MHD Žďár nad Sázavou

Platí od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Linka  5

 

nádraží – náměstí – Studentská – ZR 5 – ZR 2 – Libušín – náměstí – nádraží

Spoj

 

 

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

Omezení

 

 

*

*

*

*

 

*

*

*

 

Autobusové nádraží

6.15

7.15

8.15

9.15

10.15

11.15

12.15

13.15

14.15

15.15

16.15

Jihlavská, ZDAR

6.17

7.17

8.17

9.17

10.17

11.17

12.17

13.17

14.17

15.17

16.17

Brněnská, Nákupní park

8.19

9.19

10.19

11.19

12.19

13.19

14.19

15.19

16.19

Brněnská, policie

6.18

7.18

8.20

9.20

10.20

11.20

12.20

13.20

14.20

15.20

16.20

Horní

6.19

7.19

8.21

9.21

10.21

11.21

12.21

13.21

14.21

15.21

16.21

Havlíčkovo náměstí

6.21

7.21

8.23

9.23

10.23

11.23

12.23

13.23

14.23

15.23

16.23

Studentská

6.23

7.23

8.25

9.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

Vnitřní

6.25

7.25

8.27

9.27

10.27

11.27

12.27

13.27

14.27

15.27

16.27

Květná

6.26

7.26

8.28

9.28

10.28

11.28

12.28

13.28

14.28

15.28

16.28

Bezručova, stadion

6.28

7.28

8.30

9.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

15.30

16.30

Nová

6.29

7.29

8.31

9.31

10.31

11.31

12.31

13.31

14.31

15.31

16.31

Vejmluvova

6.31

7.31

8.33

9.33

10.33

11.33

12.33

13.33

14.33

15.33

16.33

Sychrova

6.32

7.32

8.34

9.34

10.34

11.34

12.34

13.34

14.34

15.34

16.34

Bezručova, u pily

6.34

7.34

8.36

9.36

10.36

11.36

12.36

13.36

14.36

15.36

16.36

Bezručova, stadion

6.36

7.36

8.38

9.38

10.38

11.38

12.38

13.38

14.38

15.38

16.38

Libušínská

6.38

7.38

8.40

9.40

10.40

11.40

12.40

13.40

14.40

15.40

16.40

Havlíčkovo náměstí

6.40

7.40

8.42

9.42

10.42

11.42

12.42

13.42

14.42

15.42

16.42

Horní

6.42

7.42

8.44

9.44

10.44

11.44

12.44

13.44

14.44

15.44

16.44

Brněnská, Nákupní park

8.46

9.46

10.46

11.46

12.46

13.46

14.46

15.46

16.46

Jihlavská, ZDAR

6.44

7.44

8.48

9.48

10.48

11.48

12.48

13.48

14.48

15.48

16.48

Autobusové nádraží

6.45

7.45

8.49

9.49

10.49

11.49

12.49

13.49

14.49

15.49

16.49

 

 

*  jede v pracovních dnech

  spoj jede po jiné trase

 spoj je zpravidla obsluhován bezbariérově přístupným vozidlem

 

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.