Od 1. března 2021 do 30. června 2021 platí pro osoby starší 15 let zákaz pohybu a pobytu na nástupišti a přístřešku MHD a zákaz vstupu do autobusu MHD bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), které brání šíření kapének. Zákaz platí i u dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Zákaz se nevztahuje na osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů vzhledem k tomu, že jinak nelze konzumovat potraviny a pokrmy, neboť by jinak mohly být některé osoby ohroženy na zdraví.

Ve třináctém a čtrnáctém týdnu roku 2021 omezen provoz informační kanceláře; 29.3., 31.3., 7. 7. a 9.4. provoz od 8:00 do 12:00, 30.3., 1.4., 6.4. a 8. 4. provoz od 12:00 do 16:00.

Ve dvanáctém týdnu roku 2021 omezen provoz informační kanceláře; 22.3., 24.3. a 26. 3. provoz od 8:00 do 12:00, 23.3. a 25. 3. provoz od 12:00 do 16:00.

V jedenáctém týdnu roku 2021 omezen provoz informační kanceláře; 15.3., 17.3. a 19.3. otevřeno 8:00-12:00, 16.3. a 18.3. otevřeno 12:00-16:00.

V desátém týdnu roku 2021 omezen provoz informační kanceláře; 8.3., 10.3. a 12.3. otevřeno 8:00-12:00, 9.3. a 11.3. otevřeno 12:00-16:00.

V devátém týdnu roku 2021 omezen provoz informační kanceláře; 1.3., 3.3. a 5.3. otevřeno 8:00-12:00, 2.3. a 4.3. otevřeno 12:00-16:00.

Dne 26. února 2021 v odpoledních hodinách bude probíhat preventivní dezinfekce zastávek MHD, dezinfekci provede městská hasičská jednotka preventivní desinfekcí.

Od 1. září 2020 do 24. února 2021 platí zákaz vstupu do autobusu bez ochrany obličeje rouškou. Za roušku lze považovat: šátek, šálu či podobnou ochranu proti šíření nákazy vzdušnou cestou. Rouška musí být pevně přichycena k obličeji. Současně od 13. října 2020 do 24. února 2021 jsou povinné roušky i na zastávkách MHD, tedy na jejich nástupištích, v přístřešcích a čekárnách.

V osmém týdnu roku 2021 omezen provoz informační kanceláře; 22.2., 24.2. a 26.2. otevřeno 8:00-12:00, 23.2. a 25.2. otevřeno 12:00-16:00.

V sedmém týdnu roku 2021 omezen provoz informační kanceláře; 15.2., 17.2. a 19.2. otevřeno 8:00-12:00, 16.2. a 18.2. otevřeno 12:00-16:00.

Během jarních prázdnin od 1. 4. 2021 do 5. 4. 2021 nedojde k omezení provozu, protože příslušné spoje s provozem ve dnech školního vyučování byly zrušeny při změně jízdních řádů dne 17. 3. 2021.

V šestém týdnu roku 2021 omezen provoz informační kanceláře; 8.2., 10.2. a 12.2. otevřeno 8:00-12:00, 9.2. a 11.2. otevřeno 12:00-16:00.

Během pololetních prázdnin plánovaně omezen provoz spojů některých linek.

V pátém týdnu roku 2021 omezen provoz informační kanceláře; 1.2., 3.2. a 5.2. otevřeno 8:00-12:00, 2.2. a 4.2. otevřeno 12:00-16:00.

Ve čtvrtém týdnu roku 2021 omezen provoz informační kanceláře; 25.1., 27.1. a 29.1. otevřeno 8:00-12:00, 26.1. a 28.1. otevřeno 12:00-16:00.

Ve třetím týdnu roku 2021 omezen provoz informační kanceláře; 18.1., 20.1. a 22.1. otevřeno 8:00-12:00, 19.1. a 21.1. otevřeno 12:00-16:00.

Ve druhém týdnu roku 2021 omezen provoz informační kanceláře; 11.1., 13.1. a 15.1. otevřeno 8:00-12:00, 12.1. a 14.1. otevřeno 12:00-16:00.

V prvním týdnu roku 2021 omezen provoz informační kanceláře; 4.1., 6.1. a 8.1. otevřeno 8:00-12:00, 5.1. a 7.1. otevřeno 12:00-16:00.

Od 28. do 31. prosince 2020 omezen provoz informační kanceláře, otevřeno pouze 30. prosince 2020 v době 8:00 - 12:00.

Během vánočních a novoročních svátků plánovaně omezen provoz spojů některých linek.

Od 1. října lze platit ve vozidlech i bankovními kartami. Lze takto hradit jednotlivé jízdné včetně 24hodinové jízdenky. Bankovní kartou nelze uhradit platbu za časovou jízdenku.

Dne 6. listopadu 2020 v odpoledních hodinách bude probíhat preventivní dezinfekce zastávek MHD, dezinfekci provede Jednotka požární ochrany Zámek Žďár desinfekcí Anti-Covid.

Od 2. listopadu 2020 v souvislosti s úplnou uzavírkou ulice Studentská a pokračujícím zrušením zastávky Strojírenská, ŽĎAS platí výlukové jízdní řády linek 1 až 8. Jízdní řád linky 9 se nemění.

Od 2. listopadu 2020 kvůli zahájení úplné uzavírky Studentské ulice dojde k celkové změně linkového vedení MHD. Budoucí schéma linek MHD je dostupné ke stažení ve formátu *.png a *.pdf.

Během podzimních prázdnin (26. 10. 2020 - 30. 10. 2020) nejsou žádná omezení v jízdních řádech. Spoje linek MHD jsou vedeny jako v běžných týdnech podle platných jízdních řádů.

Dne 21. října 2020 v odpoledních hodinách bude probíhat preventivní dezinfekce zastávek MHD, dezinfekci provede Jednotka požární ochrany Zámek Žďár desinfekcí Anti-Covid.

V souvislosti s pokračováním přípravných prací pro budoucí výstavbu nových stanovišť zastávky Studentská bude od pondělí 15. 6. 2020 uzavřena část ulice Studentská. Uvedená uzavírka až do 1. 11. 2020 nebude mít vliv na provoz linek MHD, kterým bude uzavřeným úsekem povolen průjezd. Není ale vyloučeno z tohoto důvodu opožďování spojů linek MHD.

Do konce září 2020 je naplánováno firmou Eltodo dokončení prací na zavedení preference vozidel MHD na křižovatkách a přechodech se světelným signalizačním zařízením, jako jednoho z výstupu kompletní výměny všech světelných signalizací ve městě. Bude se jednat o stávající křižovatky se světelnou signalizací u Conventu, u Domu kultury a u Bouchalek a o stávající přechody pro chodce se světelnou signalizací na náměstí a na Bezručově ulici. Vozidla MHD budou mít v těchto místech preferenci podle směru průjezdu, současně řidiči těchto vozidel budou o preferenci v předstihu informování tzv. výzvovými návěstmi, umístěnými na stožárech světelného signalizačního zařízení.

Během letních prázdnin (1. 7. 2020 - 31. 8. 2020) nejsou žádná omezení v jízdních řádech. Spoje linek MHD jsou vedeny jako v běžných týdnech podle platných jízdních řádů.

Od 25. srpna 2020 do 28. srpna bude informační kancelář na Nádražní ulici z technických důvodů uzavřena. Informace získají cestující na tel. č. 566 696 166 – recepce ZDAR a.s nebo na dispečinku 566 696 165.

Od 18. března 2020 do 30. června 2020 platí zákaz vstupu do autobusu bez ochrany obličeje rouškou. Za roušku lze považovat: šátek, šálu či podobnou ochranu proti šíření nákazy vzdušnou cestou. Rouška musí být pevně přichycena k obličeji. Současně není umožněno využívat k přepravě vymezený prostor za řidičem (ochranné pásmo - tři řady sedadel). Dále od 20. dubna 2020 se obnovuje povinnost nástupu předními dveřmi a platba jízdného.

Protože je připravován návrat provozu MHD do plného rozsahu, tak na zastávkách nejsou vylepeny aktuální jízdní řády s platností od 4. 5. 2020. Na zastávkách je vylepeno pouze upozornění na změny a rozšíření provozu na dotčených linkách, jízdní řády jsou dostupné na internetu.

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 14. března 2020 je informační kancelář pro MHD Žďár nad Sázavou uzavřena. Pracovnice informační kanceláře můžete kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Od 27. 4. je informační kancelář znovu otevřena.

Dne 16. 4. 2020 v odpoledních hodinách proběhne plánovaná preventivní dezinfekce venkovních prostor autobusového nádraží a autobusových zastávek na ulicích Novoměstská, Žižkova a Strojírenská. Věnujte zvýšenou opatrnost při pohybu v těchto prostorách a dodržujte pokyny osob provádějících dezinfekci. Provoz linek MHD nebude dotčen.

Dne 9. 4. 2020 v odpoledních hodinách (17:00) proběhne plánovaná preventivní dezinfekce venkovních prostor autobusového nádraží. Věnujte zvýšenou opatrnost při pohybu v těchto prostorách a dodržujte pokyny osob provádějících dezinfekci. Provoz linek MHD nebude dotčen.

MHD Žďár nad Sázavou se netýká informace o zavedení prázdninových jízdních řádů. Již od 1. ledna 2019 není v jízdních řádech linek MHD Žďár nad Sázavou žádný spoj provozovaný jen ve dnech školního vyučování.

Během jarních prázdnin (9. 3. 2020 - 13. 3. 2020) nejsou žádná omezení v jízdních řádech. Spoje linek MHD jsou vedeny jako v běžných pracovních dnech.

Nejpozději od začátku roku 2020 budou v rámci MHD Žďár nad Sázavou využívána trvale další vozidla. Bude se jednat o 4 vozidla Iveco Urbanway 12M, zatím bílé, respektive červené barvy. Těmito vozidly dopravce současně zahájil využívání tzv. registračních značek na přání, které budou mít podobu MHD ZDARx, kde písmeno "x" bude nahrazeno číslicí. Bude se tedy jednat o registrační značky např. MHD ZDAR1 či MHD ZDAR2.

Od září 2019 na linkách MHD Žďár nad Sázavou testováno vozidlo SOR NS 12 registrační značky 6E3 8149.

V souvislosti s pořádáním Evropského týdne mobility dne 21. září 2019 přeprava na všech spojích linek MHD Žďár nad Sázavou zdarma.

Od 1. září 2018 lze uplatnit 75% slevu z jízdného pro žáky a studenty od 6 do 26 let a pro seniory od 65 let na spojích železniční osobní dopravy a veřejné linkové dopravy. Sleva se neuplatňuje pro cesty spoji linek MHD na území města. SLEVU PROTO NELZE UPLATNIT V MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU.

Uzavírka ulice Neumannova u křižovatky s ulicí Novoměstská se prodlužuje o 2 dny, tj. až do 12. 10. 2018 včetně. O stejnou dobu se prodlužuje i platnost objížďkových jízdní řádů linek MHD Žďár nad Sázavou.

Dne 1. října 2018 uplyne 61 let od zahájení provozu první linky MHD Žďár nad Sázavou.

V souvislosti s pořádáním Dne otevřených dveří u dopravce pro MHD Žďár nad Sázavou dne 22. září 2018 přeprava na všech spojích linek MHD Žďár nad Sázavou zdarma.

V souvislosti s pořádáním Evropského týdne mobility dne 20. září 2018 přeprava na všech spojích linek MHD Žďár nad Sázavou zdarma.

Od začátku druhé dekády měsíce října 2017 byla zahájena výstavba zastávkových stanovišť zastávek Libická a Sázavská. Z tohoto důvodu věnujte zvýšenou pozornost při pohybu v prostoru s probíhající výstavbou těchto zastávkových stanovišť.

Podle dostupných oficiálních informací se vyhlášená stávka na čtvrtek 6. 4. 2017 netýká provozu MHD Žďár nad Sázavou. V uvedeném dni nebude provoz omezen.

V souvislosti s probíhající opravou mostu přes železniční trať na ulici Brněnská (4. 4. 2016 - 31. 10. 2016) není vyloučeno riziko opožďování spojů linek MHD. Jedná se o spoje linek 3B (spoj číslo 7 vedený ze zastávky Brněnská na zastávku Autobusové nádraží), 3C a 5 (spoje číslo 1, 3, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 27 a 29, trasované přes průmyslovou zónu Jamská).

V sobotu 17. září 2016 se koná Den otevřených dveří firmy ZDAR, jakožto provozovatele také MHD ve Žďáru nad Sázavou. V uvedeném dni je MHD zdarma.

V souvislosti s probíhající opravou a uzavírkou pozemní komunikace Smetanova není vyloučeno riziko opožďování spojů linek MHD. Důvodem je větší intenzita provozu na objízdných komunikacích a s tím i související delší doba průjezdu vybranými křižovatkami.

Od druhé poloviny září je na Poliklinice Žďár nad Sázavou u vstupu informační LCD monitor s informacemi od odjezdech spojů linek MHD Žďár nad Sázavou ze zastávky Studentská.

V souvislosti s probíhajícími opravami pozemních komunikací není vyloučeno riziko opožďování spojů linek MHD.

Od začátku června 2015 na linkách MHD testováno vozidlo SOR NBG 12 (na stlačený zemní plyn) registrační značky 4E8 8965. Vozidlo bylo zařazeno jako předváděcí vůz i na oslavách Dne Žďáru dne 6. 6. 2015 (na fotografii je hned za dalším předváděcím vozidlem ŠKODA RTO registrační značky 3J3 7827). Od září 2015 je vozidlo řazeno již jako kmenové.

23. 9. 2015 od 9:00 do 16:00 na náměstí Republiky pořádání akce Den pro MHD k informování o novinkách v MHD. Od 9:00 na náměstí Republiky tisková konference v historickém autobusu. Od 10:30 na Poliklinice Žďár nad Sázavou spuštění LCD panelu s odjezdy spojů linek MHD ze zastávky Studentská. Od 10:30 do 16:00 na náměstí Republiky výstupy z pracovní skupiny pro zatraktivnění MHD, informace o připravovaných novinkách v systému MHD, představení systému s reálnými odjezdy spojů linek MHD ze zastávek, 24hodinová jízdenka, nové internetové stránky MHD Žďár nad Sázavou, dotazníkový průzkum cestování na území města.

Vzhledem k souběhu akcí s vyšší účastí návštěvníků ve Žďáře 2 (farnost – Diecézní pouť rodin, Pilák – soutěž dračích lodí) v sobotu 29. 8. 2015 posíleny linky MHD č. 2A a 2B v době od 7.40 hod. (spoj č. 7) do 20.02 hod. (spoj č. 28).

V červenci 2015 testovací jízda vozidla IVECO Urbanway 12M CNG registrační značky 5E2 9288.

Od konce ledna 2015 porucha osvětlení pravé informační tabule pro MHD na autobusovém nádraží. Uvedená tabule se základními informacemi o MHD Žďár nad Sázavou nebyla tedy během snížené viditelnosti k dispozici pro informování cestujících.

Od září 2014 je na MHD Žďár nad Sázavou nasazeno další vozidlo MHD, a to SOR BN12 v červené barvě, registrační značky 5J1 9804.

Ve druhé polovině října došlo ke změně informační náplně na monitoru nad hlavním východem z nádražní haly železniční stanice, kdy se začaly místo duplicitních informací o odjezdech linkových autobusů uvádět informace o odjezdech spojů linek MHD.

Počátkem října 2014 byly nahrazeny dva přenosné označníky na stanovištích zastávek. Jedná se o zastávky Havlíčkovo náměstí a Horní (vždy stanoviště pro směr Autobusové nádraží). Přenosné označníky jsou ještě stále na obou stanovištích zastávky Wonkova.

Od konce srpna 2014 do začátku roku 2015 porucha osvětlení levé informační tabule pro MHD na autobusovém nádraží. Uvedená tabule se základními informacemi o MHD Žďár nad Sázavou nebyla tedy během snížené viditelnosti k dispozici pro informování cestujících.

Ve dnech 17. - 20. 7. 2014 se v amfiteátru na Pilské nádrži konalo promítání Kinematografu bratří Čadíků. Protože pravidelné začátky promítání filmů byly od 21:30 a pro spojení na Pilskou nádrž bylo možné využít spoje linky MHD číslo 2A s příjezdem v 20:58, bylo třeba vyřešit i možnost cesty zpět. Z tohoto důvodu se v uvedených dnech zavedly mimořádné spoje linky 2B s odjezdem od Pilské nádrže v 23:30 přes Žďár 5, Žďár 3 s příjezdem na zastávku Autobusové nádraží v 23:48.

V průběhu května a června 2014 instalace Kasselských obrubníků na dvou zastávkách Horní a Havlíčkovo náměstí, a to vždy na obou stanovištích těchto zastávek. S instalací dalších Kasselských obrubníků i na jiných zastávkách MHD se zatím nepočítá.

V roce 2013 dochází ke zvýšení počtu provizorních stanovišť zastávek, kde se k jejich označení využívají přenosné označníky. K již několikaletému provizornímu stanovišti zastávky Havlíčkovo náměstí pro směr k zastávce Horní v roce 2013 přibyly obě stanoviště zastávky Wonkova.

Stavební práce na stanovištích zastávky Wonkova (zejména strana blíže k potoku), zvýšená opatrnost je třeba při nástupu a výstupu, resp. při cestě na zastávku nebo ze zastávky.

V září 2013 dokončeny práce na celkové rekonstrukci stanoviště zastávky Neumannova pro dopravní směr k ulici Studentská.

Od poloviny září 2013 do druhé poloviny září 2013 porucha osvětlení informačních tabulí pro MHD na autobusovém nádraží. Uvedené tabule se základními informacemi o MHD Žďár nad Sázavou nebyly tedy během snížené viditelnosti k dispozici pro informování cestujících.

Zřízení nové zastávky Revoluční se odkládá nejdříve na rok 2014.

Od 9. 12. 2012 platí nové jízdní řády MHD Žďár nad Sázavou.

Od 28. 9. 2012 po ukončení uzavírky Žižkovy a Brodské ulice kvůli rekonstrukci komunikace obnoven provoz MHD Žďár nad Sázavou podle předchozích jízdních řádů.

Od první poloviny června 2012 jsou v provozu na linkách MHD Žďár nad Sázavou 2 nová vozidla Mercedes Benz Conecto s registračními značkami 4J8 1902 a 4J8 1903.

Od 27. 6. 2012 začíná uzavírka Žižkovy a Brodské ulice kvůli rekonstrukci komunikace se zásadním vlivem na provoz MHD Žďár nad Sázavou, kdy dochází ke změnám jízdních řádů většiny linek.

Od 1. 1. 2012 dochází ke zvýšení cen u většiny položek u jízdného v rámci MHD Žďár nad Sázavou.

Od 11. 12. 2011 platí nové jízdní řády na linkách MHD Žďár nad Sázavou.

Podle vyjádření jednoho z úředníků Městského úřadu Žďár nad Sázavou byly ve výběrovém řízení vybrány jako nejvhodnější typy městských autobusu vozidla Mercedes-Benz Conecto. Tato 2 nová vozidla by měla být zařazena do provozu v průběhu roku 2012.

Od poloviny září 2011 do první dekády prosince 2011 porucha osvětlení jedné informační tabule pro MHD na autobusovém nádraží. Uvedená (pravá) informační tabule se základními informacemi o MHD Žďár nad Sázavou nebyla tedy během snížené viditelnosti k dispozici pro informování cestujících.

V sobotu 10. 9. 2011 proběhl v areálu provozovatele žďárské MHD Den otevřených dveří, kde byla mj. možnost se seznámit se starými i novými vozidly. Současně byly v rámci MHD v trase linky 4C zavedeny mimořádné spoje zajišťované historickými vozidly.

V měsících březnu až květnu 2011 probíhaly na linkách MHD testovací jízdy autobusů více výrobců, které by mohly v budoucnu nahradit stávající nasazovaná vozidla, především pak Mercedesy O405N, 405 nebo 408.

V říjnu 2010 došlo k přesunutí informační kanceláře z autobusového nádraží blíže k centru města. Informační kancelář již nyní nenaleznete v tzv. unimobuňkách ve východní části autobusového nádraží, ale nově u tzv. parku u Ivana. Přesná adresa nového umístění informační kanceláře je Sadová 2237/17, 591 01 Žďár nad Sázavou. Ke změně telefonních čísel nebo e-mailových adres nedošlo.

Z ekonomických důvodů nedošlo v roce 2010 k plánované opravě povrchu vozovky na ulici Brodská a z tohoto důvodu ani k souvisejícímu částečnému omezení provozu spojů linek MHD.

Od 4. 8. 2010 došlo k přesunutí zastávky MHD Brněnská, policie asi 100 metrů blíže k okružní křižovatce u Enpeky.

Připravovalo se spuštění IDS kraje Vysočina, do kterého měl být do poloviny roku 2011 zaintegrován i systém MHD Žďár nad Sázavou. Projekt byl ale zamítnut, takže v budoucnu k žádným změnám v této oblasti nedojde.

Je třeba upozornit všechny majitele čipových karet a zejména držitele seniorských karet, že u karet vyrobených v měsících srpen až listopad 2003 je konec jejich životnost ke dni 30. 6. 2010. Po tomto datu karta přestane fungovat. Doporučuje se proto všem majitelům těchto karet, aby se s dostatečným předstihem dostavili do informační kanceláře na Autobusovém nádraží a zakoupili si novou kartu. Cena karty je 150,- Kč a vyrobena bude do pěti pracovních dnů. Platnost stávající karty si lze ověřit u řidiče autobusu a v informační kanceláři. Majitelé čipových karet, kteří již nemají doklad o zakoupení karty a ještě si neobstarali u řidiče náhradní, musí toto učinit rovněž do 30. 6. 2010. Po tomto datu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, nebude možné kartu bez prokázání jejího vlastnictví přijmout k manipulacím, jako je zablokování karty, vrácení zůstatku z nefunkční karty, převedení peněz na jinou resp. novou kartu. Je třeba proto požádat řidiče, aby tento doklad vytisknul, čímž se předejde nepříjemnostem při výše zmíněných manipulacích s kartou.

Uvažuje se o zřízení nové zastávky MHD v prostoru na okraji parkoviště obchodního centra na Brněnské ulici poblíž nové okružní křižovatky u Enpeky. V uvedeném místě by se zastávka podle předpokladů obsluhovala všemi nebo většinou linek jedoucích přes tuto okružní křižovatku. Pokud dojde ke schválení této zastávky, tak po jejím zřízení by již byla hned zapojena do systému MHD - předpokládá se toto ještě letos.

Pokud se podaří městu získat finanční podporu z evropských fondů ve výši cca 10 milionů korun (celkové náklady budou asi 20 milionů korun) tak by mělo dojít v roce 2011 k rekonstrukci autobusového nádraží (do doby, než se postaví tunel tzv. Velkého obchvatu pod autobusovým nádražím, kdy například přístřešky nástupišť budou muset být demontovány).

V souvislosti s výstavbou okružní křižovatky ulic Nádražní-Strojírenská-Smetanova od 8. 4. 2010 postupně i změny v provozu u jednotlivých linek MHD; informace k dispozici postupně.

V souvislosti s neustále nevyjasněnou situací ohledně tzv. Velkého obchvatu Žďáru se prozatím na neurčito odkládá rekonstrukce žďárského autobusového nádraží. Studie, obsahující návrh na změnu podoby autobusového nádraží, se zatím měnit nebude.

Od 14. 12. 2008 platí nové jízdní řády MHD. Změny se dotýkají většiny linek MHD ve městě, některé jsou zásadní.

Během první poloviny září 2008 byl nahrazen na zastávce Wonkova (stanoviště pro směr na zastávku Studentská) původní přenosný označník za nový označník městského provedení, který je jinak instalovaný i na ostatních zastávkách MHD ve městě. V současné době mají již všechny zastávky instalovaný pevný označník se všemi náležitostmi s výjimkou zastávky Zámek (stanoviště pro směr k Tokozu), kde chybí tabule pro výlep jízdních řádů.

Od první dekády listopadu 2008 do poloviny první dekády prosince 2008 opět porucha osvětlení obou informačních tabulí pro MHD na autobusovém nádraží. Uvedené informační tabule se základními informacemi o MHD Žďár nad Sázavou nebyly tedy během snížené viditelnosti k dispozici pro informování cestujících. Pozn.: Od poloviny do konce druhé dekády listopadu byla přechodně porucha osvětlení jen pravé informační tabule.

Od konce prázdnin opět porucha osvětlení obou informačních tabulí pro MHD na autobusovém nádraží. Uvedené informační tabule se základními informacemi o MHD Žďár nad Sázavou nebyly tedy během snížené viditelnosti k dispozici pro informování cestujících. Závada byla odstraněna koncem měsíce září.

Od 15. 6. 2008 dochází ke změně jízdního řádu linky 4C. Mezi zastávkami Žižkova a Neumannova spoje linky obsluhují zastávky nově v pořadí Libušínská - Wonkova - Studentská.

Od 1. 6. 2008 upraven ceník MHD Žďár nad Sázavou. Změny se týkají jak cen za jednolivé jízdné, tak i za měsíční jízdenky.

Dne 24. 6. 2008 od 13.00 do 14.00 se většina řidičů autobusů dopravce připojila k hodinové výstražné stávce.

Rekonstrukce historického mostu přes Stržský potok v Zámku, která je naplánována na období duben 2008 až říjen 2008, by neměla zásadně ovlivnit provoz žďárské MHD. Počítá se s vybudováním provizorního mostu, který bude moci využívat i MHD s tím, že provoz přes tento provizorní most bude řízen jako střídavý s využitím světelné signalizace (je možné z tohoto důvodu nevýznamné zpožďování spojů linek MHD).

Od platnosti nových jízdních řádů (tedy od 9. 12. 2007) zavedena nová linka MHD číslo 4C. Je vedena z části trasy opačně vůči lince 4A, ve zbytku trasy jsou některé zastávky obsluhovány ve stejném směru.

Podle nepotvrzených informací se začíná uvažovat o tom, že má být zavedena nová linka MHD Žďár nad Sázavou, která by měla být vedena v trase opačné vůči stávajícím trasám linek 4A a 4B. Zahájení provozu na této nové lince by mělo být nejdříve od platnosti nových jízdních řádů (prosinec 2007), či spíše později.

Od poloviny ledna 2007 porucha osvětlení jedné informační tabule pro MHD na autobusovém nádraží. Uvedená (levá) informační tabule se základními informacemi o MHD Žďár nad Sázavou není tedy během snížené viditelnosti k dispozici pro informování cestujících. Lze doufat, že závada bude co nejdříve odstraněna. Pozn.: Od druhé poloviny března do konce dubna a od počátku května do prázdnin byla porucha i druhé informační tabule - od poloviny listopadu 2007 je opět vše v pořádku.

Dne 22. 9. 2007 od 9.00 na žďárském náměstí Republiky oslavy 50 let provozu MHD ve městě.

Od 1. 4. 2007 změna jízdního řádu linky 3C. Nově tato linka obsluhuje 3 nově zřízené zastávky: Strojírenská, u mostu, Jamská I a Jamská II. Zastávka Jamská již obsluhována není. Místo obou zrychlených spojů zavedeny spoje s obsluhou i mezilehlých zastávek na trase linky.

V souvislosti s plánovaným dokončením a kolaudací nové zastávky MHD u Penny Marketu dochází ke změnám ve vybraných jízdních řádech MHD. V současné době nejsou zatím informace o tom, kterých linek MHD se to mělo týká.

Od neděle 10. 12. 2006 vstupují v platnost nové jízdní řády pro období 2006/2007 u všech linek MHD Žďár nad Sázavou.

Ode dne 25. 11. 2006 je obnoven provoz linek MHD v původních trasách, protože byla ukončena uzavírka mostu přes řeku Sázavu v Žižkově ulici s tím, že most byl předán do předběžného užívání. V souvislosti s tímto končí platnost objížďkového jízdního řádu linky MHD číslo 4.

Jak už bylo dříve avizováno, došlo k prodloužení uzavírky mostu přes řeku Sázavu v Žižkově ulici. V současné době se předpokládá trvání uzavírky až do 24. 11. 2006, tedy do období, když ve Žďáru v rámci zimy panují obvykle již velmi nepříznivé povětrnostní podmínky. Na druhou stranu jedna radostnější zpráva: počítá se s tím, že uzavírka Kopečné ulice místo koncem listopadu bude ukončena již v polovině tohoto měsíce (a bude moci dojít k přesunutí zastávky Brodská do původní polohy).

Podle informací z tisku se začíná uvažovat o tom, že termín (31. 10. 2006) ukončení uzavírky mostu přes Sázavu v Žižově ulici je nereálný a pravděpodobně se uzavírka prodlouží. Nejčastěji se hovoří o ukončení uzavírky v polovině listopadu 2006.

Začíná se uvažovat o variantě, že by došlo ke zprůjezdnění mostu přes řeku Sázavu v lokalitě Libušín, tedy pro spojení Kovářovy ulice s ulicí Dr. Drože. Pokud by toto bylo aktuální i pro autobusy linek MHD, tak dopad uzavírky sousedního mostu přes řeku Sázavu, tedy v Žižkově ulici, by nebyl tak velký. Je ovšem otázka, jaká je únosnost mostu na Libušíně, přesněji maximálně možný nápravový tlak vozidel. Přesto by toto stálo za zvážení, provozu MHD ve městě by tento krok velmi pomohl.

V rámci MHD Žďár nad Sázavou nepřestává vandalství. A to počínaje rozšiřováním graffiti a konče demolováním přístřešků zastávek. Není prakticky týden, kdyby k tomuto nedocházelo a tento jev se postupně rozšiřuje i na ty zastávky, kde předtím toto nebylo.

Od 1. 1. 2006 vstoupil v platnost zákon č. 379/2005 Sb., kterým se v MHD zakazuje kouření, prodej alkoholu v prostředcích MHD a přeprava osob pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Podle nového zjištění byla porucha veřejného osvětlení v lokalitě před hlavním vchodem do budovy železniční stanice opravena. Na dotyčný sloup veřejného osvětlení jsou napojeny i informační tabule pro MHD, a tudíž jsou tyto tabule v současné době již osvětleny.

Jak bylo zjištěno, tak již více jak týden je porucha veřejného osvětlení v lokalitě před hlavním vchodem do budovy železniční stanice. Protože na jeden ze sloupů veřejného osvětlení jsou napojeny i informační tabule pro MHD, nejsou tyto tabule v současné době osvětleny. Lze předpokládat, že závada na veřejném osvětlení bude pravděpodobně odstraněna po zlepšení počasí, což umožní opravu dotyčným pracovníkům.

Na všech označnících zastávek byly v druhé polovině minulého týdne vyvěšeny nové jízdní řády linek MHD s platností od 11. 12. 2005. Dále byla na příslušných označnících provedena změna v číslech obsluhovaných linek v souvislosti s rozdělením linky 4 na linky 4A a 4B.

V minulých dnech došlo k opravě přístřešku zastávky Bezručova, u pily pro dopravní směr na autobusové nádraží. Na prosklených stěnách již nejsou černé výlepy reklam a graffiti. S ohledem na častý vandalismus v této lokaliě je otázkou, jak vše dlouho vydrží v obnoveném stavu ...

Nejen v době letních prázdnin, ale i v září se opět projevil "přebytek energie" u některých osob. Oblíbenou zábavou kromě graffiti či jiného poškozování zastávek je především strhávání zastávkových jízdních řádů z označníků. Dopravce potom musí provádět jejich obnovu, což samozřejmě není zajištěno vždy ihned. Například na zastávce Vodojem, Jamborova již bylo vše napraveno, aby vzápětí například na zastávce Horní pro dopravní směr na náměstí někdo strhnul všechny zastávové jízdní řády. Zkrátka, každý má jiné zájmy či způsob, jak se chce navenek projevit ...

V pátek 2. 9. 2005 byly na všechny označníky zastávek spojů MHD (tedy stanoviště 1-4) umístěny informační štítky o instalaci informačních tabulí pro MHD Žďár nad Sázavou.

V polovině září 2005 byly rozsáhlé změny v provozu MHD z důvodu překopu komunikace v prostoru stanovišť MHD na autobusovém nádraží Žďár nad Sázavou (přesunutí stanovišť).

Do konce roku 2006 by u nás mělo podle informace z ČTK dojít ke sladění značek vymezujících zastávky (na začátku a konci zastávek, tedy včetně označníků) s normami EU. Nové značky by měly být zhruba o 10 cm větší než stávajícící a měly by být v tzv. reflexním provedení (pro noční období a období se sníženou viditelností).

Tzv. protikuřácký a protialkoholický zákon úplně zakáže kouření i na nástupištích a nepřipustí k přepravě osoby pod vlivem omamných prostředků (alkohol, drogy apod.). Účinný bude 1. 1. 2006.

Dne 10. 6. 2005 byly na autobusovém nádraží na okraji chodníku poblíž stanoviště zastávky číslo 3 zprovozněny dvě informační tabule pro MHD Žďár nad Sázavou.

Evropským parlamentem schválená nová směrnice EU, která zavádí povinné vybavování všech sedadel bezpečnostními pásy i u dalších vozidel včetně autobusů, se netýká autobusů MHD. Zde nebudou muset být tato vozidla bezpečnostními pásy vybavována. U nově vyráběných vozidel pro příměstskou autobusovou dopravu (které částečně zajišťují i spoje linek MHD) bude ale muset být toto splněno.

Od začátku června 2005 jste měli možnost se na spojích linek MHD ve Žďáru nad Sázavou setkat s novým vozidlem v provedení pro MHD, konkrétně se jedná o SOR CN 12, který se zde testuje. Tento 12-ti metrový nízkopodlažní autobus bílé barvy (registrační značka H 19-87) s kapacitou 102 cestujících byl rovněž dne 3. 6. 2005 vyfotografován na odstavné ploše vedle administrativní budovy autobusového nádraží (foto 1, foto 2). Testování ale neznamená, že vozidlo tohoto typu dopravce v budoucnu pro MHD zakoupí.

Úplná uzavírka silnice I/19 (ulice Žižkova) ve Žďáru nad Sázavou, v úseku od křižovatky s ulicí Nábřežní po křižovatku s ulicí Dolní, dne 11. 6. 2005 v době 12.30 - 17.00 hod bez omezení linek MHD (vozidlům MHD uzavírkou umožněn průjezd).

Od 17. 5. 2005 do 31. 5. 2005 včetně z důvodu úplné uzavírky ulice Vejmluvova zrušeny zastávky MHD Nová a Vejmluvova a zastávka Sychrova pro linku č. 5 přemístěna na začátek ulice U Táferny (poblíž křižovatky s ulicí Bezručova). Linka č. 5 vedena po objízdné trase ulicemi Bezručova, U Táferny, Purkyňova a zpět ulicí Bezručova.

Ve dnech od 8. 5. 2005 od 20 hodin (tj. od spoje 69 linky MHD číslo 4) do 16. 5. 2005 včetně zrušena zastávka MHD Libušínská pro spoje linek číslo 4 a 5 z důvodu konání tradiční pouti (jako náhradní zastávky lze použít zastávky MHD Wonkova a Žižkova).

Na schůzi Rady města dne 4. 4. 2005 byla na program jednání zařazena petice občanů k redukci spojů linek MHD pro obsluhu sídliště Pod Vodojemem (zastávka Vodojem, Jamborova), ke které došlo od 1. 1. 2005 (viz dřívější informace).

Po letos nezvykle prodlouženém trvání nepříznivých povětrnostních podmínek s nebývalým množstvím sněhu se vše začíná vracet do bežného stavu. Většina zastávkových nástupních prostorů je nyní již bez problému přístupná a již nehrozí ještě nedávné zvýšené riziko úrazu při nastupování a vystupování do nebo z vozidel MHD.

V první dekádě února 2005 v prodejně potravin na Jamborově ulici ve Žďáru 7 probíhala spontánní petice proti nedávnému zrušení spojů provozovaných na nedalekou zastávku (Vodojem, Jamborova). Organizátoři ankety nejsou známi (neznámé jsou i výsledky ankety včetně účasti). Po zjištění dalších informací se na stránkách objeví podrobnosti.

Krátce po vyvěšení nových jízdních řádů linek MHD (s platností od 12. 12. 2004 a 1. 1. 2005) docházelo opět k vandalství ze strany některých skupin osob. Kromě poškozených či popsaných přístřešků zastávek se nejčastějším "terčem" stále stávají lavičky, odpadkové koše a označníky včetně vylepených jízdních řádů. Tyto jízdní řády jsou strhávány či popisovány. Mezi lokality, kde k tomuto dochází, patří zejména sídliště 3, prostor pod Městským úřadem, Bezručova ulice a Vodojem.

Podle změny Smluvních přepravních podmínek dopravce není již v MHD třeba hlásit přepravu kočárků řidiči (dítě v kočárku se přepravuje vždy bezplatně).

Od 1. 1. 2005 dochází ke změně tarifu MHD Žďár nad Sázavou.

Od 1. 1. 2005 dochází ke zrušení 14-ti spojů linek MHD, jeden pár spojů je zkrácen. Místo předchozích šesti manipulačních jízd bez cestujících se do jízdních řádů zavádí 6 nových spojů.

Od 1. 1. 2005 mohou (již oficiálně) představitelé státní moci (poslanci, senátoři, soudci ústavního soudu) cestovat žďárskou MHD bezplatně.

Ve schváleném rozpočtu města Žďár nad Sázavou se zvýšuje roční dotace na MHD z 3,0 mil. Kč na 3,8 mil. Kč; příspěvek na opravy a výstavbu čekáren MHD zůstává zachován ve výši 0,2 mil. Kč.

S platností od 20. 9. 2004 příslušní pracovníci Odboru komunálních služeb při Městském úřadu, kteří vykonávají činnosti Dopravního úřadu pro MHD Žďár nad Sázavou, nově sídlí ve čtvrtém patře hlavní budovy bývalého Okresního úřadu.

Pokud chcete navrhnout dopravci ve stávajících jízdních řádech MHD změny, které by se mohly aplikovat od nového jízdního řádu (tedy od 12. 12. 2004), máte nejvyšší čas (do poloviny listopadu 2004). Kontakt na příslušného pracovníka dopravce naleznete pod odkazem "Kontakt".

Od poloviny měsíce září 2004 je po rekonstrukci komunikace na zastávce Zámek pro směr do centra města opět instalován označník městského provedení. Na stejné zastávce pro opačný dopravní směr zůstává zjednodušený označník linkového provedení, ale bez tabule pro výlep jízdních řádů (jízdní řády linek MHD zde stále nejsou cestujícím k dispozici !!!).

Od 9. 9. 2004 obnoven provoz MHD na sídlišti Vysočany, linky MHD vedeny v původních trasách přes zastávky Vnitřní a Květná. Od stejného data rovněž obnoven provoz na silnici III/35016 mezi obcemi Žďár nad Sázavou a Polnička.

Nově zaváděné tzv. žákovské jízdné pro žáky do 15 let a pro studenty od 15 do 26 let se nebude týkat MHD. Podle oficiálního vyjádření Ministersta dopravy České republiky "podmínky a výše slevy pro žáky a studenty v MHD zůstávají beze změn".

Od 25. 8. 2004 zahájena uzavírka silnice III/35016 mezi obcemi Žďár nad Sázavou a Polnička (ukončení 8. 9. 2004); uvedená uzavírka ale neměla mít zásadní vliv na MHD, konkrétně na spoje linek číslo 2A a 2B v úseku mezi zastávkami TOKOZ a Pilská nádrž (pouze krátkodobé omezení MHD).

Od 30. 8. 2004 do 8. 9. 2004 byly z důvodu opravy havárie na kanalizaci v prostoru křižovatky ulic Vnitřní a Na Prutech zrušeny zastávky linek MHD Vnitřní a Květná (ulice Vnitřní uzavřena); náhradní zastávky MHD byly dočasně zřízeny na ulici Luční.

Nejen cestující v rámci žďárské MHD se konečně dočkali zakončení stavebně rekonstrukčních prací na ulici Santiniho, což je vlastně průtah městem silnice I/37. V následující době budou ještě probíhat dokončovací práce, které již nemají vliv na provoz spojů linek MHD (pokud se nepočítá ještě instalace označníků zastávek u Zámku).

Především v posledních dvou letních měsících dochází k nárůstu nepřijatelného chování ze strany některých osob vůči zařízením, určeným k zajištění činnosti MHD ve městě. Na některých označnících došlo ke stržení vylepených zastávkových jízdních řádů (část z nich se ale odlepila z důvodu jejich nedostatečného připevnění), dále se zde objevují reklamní plakáty na společenské akce apod.

Několik dní před konáním voleb do EP umístili příznivci jedné strany na označníky zastávek (přesněji na plochu pro výlep jízdních řádů) samolepky s volební propagací. Toto je samozřejmě nepřípustný stav.

Od května do června 2004 probíhaly výměny rozvodů potrubí (horkovody a vodovodní řád) v různých lokalitách centra města. Z uvedeného důvodu byl rozkopaný i povrch na zastávce Horní pro dopravní směr na náměstí Republiky. Stanoviště zastávky bylo proto vybaveno přenosným označníkem.

Počátkem měsíce června 2004 byly zahájeny práce na celkové rekonstrukci ulice Santiniho severně od historického mostu, což se projevovalo v odchylkách průběhů jízd spojů linek MHD od jízdního řádu. Bylo proto třeba počítat s případným zpožděním spojů. Zejména bylo nutno dbát opatrnosti při přístupu na zastávku Zámek (nestabilní povrch přístupového chodníku).

Dopravní úřad pro MHD Žďár nad Sázavou (tedy MěÚ) uvažuje o zavedení nové jednosměrné okružní linky ve směru Autobusové nádraží - Strojírenská - Okružní, horní - Okružní, rozc. Hamry - Okružní, dolní - Brodská - Žižkova - Havlíčkovo náměstí - Horní - Jihlavská, ZDAR - Autobusové nádraží. Pracovní označení této linky je 4A. Spoje nasazované na tuto linku se pravděpodobně využijí z redukce počtu spojů na lince 4.

Ve dnech od 9. 5. 2004 od 20 hodin (tj. od spoje 67 linky MHD číslo 4) do 17. 5. 2004 včetně zrušena zastávka MHD Libušínská pro spoje linek číslo 4 a 5 z důvodu konání tradiční pouti (jako náhradní zastávky použity zastávky MHD Wonkova a Žižkova).

V rámci MHD Žďár nad Sázavou se rozšiřuje vandalství. Po graffiti, nálepkách, poničených čekárnách apod. došlo v poslední době ke zničení dopravních značek u obou označníků zastávky Pilská nádrž.

Koncem prosince 2003 se na linkách MHD Žďár nad Sázavou objevil další nízkopodlažní autobus Mercedes-Citaro třídvéřového provedení. Jeho registrační značka (SPZ) je 1J9 6414.

Od 1. 1. 2004 dochází ke zdražení jednotlivého jízdného z 6,- Kč na 7,- Kč.

Od 1. 1. 2004 se ruší možnost bezplatného cestování držitelů časových jízdenek MHD spoji veřejné linkové autobusové dopravy v obvodu MHD Žďár nad Sázavou, provozovanými ZDAR, a.s.

Od 14. 12. 2003 (od platnosti nového jízdního řádu MHD) dochází k rozdělení linek 1, 2 a 3 na linky "dílčí", přičemž tato čísla linek budou mít v označení za číslem velké písmeno (A až D). Nově se lze setkat tedy s linkami 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 3A, 3B a 3C.

Na deskách tabulí pro vylepování jízdních řádů u označníků zastávek se od nového jízdního řádu objeví jízdní řády provedení zastávkového, jako je to typické pro MHD (dříve to bylo provedení linkové). Toto je hlavní důvod, proč došlo k rozdělení linek na dílčí linky.

Od nového jízdního řádu se budou používat zkrácené názvy zastávek (pozor zejména u původních názvů Vysočany, Vnitřní a Závod Tokoz, protože podle nového se bude používat Vnitřní a TOKOZ).

Na zastávce Wonkova ulice pro dopravní směr na Libušínskou ulici byl vybudován nový nástupní prostor zastávky. Kromě toho je připraveno přemístění označníku zastávky tohoto dopravního směru z konce na začátek zastávky, jak je to v souladu s normou.

Na zastávce Květná, byt. ČD je pro dopravní směr na autobusové nádraží připravena instalace nového přístřešku zastávky. Pro opačný dopravní směr (kde byl přístřešek zastávky umístěn před rekonstrukcí ulice) se pravděpodobně s přístřeškem zatím neuvažuje.

Na některých zbývajících zastávkách MHD se v brzké době objeví označníky tzv. městského (nebo též tzv. nového) provedení, které jsou ve městě postupně již delší dobu zaváděny. Instalace těchto označníků bude uskutečněna nejdříve například na zastávce Dagmarky (pro dopravní směr na sídliště 3), příprava instalace nových označníků byla například zahájena na zastávkách Strojírenská, ŽĎAS či Jihlavská, HETTICH (pro oba dopravní směry). Na zastávce Okružní, dolní byl stejně jako na zastávce Wonkova ulice správně přemístěn označník z konce na začátek zastávky. Jako jediná významnější anomálie v současné době je umístění označníku zastávky Bezručova, stadion pro dopravní směr do zámku uprostřed nástupního prostoru zastávky.

Zastávka Bezručova, u pily pro směr do zámku je od pondělí 3. 11. 2003 trvale přemístěna o cca 150 metrů na sever (zde je vybudován nový zastávkový záliv) - stejné upozornění je i pod odkazem "Změny v provozu a uzavírky".

Na zastávce Vysočany, Vnitřní pro dopravní směr na nádraží byl instalován nový přístřešek zastávky.

Během druhého pololetí roku 2003 (od 1. 11. 2003 důchodci nad 70 let a od 1. 1. 2004 ostatní pravidelní cestující) dochází k zásadní změně ve způsobu odbavování cestujících, kdy se budou při odbavování používat nové čipové karty ve formě tzv. elektronické peněženky.

Od druhé poloviny září 2003 máte možnost se setkávat na linkách MHD Žďár nad Sázavou s novým nízkopodlažním autobusem. Tentokráte jde ale o nízkopodlažní vozidlo CITY BUS z Karosy Vysoké Mýto a toto vozidlo má zatím tzv. převozní SPZ (H 09-42). Vozidlo je v současném době testováno, protože se dopravce rozhoduje, který typ nízkopodlažního autobusu zakoupí (viz příspěvek města na zakoupení nového městského autobusu).

Během víkendu 27. - 28. 9. 2003 provedena úplná uzavírka části ulice Bezručova z důvodu pokládky obrusné vrstvy vozovky ("horní asfaltová vrstva "). Objížďka pro autobusy na spojích linek MHD vedena ulicemi Nová, Vejmluvova a Sychrova (tedy v trase linky MHD číslo 5). Z uvedeného důvodu dočasně zrušena zastávka Beručova, u pily.

Na zastávce Květná, byt. ČD pro dopravní směr do zámku se buduje nový zastávkový záliv. Původní přístřešek čekárny je zde zcela odstraněn (přístřešek je odstraněn také i u zastávky Vysočany, Vnitřní). Budou zde umístěny nové přístřešky? Nebudou dokonce na zastávce Květná, byt. ČD vybudovány přístřešky pro oba směry (viz současný stav)?

Z důvodu omezení provozu v úseku mezi křižovatkou ulic Sychrova-Bezručova a parkovištěm před zámkem (provoz je zde jednosměrně řízen světelnou signalizací) docházelo ke zpožďování spojů linek MHD číslo 1, 2 a 6 (výjimkou nyní není ani zpoždění větší jak 15 minut !!).

Na označnících zastávek MHD po celém městě se objevuje (nejen) kromě grafitti další problém: jsou strhávány stále častěji vylepené jízdní řády. Dopravce by měl proto urychleně zabezpečit jejich obnovu a nalézt technické řešení k zamezení této "činnosti".

Dne 27. března 2003 zasedala na Ministerstvu dopravy České republiky mezirezortní komise na zabezpečení usnesení vlády č. 632/2000 k "Programu podpory obnovy vozidel městské autobusové dopravy a veřejné linkové dopravy od roku 2001" a rozdělila dotace na nákup vozidel MHD a na nákup autobusů linkového provedení. Společnosti ZDAR bylo přiděleno 100% z požadované částky 2,5 mil. Kč na nákup nového nízkopodlažního autobusu MHD délky 13 m (tedy sólo vozu). Z uvedené informace není zřejmé, pro který systém MHD bude nové vozidlo určeno (Žďár nad Sázavou nebo Velké Meziříčí).

Probíhá postupná instalace nových označníků zastávek MHD.

Od 11. 5. 2003 do 19. 5. 2003 dočasně zrušena z důvodu konání pouti zastávka MHD Libušínská ulice.

Od středy 12. 3. 2003 se můžete (nejen) na linkách MHD Žďár nad Sázavou setkat s první řidičkou autobusu (z Chotěboře), která zatím pracuje jako střídač. Po dokončení opravy vozidla SOR městského provedení (ZRA 16-61) by měla začít jezdit na spojích linek MHD v rámci nově vytvořeného turnusu (po jeho schválení). V tomto turnusu budou zapracovány spoje linek MHD, které se přesunou z jiných turnusů, zabezpečovaných vozidly Karosa linkového provedení. Zároveň by ale nemělo dojít k úpravě turnusů vozidel v provedení pro MHD.

Od 3. 2. 2003 změny trasování 1 páru spojů linky MHD číslo 3.

Od ledna 2003 v provozu druhé nízkopodlažní vozidlo Mercedes-Citaro, tentokráte v třídvéřovém provedení - registarční značka vozidla je 1J0 4815, nátěr vozidlové skříně je shodný s druhým vozidlem Mercedes-Citaro.

Provedena oprava přístřešku zastávky MHD Neumannova, sídliště,  poškozeného po dopravní nehodě z 15. 1. 2003 (viz článek pod odkazem "Z tisku").

Od 15. 12. 2002 platí na všech linkách MHD Žďár nad Sázavou nové jízdní řády.

V týdnu od 2. do 8. 12. 2002 vylepeny na označníky nové jízdní řády s platností od 15. 12. 2002;  POZOR, došlo zde k několika změnám, informujte se na původní jízdní řády.

Ve dnech 19. - 20. 10. 2002 byla provedena pokládka obrusné vrstvy vozovky na ulicích Jungmanova a Bezručova. Po tuto dobu byly zrušeny zastávky Bezručova, stadión a Bezručova, u pily; cestující využívali zastávky Květná a Vejmluvova.

Koncem května 2002 provedena kompletní výměna strojků na odbavování cestujících firmy EM-TEST za obdobné od firmy Mikroelektronika Vysoké Mýto (viz odkaz "Úvodem").

Počátkem měsíce května 2002 bylo rozhodnuto na základě dohody mezi provozovatelem MHD ve Žďáru nad Sázavou a Městským úřadem o zakoupení dalšího nízkopodlažního autobusu MERCEDES-CITARO (příspěvky na zakoupení vozidla: dopravce 3,4 mil. Kč, státní dotace 2,0 mil. Kč, MěÚ 0,6 mil. Kč).

Od 1. 3. 2002 rozsáhlá redukce počtu spojů na některých linkách, linka číslo 6 prakticky zrušena.

Dochází ke zdražování jízdného od 1. 1. 2002.