ve dnech od 30. 5. 2022 do 21. 8. 2022 z důvodu pokračování rekonstrukce ulice Santiniho zrušeny zastávky Zámek, Tokoz (pro spoje linky 2 kromě spojů 1, 2, 27 a 28), Pilská nádrž (pro spoje linky 2 kromě spojů 27 a 28) a Bezručova, u pily (pro liché spoje linky 2 kromě spojů 1 a 27); jako náhradní zastávky Tokoz (pro linky 1, 6 a 7), Sychrova: (pro linku 2), Vejmluvova (pro linku 2) a Nová (pro linku 2)

dne 17. 8. 2022 od 8:00 do 13:00 zrušeny zastávky Nádražní a Dagmarky pro spoje 10 a 14 linky 6; jako náhradní zastávka Strojírenská, u mostu

ve dnech od 15. 7. 2022 do 17. 7. 2022 z důvodu uzavírky ulice Studentská zrušena zastávka Studentská pro spoje linek 1 až 8 a zastávka Wonkova pro spoje linek 4 a 8; jako náhradní zastávky Wonkova pro spoje linek 1, 2, 3, 5, 6 a 7 a Neumannova a Libušínská pro spoje linek 4 a 8

ve dnech od 2. 5. 2022 do 29. 5. 2022 včetně zrušeny úplně zastávky MHD Nová, Vejmluvova, Sychrova a částečně zastávky Bezručova, u pily (pro směr od města pro všechny linky, pro směr do města pro linky 3 a 5) a Bezručova, stadion (pro linky 3 a 5); jako náhradní zastávky Květná pro linky 3 a 5, Bezručova, stadion (pro směr od města) pro linky 1, 2, 6 a 7, Bezručova, u pily (pro směr do města) pro linku 6, Zámek (pro směr od města) pro linky 1, 2, 6 a 7, Zámek (pro směr do města) pro linku 6

ve dnech od 9. 5. 2022 do 16. 5. 2022 včetně zrušeny zastávky MHD Libušínská (pro spoje linek číslo 1, 4, 5 a 8), Libická (pro spoje linek číslo 3 a 8, částečně 1) a Sázavská (pro všechny spoje linek, zrušeno bez náhrady) z důvodu konání tradiční pouti; jako náhradní zastávky za zastávku Libušínská budou u linky číslo 1 zastávka Studentská, u linky číslo 4 zastávky Wonkova a Žižkova, u linky 5 zastávka Havlíčkovo náměstí a u linky 8 zastávka Wonkova; jako náhradní zastávky za zastávku Libická budou u linek 3 a 8 zastávka Brodská,obch.domy a u linky číslo 1 pro spoj číslo 2 zastávka Brodská,obch.domy (pro spoj 3 linky číslo 1 bude zrušen druhý průjezd zastávkou Libická)

dne 6. 5. 2022 včetně zrušeny zastávky MHD Neumannova (pro spoje linek číslo 3, 4, 6 a 8) a Novoměstská (pro spoje linky 3) z důvodu akutní opravy komunikace na ulici Neumannova; jako náhradní zastávky budou Novoměstská (pro spoje linek 4, 6 a 8), veřejné linkové dopravy Convent (pro spoje linky 3) a Studentská

od 4. 10. 2021 do 31. 10. 2021 kvůli opravě ulice Bezručova pro spoje linek 1, 2, 3, 5, 6 a 7 zrušena zastávka Bezručova, u pily; jako náhradní zastávky jsou Nová, Vejmluvova, Sychrova, Zámek a Bezručova, stadion

od 12. 10. 2021 do 13. 10. 2021 včetně zrušena zastávka MHD Libušínská z důvodu opravy komunikace po budování nového horkovodu; jako náhradní zastávky budou u linky číslo 1 zastávka Studentská, u linky číslo 4 zastávky Wonkova a Žižkova, u linky číslo 5 zastávka Havlíčkovo náměstí a u linky číslo 8 zastávka Wonkova

od 4. 9. 2021 do 3. 10. 2021 kvůli opravě ulice Bezručova pro spoje linek 1, 2, 3, 5, 6 a 7 zrušena zastávka Bezručova, stadion; dále pro linky 3 a 5 zrušeny zastávky Nová, Vejmluvova, Sychrova a Bezručova, u pily; jako náhradní zastávka je zastávka Květná

od 22. 9 2021 do 24. 9. 2021 kvůli havarijní opravě komunikace v prostoru Nákupního parku na Brněnské ulici pro spoje linek 5 a 8 zrušena zastávka Brněnská, Nákupní park; jako náhradní zastávka pro obě linky je zastávka Jihlavská, ZDAR a pro linku 5 směrem od nádraží i zastávka Brněnská, policie

od 16. 9. 2021 do 19. 9. 2021 včetně zrušena zastávka MHD Libušínská z důvodu budování nového horkovodu; jako náhradní zastávky budou u linky číslo 1 zastávka Studentská, u linky číslo 4 zastávky Wonkova a Žižkova, u linky číslo 5 zastávka Havlíčkovo náměstí a u linky číslo 8 zastávka Wonkova

od 5. 8. 2021 do 3. 9. 2021 kvůli opravě ulice Bezručova pro spoje linek 1, 2, 3, 5, 6 a 7 zrušeny zastávky Wonkova (pro spoj 2 linky 1), Bezručova, stadion (pro směr z města), Vnitřní a Květná; jako náhradní zastávka je zastávka Wonkova

od 12. 7. 2021 do 3. 9. 2021 oprava ulice Jungmannova v úseku od křižovatky s ulicemi Wonkova a Libušínská (mimo) po křižovatku s ulicí Krátká (včetně) s možným vlivem na opožďování spojů linek MHD; ve třetí a čtvrté etapě od 5. srpna 2021 do 30. srpna 2021 kvůli uzavření napojení na ulici Krátká budou vydány výlukové jízdní řády dotčených linek MHD

od 17. 4. 2021 do 19. 4. 2021 zrušeny zastávky Strojírenská, u Hajčmanů a Strojírenská, u mostu (do 20. 4. 2021 zastávka Strojírenská, ŽĎAS) z důvodu opravy povrchu vozovky na ulici Strojírenská na úseku mezi odbočkou k Finančnímu úřadu a křižovatkou s ulicí Barákova; spoje linek MHD číslo 7, 8 a 9 (do 20. 4. 2021 i spoje linek číslo 1 a 4) budou mít náhradní zastávky Autobusové nádraží a Dagmarky

od 16. 4. 2021 od 14:00 do 19. 4. 2021 do 8:00 zrušena zastávka Jihlavská, HETTICH z důvodu mimořádné opravy v prostoru místa pro otáčení autobusů MHD v areálu podniku HETTICH; spoje linek MHD číslo 1, 3 a 9 budou mít náhradní zastávky Autobusové nádraží a Jihlavská, ZDAR

od 22. 3. 2021 do 16. 4. 2021 možné opožďování spojů linek MHD číslo 1, 4, 7, 8 a 9 z důvodu opravy povrchu vozovky na ulici Strojírenská na úseku mezi odbočkou k Finančnímu úřadu a křižovatkou s ulicí Barákova

ve dnech 6. - 7. 4. 2021 z důvodu opravy povrchu vozovky ulice Strojírenská v lokalitě u zastávky Strojírenská, ŽĎAS možné opožďování spojů linek 1 a 4

od 2. 11. 2020 do 30. 11. 2020 z důvodu dokončení výstavby zastávkových stanovišť zastávky Studentská a rekonstrukce povrchu vozovky zrušena bez náhrady pro spoje linek 1 až 8 zastávka Studentská a pro spoje linek 4 a 8 zastávka Wonkova; nejbližší zastávky jsou Wonkova pro spoje linek 1, 2, 3, 5, 6 a 7, Neumannova a Libušínská pro spoje linek 4 a 8, Žižkova pro spoje linky 4; pro linky 1 až 8 vydány výlukové jízdní řády

od 28. 3. 2020 do 30. 11. 2020 z důvodu opravy železničního nadjezdu zrušena bez náhrady pro spoje linek 1 a 4 zastávka Strojírenská, ŽĎAS; nejbližší zastávky jsou Strojírenská, u mostu a Strojírenská, u Hajčmanů

od 2. 11. 2020 do 6. 11. 2020 z důvodu opravy povrchu chodníku v rámci nástupního prostoru zastávky Libušínská je zastávkové stanoviště přesunuto o cca 20 metrů směrem k hotelu Jehla a vyznačeno přenosným označníkem

od 2. 11. 2020 do 30. 11. 2020 uzavírka ulice Studentská s vlivem na provoz MHD, pro dotčené linky 1 až 8 budou vydány výlukové jízdní řády

od 15. 9. 2020 do 18. 9. 2020 z důvodu uzavírky ulice Neumannova kvůli opravě povrchu ulice Neumannova u křižovatky s ulicí Studentská zrušeny zastávky Neumannova pro spoje linek 3, 4, 6 a 8 a Novoměstská pro spoje linky 3; náhradní zastávky jsou Studentská pro spoje linek 3, 4, 6 a 8, Novoměstská pro spoje linek 4, 6 a 8 a zastávka veřejné linkové dopravy Convent pro spoje linky 3

od 17. 8. 2020 do 23. 8. 2020 z důvodu stavebních prací na pozemní komunikaci zrušeny zastávky Jamská I a Jamská II pro spoje linek 3 a 9 a dále zastávka Brněnská pro směr do centra pro linku 9; jako náhrada bude zastávka veřejné linkové dopravy Jamská

od 24. 2. 2020 do 9. 8. 2020 z důvodu uzavírky ulic Husova a Nádražní zrušeny pro spoje linek 3 a 6 zastávky Dagmarky a Nádražní, náhradní zastávky jsou Strojírenská, u mostu a Strojírenská, u Hajčmanů

od 30. 7. 2020 do 31. 7. 2020 z důvodu uzavírky ulice Neumannova kvůli překopu ulice Neumannova u křižovatky s ulicí Studentská zrušeny zastávky Neumannova pro spoje linek 3, 4, 6 a 8 a Novoměstská pro spoje linky 3; náhradní zastávky jsou Studentská pro spoje linek 3, 4, 6 a 8, Novoměstská pro spoje linek 4, 6 a 8 a zastávka veřejné linkové dopravy Convent pro spoje linky 3

od 8. 6. 2020 do odvolání po dobu dokončovacích prací na opravě povrchu ulice Libušínská zastávka Libušínská přesunuta o cca 30 metrů směrem k hotelu Jehla

od 18. 5. 2020 do 7. 6. 2020 zrušena zastávka MHD Libušínská z důvodu uzavírky ulice Libušínská kvůli opravě povrchu vozovky; náhradní zastávky jsou pro linku 1 Studentská, pro linku 4 Wonkova a Žižkova, pro linku 5 Havlíčkovo náměstí a pro linku 8 Wonkova

dne 11. 3. 2020 z důvodu opravy vodovodního řadu posunuto o cca 20 metrů směrem k nádraží stanoviště zastávky Jihlavská, ZDAR pro směr ze zastávky Autobusové nádraží; náhradní stanoviště doplněno o přenosný označník

dne 1. 1. 2020 uzavírka náměstí Republiky v době od 17:15 do 18:30 z důvodu konání novoročního ohňostroje (bezpečnostní důvody), spojená se zrušením zastávek Horní a Havlíčkovo náměstí; MHD vedena v náhradní trase, změnou dotčeny spoje číslo 27 a 28 v rámci linky 2

od 2. 9. 2019 do 20. 12. 2019 z důvodu uzavírky ulic Husova a Nádražní zrušeny pro spoje linek 3 a 6 zastávky Dagmarky a Nádražní, náhradní zastávky jsou Strojírenská, u mostu a Strojírenská, u Hajčmanů

dne 31. 8. 2019 od 11:15 do 16:30 zrušena z důvodu konání 17. ročníku mezinárodního závodu Pilman Triatlon 2019 zastávka Pilská nádrž a obě stanoviště zastávky TOKOZ u silnice III/35016; místo toho lze využít první stanoviště zastávky TOKOZ před podnikem, nejblíže k silnici III/35016

od 22. 7. 2019 od 8:15 do 26. 7. 2019 přesunuta z důvodu opravy vozovky zastávka Libušínská cca 40 metrů směrem k hotelu Jehla

8. 6. 2019 (Den Žďáru) průjezd pro MHD přes náměstí Republiky umožněn

ve dnech od 13. 5. 2019 do 20. 5. 2019 včetně zrušeny zastávky MHD Libušínská (pro spoje linek číslo 1, 4, 5 a 8), Libická (pro spoje linek číslo 3 a 8, částečně 1) a Sázavská (pro všechny spoje linek, zrušeno bez náhrady) z důvodu konání tradiční pouti; jako náhradní zastávky za zastávku Libušínská budou u linky číslo 1 zastávka Studentská, u linky číslo 4 zastávky Wonkova a Žižkova, u linky 5 zastávka Havlíčkovo náměstí a u linky 8 zastávka Wonkova; jako náhradní zastávky za zastávku Libická budou u linek 3 a 8 zastávka Brodská,obch.domy a u linky číslo 1 pro spoj číslo 2 zastávka Brodská,obch.domy (pro spoje 3 a 5 linky číslo 1 bude zrušen druhý průjezd zastávkou Libická)

dne 1. 1. 2019 uzavírka náměstí Republiky v době od 17:15 do 18:30 z důvodu konání novoročního ohňostroje (bezpečnostní důvody), spojená se zrušením zastávek Horní a Havlíčkovo náměstí; MHD vedena v náhradní trase, změnou dotčeny spoje číslo 27 a 28 v rámci linky 2

od 16. 11. 2018 od 10:30 do 17. listopadu 2018 včetně kvůli uzavírce ulice Studentská z důvodu úpravy křižovatky ulic Wonkova-Studentská-Vysocká zrušeny zastávky Studentská (zrušeno pro spoje linek číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8) a Wonkova (zrušeno pro spoje linek číslo 4 a 8); jako náhradní zastávky využity zastávky Wonkova (náhradní pro spoje linek číslo 1, 2, 3, 5, 6 a 7) a Libušínská a Neumannova (náhradní pro spoje linek číslo 4 a 8)

od 13. 10. 2018 změna jízdního řádu linky 5

od 13. 8. 2018 do 12. 10. 2018 z důvodu uzavírky ulice Neumannova změny provozu u linek MHD číslo 3, 4, 5, 6 a 8; na lince 3 zrušená zastávka Neumannova nahrazena zastávkou Havlíčkovo náměstí a zrušená zastávka Novoměstská nahrazena zastávkou veřejné linkové dopravy Convent; na linkách 4 a 6 zrušená zastávka Neumannova nahrazena zastávkou Studentská; na lince 8 zrušené zastávky Neumannova, Novoměstská a Vodojem, Jamborova nahrazeny zastávkami Havlíčkovo náměstí a Horní; na linkách MHD číslo 3, 4, 5, 6 a 8 využity objížďkové jízdní řády

dne 25. 8. 2018 od 11:15 do 16:30 zrušena z důvodu konání 16. ročníku mezinárodního závodu Pilman Triatlon 2018 zastávka Pilská nádrž a obě stanoviště zastávky TOKOZ u silnice III/35016; místo toho lze využít první stanoviště zastávky TOKOZ před podnikem, nejblíže k silnici III/35016

od 9. 7. 2018 do 11. 7. 2018 do 10:00 zrušena zastávka MHD Libušínská z důvodu uzavírky ulice Libušínská kvůli opravě povrchu vozovky; náhradní zastávky jsou pro linku 1 Studentská, pro linku 4 Wonkova a Žižkova, pro linku 5 Havlíčkovo náměstí a pro linku 8 Wonkova

ve dnech 11.-24. 6. 2018 uzavírka části ulice Strojírenská od okružní křižovatky s ulicí Nádražní po křižovatku s ulicí Dvořákova; spoje ve směru jízdy na zastávku Autobusové nádraží obslouží všechny zastávky beze změny; spoje ve směru jízdy ze zastávky Autobusové nádraží obslouží zastávky Nádražní a Dagmarky místo zrušených zastávek Strojírenská, u Hajčmanů a Strojírenská, u mostu

9. 6. 2018 (Den Žďáru) průjezd pro MHD přes náměstí Republiky umožněn

dne 31. 5. 2018 z důvodu opravy povrchů komunikace v ulici Dolní zrušeny pro spoje 7, 9, 11 a 13 linky 5 zastávky Nová, Vejmluvova, Sychrova, Bezručova, u pily a Bezručova, stadion

ve dnech od 7. 5. 2018 do 14. 5. 2018 včetně zrušeny zastávky MHD Libušínská (pro spoje linek číslo 1, 4, 5 a 8), Libická (pro spoje linek číslo 3 a 8, částečně 1) a Sázavská (pro všechny spoje linek, zrušeno bez náhrady) z důvodu konání tradiční pouti; jako náhradní zastávky za zastávku Libušínská budou u linky číslo 1 zastávka Studentská, u linky číslo 4 zastávky Wonkova a Žižkova, u linky 5 zastávka Havlíčkovo náměstí a u linky 8 zastávka Wonkova; jako náhradní zastávky za zastávku Libická budou u linek 3 a 8 zastávka Brodská,obch.domy a u linky číslo 1 pro spoj číslo 2 zastávka Brodská,obch.domy (pro spoje 3 a 5 linky číslo 1 bude zrušen druhý průjezd zastávkou Libická)

ve dnech 18.-20. dubna 2018 z důvodu pokládky obrusné vrstvy uzavírka křižovatky ulic Revoluční-Okružní-Libická-Komenského pro spoje linek 1, 3, 4, 6, 8 a 9; zrušeny zastávky Libická, Okružní,horní (u obou náhradní zastávka Brodská, obch. domy) a Sázavská (bez náhrady)

dne 1. 1. 2018 uzavírka náměstí Republiky v době od 17:15 do 18:30 z důvodu konání novoročního ohňostroje (bezpečnostní důvody), spojená se zrušením zastávek Horní a Havlíčkovo náměstí; MHD vedena v náhradní trase, změnou dotčeny spoje číslo 27 a 28 v rámci linky 2

od 6. 9. 2017 do 23. 11. 2017 z důvodu rekonstrukce zastávkového stanoviště a přechodu pro chodce přesunuty stanoviště zastávky Zámek tak, že pro směr do centra je stanoviště posunuto cca 50 metrů ve směru jízdy (blíže k historickému mostu) a pro směr na zastávku TOKOZ je stanoviště posunuto cca 200 metrů ve směru jízdy (vjezd na "Rajč")

od 18. 9. 2017 dochází ke změně jízdního řádu linky 7; spoj číslo 3 je u všech zastávek uspíšen o 4 minuty

dne 26. 8. 2017 od 11:15 do 16:30 zrušena z důvodu konání 15. ročníku mezinárodního závodu Pilman Triatlon 2017 zastávka Pilská nádrž a obě stanoviště zastávky TOKOZ u silnice III/35016; místo toho lze využít stanoviště zastávky TOKOZ před podnikem

od 29. 7. 2017 do 30. 7. 2017 uzavřena (severní část) ulice Revoluční z důvodu přeložky vodovodního řadu a výstavby zastávky; u linky 5 zrušeny zastávky Libická a Okružní, horní; u linky 8 zrušeny zastávky Sázavská, Libická a Okružní, horní

od 31. 7. 2017 do 5. 8. 2017 uzavřena ulice Libická z důvodu přeložky vodovodního řadu a výstavby zastávek; u linky 1 zrušeny zastávky Libická (kromě prvního zastavení spojů směr TOKOZ) a Sázavská; u linky 4 zrušeny zastávky Libická (přesunuta na stanoviště pro opačný směr) a Sázavská; u linky 8 zrušeny zastávky Libická (kromě prvního zastavení spojů) a Sázavská

od 1. 7. 2017 platí jízdní řády nových linek MHD

10. 6. 2017 (Den Žďáru) průjezd pro MHD přes náměstí Republiky umožněn

od 29. 3. 2017 do 30. 5. 2017 včetně zrušena zastávka Strojírenská, u mostu pro dotčené linky 3C, 4A, 4B a 4C; náhradní zastávka Dagmarky

v důsledku odstraňování havárie na objízdné trase linek MHD v ulici Veselská zrušena bez náhrady v úterý 16. 5. 2017 zastávka MHD Dagmarky pro linky MHD č. 3C, 4A, 4B, 4C; nejbližší zastávka je Strojírenská, u Hajčmanů

ve dnech od 8. 5. 2017 od 20.15 hodin do 15. 5. 2017 včetně zrušena zastávka MHD Libušínská pro spoje linek číslo 4A, 4B, 4C a 5 z důvodu konání tradiční pouti; jako náhradní zastávky použity zastávky MHD Wonkova a Žižkova pro linky 4A, 4B a 4C a Havlíčkovo náměstí pro linku 5 (spoje 1, 7, 9, 11, 21, 25 a 29)

dne 1. 1. 2017 uzavírka náměstí Republiky v době od 17:15 do 18:30 z důvodu konání novoročního ohňostroje (bezpečnostní důvody), spojená se zrušením zastávek Horní a Havlíčkovo náměstí. MHD vedena v náhradní trase, změnou dotčeny spoje číslo 19 a 24 v rámci linky 2A

dne 27. 8. 2016 od 11:15 do 15:30 zrušena z důvodu konání 14. ročníku mezinárodního závodu Pilman Triatlon 2016 zastávka Pilská nádrž; tato zastávka, stejně jako stanoviště zastávky TOKOZ u silnice III/35016, přesunuta na zastávku TOKOZ (stanoviště před podnikem)

na zastávce Wonkova je od druhé poloviny června 2016 do poloviny srpna 2016 stanoviště pro směr na ulice Studentská nebo Vysocká přesunuto o cca 30 metrů zpět, přesunuté stanoviště je označeno původním označníkem

11. 6. 2016 (Den Žďáru) průjezd pro MHD přes náměstí Republiky umožněn

ve dnech od 8. 5. 2016 od 20.15 hodin do 16. 5. 2016 včetně zrušena zastávka MHD Libušínská pro spoje linek číslo 4A, 4B, 4C a 5 z důvodu konání tradiční pouti; jako náhradní zastávky použity zastávky MHD Wonkova a Žižkova pro linky 4A, 4B a 4C a Havlíčkovo náměstí pro linku 5 (spoje 1, 7, 9, 11, 21, 25 a 29)

od 24. 4. 2016 do 1. 5. 2016 uzavřena z důvodu opravy povrchu vozovky ulice Novoměstská se zrušením několika zastávek MHD; za zrušenou zastávku Novoměstská náhradní zastávka Horní pro linky 1C, 3C, 4A (stanoviště směr náměstí), 4B (stanoviště směr náměstí) a 4C (stanoviště směr nádraží), pro linky 3A, 3B a 6 zastávka zrušena bez náhrady; za zrušenou zastávku Neumannova náhradní zastávka Havlíčkovo náměstí pro linky 3C, 4A (stanoviště směr Libušín), 4B (stanoviště směr Libušín) a 4C (stanoviště směr Horní), pro linky 1C a 6 zastávka zrušena bez náhrady; za zrušenou zastávku Vodojem, Jamborova náhradní zastávka Horní pro linky 3A, 3B a 4B (stanoviště směr náměstí) a náhradní zastávka Studentská pro linku 6; za zrušené zastávky Horní a Havlíčkovo náměstí náhradní zastávky Žižkova a Studentská pro linku 6

uzavírka nám. Republiky (silnice I/37) dne 1. 1. 2016 mezi 17.30 až 18:30 bez vlivu na provoz MHD (dotčené spoje 19, 24 linky MHD číslo 2A s obsluhou všech zastávek dle jízdního řádu)

od 13. 11. 2015 do 16. 11. 2015 z důvodu finalizace opravy povrchu ulice Neumannova úplné zrušení zastávky Neumannova (u linek 1C, 3C, 4A, 4B a 4C náhradní zastávka Havlíčkovo náměstí, u linky 6 náhradní zastávka Novoměstská), úplné zrušení zastávky Studentská (u linek 1A, 2A, 2B, 3C a 6 náhradní zastávka Wonkova, u linek 1C, 4A, 4B a 4C náhradní zastávka Havlíčkovo náměstí), částečné zrušení zastávky Novoměstská (u linek 1C, 3C, 4A a 4C náhradní zastávka Horní) a částečné zrušení zastávky Wonkova (u linky 1C náhradní zastávka Bezručova, stadion, u linek 4A, 4B a 4C náhradní zastávka Libušínská)

od 24. 10. 2015 do 12. 11. 2015 z důvodu opravy povrchu ulice Neumannova částečné zrušení stanoviště zastávky Studentská pro směr Autobusové nádraží (jako náhrada stanoviště zastávky Wonkova pro směr Libušínská) pro linky 1B (sudé spoje kromě 16, 18), 2A (sudé spoje), 2B (sudé spoje kromě 6)

od 5. 10. 2015 do 23. 10. 2015 z důvodu opravy povrchu ulice Neumannova úplné zrušení zastávky Neumannova (náhradní zastávka pro linky 1C, 3C, 4A, 4B, 4C zastávka Studentská, pro linku 6 zastávka Horní) a částečné zrušení zastávky Novoměstská (náhradní zastávka pro linky 1C, 3C, 4A, 4C zastávka Horní)

od 2. 10. 2015 do 4. 10. 2015 omezení provozu na ulici Neumannova z důvodu zahájení opravy povrchu komunikace

od 12. 9. 2015 do 30. 9. 2015 z důvodu uzavírky propojovací komunikace mezi ulicí Brněnská (I/37) a Jamská (III/35421) v průmyslové zóně Jamská pro dotčené spoje linek 3C a 5 zrušeny zastávky Jamská II (přesunuta do prostoru zásobovacího vjezdu firmy Teleflex) a Brněnská

22. 8. 2015 od 11:15 do 16:30 zrušena z důvodu konání 13. ročníku mezinárodního závodu Pilman Triatlon 2015 zastávka Pilská nádrž; tato zastávka, stejně jako stanoviště zastávky TOKOZ u silnice III/35016, přesunuta na zastávku TOKOZ (stanoviště před podnikem)

6. 6. 2015 (Den Žďáru) průjezd pro MHD přes náměstí Republiky umožněn

ve dnech od 10. 5. 2015 od 20.15 hodin do 18. 5. 2015 včetně zrušena zastávka MHD Libušínská pro spoje linek číslo 4A, 4B, 4C a 5 z důvodu konání tradiční pouti; jako náhradní zastávky použity zastávky MHD Wonkova a Žižkova pro linky 4A, 4B a 4C a Havlíčkovo náměstí pro linku 5 (spoje 1, 7, 9, 11, 21, 25 a 29)

uzavírka nám. Republiky (silnice I/37) dne 1. 1. 2015 mezi 17.30 až 18:30 bez vlivu na provoz MHD (dotčené spoje 19, 24 linky MHD číslo 2A s obsluhou všech zastávek dle jízdního řádu)

od 14. 12. 2014 platí nové jízdní řády MHD

od 22. 10. 2014 do 23. 10. 2014 zrušeny z důvodu uzavírky zastávky Bezručova, stadion (pro směr od nádraží) a Nová, jako náhradní zastávky budou Bezručova, stadion (pro směr k nádraží) a Vejmluvova

od 29. 9. 2014 do 12. 10. 2014 z důvodu opravy povrchu komunikace silnice I/37 (ulice Bezručova (od barokního mostu (ul. Santiniho) až po tenisové kurty) a Santiniho (od parkoviště u firmy TOKOZ až po parkoviště před zámkem)) jízda střídavě jedním jízdním pruhem, spojená se vznikem zpoždění spojů linek 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 5 a 6

od 3. 10. 2014 do 4. 10. 2014 z důvodu opravy povrchu komunikace silnice I/37 zrušeny pro linky 5 (v provozu pouze 3. 10. 2014) a 6 následující zastávky: Nová (pro linku 5, náhradní zastávka Bezručova, stadion), Vejmluvova (pro linku 5, náhradní zastávka Bezručova, u pily), Sychrova (pro linky 5 a 6, náhradní zastávka Zámek) a Zelená hora, hřbitov (pro linku 6, náhradní zastávka Zámek)od 8. 9. 2014 od 10:00 do 22. 9. 2014 do 12:00 z důvodu rekonstrukce příjezdové komunikace před halou železniční stanice přesunuty stanoviště 1 až 3 zastávky Autobusové nádraží (tj. všechny stanoviště linek MHD) do prostoru odstavného stání u ulice Chelčického (vyznačeno přenosnými označníky)

od 25. 8. 2014 do 5. 9. 2014 zrušeny z důvodu uzavírky části ulice Nová zastávky Bezručova, stadion (pro směr od nádraží) a Nová, jako náhradní zastávky budou Bezručova, stadion (pro směr k nádraží) a Vejmluvova

23. 8. 2014 od 11:15 do 15:30 zrušena z důvodu konání 12. ročníku mezinárodního závodu Pilman Triatlon 2014 zastávka Pilská nádrž; tato zastávka, stejně jako stanoviště zastávky TOKOZ u silnice III/35016, přesunuta na zastávku TOKOZ (stanoviště před podnikem)

od 14. 4. 2014 do 1. 6. 2014 a od 10. 6. 2014 do 30. 6. 2014 částečná uzavírka silnice č. I/37 v úseku mezi křižovatkami Neumannova-Žižkova-Dolní a Horní-Nerudova s možným vlivem na provoz MHD

od 2. 6. 2014 do 5. 6. 2014 úplná uzavírka silnice I/37 v úseku mezi křižovatkami Neumannova-Žižkova-Dolní a Horní-Nerudova s vlivem na provoz MHD (linka 2A: zrušená zastávka Brněnská, policie (náhradní zastávka Jihlavská, ZDAR; u vybraných spojů i zastávka Brněnská, Nákupní park), zrušená zastávka Horní (náhradní zastávky Novoměstská a Neumannova), zrušená zastávka Havlíčkovo náměstí (náhradní zastávka Studentská); linka 3A: zrušená zastávka Novoměstská (náhradní zastávka Neumannova), zrušená zastávka Horní (náhradní zastávka Neumannova), zrušená zastávka Havlíčkovo náměstí (náhradní zastávka Neumannova); linka 3B: zrušená zastávka Novoměstská (náhradní zastávka Neumannova), zrušená zastávka Horní (náhradní zastávka Neumannova), zrušená zastávka Havlíčkovo náměstí (náhradní zastávka Neumannova); linka 5: zrušená zastávka Brněnská, policie (náhradní zastávka Jihlavská, ZDAR), zrušená zastávka Horní (náhradní zastávky Novoměstská a Neumannova), zrušená zastávka Havlíčkovo náměstí (náhradní zastávka Studentská); linka 6: zrušená zastávka Novoměstská (náhradní zastávka Neumannova), zrušená zastávka Horní (náhradní zastávka Neumannova), zrušená zastávka Havlíčkovo náměstí (náhradní zastávka Neumannova))

od 6. 6. 2014 do 9. 6. 2014 úplná uzavírka křižovatky Horní-Brněnská-Smetanova s vlivem na provoz MHD (linka 2A: zrušená zastávka Brněnská, policie (náhradní zastávka Jihlavská, ZDAR; u vybraných spojů i zastávka Brněnská, Nákupní park), zrušená zastávka Horní (náhradní zastávky Novoměstská a Neumannova), zrušená zastávka Havlíčkovo náměstí (náhradní zastávka Studentská); linka 3A: zrušená zastávka Novoměstská (náhradní zastávka Neumannova), zrušená zastávka Horní (náhradní zastávka Neumannova), zrušená zastávka Havlíčkovo náměstí (náhradní zastávka Neumannova); linka 3B: zrušená zastávka Novoměstská (náhradní zastávka Neumannova), zrušená zastávka Horní (náhradní zastávka Neumannova), zrušená zastávka Havlíčkovo náměstí (náhradní zastávka Neumannova); linka 4A: zrušená zastávka Brněnská, policie (náhradní zastávka Jihlavská, ZDAR); linka 4B: zrušená zastávka Brněnská, policie (náhradní zastávka Jihlavská, ZDAR), linka 5: zrušená zastávka Brněnská, policie (náhradní zastávka Jihlavská, ZDAR), zrušená zastávka Horní (náhradní zastávky Novoměstská a Neumannova), zrušená zastávka Havlíčkovo náměstí (náhradní zastávka Studentská); linka 6: zrušená zastávka Novoměstská (náhradní zastávka Neumannova), zrušená zastávka Horní (náhradní zastávka Neumannova), zrušená zastávka Havlíčkovo náměstí (náhradní zastávka Neumannova))

ve dnech od 11. 5. 2014 od 20.15 hodin do 19. 5. 2014 včetně zrušena zastávka MHD Libušínská pro spoje linek číslo 4A, 4B, 4C a 5 z důvodu konání tradiční pouti; jako náhradní zastávky použity zastávky MHD Wonkova a Žižkova pro linky 4A, 4B a 4C a Havlíčkovo náměstí pro linku 5 (spoje 1, 7, 9, 11, 21, 25 a 29)

uzavírka nám. Republiky (silnice I/37) dne 1. 1. 2014 mezi 17.30 až 18:30 bez vlivu na provoz MHD (dotčené spoje 19, 24 linky MHD číslo 2A s obsluhou všech zastávek dle jízdního řádu)

od 15. 12. 2013 platí nové jízdní řády MHD

od 18. 3. 2013 do 3. 12. 2013 přesunuta zastávka Libušínská do prostoru parkoviště před hotelem Jehla

od 17. 9. 2013 do 22. 9. 2013 kvůli stavebním pracím v ulici Wonkova zrušena zastávka Wonkova; náhradní zastávky linek 1C, 4A, 4B a 4C Vnitřní a Květná

od 7. 9. 2013 do 8. 9. 2013 uzavřeny ulice Dolní a křižovatka ulic Dolní-Neumannova-Žižkova z důvodu pokládky nového povrchu vozovky; u linky 2A zrušeny zastávky Horní a Havlíčkovo náměstí, které byly nahrazeny zastávkami Novoměstská a Neumannova; u linky 2B zrušeny zastávky Strojírenská, u Hajčmanů, Brodská, obch. domy a Žižkova, které byly nahrazeny zastávkami Novoměstská a Neumannova; linky 4A a 4B byly zrušeny bez náhrady; spoje linky 4C odjížděly každou celou hodinu z Autobusového nádraží, a to od 5:00 do 21:00 (minutové hodnoty časů odjezdů z jednotlivých zastávek byly následující: Autobusové nádraží XX:00, Strojírenská, u Hajčmanů XX:02, Strojírenská, u mostu XX:03, Brodská, obch. domy (obsluhováno stanoviště zastávky s přístřeškem) XX:05, Okružní, horní XX:07, Okružní, rozc. Hamry XX:08, Okružní, dolní XX:10, Strojírenská, u mostu XX:12, Strojírenská, u Hajčmanů XX:13, Autobusové nádraží XX:14); u linky 5 zrušeny zastávky Horní, Havlíčkovo náměstí a Libušínská, které byly nahrazeny zastávkou Studentská; u linky 6 zrušeny zastávky Žižkova, Horní a Havlíčkovo náměstí (a na zastávce Brodská, obch. domy obsluhováno stanoviště zastávky s přístřeškem)

24. 8. 2013 od 11:15 do 15:30 zrušena z důvodu konání 11. ročníku mezinárodního závodu Pilman Triatlon 2013 zastávka Pilská nádrž; tato zastávka, stejně jako stanoviště zastávky TOKOZ u silnice III/35016, přesunuta na zastávku TOKOZ (stanoviště před podnikem)

od 15. 8. 2013 do 18. 8. 2013 z důvodu opravy horkovodu na ulici Dolní změna pořadí obsluhování zastávek Wonkova a Studentská u spojů linky 4C (po zastávce Žižkova následuje zastávka Studentská a pak Wonkova - u obou vždy obsluhovány protilehlé stanoviště zastávek než doposud)

od 3. 8. 2013 do 4. 8. 2013 z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky zrušena zastávka Brněnská (platnost pro spoje 25 a 27 linky 5 dne 4. 8. 2013); náhradní zastávky Jihlavská, ZDAR a Jamská II

od 22. 7. 2013 do 4. 8. 2013 z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky zrušena zastávka Wonkova; náhradní zastávka Studentská (od 29. 7. 2013 pro linky 4A a 4C také zastávky Květná, Vnitřní)

od 29. 7. 2013 do 4. 8. 2013 prodloužena platnost objížďkových jízdních řádů linek 4A a 4B (spoje 3, 9, 13, 37, 41, 45, 49 a 53 s obslužností nově i zastávky Vodojem, Jamborova)

od 8. 7. 2013 od 14:00 do 10. 7. 2013 do 8:00 z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky křižovatky ulic Wonkova-Dolní-Jungmannova-Libušínská zrušena zastávka Wonkova; náhradní zastávka Studentská

od 3. 6. 2013 do 28. 7. 2013 uzavírka silnice I/37 mezi křižovatkou s ulicí Žižkova a křižovatkou před hotelem FIT z důvodu opravy inženýrských sítí v prostoru komunikace; u linky 1A spoje číslo 9 a 12 vedeny o 10 minut později; u linky 2A všechny spoje přesunuty na linku 2B (trasování a jízdní doby totožné jako u spojů linky 2B), dále u všech spojů zrušeny zastávky Jihlavská, ZDAR, Brněnská, Nákupní park, Brněnská, policie, Horní, Havlíčkovo náměstí, dále u všech spojů nově obsluhovány zastávky Strojírenská, u Hajčmanů, Brodská, obch. domy, Žižkova; u linky 2B doplněny nové spoje, původně zahrnuté pod linku 2A; u linky 3A všechny spoje zrušeny bez náhrady; u linky 3B u spoje číslo 2 zrušeny zastávky Novoměstská, Horní, Havlíčkovo náměstí, dále nově obsluhována zastávka Neumannova (odjezd v 5:32), dále u spoje číslo 5 nově obsluhována zastávka Novoměstská (odjezd v 5:23); u linky 4A spoje číslo 3, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53 zrušeny bez náhrady, dále u (zbývajících) spojů číslo 1, 5, 7, 19, 23, 27, 31, 35, 59, 63, 67, 71 jízdní doby prodlouženy (za celé spoje vždy o 5 minut); u linky 4B u všech spojů zrušena zastávka Vodojem, Jamborova (tím totožné trasování a jízdní doby jako u linky 4A), dále všechny spoje přesunuty na linku 4A (oproti původnímu stavu linky 4A jízdní doby prodlouženy (za celé spoje vždy o 5 minut)); u linky 5 u všech spojů zrušeny zastávky Horní; Havlíčkovo náměstí a nově náhradní zastávka Neumannova (toto platí pro počátky i konce tras spojů), dále všechny spoje s výjimkou spoje číslo 9 mezi zastávkami Neumannova a Bezručova, stadion obsluhují nově zastávky Studentská, Vnitřní, Květná, dále všechny spoje s výjimkou spojů číslo 7, 9, 11, 21, 25 mezi zastávkami Bezručova, stadion a Neumannova obsluhují nově zastávky Květná, Vnitřní, Studentská, dále u spojů 3, 13, 17 jízdní doby prodlouženy (za celé spoje vždy o 1 minutu), dále u spojů 19, 23, 27 jízdní doby prodlouženy (za celé spoje vždy o 2 minuty); u linky 6 u všech spojů na úseku Žižkova - Vodojem, Jamborova zrušeny zastávky Havlíčkovo náměstí, Horní, Novoměstská a vložena nová zastávka Neumannova, dále u všech spojů jízdní doby prodlouženy, za celé spoje vždy o několik minut (spoj číslo 1 o 2 minuty, spoj číslo 2 o 4 minuty, spoj číslo 3 o 5 minut, spoj číslo 4 o 5 minut, spoj číslo 5 o 3 minuty)

od 25. 3. 2013 (od 12:00) do odvolání (do cca 10. 4. 2013) přesunuto stanoviště zastávky Studentská pro dopravní směr Wonkova/Vnitřní do odstavného pruhu před hlavním vstupem Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy

od 7. 2. 2013 do 17. 2. 2013 zrušena zastávka Brněnská (pro směr do města) pro spoje 1, 3 a 5 linky 3C a pro spoje 1, 3, 11, 15, 21 a 25 linky 5 z důvodu jednosměrné uzavírky komunikace mezi silnicemi III/35421 (směr Jámy) a I/37 (směr Brno) pro parkování vozidel návštěvníků Mistrovství světa v biatlonu; náhradní zastávky Jamská II a Jihlavská, ZDAR

uzavírka nám. Republiky (silnice I/37) dne 1. 1. 2013 mezi 17.30 až 18:30 bez vlivu na provoz MHD (dotčené spoje 19, 24 linky MHD číslo 2A s obsluhou všech zastávek dle jízdního řádu)

od 19. 12. 2012 zprovozněny nové stanoviště 1-3 pro MHD na Autobusovém nádraží

od 9. 12. 2012 platí nové jízdní řády MHD

od 12. 7. 2012 do 9. 10. 2012 přesunuty stanoviště zastávek MHD číslo 2, 3 a 4 na Autobusovém nádraží; spoje linek 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 3A, 3B a 3C odjížděly ze stanoviště 7, spoje linek 4A, 4B, 4C, 5 a 6 potom ze stanoviště 8

od 19. 9. 2012 do 26. 9. 2012 zrušeny zastávky Brodská, obch. domy (přesunutá do Revoluční ulice k cukrárně) a Okružní, horní z důvodu stavebních prací na křižovatce ulic Brodská a Revoluční

od 27. 6. 2012 do 27. 9. 2012 rekonstrukce ulice Žižkova a východní části ulice Brodská se zásadním vlivem na provoz linek MHD. Neobsluhovány některé zastávky u linek 1A, 1B, 1D, 2B, 3A, 3B, 3C a 6. Linky 4A, 4B a 4C zrušeny a nahrazeny novou linkou 4C s objížďkovým jízdním řádem

25. 8. 2012 od 11:15 do 15:30 zrušena z důvodu konání 10. ročníku mezinárodního závodu Pilman Triatlon 2012 zastávka Pilská nádrž; tato zastávka, stejně jako stanoviště zastávky TOKOZ u silnice III/35016, přesunuta na zastávku TOKOZ (stanoviště před podnikem)

4.-5. 8. 2012 možné omezení provozu na křižovatce ulic Brodská a Okružní (možné krátké zdržení před průjezdem křižovatkou spojů linky 4C) kvůli konání 2 etap a časovky jednotlivců mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů Vysočina 2012

od 29. 6. 2012 do 1. 7. 2012 (vždy od 8.30 do 15.00) změny provozu linek číslo 1A, 1C, 2A, 2B, 3C, 4A, 4B, 4C a 6 z důvodu konání cyklistických závodů - Mistrovství Evropy MASTERS 2012

od 22. 6. 2012 (od 16:00) do 26. 6. 2012 uzavírka ulice Dolní z důvodu rekonstrukce horkovodu, bez zásadního vlivu na provoz MHD, pouze některé spoje opožděny

ve dnech od 6. 5. 2012 od 20.15 hodin do 14. 5. 2012 včetně zrušena zastávka MHD Libušínská pro spoje linek číslo 4A, 4B, 4C a 5 z důvodu konání tradiční pouti; jako náhradní zastávky použity zastávky MHD Wonkova a Žižkova pro linky 4A, 4B a 4C a Havlíčkovo náměstí pro linku 5 (spoje 7, 9, 11 a 21)

uzavírka nám. Republiky (silnice I/37) dne 1. 1. 2012 mezi 17.30 až 18:30 bez vlivu na provoz MHD (dotčené spoje 19, 24 linky MHD číslo 2A s obsluhou všech zastávek dle jízdního řádu)

od 3. 10. 2011 od 9:00 do odvolání přesunuto z důvodu stavebních prací stanoviště zastávky Okružní, dolní o 100 metrů ve směru jízdy pro spoje linek číslo 4A, 4B a 4C

od 13. 8. 2011 do 14. 8. 2011 včetně zrušeny bez náhrady zastávky MHD Brněnská,policie, Brněnská,Nákupní park a Jihlavská,ZDAR; náhradní zastávky Autobusové nádraží pro linky 2A, 4A, 4B, Horní pro linku 2A a Novoměstská pro linky 4A, 4B, 4C

7. 8. 2011 etapa mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů Vysočina 2011 (za normálního silničního provozu s možným omezením při průjezdu křižovatkami - malý vliv na provoz MHD) - trasa závodu ulicemi Brodská, Žižkova, Dolní, Wonkova, Vysocká, Novoměstská, Neumannova a Studentská

6. 8. 2011 možné omezení provozu na křižovatce ulic Brodská a Okružní (možné krátké zdržení před průjezdem křižovatkou spojů linek 4A, 4B a 4C) kvůli konání etapy a časovky jednotlivců mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů Vysočina 2011

od 16. 7. 2011 do 17. 7. 2011 včetně z důvodu úplné uzavírky části ulice Brodská ve Žďáře nad Sázavou zrušeny bez náhrady zastávky MHD Okružní, horní; Okružní, rozc. Hamry a Okružní, dolní - nejbližší náhradní zastávka Brodská

od 24. 6. 2011 do 26. 6. 2011 (vždy od 8.30 do 15.00) změny provozu linek číslo 1A, 1C, 2A, 2B, 3C, 4A, 4B, 4C a 6 z důvodu konání cyklistických závodů - Mistrovství Evropy MASTERS 2011

ve dnech od 8. 5. 2011 od 20.15 hodin (tedy od spoje číslo 67 linky 4A) do 16. 5. 2011 včetně zrušena zastávka MHD Libušínská pro spoje linek číslo 4A, 4B, 4C a 5 z důvodu konání tradiční pouti; jako náhradní zastávky použity zastávky MHD Wonkova a Žižkova pro linky 4A, 4B a 4C a Havlíčkovo náměstí pro linku 5 (spoje 7, 9, 11 a 21)

od 4. 4. 2011 do 17. 4. 2011 uzavírka křižovatky v průmyslové zóně Jamská; zrušena zastávka Brněnská pro dotčené spoje linek 3C a 5

uzavírka nám. Republiky (silnice I/37) dne 1. 1. 2011 mezi 17.30 až 18:30 bez vlivu na provoz MHD (dotčené spoje 19, 24 linky MHD číslo 2A s obsluhou všech zastávek dle jízdního řádu)

nové jízdní řády linek MHD od 12. 12. 2010

od 1. 9. 2010 změny jízdních řádů linek 2A a 4C v souvislosti se zřízením nové zastávky Brněnská, Nákupní park

od 9. 9. 2010 do 21. 9. 2010 zrušena z důvodu uzavírky silnice III/35016 kvůli výstavbě kanalizace zastávka Pilská nádrž; tato zastávka, stejně jako stanoviště zastávky TOKOZ u silnice III/35016, přesunuta na zastávku TOKOZ (stanoviště před podnikem)

do 29. 9. 2010 přesunuto stanoviště zastávky Brněnská, policie na původní místo - cca 100 metrů směrem ke křižovatce s ulicemi Novoměstská a Smetanova

od 4. 8. 2010 přesunutí zastávky Brněnská, policie o cca 100 metrů bliže k okružní křižovatce u Enpeky

uzavírka ulice Strojírenská kvůli výstavbě okružní křižovatky ulic Nádražní, Stojírenská a Smetanova od 7. 7. 2010 od 8:00 do 30. 7. 2010; dotčené linky 1A, 1B, 2B, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C a 6, dotčené zastávky Strojírenská, ŽĎAS (zrušena bez náhrady), Strojírenská (zrušena, náhradní zastávka Dagmarky) a Strojírenská,u mostu (zrušena, náhradní zastávka Dagmarky)

ve dnech 7.-8. 8. 2010 dvě etapy mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů Vysočina 2010 (za normálního silničního provozu s možným omezením při průjezdu křižovatkami - malý vliv na provoz MHD)

dne 7. 8. 2010 od 15.15 do konce závodu možné omezení provozu na křižovatce ulic Brodská a Okružní (možné krátké zdržení před průjezdem křižovatkou spojů linek 4A, 4B a 4C) kvůli konání časovky jednotlivců mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů Vysočina 2010

uzavírka ulic Nádražní, Husova a 1. máje kvůli výstavbě okružní křižovatky ulic Nádražní, Stojírenská a Smetanova od 8. 4. 2010; dotčené linky 1D a 3A, dotčené zastávky Nádražní (zrušena bez náhrady) a Dagmarky (zrušena bez náhrady pro linku 1D, náhradní zastávka pro linku 3A je Strojírenská,u mostu)

od 25. 6. 2010 do 27. 6. 2010 (vždy od 8.30 do 15.00) změny provozu linek číslo 1A, 1C, 2A, 2B, 3C, 4A, 4B, 4C a 6 z důvodu konání cyklistických závodů - Mistrovství Evropy MASTERS 2010; zastávka Studentská v uvedenou dobu zrušena, pro spoje náhradní zastávky; u vybraných spojů z důvodu bezpečnosti navíc neobsluhovány i jiné zastávky

ve dnech od 9. 5. 2010 od 20.15 hodin (tedy od spoje číslo 67 linky 4A) do 17. 5. 2010 včetně zrušena zastávka MHD Libušínská pro spoje linek číslo 4A, 4B, 4C a 5 z důvodu konání tradiční pouti; jako náhradní zastávky použity zastávky MHD Wonkova a Žižkova pro linky 4A, 4B a 4C a Havlíčkovo náměstí pro linku 5 (spoje 7, 9, 11 a 21)

dne 17. 4. 2010 od 13.00 do 17.00 uzavírka ulice Strojírenská z důvodu překopu komunikace při výstavbě okružní křižovatky Nádražní-Strojírenská-Smetanova; u linek 2B, 4A, 4B a 6 zrušena zastávka Strojírenská, náhradní zastávky Strojírenská,u mostu a Autobusové nádraží

STAŽENO - připravovalo se trvalé přesunutí zastávky Brněnská, policie z původní polohy cca 100 metrů blíže k okružní křižovatce, ale z důvodu chybně provedených stavebních prací je toto zatím odloženo (o případné změně budete co nejdříve informováni)

uzavírka nám. Republiky (silnice I/37) dne 1. 1. 2010 mezi 17.30 až 18:30 bez vlivu na provoz MHD (dotčené spoje 19, 24 linky MHD číslo 2A s obsluhou všech zastávek dle jízdního řádu)

nové jízdní řády linek MHD od 13. 12. 2009

dne 3. 12. 2009 mezi 8. a 10. hodinou uzavřeno náměstí Republiky z důvodu úniku látky (lepidlo) z nákladního vozidla - nebyly obsluhovány zastávky Horní a Havlíčkovo náměstí

od 7. 10. 2009 do 20. 11. 2009 přesunuto stanoviště zastávky Studentská (pro směr Wonkova/Vnitřní) cca 40 metrů severně ke vstupu do Vodárenská a.s. z důvodu opravy nástupního prostoru a přístřešku zastávky - na náhradním stanovišti zřízen přenosný označník

od 4. 11. 2009 do 16. 11. 2009 (do 13:00) zrušeny bez náhrady zastávky Brněnská, policie a Jihlavská, ZDAR z důvodu výstavby okružní křižovatky ulic Jihlavská a Brněnská

od 29. 6. 2009 do 16. 11. 2009 (do 13:00)  z důvodu výstavby okružní křižovatky ulic Brněnská a Jihlavská zrušena bez náhrady zastávka MHD Brněnská

od 7.10. 2009 do 3. 11. 2009 omezení provozu na ulici Jihlavská (u křižovatky s ulicí Brněnská) z důvodu opravy povrchu komunikace a rekonstrukce v souvislosti s výstavbou okružní křižovatky (kyvadlově řízený provoz, malé opožďování spojů linek MHD)

od 25. 8. 2009 (od 6:00) do 27. 8. 2009 (do 18:00) uzavírka ulice Studentská z důvodu výměny rozvodů horkovodů; u linek 1A, 1C, 2A, 2B, 3C, 6 zrušená zastávka Studentská nahrazena zastávkou Wonkova, u linek 4A, 4B, 4C zrušené zastávky Studentská a Wonkova nahrazeny zastávkami Neumannova a Libušínská

ve dnech 8.-9. 8. 2009 dvě etapy mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů Vysočina 2009 (za normálního silničního provozu s možným omezením při průjezdu křižovatkami - malý vliv na provoz MHD)

dne 8. 8. 2009 od 15.15 do konce závodu možné omezení provozu na křižovatce ulic Brodská a Okružní (možné krátké zdržení před průjezdem křižovatkou spojů linek 4A, 4B a 4C) kvůli konání časovky jednotlivců mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů Vysočina 2009

od 26. 6. 2009 do 28. 6. 2009 (vždy od 8.30 do 15.00) změny provozu linek číslo 1A, 1C, 2A, 2B, 3C, 4A, 4B, 4C a 6 z důvodu konání cyklistických závodů - Mistrovství Evropy MASTERS 2009

v období od 25. 5. 2009 do 5. 7. 2009 (20 dní v daném termínu v závislosti na klimatických podmínkách) omezení provozu na Novoměstské ulici z důvodu opravy vozovky - možnost zpožďování spojů MHD

z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace I/19 v sobotu 13. 6. 2009 a v neděli 14. 6. 2009 bez obsluhy zastávky MHD Novoměstská, Vodojem Jamborova a Neumannova; jako náhradní zastávky Horní, Havlíčkovo náměstí a Studentská (omezení spojů linek 4A, 4B, 4C a 6)

dne 9. 6. 2009 mezi 8.00 a 13.00 zrušena zastávka Vodojem, Jamborova z důvodu rekonstrukce vozovky komunikace Novoměstská - dotčena linka 3A, náhradní zastávka Novoměstská

ve dnech 6. 6. 2009 a 7. 6. 2009 zrušena pro spoje linek 4B a 6 zastávka Vodojem, Jamborova kvůli pokládce povrchu vozovky na ulici Novoměstská - náhradní zastávky Novoměstská a Neumannova

ve dnech 23. 5. 2009 (13:00 - 17:00) a 24. 5. 2009 (7:00 - 13:00) omezení provozu v prostoru mostu přes Stržský potok (Santiniho ulice) v Zámku z důvodu osazování soch na těleso mostu pomocí jeřábu - provoz řízen Policií ČR s možností zpožďování spojů MHD

ve dnech od 10. 5. 2009 od 20.15 hodin (tedy od spoje číslo 67 linky 4A) do 18. 5. 2009 včetně zrušena zastávka MHD Libušínská pro spoje linek číslo 4A, 4B, 4C a 5 z důvodu konání tradiční pouti; jako náhradní zastávky použity zastávky MHD Wonkova a Žižkova pro linky 4A, 4B a 4C a Havlíčkovo náměstí pro linku 5 (spoje 7, 9, 11 a 21)

od 8. 3. 2009 změna jízdního řádu linky 4A (u spoje číslo 5 doplněn symbol "jede v pracovních dnech")

uzavírka nám. Republiky (silnice I/37) dne 1. 1. 2009 mezi 17.30 až 18:30 bez vlivu na provoz MHD (dotčené spoje 19, 24 linky MHD číslo 2A s obsluhou všech zastávek dle jízdního řádu)

nové jízdní řády linek MHD od 14. 12. 2008

od 15. 4. 2008 do 31. 10. 2008 rekonstrukce historického mostu přes Stržský potok v Zámku bez zásadního vlivu na provoz MHD (pouze zpožďování spojů) - jízda po mostním provizoriu

dne 6. 7. 2008 4. etapa mezinárodního cyklistického závodu mužů Vysočina 2008 s možností ovlivnění spojů linek 4A a 4B na křižovatce ulic Okružní a Brodská (především mezi 15.00-16.00) - pouze případné minimální zpoždění (závod se jede za normálního silničního provozu s omezením při průjezdu křižovatkami)

dne 5. 7. 2008 3. etapa mezinárodního cyklistického závodu mužů Vysočina 2008 s možností ovlivnění spojů linek 2A, 2B, 4A, 4B a 6 na trasách závodu - pouze případné minimální zpoždění (závod se jede za normálního silničního provozu s omezením při průjezdu křižovatkami)

od 27. 6. 2008 do 29. 6. 2008 (vždy 8.30 - 15.00) z důvodu konání cyklistických závodů Mistrovství Evropy MASTERS 2008 uzavírka ulice Studentská, dotčeny linky MHD číslo 1A, 1C, 2A, 2B, 3C, 4A, 4B, 4C a 6

dne 24. 6. 2008 od 13.00 do 14.00 se většina řidičů autobusů dopravce připojila k hodinové výstražné stávce

ve dnech od 11. 5. 2008 od 20.15 hodin (tedy od spoje číslo 67 linky 4A) do 19. 5. 2008 včetně zrušena zastávka MHD Libušínská pro spoje linek číslo 4A, 4B, 4C a 5 z důvodu konání tradiční pouti; jako náhradní zastávky použity zastávky MHD Wonkova a Žižkova pro linky 4A, 4B a 4C a Havlíčkovo náměstí pro linku 5

od 6. 5. 2008 do 7. 5. 2008 uzavírka křižovatky ulic Sychrova a Zelenohorská z důvodu stavebních prací - pro linku MHD číslo 5 zrušeny zastávky Nová, Vejmluvova a Sychrova; náhradní zastávky Bezručova, stadión, Bezručova, u pily a náhradní zastávka v ulici Purkyňova

od 29. 4. 2008 do 3. 5. 2008 uzavírka ulice Nádražní (od křižovatky s ulicí Strojírenská směrem k poště - cca 25 metrů) - platí pro linky MHD číslo 1D a 3A; zrušeny zastávky Nádražní a Dagmarky, náhradní zastávky Strojírenská a Strojírenská, u mostu

od 1. 3. 2008 do 2. 3. 2008 uzavírka ulice Strojírenská z důvodu kácení topolů před Finančním úřadem; zastávky MHD Strojírenská a Strojírenská, u mostu zrušeny, náhradní zastávky MHD Dagmarky, Nádražní a Autobusové nádraží

uzavírka nám. Republiky (silnice I/37) dne 1. 1. 2008 mezi 17.30 až 18:30 bez vlivu na provoz MHD (dotčené spoje 19, 24 linky MHD číslo 2A s obsluhou všech zastávek dle jízdního řádu)

od září 2007 zrušení výstupního stanoviště (stanoviště číslo 1) na autobusovém nádraží (z důvodu přestavby křižovatky ulic Chelčického a Nádražní na okružní křižovatku)

od poloviny června 2007 do 31. 8. 2007 přesunuty na autobusovém nádraží stanoviště číslo 2 a 3 do prostoru mezi stanoviště 4 a 5 (zde umístěny přenosné označníky) z důvodu výstavby okružní křižovatky

od 10. 8. 2007 do 28. 8. 2007 uzavírka křižovatky ulic Nádražní a Chelčického z důvodu výstavby okružní křižovatky, spoje linek MHD vedeny ulicemi Smetanova - Brněnská - Jihlavská - Chelčického při zachování všech zastávek

4.-5. 8. 2007 cyklistické závody Vysočina 2007 s minimálním ovlivněním provozu MHD

ve dnech 29. 6. 2007 až 1. 7. 2007 (vždy v období 9.00-15.00) v souvislosti s konáním cyklistických závodů ME MASTERS 2007 úplná uzavírka ulice Studentská spolu se změnami v provozu linek 1A, 1C, 2A, 2B, 3C, 4A, 4B a 6

28. 6. 2007 malé omezení spojů linek 4A a 4B na křižovatce ulic Okružní a Brodská z důvodu konání cyklistických závodů ME MASTERS 2007

v období 16. 6. 2007 od 20.00 - 17. 6. 2007 do 2.00 úplná uzavírka ulice Nádražní z důvodu výměny datového kabelu (spoj 10 linky 2B a spoje 67, 69, 71, 73 linky 4A vedeny ulicemi Smetanova - Brněnská - Jihlavská - Chelčického při zachování všech zastávek)

ve dnech 14. 5. 2007 až 20. 5. 2007 uzavírka křižovatky "Na Františku" se zásadním ovlivněním provozu všech linek MHD s výjimkou 1C, 2A a 5

ve dnech 9. 5. 2007 až 20. 5. 2007 uzavírka ulice Okružní dolní (pro linky 4A a 4B), zastávky Okružní, dolní a Okružní, rozc. Hamry přesunuty

ve dnech od 6. 5. 2007 od 20.15 hodin do 14. 5. 2007 včetně zrušena zastávka MHD Libušínská pro spoje linek číslo 4A, 4B a 5 z důvodu konání tradiční pouti (jako náhradní zastávky použity zastávky MHD Wonkova a Žižkova pro linky 4A a 4B a Havlíčkovo náměstí pro linku 5)

od 1. 5. 2007 další změna jízdního řádu linky 3C

od 16. 4. 2007 do 6. 5. 2007 uzavírka ulice Revoluční (horní část) a tím zrušení zastávky Okružní, horní (pro spoje linek 4A a 4B); náhradní zastávky Brodská a Okružní, rozc. Hamry

od 16. 4. 2007 do 4. 5. 2007 uzavírka ulice Strojírenská (od Penny Marketu po křižovatku "Na Františku") a tím zrušení zastávky Strojírenská, u mostu (pro spoje linky 3C); náhradní zastávka Strojírenská

od 2. 4. 2007 do 15. 4. 2007 neobsluhovány zastávky Dagmarky a Nádražní (pro spoje linek 1D a 3A), náhradní zastávky Brodská a Strojírenská

od 2. 4. 2007 do 15. 4. 2007 neobsluhována zastávka Okružní, horní (pro spoje linek 4A a 4B), náhradní zastávky Brodská a Okružní, rozc. Hamry

od 1. 4. 2007 změna jízdního řádu linky 3C spolu se zavedením 3 nových zastávek

od 4. 1. 2007 do 18. 2. 2007 plánována uzavírka ulice Strojírenská v úseku od křižovatky s ulicí Revoluční po sjezd k Penny Marketu bez vlivu na cestování v rámci MHD - náhradní vedení linek 1A, 1B, 2B, 3B, 3C, 4A, 4B a 6 ulicemi (Jiřího z Poděbrad), Veselská a 1. máje se zachováním všech zastávek

dne 1. 1. 2007 uzavírka náměstí Republiky v době od 17.30 do 18:30 z důvodu konání ohňostroje (bezpečnostní důvody), MHD vedena v náhradní trase ulicemi Novoměstská a Neumannova (změnou dotčeny spoje číslo 19 a 24 v rámci linky 2A)

od neděle 10. 12. 2006 v platnosti nové jízdní řády pro období 2006/2007 u všech linek MHD Žďár nad Sázavou

od 29. 11. 2006 uzavírka ulice Okružní (dolní) pro spoje linek 4A a 4B; zastávka Okružní, rozc. Hamry nahrazena náhradní zastávkou v ulici Okružní (horní) poblíž křižovatky s ulicí Brodská; zastávka Okružní, dolní nahrazena náhradní zastávkou v ulici Brodská naproti lékárně

ve dnech od 3. 7. 2006 až 24. 11. 2006 uzavřen most přes řeku Sázavu v Žižkově ulici se změnou provozu u linek MHD číslo 1A, 1B, 1D, 2B, 3A, 3B, 3C a 6; linky 4A a 4B zrušeny a nahrazeny linkou číslo 4 s objížďkovým jízdním řádem

z důvodu uzavírky ulice Kopečná zastávka Brodská přesunuta od 21. 8. 2006 do 31. 10. 2006 na zastávku linkové autobusové dopravy Žďár nad Sázavou,,lékárna a od 1. 11. 2006 do 19. 11. 2006 cca 100 metrů západním směrem do ulice Revoluční (vedle cukrárny)

úplná uzavírka ulice Revoluční (horní část) od 30. 6. 2006 do 31. 10. 2006 - místo zastávky Okružní, horní využity pro spoje linek 4A a 4B (resp. 4) zastávky Brodská a Okružní, rozc. Hamry

od 18. 5. 2006 do 31. 10. 2006 přesunuta zastávka Libušínská na parkoviště před hotelem Jehla - dotčené linky MHD číslo 4A, 4B a 5

od 14. 10. 2006 do 15. 10. 2006 v souvislosti s uzavírkou ulic Wonkova a Vysocká zrušeny zastávky Studentská a Wonkova; zastávka Vnitřní přesunuta

od 31. 7. 2006 do 15. 9. 2006 z důvodu uzavírky ulice Vysocká přesunuta zastávka Vnitřní do prostoru křižovatky ulic Žitná a Vnitřní

od 18. 8. 2006 do 30. 8. 2006 uzavírka ulice Jihlavská (od křižovatky s ulicí Chelčického po obec Budeč) - spoje linky 1A obsluhující zastávku Jihlavská, HETTICH vedeny beze změny, autobusům MHD povolen vjezd

cyklistické závody Rovner Vysočina 2006 ve dnech 5.-6. 8. 2006 měly pouze malý vliv na zpoždění některých spojů MHD

od 24. 7. 2006 do 4. 8. 2006 uzavírka křižovatky ulic Okružní a V Zahrádkách, spojům MHD umožněn průjezd

úplná uzavírka ulice Revoluční (dolní část) od 16. 5. 2006 do 30. 6. 2006 z důvodu stavebních prací pro některé spoje linek MHD číslo 1A, 1B, 1D, 2B, 3A, 3B, 3C a 6

úplná uzavírka ulice Okružní (horní část) od 20. 3. 2006 do 30. 6. 2006 z důvodu stavebních prací - pro spoje linek 4A a 4B  zrušena zastávka Okružní, horní (náhradní zastávky: Brodská a Okružní, rozc. Hamry)

úplná uzavírka ulice 1. máje od 6. 3. 2006 z důvodu stavebních prací - místo zastávek Nádražní a Dagmarky využity pro spoje linek 1D a 3A zastávky Brodská a Strojírenská

ve dnech od 8. 5. 2006 od 20 hodin (tj. od spoje 67 linky MHD číslo 4A) do 15. 5. 2006 včetně zrušena zastávka MHD Libušínská pro spoje linek číslo 4A, 4B a 5 z důvodu konání tradiční pouti (jako náhradní zastávky použity zastávky MHD Wonkova a Žižkova)

od 6. 5. 2006 do 15. 5. 2006 uzavírka křižovatky ulic Revoluční – Strojírenská – Kopečná – 1. máje ("Na Františku") pro některé spoje linek MHD číslo 1A, 1B, 1D, 2B, 3B, 3C a 6; linka 3A z uvedeného důvodu zrušena bez náhrady

od 6.5. do 7. 5. 2005 z důvodu uzavírky části ulice Bezručova zrušena zastávka Bezručova, stadion (náhradní zastávky Bezručova, u pily a Květná)

na autobusovém nádraží bylo z důvodu opravy povrchu komunikace v prostoru stanoviště číslo 4 posunuto uvedené stanoviště o cca 25 metrů směrem ke stanovišti číslo 5 (na místě byl instalován přenosný označník) - změna se týkala všech spojů linky MHD číslo 4

od 11. 12. 2005 nové jízdní řády linek MHD

úplná uzavírka místní komunikace - ulice Chelčického a místní komunikace v prostoru autobusového nádraží z důvodu rekonstrukce horkovodního rozvodu (15. 4. 2005 - 15. 9. 2005, z část doby se jednalo o překop ulice Chelčického) - objízdná trasa ulicí Chelčického a po místní komunikaci v prostoru autobusového nádraží

cyklistické závody Rovner Vysočina 2005 ve dnech 4.-7. 8. 2005 měly pouze malý vliv na zpoždění některých spojů MHD

úplná uzavírka silnice I/19 (ulice Žižkova) ve Žďáru nad Sázavou, v úseku od křižovatky s ulicí Nábřežní po křižovatku s ulicí Dolní, dne 11. 6. 2005 v době 12.30 - 17.00 hod bez omezení linek MHD (vozidlům MHD uzavírkou umožněn průjezd)

od 17. 5. 2005 do 31. 5. 2005 včetně z důvodu úplné uzavírky ulice Vejmluvova zrušeny zastávky MHD Nová a Vejmluvova a zastávka Sychrova pro linku č. 5 přemístěna na začátek ulice U Táferny (poblíž křižovatky s ulicí Bezručova); linka č. 5 vedena po objízdné trase ulicemi Bezručova, U Táferny, Purkyňova a zpět ulicí Bezručova

ve dnech od 8. 5. 2005 od 20 hodin do 16. 5. 2005 včetně zrušena zastávka MHD Libušínská pro spoje linek číslo 4 a 5 z důvodu konání tradiční pouti

změna jízdního řádu linky MHD číslo 1A od 6.března 2005

změny jízdních řádů linek MHD číslo 1A, 1B, 3A, 3B a 4 od 1.ledna 2005

od 12. 12. 2004 nové jízdní řády linek MHD

od 25. 8. 2004 zahájena uzavírka silnice III/35016 mezi obcemi Žďár nad Sázavou a Polnička (ukončení 8. 9. 2004); uvedená uzavírka ale neměla mít zásadní vliv na MHD, konkrétně na spoje linek číslo 2A a 2B v úseku mezi zastávkami TOKOZ a Pilská nádrž (pouze krátkodobé omezení MHD)

od 30. 8. 2004 do 8. 9. 2004 byly z důvodu opravy havárie na kanalizaci v prostoru křižovatky ulic Vnitřní a Na Prutech zrušeny zastávky linek MHD Vnitřní a Květná (ulice Vnitřní uzavřena); náhradní zastávky MHD byly dočasně zřízeny na ulici Luční

od 16. 8. 2004 obnovena obsluha severní části města (severně od historického mostu) spoji linek MHD

ve víkendových dnech 14.-15. 8. 2004 úplná uzavírka ulice Santiniho (silnice I/37) severně od historického mostu v Zámku (linkami MHD číslo 2A a 2B neobsluhovány zastávky Zámek, TOKOZ a Pilská nádrž) - jako náhradní zastávka využita dočasně zřízená zastávka v ulici U Táferny

od konce května do poloviny června 2004 zrušeny zastávky MHD Vnitřní a Květná z důvodu rekonstrukčních prací

od 28. 5. 2004 (od 18 hodin) do 30. 5. 2004 (do 24 hodin) zrušeny zastávky MHD Horní a Havlíčkovo náměstí kvůli uzavření komunikace z důvodu rekonstrukce horkovodního potrubí. Náhradní zastávky za zastávku Horní: Novoměstská (linka 2A) a Neumannova (linky 2A a 6). Náhradní zastávky za zastávku Havlíčkovo náměstí: Neumannova (linky 2A a 6), Studentská (linky 2A a 6) a Žižkova (linka 6)

ve dnech od 9. 5. 2004 od 20 hodin (tj. od spoje 67 linky MHD číslo 4) do 17. 5. 2004 včetně zrušena zastávka MHD Libušínská pro spoje linek číslo 4 a 5 z důvodu konání tradiční pouti (jako náhradní zastávky použity zastávky MHD Wonkova a Žižkova)

z důvodu povoleného překopu místní komunikace v ulici Jamborova ve dnech 24.-25. 4. 2004 zrušení  zastávky MHD Vodojem, Jamborova (náhradní zastávky MHD: Novoměstská, Neumannova)

od neděle 29. 2. 2004 dochází ke změnám (posunutí tras o 5 minut vždy u jednoho spoje) v jízdních řádech linek MHD 3A a 3B

od neděle 14. 12. 2003 v platnosti nové jízdní řády MHD a dochází k přečíslování některých linek a přejmenování některých zastávek MHD

v sobotu 6. 12. 2003 zrušena zastávka Zelená hora, hřbitov; spoje linky MHD číslo 6 ukončí svoji jízdu na zastávce Sychrova ulice

od pondělí 3. 11. 2003 je trvale přemístěna zastávka Bezručova, u pily pro dopravní směr do zámku; nová zastávka je zřízena cca 150 metrů (ve směru jízdy) od původní zastávky

z důvodu stavebních prací na ulicích Vnitřní a Květná byly zrušeny zastávky Vysočany, Vnitřní a Květná, byt. ČD; jako náhradní zastávky zřízeny 2 dočasné zastávky na ulici Luční, a to v úseku mezi křižovatkami ulic: 1) Luční - Vysocká a Luční - Žitná, 2) Luční - Krátká a Luční - Na Prutech (předpokládané trvání uzavírky v období 2. 4. 2003 - 31. 7. 2003 nebylo dodrženo, uzavírka trvala do 5. 10. 2003 včetně)

během víkendu 27.-28. 9. 2003 provedena úplná uzavírka části ulice Bezručova z důvodu pokládky obrusné vrstvy vozovky ("horní asfaltová vrstva"); objížďka pro autobusy na spojích linek MHD vedena ulicemi Nová, Vejmluvova a Sychrova (z uvedeného důvodu dočasně zrušena zastávka Beručova, u pily)

dočasné zrušení zastávky Libušínská ulice v období 11.-19.5 2003 z důvodu konání tradiční pouti

změna jízdního řádu linky MHD číslo 3 k 3. 2. 2003

nové jízdní řády linek MHD od 15. 12. 2002

změna jízdního řádu linky MHD číslo 1 k 11. 11. 2002

z důvodu anonymního telefonátu o uložení bomby v Hypernově a ve Finančním úřadu byl odklon tras linek - místo přes zastávku Strojírenská, u Hajčmanů byly linky vedeny v trase přes zastávky Dagmarky a Nádražní, u pošty (22. 11. 2002)

změna jízdního řádu linky číslo 1 a zrušení linky číslo 7 (11. 11. 2002)

zrušení zastávek MHD na Bezručově ulici (Bezručova, stadión a Bezručova, u pily) z důvodu rekonstrukce silnice - nahrazeny zastávkami Květná a Vejmluvova (19.-20. 10. 2002)

změny ve vedení veřejné autobusové dopravy v době úplné uzavírky silnice I/19 ulice Žižkova (30.-31. 8. 2002)

omezení provozu linek 3 a 6, zajíždějících na zastávku Vodojem, Jamborova (10. 6. 2002) - havárie na vodovodním řádu

vyloučení obsluhy zastávky Libušínská ulice z důvodu konání žďárské pouti (13.-20. 5. 2002)

úpravy jízdních řádů MHD od 1. 3. 2002

částečná uzavírka Žižkovy ulice pro spoje linek 1, 2, 3 a 6 z důvodu havarijní opravy vodovodu (24.9.-3. 11. 2001)

nové jízdní řády linek MHD od 10. 6. 2001