8.03

9.03

10.03

11.03

12.03

13.03

14.03

15.03

16.03

17.03

18.03

19.03

21.03

Žižkova

5.10

5.25

6.05

7.05

7.45

8.05

9.05

10.05

11.05

12.05

13.05

14.05

15.05

16.05

17.05

18.05

19.05

21.05

Brodská, obch.domy

5.11

5.26

6.06

7.06

7.46

8.06

9.06

10.06

11.06

12.06

13.06

14.06

15.06

16.06

17.06

18.06

19.06

21.06

Libická

5.12

5.27

6.07

7.07

7.47

8.07

9.07

10.07

11.07

12.07

13.07

14.07

15.07

16.07

17.07

18.07

19.07

21.07

Okružní, horní

5.13

5.28

6.08

7.08

7.48

8.08

9.08

10.08

11.08

12.08

13.08

14.08

15.08

16.08

17.08

18.08

19.08

21.08

Okružní, rozc. Hamry

5.14

5.29

6.09

7.09

7.49

8.09

9.09

10.09

11.09

12.09

13.09

14.09

15.09

16.09

17.09

18.09

19.09

21.09

Okružní, dolní

5.16

5.31

6.11

7.11

7.51

8.11

9.11

10.11

11.11

12.11

13.11

14.11

15.11

16.11

17.11

18.11

19.11

21.11

Strojírenská, u mostu

5.18

5.33

6.13

7.13

7.53

8.13

9.13

10.13

11.13

12.13

13.13

14.13

15.13

16.13

17.13

18.13

19.13

21.13

Strojírenská, ŽĎAS

5.34

Strojírenská, u Hajčmanů

5.20

5.36

6.15

7.15

7.55

8.15

9.15

10.15

11.15

12.15

13.15

14.15

15.15

16.15

17.15

18.15

19.15

21.15

Autobusové nádraží

5.22

5.37

6.17

7.17

7.57

8.17

9.17

10.17

11.17

12.17

13.17

14.17

15.17

16.17

17.17

18.17

19.17

21.17

 

 

10  nejede 29. 1. 2021, od 1. 2. 2021 do 7. 2. 2021, 1. 4. 2021, od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021, od 27. 10. 2021 do 29. 10. 2021, od 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021

20  nejede od 27. 12. 2021 do 31. 12. 2021

31  nejede 31. 12. 2021

 spoje 3, 23 a 39 po příjezdu na konečnou zastávku Autobusové nádraží pokračují jako spoje linky 9 směr Jihlavská, HETTICH a Jamská bez přestupu

 

  jede v pracovních dnech

  spoj jede po jiné trase

    

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.