MHD Žďár nad Sázavou

Platí od 30. 5. 2022 do 21. 8. 2022

výlukový jízdní řád

Linka  7

nádraží – ZR 3 – Studentská – ZR 5 – Zámek – TOKOZ a zpět

1

7

3

5

9

11

15

Spoj

Omezení

 

2

4

6

8

10

14

 

10

 

 

10

4.35

5.20

5.23

6.40

7.10

13.27

21.20

Autobusové nádraží (tam/zpět)

5.07

6.17

6.17

7.47

14.10

22.15

4.36

5.22

5.24

6.42

7.11

13.28

21.22

Strojírenská, u Hajčmanů (tam/zpět)

5.05

6.15

6.15

7.45

14.09

22.13

4.37

5.23

5.25

6.43

7.12

13.29

21.23

Strojírenská, u mostu (tam/zpět)

5.04

6.14

6.14

7.44

14.08

22.12

4.38

5.24

5.26

6.44

7.13

13.30

21.24

Brodská, obch.domy (tam/zpět)

5.03

6.13

6.13

7.43

14.07

22.11

4.39

5.26

5.27

6.46

7.14

13.31

21.26

Žižkova (tam/zpět)

5.01

6.11

6.11

7.41

14.06

22.09

5.28

6.48

21.28

Studentská (tam/zpět)

4.59

6.09

6.09

7.39

22.07

5.29

6.49

21.29

Vnitřní (tam/zpět)

4.57

6.07

6.07

7.37

22.06

5.30

6.50

21.30

Květná (tam/zpět)

4.56

6.06

6.06

7.36

22.05

4.41

5.31

5.29

6.51

7.16

13.33

21.31

Bezručova, stadion (tam/zpět)

4.55

6.05

6.05

7.35

14.05

22.04

4.42

5.32

5.30

6.52

7.17

13.34

21.33

Bezručova, u pily (tam/zpět)

4.54

6.04

6.04

7.34

14.04

22.03

|

|

|

|

|

|

|

Zámek (tam/zpět)

|

|

|

|

|

|

4.45

5.35

5.33

6.55

7.20

13.37

21.37

TOKOZ

4.50

6.00

6.00

7.30

14.00

22.00

 

 

10  nejede od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022

 jede v sobotu                                                                                    jede v pracovních dnech

   jede v neděli a ve státem uznané svátky                                           spoj jede po jiné trase

|   spoj zastávkou projíždí

 

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.