MHD Žďár nad Sázavou

Platí od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Linka  7

nádraží – ZR 3 – Studentská – ZR 5 – Zámek – TOKOZ a zpět

1

7

3

5

9

11

15

20

Spoj

Omezení

 

2

4

6

8

10

14

20

 

10

20

 

20

 

10

20

20

4.35

5.20

5.23

6.40

7.10

13.27

21.20

Autobusové nádraží (tam/zpět)

5.07

6.17

6.17

7.47

14.10

22.15

4.36

5.22

5.24

6.42

7.11

13.28

21.22

Strojírenská, u Hajčmanů (tam/zpět)

5.05

6.15

6.15

7.45

14.09

22.13

4.37

5.23

5.25

6.43

7.12

13.29

21.23

Strojírenská, u mostu (tam/zpět)

5.04

6.14

6.14

7.44

14.08

22.12

4.38

5.24

5.26

6.44

7.13

13.30

21.24

Brodská, obch.domy (tam/zpět)

5.03

6.13

6.13

7.43

14.07

22.11

4.39

5.26

5.27

6.46

7.14

13.31

21.26

Žižkova (tam/zpět)

5.01

6.11

6.11

7.41

14.06

22.09

5.28

6.48

21.28

Studentská (tam/zpět)

4.59

6.09

6.09

7.39

22.07

5.29

6.49

21.29

Vnitřní (tam/zpět)

4.57

6.07

6.07

7.37

22.06

5.30

6.50

21.30

Květná (tam/zpět)

4.56

6.06

6.06

7.36

22.05

4.41

5.31

5.29

6.51

7.16

13.33

21.31

Bezručova, stadion (tam/zpět)

4.55

6.05

6.05

7.35

14.04

22.04

4.42

5.32

5.30

6.52

7.17

13.34

21.33

Bezručova, u pily (tam/zpět)

4.54

6.04

6.04

7.34

14.03

22.03

4.44

5.34

5.32

6.54

7.19

13.36

21.35

Zámek (tam/zpět)

4.52

6.02

6.02

7.32

14.01

22.01

4.45

5.35

5.33

6.55

7.20

13.37

21.37

TOKOZ

4.50

6.00

6.00

7.30

14.00

22.00

 

 

10  nejede 4. 2. 2022, od 14. 2. 2022 do 18. 2. 2022, 14. 4. 2022, od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022, od 26. 10. 2022 do 27. 10. 2022, 23. 12. 2022, od 27. 12. 2022 do 30. 12. 2022

20  nejede od 27. 12. 2022 do 30. 12. 2022

 jede v sobotu                                                                                    jede v pracovních dnech

   jede v neděli a ve státem uznané svátky                                           spoj jede po jiné trase

 

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.