MHD Žďár nad Sázavou

Platí od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Linka  6

 
nádraží – ZR 3 – náměstí – ZR 7 – ZR 5 – Zelená hora, hřbitov – TOKOZ a zpět

13

7

9

11

5

1

3

Spoj

 

10

12

14

8

2

4

6

24

20

 

 

Omezení

 

20

 

 

7.10

8.10

9.10

10.10

13.00

13.10

14.10

Autobusové nádraží (tam/zpět)

8.47

10.17

11.17

14.27

14.27

15.17

15.17

7.11

8.11

9.11

10.11

13.01

13.11

14.11

Nádražní (tam/zpět)

8.46

10.16

11.16

14.26

14.26

15.16

15.16

7.12

8.12

9.12

10.12

13.02

13.12

14.12

Dagmarky (tam/zpět)

8.45

10.15

11.15

14.25

14.25

15.15

15.15

7.13

8.13

9.13

10.13

13.03

13.13

14.13

Libická (tam/zpět)

7.14

8.14

9.14

10.14

13.04

13.14

14.14

Okružní, horní

7.15

8.15

9.15

10.15

13.05

13.15

14.15

Okružní, rozc. Hamry

7.17

8.17

9.17

10.17

13.07

13.17

14.17

Okružní, dolní

8.44

10.14

11.14

14.24

14.24

15.14

15.14

Okružní, rozc. Hamry

8.42

10.12

11.12

14.22

14.22

15.12

15.12

Okružní, horní

8.41

10.11

11.11

14.21

14.21

15.11

15.11

Libická (tam/zpět)

8.40

10.10

11.10

14.20

14.20

15.10

15.10

7.18

8.18

9.18

10.18

13.08

13.18

14.18

Brodská, obch.domy (tam/zpět)

8.39

10.09

11.09

14.19

14.19

15.09

15.09

7.19

8.19

9.19

10.19

13.09

13.19

14.19

Žižkova (tam/zpět)

8.38

10.08

11.08

14.18

14.18

15.08

15.08

7.21

8.21

9.21

10.21

13.11

13.21

14.21

Havlíčkovo náměstí (tam/zpět)

8.36

10.06

11.06

14.16

14.16

15.06

15.06

7.23

8.23

9.23

10.23

13.13

13.23

14.23

Horní (tam/zpět)

8.34

10.04

11.04

14.14

14.14

15.04

15.04

8.25

9.25

10.25

13.15

13.25

14.25

Novoměstská (tam/zpět)

8.32

10.02

11.02

14.12

14.12

15.02

15.02

8.27

9.27

10.27

13.17

13.27

14.27

Vodojem, Jamborova

8.30

10.00

11.00

14.10

14.10

15.00

15.00

9.29

10.29

13.19

13.29

14.29

Neumannova (tam/zpět)

9.58

10.58

14.08

14.08

14.58

14.58

9.30

10.30

13.20

13.30

14.30

Studentská (tam/zpět)

9.57

10.57

14.07

14.07

14.57

14.57

9.31

10.31

13.21

13.31

14.31

Vnitřní (tam/zpět)

9.56

10.56

14.06

14.06

14.56

14.56

9.32

10.32

13.22

13.32

14.32

Květná (tam/zpět)

9.55

10.55

14.05

14.05

14.55

14.55

9.33

10.33

13.23

13.33

14.33

Bezručova, stadion (tam/zpět)

9.54

10.54

14.04

14.04

14.54

14.54

9.34

10.34

13.24

13.34

14.34

Bezručova, u pily (tam/zpět)

9.53

10.53

14.03

14.03

14.53

14.53

9.35

10.35

13.25

13.35

14.35

Sychrova (tam/zpět)

9.52

10.52

14.02

14.02

14.52

14.52

9.37

10.37

13.27

13.37

14.37

Zelená hora, hřbitov

9.50

10.50

14.00

14.00

14.50

14.50

13.30

Zámek (tam/zpět)

13.57

14.47

13.32

TOKOZ (tam/zpět)

13.55

14.45


20  nejede od 27. 12. 2018 do 31. 12. 2018

24  nejede 24. 12. 2018


 jede v sobotu                                                                                    jede v pracovních dnech

   jede v neděli a ve státem uznané svátky                                             spoj jede po jiné trase

 

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.