přechod na úvodní stranu
MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky
....english..Deutsch...........
........................
.
.
.......... ..Úvodní stránka / Zajímavosti z MHD / Historie MHD..
CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD
VYHLEDÁVÁNÍ SPOJENÍ (NOVÉ OKNO)
JÍZDNÍ ŘÁDY LINKOVÉ
JÍZDNÍ ŘÁDY ZASTÁVKOVÉ
TARIF (CENÍK JÍZDNÉHO)
MAPY SÍTĚ LINEK
SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
ZMĚNY V PROVOZU A UZAVÍRKY
PLATEBNÍ (ČIPOVÉ) KARTY
INTERAKTIVNÍ MAPA MĚSTA A MHD
.
PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE
UZEL "AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ"
AKTUALITY, ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
PRAVIDELNÝ PROVOZ MHD
SEZNAM ZASTÁVEK MHD
ULICE A NEJBLIŽŠÍ ZASTÁVKY MHD
CÍLE CEST A NEJBLIŽŠÍ ZASTÁVKY MHD
GARANTOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SPOJE
SEZNAM ZRYCHLENÝCH SPOJŮ
DALŠÍ PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE
.
KONTAKT A DISKUZE
KONTAKTNÍ INFORMACE
KONTAKT - WEBOVÉ ROZHRANÍ
VOLNÉ SDRUŽENÍ "ZA ŽĎÁRSKOU MHD"
ZASÍLÁNÍ NOVINEK E-MAILEM
SPOLUPRACUJTE S NÁMI
PODPOŘTE TYTO STRÁNKY
NÁZORY, DOTAZY, KOMENTÁŘE
ČLÁNKY V TISKU O MHD
DALŠÍ INFORMACE A NEZAŘAZENÉ
 .....
ZAJÍMAVOSTI Z MHD
ODKAZY K MHD A K MĚSTU
HISTORIE MHD
50 LET OD ZAHÁJENÍ PROVOZU
VÍTE, ŽE ...?
FOTOGALERIE MHD (OD ROKU 2001)
VIDEA Z MHD
STUDIE MHD
STUDIE PROVEDITELNOSTI IDS
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI
 ..
ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ
OHODNOŤTE TYTO STRÁNKY
FONTY PÍSEM Z DOPRAVY
HRY S MOTIVEM Z MHD
VYSTŘIHOVÁNKY
TEST - ZNÁTE DOBŘE MHD?
KVÍZ - NEJBLIŽŠÍ ZASTÁVKY MHD
VÝSLEDKY PŘEDCHOZÍCH ANKET


© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001
.
HISTORICKÉ DOKUMENTY
UPOZORNĚNÍ CESTUJÍCÍM MHD Z ROKU 1994
.
NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této stránce se nachází jeden z historických dokumentů, který se váže k MHD Žďár nad Sázavou.
Nejedná se o oskenovaný dokument (který byl v uvedeném roce vylepován do vozidel a na vývěsní plochy), ale o jeho přepis.
.

.

KOMERČNÍ SLEVA JÍZDNÉHO – Městská hromadná doprava Žďár nad Sázavou

Od 21. března 1994 zavádí ČSAD Žďár nad Sázavou nový druh komerční slevy jízdného v městské hromadné dopravě Žďár nad Sázavou. Komerční sleva je poskytnuta při zakoupení Předplatní jízdenky na 10 jízd v hodnotě 27 Kč. 
1 jízda = 2,70 Kč
Cena jednotného jízdného zůstává nezměněna ve výši 3 Kč.
Předplatní jízdenka na 10 jízd: 
Vymezení rozsahu použití: Platí na libovolný úsek spoje MHD Žďár nad Sázavou, vymezený dvěma zastávkami dle platného jízdního řádu. Jízdenka je nepřestupná a platí pouze pro linky MHD Žďár nad Sázavou č. 69792, 69793 a 69794. Na zakoupení jízdenky a tím i na poskytnutí komerční slevy má právo každý cestující. Není třeba žádný další průkaz a jízdenka je přenosná.
Platnost jízdenky: Platnost této předplatní jízdenky není časově omezena. Jízdenka ztrácí platnost po využití (vyznačení) deseti jízd na spojích MHD Žďár nad Sázavou. 
Prodej předplatních jízdenek: Předplatní jízdenku na 10 jízd je možno zakoupit přímo u řidičů autobusů MHD Žďár nad Sázavou. Při zakoupení jízdenky vyznačí řidič na jízdence pomocí strojku Setright následující údaje: cena, datum, pořadové číslo. Bez uvedení těchto údajů je jízdenka neplatná.
Vyznačování uskutečněných jízd: Cestující předloží při nástupu do vozidla předplatní jízdenku na 10 jízd řidiči k vyznačení jízd proštípnutím nebo označením kleštěmi pro kontrolu jízdenek.
Neplatná jízdenka: 
- není-li vyznačena jízda řidičem 
- je-li využito (vyznačeno) 10 jízd 
- bez označení ceny, data a pořadového čísla strojkem Setright 
- je-li poškozena nebo znečištěna tak, že potřebné údaje nelze zjistit 
- je-li v jízdence přepisováno, škrtáno nebo mazáno 
Využijte služeb jedné z nejlevnějších MHD v České republice a přispějte tím ke zlepšení životního prostředí ve Žďáře nad Sázavou. 
Váš dopravce ČSAD Žďár nad Sázavou, závod autobusové dopravy 

Vzor předplatní jízdenky: 


.
.

.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.ODKAZY K MHD A K MĚSTU
-.HISTORIE MHD
-.50 LET OD ZAHÁJENÍ PROVOZU
-.VÍTE, ŽE ...?
-.FOTOGALERIE MHD (OD ROKU 2001)
-.VIDEA Z MHD
-.STUDIE MHD
-.STUDIE PROVEDITELNOSTI IDS
-.DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky
.