MHD Žďár nad Sázavou

Platí od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Linka  6

 
nádraží – ZR 3 – náměstí – ZR 7 – ZR 5 – Zelená hora, hřbitov – TOKOZ a zpět

7

9

1

 

5

3

Spoj

10

14

2

8

4

6

 

20

 

Omezení

20

 

8.10

9.10

11.10

13.00

14.10

Autobusové nádraží (tam/zpět)

8.47

10.47

11.47

14.27

15.17

15.47

8.11

9.11

11.11

13.01

14.11

Nádražní (tam/zpět)

8.46

10.46

11.46

14.26

15.16

15.46

8.12

9.12

11.12

13.02

14.12

Dagmarky (tam/zpět)

8.45

10.45

11.45

14.25

15.15

15.45

8.13

9.13

11.13

13.03

14.13

Libická (tam/zpět)

8.14

9.14

11.14

13.04

14.14

Okružní, horní

8.15

9.15

11.15

13.05

14.15

Okružní, rozc. Hamry

8.17

9.17

11.17

13.07

14.17

Okružní, dolní

8.44

10.44

11.44

14.24

15.14

15.44

Okružní, rozc. Hamry

8.42

10.42

11.42

14.22

15.12

15.42

Okružní, horní

8.41

10.41

11.41

14.21

15.11

15.41

Libická (tam/zpět)

8.40

10.40

11.40

14.20

15.10

15.40

8.18

9.18

11.18

13.08

14.18

Brodská, obch.domy (tam/zpět)

8.39

10.39

11.39

14.19

15.09

15.39

8.19

9.19

11.19

13.09

14.19

Žižkova (tam/zpět)

8.38

10.38

11.38

14.18

15.08

15.38

8.21

9.21

11.21

13.11

14.21

Havlíčkovo náměstí (tam/zpět)

8.36

10.36

11.36

14.16

15.06

15.36

8.23

9.23

11.23

13.13

14.23

Horní (tam/zpět)

8.34

10.34

11.34

14.14

15.04

15.34

8.25

9.25

11.25

13.15

14.25

Novoměstská (tam/zpět)

8.32

10.32

11.32

14.12

15.02

15.32

8.27

9.27

11.27

13.17

14.27

Vodojem, Jamborova

8.30

10.30

11.30

14.10

15.00

15.30

9.29

13.19

14.29

Neumannova (tam/zpět)

10.28

14.08

14.58

15.28

9.30

13.20

14.30

Studentská (tam/zpět)

10.27

14.07

14.57

15.27

9.31

13.21

14.31

Vnitřní (tam/zpět)

10.26

14.06

14.56

15.26

9.32

13.22

14.32

Květná (tam/zpět)

10.25

14.05

14.55

15.25

9.33

13.23

14.33

Bezručova, stadion (tam/zpět)

10.24

14.04

14.54

15.24

9.34

13.24

14.34

Bezručova, u pily (tam/zpět)

10.23

14.03

14.53

15.23

9.35

13.25

14.35

Sychrova (tam/zpět)

10.22

14.02

14.52

15.22

9.37

13.27

14.37

Zelená hora, hřbitov

10.20

14.00

14.50

15.20

13.30

Zámek (tam/zpět)

13.57

14.47

13.32

TOKOZ (tam/zpět)

13.55

14.45

 

20  nejede od 27. 12. 2023 do 29. 12. 2023

 

 jede v sobotu                                                                                    jede v pracovních dnech

   jede v neděli a ve státem uznané svátky                                           spoj jede po jiné trase

 

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.