MHD Žďár nad Sázavou

Platí od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Linka  7

nádraží – ZR 3 – Studentská – ZR 5 – Zámek – TOKOZ a zpět

1

7

3

5

9

11

15

20

Spoj

Omezení

 

2

4

6

8

10

14

20

 80

10

20

 

20

 80

10

20

20

4.35

5.20

5.23

6.40

7.10

13.27

21.20

Autobusové nádraží (tam/zpět)

5.07

6.17

6.17

7.42

14.10

22.15

4.36

5.22

5.24

6.42

7.11

13.28

21.22

Strojírenská, u Hajčmanů (tam/zpět)

5.05

6.15

6.15

7.40

14.09

22.13

4.37

5.23

5.25

6.43

7.12

13.29

21.23

Strojírenská, u mostu (tam/zpět)

5.04

6.14

6.14

7.39

14.08

22.12

4.38

5.24

5.26

6.44

7.13

13.30

21.24

Brodská, obch.domy (tam/zpět)

5.03

6.13

6.13

7.38

14.07

22.11

4.39

5.26

5.27

6.46

7.14

13.31

21.26

Žižkova (tam/zpět)

5.01

6.11

6.11

7.36

14.06

22.09

5.28

6.48

21.28

Studentská (tam/zpět)

4.59

6.09

6.09

7.34

22.07

5.29

6.49

21.29

Vnitřní (tam/zpět)

4.57

6.07

6.07

7.32

22.06

5.30

6.50

21.30

Květná (tam/zpět)

4.56

6.06

6.06

7.31

22.05

4.41

5.31

5.29

6.51

7.16

13.33

21.31

Bezručova, stadion (tam/zpět)

4.55

6.05

6.05

7.30

14.04

22.04

4.42

5.32

5.30

6.52

7.17

13.34

21.33

Bezručova, u pily (tam/zpět)

4.54

6.04

6.04

7.29

14.03

22.03

4.44

5.34

5.32

6.54

7.19

13.36

21.35

Zámek (tam/zpět)

4.52

6.02

6.02

7.27

14.01

22.01

4.45

5.35

5.33

6.55

7.20

13.37

21.37

TOKOZ

4.50

6.00

6.00

7.25

14.00

22.00

 

 

10  nejede od 1. 1. 2023 do 2. 1. 2023, 3. 2. 2023, od 20. 2. 2023 do 24. 2. 2023, 6. 4. 2023, od 3. 7. 2023 do 1. 9. 2023, od 26. 10. 2023 do 27. 10. 2023, od 27. 12. 2023 do 29. 12. 2023

20  nejede od 27. 12. 2023 do 29. 12. 2023

80  nejede 24. 12. 2023, 31. 12. 2023

 

 jede v sobotu                                                                                    jede v pracovních dnech

   jede v neděli a ve státem uznané svátky                                           spoj jede po jiné trase

 

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.