4
Městská hromadná doprava
.
ve Žďáru nad Sázavou
 
Jízdní doba
Zastávky
Pracovní dny
Víkendy a svátky
A
.
-
-
-
-
-
0
1
2
4
6
7
8
9
10
12
14
<
16
18
B
.
-
-
-
-
-
0
1
2
4
6
7
8
9
10
12
14
15
17
18
.
.
  Autobusové nádraží
  Jihlavská, ZDAR
  Brněnská, policie
  Novoměstská
  Vodojem, Jamborova
  Neumannova
  Studentská
  Wonkova
  Libušínská
  Žižkova
  Brodská, obch.domy
  Libická
  Okružní, horní
  Okružní, rozc. Hamry
  Okružní, dolní
  Strojírenská, u mostu
  Strojírenská, ŽĎAS
  Strojírenská, u Hajčmanů
  Autobusové nádraží
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
.
.
.
.
.
04(AC20) 19(B20) 59(A)
59(A)
39(A10) 59(A)
59(AZ)
59(A)
59(AZ)
59(A)
59(AC)
59(A)
59(A)
59(A)
59(A)
59(A)
59(A)
.
59(AC20)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
.
.
.
.
.
59(A)
59(A)
59(A)
59(AZ)
59(A)
59(AZ)
59(A)
59(A)
59(A)
59(A)
59(A)
59(A)
...
A
nezajíždí na zastávku Strojírenská, ŽĎAS (jízdní doby uvedeny ve sloupci A)
B
zajíždí na zastávku Strojírenská, ŽĎAS (jízdní doby uvedeny ve sloupci B)
C
spoj po příjezdu na konečnou zastávku Autobusové nádraží pokračuje jako spoj linky 9 směr Jihlavská, HETTICH a Jamská bez přestupu
Z
spoj je zpravidla obsluhován bezbariérově přístupným vozidlem
10
nejede od 1. 1. 2023 do 2. 1. 2023, 3. 2. 2023, od 20. 2. 2023 do 24. 2. 2023, 6. 4. 2023, od 3. 7. 2023 do 1. 9. 2023, od 26. 10. 2023 do 27. 10. 2023, od 27. 12. 2023 do 29. 12. 2023
20
nejede od 27. 12. 2023 do 29. 12. 2023
   Platí od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023