MHD Žďár nad Sázavou

Platí od 17. 10. 2022 do 16. 12. 2022

výlukový jízdní řád

Linka  6

 
nádraží – ZR 3 – náměstí – ZR 7 – ZR 5 – Zelená hora, hřbitov – TOKOZ a zpět

7

9

 

 

5

3

Spoj

10

14

 

8

4

6

 

 

 

Omezení

 

 

8.10

9.10

13.00

14.10

Autobusové nádraží (tam/zpět)

8.47

10.47

14.27

15.22

15.47

8.11

9.11

13.01

14.11

Nádražní (tam/zpět)

8.46

10.46

14.26

15.21

15.46

8.12

9.12

13.02

14.12

Dagmarky (tam/zpět)

8.45

10.45

14.25

15.20

15.45

8.13

9.13

13.03

14.13

Libická (tam/zpět)

8.14

9.14

13.04

14.14

Okružní, horní

8.15

9.15

13.05

14.15

Okružní, rozc. Hamry

8.17

9.17

13.07

14.17

Okružní, dolní

8.44

10.44

14.24

15.19

15.44

Okružní, rozc. Hamry

8.42

10.42

14.22

15.17

15.42

Okružní, horní

8.41

10.41

14.21

15.16

15.41

Libická (tam/zpět)

8.40

10.40

14.20

15.15

15.40

8.18

9.18

13.08

14.18

Brodská, obch.domy (tam/zpět)

8.39

10.39

14.19

15.14

15.39

8.19

9.19

13.09

14.19

Žižkova (tam/zpět)

8.38

10.38

14.18

15.13

15.38

8.21

9.21

13.11

14.21

Havlíčkovo náměstí (tam/zpět)

8.36

10.36

14.16

15.11

15.36

8.23

9.23

13.13

14.23

Horní (tam/zpět)

8.34

10.34

14.14

15.09

15.34

8.25

9.25

13.15

14.25

Novoměstská (tam/zpět)

8.32

10.32

14.12

15.07

15.32

Vodojem, Jamborova

9.29

13.19

14.29

Neumannova (tam/zpět)

10.28

14.08

15.03

15.28

9.30

13.20

14.30

Studentská (tam/zpět)

10.27

14.07

15.02

15.27

9.31

13.21

14.31

Vnitřní (tam/zpět)

10.26

14.06

15.01

15.26

9.32

13.22

14.32

Květná (tam/zpět)

10.25

14.05

15.00

15.25

9.33

13.23

14.33

Bezručova, stadion (tam/zpět)

10.24

14.04

14.59

15.24

9.34

13.24

14.34

Bezručova, u pily (tam/zpět)

10.23

14.03

14.58

15.23

9.35

13.25

14.35

Sychrova (tam/zpět)

10.22

14.02

14.57

15.22

9.37

13.27

14.37

Zelená hora, hřbitov

10.20

14.00

14.55

15.20

13.30

Zámek (tam/zpět)

13.57

14.47

13.32

TOKOZ (tam/zpět)

13.55

14.45

 

 

 jede v sobotu                                                                                    jede v pracovních dnech

   jede v neděli a ve státem uznané svátky                                           spoj jede po jiné trase

 

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.