MHD Žďár nad Sázavou

Platí od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Linka  7

nádraží – ZR 3 – Studentská – ZR 5 – Zámek – TOKOZ a zpět

1

7

3

5

11

15

20

Spoj

Omezení

 

2

4

8

 

10

14

16

20

 

20

 

20

 

 

20

20

20

4.35

5.20

5.23

6.40

13.27

21.20

Autobusové nádraží (tam/zpět)

5.07

6.17

6.17

14.10

22.15

22.41

4.36

5.22

5.24

6.42

13.28

21.22

Strojírenská, u Hajčmanů (tam/zpět)

5.05

6.15

6.15

14.09

22.13

22.40

4.37

5.23

5.25

6.43

13.29

21.23

Strojírenská, u mostu (tam/zpět)

5.04

6.14

6.14

14.08

22.12

22.39

4.38

5.24

5.26

6.44

13.30

21.24

Brodská, obch.domy (tam/zpět)

5.03

6.13

6.13

14.07

22.11

22.38

4.39

5.26

5.27

6.46

13.31

21.26

Žižkova (tam/zpět)

5.01

6.11

6.11

14.06

22.09

22.37

5.28

6.48

21.28

Studentská (tam/zpět)

4.59

6.09

6.09

22.07

5.29

6.49

21.29

Vnitřní (tam/zpět)

4.57

6.07

6.07

22.06

5.30

6.50

21.30

Květná (tam/zpět)

4.56

6.06

6.06

22.05

4.41

5.31

5.29

6.51

13.33

21.31

Bezručova, stadion (tam/zpět)

4.55

6.05

6.05

14.05

22.04

22.35

4.42

5.32

5.30

6.52

13.34

21.33

Bezručova, u pily (tam/zpět)

4.54

6.04

6.04

14.04

22.03

4.44

5.34

5.32

6.54

13.36

21.35

Zámek (tam/zpět)

4.52

6.02

6.02

14.02

22.01

4.45

5.35

5.33

6.55

13.37

21.37

TOKOZ

4.50

6.00

6.00

14.00

22.00

 

 

20  nejede od 27. 12. 2018 do 31. 12. 2018

 

 jede v sobotu                                                                                    jede v pracovních dnech

   jede v neděli a ve státem uznané svátky                                             spoj jede po jiné trase

 

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.