MHD Žďár nad Sázavou

Platí od 20. 3. 2023 do 31. 12. 2023

Výlukový jízdní řád

 

Linka  8

 

nádraží – ZR 3 – Klafar – Libušín – Studentská – ZR 4 – ZR 7 – nádraží

Spoj

1

3

5

9

7

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

Omezení

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

80

Autobusové nádraží

4.40

5.40

6.40

7.40

8.40

9.40

10.40

11.40

12.40

13.40

14.40

15.40

16.40

17.40

18.40

19.40

Strojírenská, u Hajčmanů

4.42

5.42

6.42

7.42

8.42

9.42

10.42

11.42

12.42

13.42

14.42

15.42

16.42

17.42

18.42

19.42

Strojírenská, u mostu

4.44

5.44

6.44

7.44

8.44

9.44

10.44

11.44

12.44

13.44

14.44

15.44

16.44

17.44

18.44

19.44

Brodská, obch.domy

4.46

5.46

6.46

7.46

8.46

9.46

10.46

11.46

12.46

13.46

14.46

15.46

16.46

17.46

18.46

19.46

Okružní, rozc. Hamry

4.48

5.48

6.48

7.48

8.48

9.48

10.48

11.48

12.48

13.48

14.48

15.48

16.48

17.48

18.48

19.48

Okružní, dolní

4.50

5.50

6.50

7.50

8.50

9.50

10.50

11.50

12.50

13.50

14.50

15.50

16.50

17.50

18.50

19.50

Libická

4.52

5.52

6.52

7.52

8.52

9.52

10.52

11.52

12.52

13.52

14.52

15.52

16.52

17.52

18.52

19.52

Sázavská

4.53

5.53

6.53

7.53

8.53

9.53

10.53

11.53

12.53

13.53

14.53

15.53

16.53

17.53

18.53

19.53

Libušínská

4.55

5.55

6.55

7.55

8.55

9.55

10.55

11.55

12.55

13.55

14.55

15.55

16.55

17.55

18.55

19.55

Wonkova

4.57

5.57

6.57

7.57

8.57

9.57

10.57

11.57

12.57

13.57

14.57

15.57

16.57

17.57

18.57

19.57

Studentská

4.58

5.58

6.58

7.58

8.58

9.58

10.58

11.58

12.58

13.58

14.58

15.58

16.58

17.58

18.58

19.58

Neumannova

4.59

5.59

6.59

7.59

8.59

9.59

10.59

11.59

12.59

13.59

14.59

15.59

16.59

17.59

18.59

19.59

Vodojem, Jamborova

5.02

6.02

7.02

8.02

9.02

10.02

11.02

12.02

13.02

14.02

15.02

16.02

17.02

18.02

19.02

20.02

Novoměstská

5.05

6.05

7.05

8.05

9.05

10.05

11.05

12.05

13.05

14.05

15.05

16.05

17.05

18.05

19.05

20.05

Brněnská, Nákupní park

Jihlavská, ZDAR

5.07

6.07

7.07

8.07

9.07

10.07

11.07

12.07

13.07

14.07

15.07

16.07

17.07

18.07

19.07

20.07

Autobusové nádraží

5.08

6.08

7.08

8.08

9.08

10.08

11.08

12.08

13.08

14.08

15.08

16.08

17.08

18.08

19.08

20.08

 

20  nejede od 27. 12. 2023 do 29. 12. 2023

80  nejede 24. 12. 2023, 31. 12. 2023

 

*  jede v pracovních dnech

  spoj jede po jiné trase

 spoj je zpravidla obsluhován bezbariérově přístupným vozidlem

 

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.