přechod na úvodní stranu
MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky
....english..Deutsch...........
........................
.
.
.......... ..Úvodní stránka / Zajímavosti z MHD / Další zajímavosti..
CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD
VYHLEDÁVÁNÍ SPOJENÍ (NOVÉ OKNO)
JÍZDNÍ ŘÁDY LINKOVÉ
JÍZDNÍ ŘÁDY ZASTÁVKOVÉ
TARIF (CENÍK JÍZDNÉHO)
MAPY SÍTĚ LINEK
SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
ZMĚNY V PROVOZU A UZAVÍRKY
PLATEBNÍ (ČIPOVÉ) KARTY
INTERAKTIVNÍ MAPA MĚSTA A MHD
.
PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE
UZEL "AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ"
AKTUALITY, ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
PRAVIDELNÝ PROVOZ MHD
SEZNAM ZASTÁVEK MHD
ULICE A NEJBLIŽŠÍ ZASTÁVKY MHD
CÍLE CEST A NEJBLIŽŠÍ ZASTÁVKY MHD
GARANTOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SPOJE
SEZNAM ZRYCHLENÝCH SPOJŮ
DALŠÍ PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE
.
KONTAKT A DISKUZE
KONTAKTNÍ INFORMACE
KONTAKT - WEBOVÉ ROZHRANÍ
VOLNÉ SDRUŽENÍ "ZA ŽĎÁRSKOU MHD"
ZASÍLÁNÍ NOVINEK E-MAILEM
SPOLUPRACUJTE S NÁMI
PODPOŘTE TYTO STRÁNKY
NÁZORY, DOTAZY, KOMENTÁŘE
ČLÁNKY V TISKU O MHD
DALŠÍ INFORMACE A NEZAŘAZENÉ
 .....
ZAJÍMAVOSTI Z MHD
ODKAZY K MHD A K MĚSTU
HISTORIE MHD
50 LET OD ZAHÁJENÍ PROVOZU
VÍTE, ŽE ...?
FOTOGALERIE MHD (OD ROKU 2001)
VIDEA Z MHD
STUDIE MHD
STUDIE PROVEDITELNOSTI IDS
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI
 ..
ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ
OHODNOŤTE TYTO STRÁNKY
FONTY PÍSEM Z DOPRAVY
HRY S MOTIVEM Z MHD
VYSTŘIHOVÁNKY
TEST - ZNÁTE DOBŘE MHD?
KVÍZ - NEJBLIŽŠÍ ZASTÁVKY MHD
VÝSLEDKY PŘEDCHOZÍCH ANKET


© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001
.
SROVNÁVACÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM
.
NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této internetové stránce je uvedena jedna z dalších zajímavosti, které se zaměřují na problematiku MHD nebo přímo MHD Žďár nad Sázavou, které nebyly uvedeny v rámci některé jiné internetové stránky této sekce. Výčet dalších zajímavostí není konečný, je průběžně doplňován.
.

.
PRACOVNÍ MATERIÁL:
K tomuto pracovnímu materiálu (nedokončenému!) přivítáme jakékoliv konstruktivní připomínky. Zasílat je můžete na adresy uvedené pod odkazem "Kontaktní informace".
Bylo by zajímavé provést obdobné srovnání systémů MHD v České republice mezi sebou. V případě MHD ve Žďáru nad Sázavou by bylo přínosné srovnání se systémy MHD v podobně velkých městech České republiky (také se nabízí možnost uskutečnění marketingového průzkumu).
SROVNÁVACÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM

Poznámka: Ve Francii bylo provedeno srovnání místních dopravních podniků za rok 2001. Paříž (RATP) nebyla pro svou výjimečnost do průzkumu zařazena. Závěrečné hodnocení bylo provedeno pro 23 dopravních podniků, 2 podniky nebyly do závěrečného hodnocení zahrnuty (nedostatečný počet odpovědí). Hodnocení vycházelo ze součtu umístění v jednotlivých oblastech (v každé oblasti bylo počítáno za nejlepší umístění 25 bodů, za nejhorší 1 bod, čili čím vyšší součet, tím lepší hodnocení). Neklasifikovány byly dopravní podniky, které na danou otázku neodpověděly. 

Hodnocené oblasti:
A. Celková nabídka dopravy

1. Nabídka (km/obyvatele) - celkové ujeté vozokm za rok lomeno počtem obyvatel na území obsluhovaném MHD. 
2. Hustota sítě (km linek/km2)- kvalita plošné obsluhy vyjádřená počtem kilometrů linek MHD k ploše obsluhovaného území. 
3. Kapacita (místokm/obyvatele) - počet nabízených místokilometrů lomeno počtem obyvatel na území obsluhovaném MHD.
B. Využití
1. Mobilita – Hybnost (jízd/rok/obyvatel) - počet jízd každým obyvatelem obsluhovaného území za rok. 
2. Stupeň využití (cestujících/km) - celkový počet cestujících lomeno celkový počtem ujetých vozokm.
C. Kvalita nabídky
1. Frekvence (km/km2) - počet ujetých vozokilometrů na km2 obsluhovaného území. 
2. Cestovní rychlost (km/hod).
3. Průměrné stáří autobusového parku (v letech).
4. Alternativní autobusy (v %) - poměr autobusů poháněných zemním plynem nebo propan-butanem, emulzní naftou, elektřinou nebo vybavených filtry částic na celkovém vozovém parku autobusů.
D. Rovnoměrnost dopravy 
1. Nabídka o víkendu - v % z nabídky ve všední dny.
2. Nabídka večer a v noci (po 21 hod.) - v % z nabídky ve všední dny. 
3. Rozsah provozu - časový interval mezi prvním a posledním spojem, tj. doba, po kterou MHD jezdí.
4. Pokrytí prostoru - poměr mezi počtem obyvatel na území obsluhovaném MHD a celkovým počtem obyvatel aglomerace.
E. Tarify
1. Cena jednotlivé jízdenky.
2. Cena bločku jízdenek (10 jízdenek).
3. Cena měsíčního předplatného.
F. Investice a dotace
1. Míra investic na obyvatele - celkové investice do MHD (z prostředků měst a dopravců) lomeno počtem obyvatel obsluhovaného území. 
2. Dotace a tarifní vyrovnání na obyvatele - finanční pomoc organizační autority (města) dopravci, celkové dotace lomeno počtem obyvatel obsluhovaného území. 
3. Doprava zdarma (v %) - procentní podíl těch, kteří mají nárok na bezplatnou přepravu (důchodci, nezaměstnaní, vojáci) z celkového počtu cestujících.
G. Dopravní politika
1. Vyhrazené jízdní pruhy (v %) - procentní podíl pruhů vyhrazených pouze pro MHD z celkové délky dopravní sítě.
2. P + R (míst) - počet míst na parkovištích P + R.
3. Cyklistické stezky (km) - délka vyhrazených cyklistických stezek. 
H. Bezpečnost
1. Napadení provozního personálu (počet/milion ujetých vozokm) - počet fyzických nebo slovních napadení provozního personálu na milion ujetých vozokm.
2. Napadení cestujících (počet/milion cestujících) - počet fyzických napadení cestujících na milion přepravených osob. 
3. Procento „černých“ pasažérů (v %) - reálné procento cestujících bez platné jízdenky.
I. Přístupnost
1. Nízkopodlažní autobusy a tramvaje (v %) - procentní podíl nízkopodlažních vozidel povrchové dopravy na celkovém vozovém parku. 
2. Hlasové informace (v %) - podíl vozidel s hlasovými informacemi o příští zastávce. 
3. Zvláštní služby pro osoby se sníženou pohyblivostí (uživatelů) - počet osob, které za rok využily zvláštní nabídku služeb pro tělesně postižené.
.

.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.ODKAZY K MHD A K MĚSTU
-.HISTORIE MHD
-.50 LET OD ZAHÁJENÍ PROVOZU
-.VÍTE, ŽE ...?
-.FOTOGALERIE MHD (OD ROKU 2001)
-.VIDEA Z MHD
-.STUDIE MHD
-.STUDIE PROVEDITELNOSTI IDS
-.DALŠÍ ZAJÍMAVOSTIIDS
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky
.