MHD Žďár nad Sázavou

 

Platí od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Linka  9

 
nádraží – ZR 3 – Klafar – nádraží – HETTICH – Jamská – nádraží a zpět

 

1

3

5

Spoj

Omezení

 

 

2

4

6

 

 





20

 

 

20

 

…

…

…

…

…

Autobusové nádraží

…

6.37

14.37

22.37

…

…

…

…

…

…

Strojírenská, u Hajčmanů (tam/zpět)

…

6.36

14.36

22.36

…

…

…

…

…

…

Strojírenská, u mostu (tam/zpět)

…

6.34

14.34

22.34

…

…

…

…

…

…

Libická (tam/zpět)

 

 

…

…

…

…

…

Okružní, horní

 

 

…

…

…

…

…

Okružní rozc. Hamry

 

 

…

…

…

…

…

Okružní, dolní

…

6.32

14.32

22.32

…

…

…

…

…

…

Okružní rozc. Hamry

…

6.30

14.30

22.30

…

…

…

…

…

…

Okružní, horní

…

6.28

14.28

22.28

…

…

…

…

…

…

Libická (tam/zpět)

…

6.27

14.27

22.27

…

…

…

…

…

…

Strojírenská, u mostu (tam/zpět)

…

6.25

14.25

22.25

…

…

…

…

…

…

Strojírenská, u Hajčmanů (tam/zpět)

…

6.23

14.23

22.23

…

…

5.25

13.25

21.25

…

Autobusové nádraží

…

6.21

14.21

22.21

…

…

5.26

13.26

21.26

…

Jihlavská, HETTICH (tam/zpět)

…

…

…

5.28

13.28

21.28

…

Jihlavská, ZDAR (tam/zpět)

…

6.19

14.19

22.19

…

…

5.29

13.29

21.29

…

Brněnská (tam/zpět)

…

6.17

14.17

22.17

…

…

5.31

13.31

21.31

…

Jamská II (tam/zpět)

…

6.15

14.15

22.15

…

…

5.32

13.32

21.32

…

Jamská I (tam/zpět)

…

6.14

14.14

22.14

…

…

5.34

13.34

21.34

…

Brněnská (tam/zpět)

…

6.11

14.11

22.11

…

…

5.35

13.35

21.35

…

Jihlavská, ZDAR (tam/zpět)

…

6.10

14.10

22.10

…

…

5.37

13.37

21.37

…

Autobusové nádraží

…

6.08

14.08

22.08

…

 

 

20  nejede od 27. 12. 2023 do 29. 12. 2023

  spoje 1, 3 a 5 na zastávce Autobusové nádraží navazují na spoje linky 4 bez přestupu

 

  jede v pracovních dnech

  spoj jede po jiné trase

 

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.