MHD Žďár nad Sázavou

Platí od 18. 6. 2022 do 16. 12. 2022

výlukový jízdní řád

Linka  4

 

nádraží – ZR 7 – ZR 4 – Studentská – Libušín – ZR 3 – nádraží

Spoj

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

39

Omezení



 

 

10

 

 

 



 

 

 

 

*

*



Autobusové nádraží

4.55

5.10

5.50

6.50

7.30

7.50

8.50

9.50

10.50

11.50

12.50

13.50

14.50

15.50

16.50

17.50

18.50

20.50

Jihlavská, ZDAR

4.57

5.12

5.52

6.52

7.32

7.52

8.52

9.52

10.52

11.52

12.52

13.52

14.52

15.52

16.52

17.52

18.52

20.52

Brněnská, policie

4.58

5.13

5.53

6.53

7.33

7.53

8.53

9.53

10.53

11.53

12.53

13.53

14.53

15.53

16.53

17.53

18.53

20.53

Novoměstská

5.00

5.15

5.55

6.55

7.35

7.55

8.55

9.55

10.55

11.55

12.55

13.55

14.55

15.55

16.55

17.55

18.55

20.55

Vodojem, Jamborova

Neumannova

5.04

5.19

5.59

6.59

7.39

7.59

8.59

9.59

10.59

11.59

12.59

13.59

14.59

15.59

16.59

17.59

18.59

20.59

Studentská

5.05

5.20

6.00

7.00

7.40

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

21.00

Wonkova

5.06

5.21

6.01

7.01

7.41

8.01

9.01

10.01

11.01

12.01

13.01

14.01

15.01

16.01

17.01

18.01

19.01

21.01

Libušínská

5.08

5.23

6.03

7.03

7.43

8.03

9.03

10.03

11.03

12.03

13.03

14.03

15.03

16.03

17.03

18.03

19.03

21.03

Žižkova

5.10

5.25

6.05

7.05

7.45

8.05

9.05

10.05

11.05

12.05

13.05

14.05

15.05

16.05

17.05

18.05

19.05

21.05

Brodská, obch.domy

5.11

5.26

6.06

7.06

7.46

8.06

9.06

10.06

11.06

12.06

13.06

14.06

15.06

16.06

17.06

18.06

19.06

21.06

Libická

5.12

5.27

6.07

7.07

7.47

8.07

9.07

10.07

11.07

12.07

13.07

14.07

15.07

16.07

17.07

18.07

19.07

21.07

Okružní, horní

5.13

5.28

6.08

7.08

7.48

8.08

9.08

10.08

11.08

12.08

13.08

14.08

15.08

16.08

17.08

18.08

19.08

21.08

Okružní, rozc. Hamry

5.14

5.29

6.09

7.09

7.49

8.09

9.09

10.09

11.09

12.09

13.09

14.09

15.09

16.09

17.09

18.09

19.09

21.09

Okružní, dolní

5.16

5.31

6.11

7.11

7.51

8.11

9.11

10.11

11.11

12.11

13.11

14.11

15.11

16.11

17.11

18.11

19.11

21.11

Strojírenská, u mostu

5.18

5.33

6.13

7.13

7.53

8.13

9.13

10.13

11.13

12.13

13.13

14.13

15.13

16.13

17.13

18.13

19.13

21.13

Strojírenská, ŽĎAS

5.34

Strojírenská, u Hajčmanů

5.20

5.36

6.15

7.15

7.55

8.15

9.15

10.15

11.15

12.15

13.15

14.15

15.15

16.15

17.15

18.15

19.15

21.15

Autobusové nádraží

5.22

5.37

6.17

7.17

7.57

8.17

9.17

10.17

11.17

12.17

13.17

14.17

15.17

16.17

17.17

18.17

19.17

21.17

 

 

10  nejede od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022, od 26. 10. 2022 do 27. 10. 2022

 spoje 3, 23 a 39 po příjezdu na konečnou zastávku Autobusové nádraží pokračují jako spoje linky 9 směr Jihlavská, HETTICH a Jamská bez přestupu

 

  jede v pracovních dnech

  spoj jede po jiné trase

 spoj je zpravidla obsluhován bezbariérově přístupným vozidlem

 

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.