MHD Žďár nad Sázavou

Platí od 18. 6. 2022 do 16. 12. 2022

výlukový jízdní řád

Linka  8

 

nádraží – ZR 3 – Klafar – Libušín – Studentská – ZR 4 – ZR 7 – nádraží

Spoj

1

3

5

9

7

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

Omezení

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

80

Autobusové nádraží

4.40

5.40

6.40

7.40

8.40

9.40

10.40

11.40

12.40

13.40

14.40

15.40

16.40

17.40

18.40

19.40

Strojírenská, u Hajčmanů

4.42

5.42

6.42

7.42

8.42

9.42

10.42

11.42

12.42

13.42

14.42

15.42

16.42

17.42

18.42

19.42

Strojírenská, u mostu

4.44

5.44

6.44

7.44

8.44

9.44

10.44

11.44

12.44

13.44

14.44

15.44

16.44

17.44

18.44

19.44

Brodská, obch.domy

4.46

5.46

6.46

7.46

8.46

9.46

10.46

11.46

12.46

13.46

14.46

15.46

16.46

17.46

18.46

19.46

Okružní, rozc. Hamry

4.48

5.48

6.48

7.48

8.48

9.48

10.48

11.48

12.48

13.48

14.48

15.48

16.48

17.48

18.48

19.48

Okružní, dolní

4.50

5.50

6.50

7.50

8.50

9.50

10.50

11.50

12.50

13.50

14.50

15.50

16.50

17.50

18.50

19.50

Libická

4.52

5.52

6.52

7.52

8.52

9.52

10.52

11.52

12.52

13.52

14.52

15.52

16.52

17.52

18.52

19.52

Sázavská

4.53

5.53

6.53

7.53

8.53

9.53

10.53

11.53

12.53

13.53

14.53

15.53

16.53

17.53

18.53

19.53

Libušínská

4.55

5.55

6.55

7.55

8.55

9.55

10.55

11.55

12.55

13.55

14.55

15.55

16.55

17.55

18.55

19.55

Wonkova

4.57

5.57

6.57

7.57

8.57

9.57

10.57

11.57

12.57

13.57

14.57

15.57

16.57

17.57

18.57

19.57

Studentská

4.58

5.58

6.58

7.58

8.58

9.58

10.58

11.58

12.58

13.58

14.58

15.58

16.58

17.58

18.58

19.58

Neumannova

4.59

5.59

6.59

7.59

8.59

9.59

10.59

11.59

12.59

13.59

14.59

15.59

16.59

17.59

18.59

19.59

Vodojem, Jamborova

Novoměstská

5.05

6.05

7.05

8.05

9.05

10.05

11.05

12.05

13.05

14.05

15.05

16.05

17.05

18.05

19.05

20.05

Brněnská, Nákupní park

8.07

9.07

10.07

11.07

12.07

13.07

14.07

15.07

16.07

17.07

18.07

Jihlavská, ZDAR

5.07

6.07

7.07

8.09

9.09

10.09

11.09

12.09

13.09

14.09

15.09

16.09

17.09

18.09

19.07

20.07

Autobusové nádraží

5.08

6.08

7.08

8.10

9.10

10.10

11.10

12.10

13.10

14.10

15.10

16.10

17.10

18.10

19.08

20.08

 

*  jede v pracovních dnech

  spoj jede po jiné trase

 spoj je zpravidla obsluhován bezbariérově přístupným vozidlem

 

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.