MHD Žďár nad Sázavou

Platí od 2. 5. 2022 do 29. 5. 2022

výlukový jízdní řád

Linka  5

 

nádraží – náměstí – Studentská – ZR 5 – ZR 2 – Libušín – náměstí – nádraží

Spoj

 

 

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

Omezení

 

 

*

*

*

*

 

*

*

*

 

Autobusové nádraží

6.20

7.20

8.20

9.20

10.20

11.20

12.20

13.20

14.20

15.20

16.20

Jihlavská, ZDAR

6.22

7.22

8.22

9.22

10.22

11.22

12.22

13.22

14.22

15.22

16.22

Brněnská, Nákupní park

8.24

9.24

10.24

11.24

12.24

13.24

14.24

15.24

16.24

Brněnská, policie

6.23

7.23

8.25

9.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

Horní

6.24

7.24

8.26

9.26

10.26

11.26

12.26

13.26

14.26

15.26

16.26

Havlíčkovo náměstí

6.26

7.26

8.28

9.28

10.28

11.28

12.28

13.28

14.28

15.28

16.28

Studentská

6.28

7.28

8.30

9.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

15.30

16.30

Vnitřní

6.30

7.30

8.32

9.32

10.32

11.32

12.32

13.32

14.32

15.32

16.32

Květná

6.31

7.31

8.33

9.33

10.33

11.33

12.33

13.33

14.33

15.33

16.33

Bezručova, stadion

Nová

Vejmluvova

Sychrova

Bezručova, u pily

Bezručova, stadion

Libušínská

6.34

7.34

8.36

9.36

10.36

11.36

12.36

13.36

14.36

15.36

16.36

Havlíčkovo náměstí

6.36

7.36

8.38

9.38

10.38

11.38

12.38

13.38

14.38

15.38

16.38

Horní

6.38

7.38

8.40

9.40

10.40

11.40

12.40

13.40

14.40

15.40

16.40

Brněnská, Nákupní park

8.42

9.42

10.42

11.42

12.42

13.42

14.42

15.42

16.42

Jihlavská, ZDAR

6.40

7.40

8.44

9.44

10.44

11.44

12.44

13.44

14.44

15.44

16.44

Autobusové nádraží

6.41

7.41

8.44

9.44

10.44

11.44

12.44

13.44

14.44

15.44

16.44

 

 

*  jede v pracovních dnech

  spoj jede po jiné trase

 spoj je zpravidla obsluhován bezbariérově přístupným vozidlem

 

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.