Změny k 22. 8. 2022:
- Linka číslo 1: ponechány změny od 30. 5. 2022.
- Linka číslo 2: ponechány změny od 30. 5. 2022.
- Linka číslo 3: ponechány změny od 30. 5. 2022.
- Linka číslo 6: ponechány změny od 30. 5. 2022.
- Linka číslo 7: ponechány změny od 30. 5. 2022.

Změny k 18. 6. 2022:
- Linka číslo 4: u všech spojů zrušena zastávka Vodojem, Jamborova.
- Linka číslo 6: u všech spojů zrušena zastávka Vodojem, Jamborova.
- Linka číslo 8: u všech spojů zrušena zastávka Vodojem, Jamborova; u následujících zastávek spoje uspíšeny o 3 minuty, příjezd na konečnou zastávku o 2 minuty dříve.

Změny k 30. 5. 2022:
- Linka číslo 1: u spojů 2 a 3 neobsluhována zastávka Zámek; u spoje 3 obnovena obsluha zastávky Bezručova, u pily.
- Linka číslo 2: spoje 1, 2, 27 a 28 neobsluhují zastávku Zámek; spoj 1 uspíšen o 5 minut; zbývající spoje neobsluhují zastávky Zámek, Tokoz a Pilská nádrž, liché spoje ani zastávku Bezručova, u pily; současně liché zbývající spoje obsluhují navíc zastávky Nová, Vejmluvova a Sychrova, sudé spoje potom zastávku Sychrova s tím, že byly uspíšeny o 5 minut. 
- Linka číslo 3: obnovena obsluha smyčky Bezručova, stadion, Nová, Vejmluvova, Sychrova, Bezručova, u pily a Bezručova, stadion.
- Linka číslo 5: obnoven stav od platnosti jízdního řádu.
- Linka číslo 6: obnoven stav od platnosti jízdního řádu; nově zrušena obsluha zastávky Zámek u spojů 5, 4 a 8.
- Linka číslo 7: u lichých spojů obnovena obsluha zastávky Bezručova, u pily; nově u všech spojů zrušena zastávka Zámek.

Změny k 9. 5. 2021:
- Linka číslo 1: u spojů 2 a 3 neobsluhovány zastávky Autobusové nádraží a Strojírenská, u Hajčmanů; spoj 4 zrušen.
- Linka číslo 3: spoje 1, 3, 4, 6, 8, 9 a 10 neobsluhují zastávku Jihlavská, HETTICH; spoje 5, 7 a 12 neobsluhují zastávku Autobusové nádraží.
- Linka číslo 9: u lichých spojů neobsluhována zastávka Jihlavská, HETTICH.

Změny k 2. 5. 2022:
- Linka číslo 1: u spoje 3 neobsluhována zastávka Bezručova, u pily.
- Linka číslo 2: u lichých spojů neobsluhována zastávka Bezručova, u pily.
- Linka číslo 3: spoje 1, 5, 7 a 9 bez obsluhy smyčky mezi zastávkami Bezručova, stadion, potom po zastávku Sázavská opožděny o 5 minut a od zastávky Květná uspíšeny o 3 minuty; spoj 3 uspíšen o 10 minut dříve a bez obsluhy zastávek Bezručova, u pily, Bezručova, stadion a Vnitřní; spoje 6,8, 10 a 12 bez obsluhy smyčky mezi zastávkami Bezručova, stadion, potom od zastávky Sázavská uspíšeny o 8 minut; spoj 4 ukončen na zastávce Květná.
- Linka číslo 5: všechny spoje bez obsluhy smyčky mezi zastávkami Bezručova, stadion, po zastávku Květná opožděny o 5 minut a od zastávky Libušínská uspíšeny o 4 minuty.
- Linka číslo 6: spoje 3, 5 a 9 bez zajíždění na zastávku Zelená hora, hřbitov a všechny zakončeny na zastávce Pilská nádrž; spoje 4, 6, 8 a 14 bez zajíždění na zastávku Zelená hora, hřbitov a všechny výchozí ze zastávky Pilská nádrž, dále spoje 14 uspíšen o 27 minut, spoje 4 a 8 uspíšeny o 3 minut a spoj 6 uspíšen o 26 minut.
- Linka číslo 7: u lichých spojů neobsluhována zastávka Bezručova, u pily.

Změny k 1. 1. 2022:
- Linka číslo 2: spoje 3, 4, 7, 8, 23 a 24 zpravidla obsluhovány bezbariérově přístupným vozidlem.
- Linka číslo 4: spoje 15 a 19 zpravidla obsluhovány bezbariérově přístupným vozidlem.
- Linka číslo 5: spoje 7 a 11 zpravidla obsluhovány bezbariérově přístupným vozidlem.
- Linka číslo 8: spoje 9, 11 a 15 zpravidla obsluhovány bezbariérově přístupným vozidlem.

Změny k 1. 11 . 2021:
- návrat k jízdním řádům s platností od 1. 1. 2021

Změny k 3. 10. 2021:
- u linek číslo 1, 2, 3, 5, 6 a 7 neobsluhována zastávka Bezručova, u pily.

Změny k 4. 9. 2021:
- Linka číslo 1: u všech spojů neobsluhována zastávka Bezručova, stadion.
- Linka číslo 2: u všech spojů neobsluhována zastávka Bezručova, stadion.
- Linka číslo 3: u všech spojů neobsluhovány zastávky Bezručova, stadion, Nová, Vejmluvova, Sychrova a Bezručova, u pily; u spoje 3 navíc neobsluhována zastávka Vnitřní.
- Linka číslo 5: u všech spojů neobsluhovány zastávky Bezručova, stadion, Nová, Vejmluvova, Sychrova a Bezručova, u pily.
- Linka číslo 6: u všech spojů neobsluhována zastávka Bezručova, stadion.
- Linka číslo 7: u všech spojů neobsluhována zastávka Bezručova, stadion.

Změny k 5. 8. 2021:
- Linka číslo 1: u spoje 2 neobsluhovány zastávky Květná, Vnitřní a Wonkova; u spoje 3 neobsluhovány zastávky Bezručova, stadion, Květná a Vnitřní, navíc obsluhována zastávka Wonkova.
- Linka číslo 2: u všech spojů neobsluhovány zastávky Vnitřní a Květná, u lichých spojů také i zastávka Bezručova, stadion; navíc obsluhována zastávka Wonkova.
- Linka číslo 3: u všech spojů neobsluhovány zastávky Vnitřní a Květná, při jízdě směrem z centra také zastávka Bezručova, stadion; navíc obsluhována zastávka Wonkova.
- Linka číslo 5: u všech spojů neobsluhovány zastávky Vnitřní a Květná, při jízdě směrem z centra také zastávka Bezručova, stadion; navíc obsluhována zastávka Wonkova.
- Linka číslo 6: u všech spojů neobsluhovány zastávky Vnitřní a Květná, u lichých spojů také i zastávka Bezručova, stadion; navíc obsluhována zastávka Wonkova.
- Linka číslo 7: u dotčených spojů neobsluhovány zastávky Vnitřní a Květná, u lichých spojů také i zastávka Bezručova, stadion; navíc u dotčených spojů obsluhována zastávka Wonkova.

Změny k 1. 5. 2021:
- návrat k jízdním řádům s platností od 1. 1. 2021

Změny k 12. 4. 2021:
- Linka číslo 4: obnoveny spoje 11 a 27 v pracovních dnech.
- Linka číslo 5: obnoveny spoje 5 a 23 v pracovních dnech.
- Linka číslo 7: obnoveny spoje 8 a 9.

Změny k 1. 4. 2021:
- Linka číslo 2: obnoveny spoje 9 a 10.
- Linka číslo 4: obnoven spoj 3.
- Linka číslo 5: spoje 13 a 17 uspíšeny o 10 minut.
- Linka číslo 6: obnoveny spoje 3 a 6.
- Linka číslo 9: spoj 1 opět navazuje na obnovený spoj 3 linky 4.

Změny k 17. 3. 2021:
- Linka číslo 2: zrušeny spoje 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29 a 30; spoj 13 zrušen v pracovních dnech.
- Linka číslo 4: zrušeny spoje 3, 7, 11, 13, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 33 a 35.
- Linka číslo 5: zrušeny spoje 3, 5, 7, 11, 15, 19, 21 a 23; spoj 9 uspíšen o 10 minut.
- Linka číslo 6: zrušeny všechny spoje.
- Linka číslo 7: zrušeny spoje 8 a 9; spoj 3 opožděn o 25 minut.
- Linka číslo 8: zrušeny spoje 3, 5, 7, 13, 17, 21, 29 a 31.
- Linka číslo 9: spoj 1 nebude navazovat na zrušený spoj 3 linky 4.

Změny k 1. 1. 2021:
- Linka číslo 1: spoje 5 a 6 zrušeny.
- Linka číslo 3: spoj 7 opožděn o 2 minuty.
- Linka číslo 4: spoje 1, 37, 41, 43, 45 a 47 zrušeny, spoje 33 a 35 zrušeny o víkendech a svátcích, spoj 33 omezen mimo dny školního vyučování.
- Linka číslo 5: spoje 25 a 27 zrušeny.
- Linka číslo 6: spoje 1, 2, 11, 12, 13, 15 a 16 zrušeny, spoj 6 opožděn o 30 minut, spoj 14 uspíšen o 30 minut.
- Linka číslo 7: spoje 8 a 9 omezeny mimo dny školního vyučování, spoj 16 zrušen.
- Linka číslo 8: spoj 33 zrušen.

Změny k 1. 12. 2020:
- Linka číslo 1: návrat k jízdnímu řádu s platností od 1. 2. 2020.
- Linka číslo 2: návrat k jízdnímu řádu s platností od 1. 1. 2020.
- Linka číslo 3: návrat k jízdnímu řádu s platností od 28. 9. 2020.
- Linka číslo 4: návrat k jízdnímu řádu s platností od 1. 1. 2020.
- Linka číslo 5: návrat k jízdnímu řádu s platností od 1. 1. 2020.
- Linka číslo 6: návrat k jízdnímu řádu s platností od 1. 2. 2020.
- Linka číslo 7: návrat k jízdnímu řádu s platností od 1. 1. 2020.
- Linka číslo 8: návrat k jízdnímu řádu s platností od 1. 1. 2020.

Změny k 2. 11. 2020 (výlukové jízdní řády linek 1 až 8):
- Linka číslo 1: spoje číslo 3 a 5 obsluhují místo zastávky Studentská zastávku Wonkova.
- Linka číslo 2: všechny spoje obsluhují místo zastávky Studentská zastávku Wonkova.
- Linka číslo 3: všechny spoje obsluhují místo zastávky Studentská zastávku Wonkova.
- Linka číslo 4: všechny spoje neobsluhují zastávky Studentská a Wonkova; spoj číslo 5 opožděn o 2 minuty.
- Linka číslo 5: všechny spoje obsluhují místo zastávky Studentská zastávku Wonkova.
- Linka číslo 6: všechny dotčené spoje obsluhují místo zastávky Studentská zastávku Wonkova.
- Linka číslo 7: všechny dotčené spoje obsluhují místo zastávky Studentská zastávku Wonkova.
- Linka číslo 8: všechny spoje neobsluhují zastávky Wonkova a Studentská.

Změna k 28. 9. 2020:
- Linka číslo 3: spoj číslo 5 uspíšen o 5 minut.

Změny k 11. 5. 2020:
- Linka číslo 1: Návrat k jízdnímu řádu s platností od 1. 2. 2020 s výjimkou spoje číslo 3 (na začátku trasy opoždění o 8 minut; neobsluhování zastávky Strojírenská, ŽĎAS; na konci trasy opoždění o 6 minut) a spoje číslo 4 (opoždění o 12 minut).
- Linka číslo 2: Návrat k jízdnímu řádu s platností od 1. 1. 2020.
- Linka číslo 3: Návrat k jízdnímu řádu s platností od 1. 1. 2020.
- Linka číslo 4: Návrat k jízdnímu řádu s platností od 1. 1. 2020 s výjimkou spoje číslo 4 (na začátku trasy uspíšení o 2 minuty; neobsluhování zastávky Strojírenská, ŽĎAS; na konci trasy uspíšení o 3 minuty).
- Linka číslo 5: Návrat k jízdnímu řádu s platností od 1. 1. 2020.
- Linka číslo 6: Návrat k jízdnímu řádu s platností od 1. 2. 2020 s výjimkou spoje číslo 4 (opoždění o 6 minut).
- Linka číslo 7: Návrat k jízdnímu řádu s platností od 1. 1. 2020.
- Linka číslo 8: Návrat k jízdnímu řádu s platností od 1. 1. 2020.
- Linka číslo 9: Návrat k jízdnímu řádu s platností od 1. 1. 2020.

Změny k 4. 5. 2020:
- Linka číslo 2: Všechny dosavadní spoje kromě spojů číslo 1 a 2 již vedeny celotýdenně; doplněn spoj 13 pro provoz v sobotu a dny pracovního klidu.
- Linka číslo 3: Spoj číslo 9 obnoven.
- Linka číslo 4: Obnoveny spoje číslo 9, 15, 19 a 23.
- Linka číslo 5: Obnoveny spoje číslo 9, 13 a 17 - všechny ale vedeny o 10 minut dříve a celotýdenně.
- Linka číslo 7: Obnoveny spoje číslo 3, 6 a 7.
- Linka číslo 8: Všechny dosavadní spoje kromě spoje číslo 1 již vedeny celotýdenně.
- Linka číslo 9: Spoj číslo 6 zrušen; spoj číslo 2 uspíšen o 10 minut (do původního času).

Změny k 28. 3. 2020:
- Linka číslo 1: Spoje číslo 5 a 6 zrušeny; u spojů 3 a 7 není obsluhována zastávka Strojírenská, ŽĎAS; spoj 3 opožděn o 8 minut, od zastávky Strojírenská, u mostu o 6 minut; spoj 2 od zastávky Strojírenská, u Hajčmanů uspíšen o 2 minuty.
- Linka číslo 2: Spoje číslo 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29 a 30 zrušeny, zbývající spoje vedeny jen v pracovních dnech; spoj číslo 2 opožděn o 5 minut.
- Linka číslo 3: Spoj číslo 9 zrušen.
- Linka číslo 4: Všechny spoje kromě spoje číslo 5 zrušeny; spoj číslo 5 uspíšen o 2 minuty a neobsluhuje zastávku Strojírenská, ŽĎAS.
- Linka číslo 5: Všechny spoje zrušeny.
- Linka číslo 6: Všechny spoje zrušeny.
- Linka číslo 7: Spoje číslo 3, 6, 7, 8, 9 a 16 zrušeny; spoj číslo 2 uspíšen o 4 minuty.
- Linka číslo 8: Spoje číslo 3, 5, 7, 13, 17, 21, 23, 29, 31 a 33 zrušeny, zbývající spoje vedeny jen v pracovních dnech.
- Linka číslo 9: Spoj číslo 6 zrušen; spoj číslo 2 opožděn o 10 minut.

Změny k 18. 3. 2020:
- Linka číslo 4: Spoje číslo 11, 43, 45 a 47 zrušeny.
- Linka číslo 6: Spoje číslo 7, 10 a 13 zrušeny.

Změny k 1. 2. 2020:
- Linka číslo 1: Spoj číslo 3 z výchozí zastávky opožděn o 5 minut, z ostatních zastávek opožděn o 4 minuty; dále spoj číslo 4 opožděn o 4 minuty.
- Linka číslo 6: Spoj číslo 4 opožděn o 4 minuty.

Změny k 1. 1. 2020:
- Linka číslo 1: Spoj číslo 3 z výchozí zastávky uspíšen o 5 minut, z ostatních zastávek uspíšen o 4 minuty; dále spoj číslo 4 uspíšen o 4 minuty.
- Linka číslo 2: Spoj číslo 2 uspíšen o 5 minut.
- Linka číslo 6: Spoj číslo 4 uspíšen o 4 minuty.

Změny k 1. 1. 2019:
- Linka číslo 3: Bez náhrady zrušen spoj číslo 14.
- Linka číslo 4: U spoje číslo 11 zrušeno omezení "10"; dále jsou v pracovních dnech zavedeny nové spoje s odjezdy v 8:30, v 9:30 a v 10:30, jejichž odjezdy v minutách odpovídají odjezdům v minutách spoje číslo 11.
- Linka číslo 6: O víkendech zaveden nový spoj, který jede ve stejných časech jako v pracovních dnech jedoucí spoj číslo 9; dále o víkendech zaveden nový spoj, který jede o 10 minut později oproti v pracovních dnech jedoucímu spoji číslo 12.
- Linka číslo 7: Zaveden v pracovních dnech nový spoj na zastávku TOKOZ s odjezdem ze zastávky Autobusové nádraží v 7:10; zaveden v pracovních dnech nový spoj ve stejné trase jako spoj číslo 4 s odjezdem ze zastávky TOKOZ v 7:30.

Změna k 13. 10. 2018:
- Linka číslo 5: Změna časů u všech spojů, spoje nově odjíždí ze zastávky Autobusové nádraží o 5 minut později.

Změny k 1. 1. 2018:
- Linka číslo 1: Spoj číslo 5 nejede v úseku Bezručova, stadion - Bezručova, u pily.
- Linka číslo 2: Nově žádný spoj nezajíždí na zastávku Brněnská, Nákupní park; všechny spoje kromě spojů číslo 1 a 2 opožděny - odjezd lichých spojů z výchozí zastávky o 20 minut později, odjezd sudých spojů z výchozí zastávky o 14 minut později; spoj číslo 28 nově veden i v úseku TOKOZ - Autobusové nádraží.
- Linka číslo 3: Zrušen spoj číslo 2; spoj číslo 3 nejede v úseku Jihlavská, HETTICH - Bezručova, u pily; spoj číslo 4 nejede v úseku Bezručova, u pily - Autobusové nádraží; spoje číslo 4, 6, 8 a 14 opožděny o 5 minut.
- Linka číslo 4: Všechny spoje místo zastávky Sázavská obsluhují zastávky Libušínská, Žižkova a Brodská, obch.domy; spoj číslo 3 uspíšen o 5 minut; spoje číslo 7, 9, 13 až 39 uspíšeny o 20 minut; doplněn nový víkendový spoj číslo 41 v časech spoje číslo 3.
- Linka číslo 5: všechny spoje místo zastávek Novoměstská a Neumannova obsluhují zastávky Horní a Havlíčkovo náměstí, dále místo zastávek Žižkova až Nádražní obsluhují zastávky Havlíčkovo náměstí až Jihlavská, ZDAR; spoje číslo 1, 29 a 31 zrušeny; spoje číslo 7 až 27 obsluhují v obou směrech zastávku Brněnská, Nákupní park; spoje číslo 3, 5, 9, 13, 17, 19, 21 a 25 vedeny pouze v pracovních dnech.
- Linka číslo 6: zavedeny nové spoje číslo 7, 9 až 14; všechny spoje nově obsluhují zastávky Libická, Okružní, horní, Okružní, rozc.Hamry a Okružní, dolní.
- Linka číslo 7: spoje číslo 7 a 8 nahrazeny spoji číslo 6 a 7; zrušen spoj číslo 12; spoj číslo 10 vynechává zastávky Studentská, Vnitřní a Květná; spoj číslo 16 nejede v úseku Bezručova, u pily - Bezručova, stadion.
- Linka číslo 8: Všechny spoje vynechávají první zastávku Libická a zastávku Okružní, horní; všechny spoje nově obsluhují zastávky Brodská, obch.domy a Vodojem, Jamborova.
- Linka číslo 9: Liché spoje uspíšeny o 12 minut.

Změna k 18. 9. 2017:
- Linka číslo 7: spoj číslo 3 je uspíšen o 4 minuty.

Změny k 3. 9. 2017:
- Linka číslo 1: U spoje 2 vložena nová zastávka Wonkova.
- Linka číslo 2: Pro směr na Pilskou nádrž se vkládají nové spoje 23, 25, 27 a 29 s odjezdy z Autobusového nádraží a nové spoje 24, 26, 28 (jede jen po zastávku TOKOZ, kde navazuje na spoj linky 7) a 30 s odjezdy od Pilské nádrže; spoje 19 a 20 jsou zavedeny již celoročně; spoj číslo 2 je opožděn o 10 minut, dále všechny ostatní spoje (kromě spoje 28) odjíždí z Pilské nádrže o 4 minuty později.
- Linka číslo 4: U spoje 5 se ruší omezení jízdy mezi Vánocemi a Novým rokem; spoje 5, 23 a 39 nově pokračují ze zastávky Autobusové nádraží jako spoje linky 9 bez přestupu.
- Linka číslo 5: Spoj číslo 1 je nově zaváděn celotýdenně.
- Linka číslo 7: Spoj číslo 3 je opožděn o 7 minut, spoj číslo 5 je uspíšen o cca 18 minut a projíždí i přes Vysočany; spoje 6, 7 a 13 jsou zrušeny, respektive přesunuty na linku 2; spoj číslo 9 je výrazně opožděn pro minimalizaci času na obrat na zastávce TOKOZ; spoj číslo 12 je nově zaváděn celotýdenně.
- Linka číslo 9: U lichých spojů se ruší první polovina trasy spojů - tyto spoje navazují bez přestupu na zastávce Autobusové nádraží na spoje linky 4, přičemž je u spojů provedena drobná úprava časů; u sudých spojů je vypuštěna zastávka Jihlavská, HETTICH, čímž se u následujících zastávek zrychluje jízda o 2 minuty.

Změny k 1. 7. 2017:
- Změna všech jízdních řádů, zavedeny nové jízdní řády linek 1 až 9.

Změny k 11. 12. 2016:
- Linka číslo 1A: Uspíšený spoj číslo 1 po přesunu na linku číslo 1B jede přes ZR 3 s novým zastavováním na 3 zastávkách; spoj číslo 4 zrušen; spoj číslo 8 uspíšen a zajíždí až na zastávku Jihlavská, HETTICH; spoj číslo 9 zrušen; spoj číslo 11 uspíšen o 20 minut; spoj číslo 12 zrušen; spoj číslo 17 uspíšen.
- Linka číslo 1B: Spoj číslo 6 nově zastavuje na všech mezilehlých zastávkách.
- Linka číslo 1C: Všechny 3 spoje zrušeny bez náhrady.
- Linka číslo 1D: Spoj číslo 1 přesunut na linku 1B s novým trasováním přes Strojírenskou ulici a obsluhou více zastávek; spoj číslo 4 přesunut na linku 1B s novým zastavování na všech mezilehlých zastávkách.
- Linka číslo 4C: Vloženy dva spoje číslo 27 a 29 v pracovních dnech.
- Linka číslo 6: Místo spoje číslo 1 v pracovních dnech zařazen o 30 minut uspíšený spoj číslo 5 s ukončení na zastávce TOKOZ; místo spoje 2 v pracovních dnech zařazen o 3 minuty opožděný spoj číslo 8 s výchozí zastávkou TOKOZ.

Změny k 14. 12. 2014:
- Linka číslo 1A: Spoj číslo 8 nově veden v celé trase o 4 minuty dříve.
- Linka číslo 1C: Spoj číslo 1 nově veden v celé trase o 5 minut dříve.
- Linka číslo 1D: Spoj číslo 4 nově zastavuje na zastávce Žižkova.
- Linka číslo 4A: Spoje číslo 1, 19, 23, 27, 59, 63, 67 a 71 přesunuty na linku 4B; spoj číslo 5 zrušen bez náhrady.
- Linka číslo 4B: Spoje přesunuté z linky 4A nově obsluhují zastávku Jamborova, Vodojem.

Změny k 15. 12. 2013:
- Linka číslo 1A: Všechny spoje kromě spoje číslo 7 nově nepojedou také den před Štědrým dnem a dva dny po Novém roce.
- Linka číslo 1B: Všechny spoje nově nepojedou také den před Štědrým dnem a dva dny po Novém roce.
- Linka číslo 1C: Všechny spoje kromě spoje číslo 1 nově nepojedou také den před Štědrým dnem a dva dny po Novém roce.
- Linka číslo 1D: Spoj číslo 4 nově nepojede také den před Štědrým dnem a dva dny po Novém roce.
- Linka číslo 2A: Spoj číslo 25 nově nepojede také den před Štědrým dnem, o vánočních svátcích a na Nový rok. Spoj číslo 1 bude zajíždět na zastávku Brněnská, Nákupní park.
- Linka číslo 2B: Spoj číslo 10 nově nepojede také den před Štědrým dnem, o vánočních svátcích a na Nový rok.
- Linka číslo 3C: Spoje číslo 5 a 6 nově nepojedou od dne před Štědrým dnem po Nový rok.
- Linka číslo 4A: Spoje číslo 1 a 3 nově nepojedou také den před Štědrým dnem a dva dny po Novém roce. Spoj číslo 71 nově nepojede také den před Štědrým dnem, o vánočních svátcích a na Nový rok. Spoje číslo 31 a 35 přesunuty na linku číslo 4B.
- Linka číslo 4B: Nové spoje číslo 17 a 19, které byly přesunuty z linky číslo 4A.
- Linka číslo 4C: Spoje číslo 5, 7 a 9 nově nepojedou na Štědrý den. Spoj číslo 25 nově nepojede také den před Štědrým dnem, o vánočních svátcích a na Nový rok.
- Linka číslo 5: Spoje číslo 21 a 23 nově nepojedou od dne před Štědrým dnem po Nový rok. Spoje číslo 25 a 27 nebudou vedeny v neděli mezi vánočními svátky a Novým rokem, dále budou vedeny odchylně o Velikonocích a v případě listopadového státního svátku. Zaveden nový spoj číslo 29. Spoj číslo 1 nově zajíždí ve druhé části trasy na zastávku Libušínská. Upraveny jízdní doby na konci trasy spoje číslo 7.

Změny k 3. 6. 2013:
- Linky číslo 1A, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5 a 6: Nové objížďkové jízdní řády (platnost do 31. 7. 2013 nebo do odvolání).

Změny k 9. 12. 2012:
- Linka číslo 2B: Spoj 1 nyní nezaváděn s částečně bezbariérově přístupným vozidlem; doplněny nové spoje číslo 5 a 6.
- Linka číslo 5: Doplněny nové spoje číslo 25 a 27.

Změna k 2. 9. 2012:
- Linka číslo 1D: Spoje číslo 2 a 3 zrušeny bez náhrady.

Změna k 6. 8. 2012:
- Linka číslo 3B: Linka nahrazena objížďkovým jízdním řádem (linka číslo 3B, platnost do 27. 9. 2012).

Změna k 27. 6. 2012:
- Linky číslo 4A, 4B a 4C: Linky nahrazeny objížďkovým jízdním řádem (linka číslo 4C, platnost do 27. 9. 2012) s 60-ti minutovým intervalem mezi spoji.

Změny k 11. 12. 2011:
- Linka číslo 1A: U spojů číslo 2, 5, 8, 9, 12 a 15 se obnovuje negativní číslice "15"; u spojů číslo 11, 13, 14 a 18 se zpětně negativní číslice "31" nahrazuje za "15"; spoj číslo 18 opožděn o 13 minut.
- Linka číslo 1B: U spojů číslo 1, 2 a 5 se obnovuje negativní číslice "15"; u spoje číslo 6 se zpětně negativní číslice "31" nahrazuje za "15".
- Linka číslo 1C: U všech spojů se obnovuje negativní číslice "15".
- Linka číslo 1D: U spoje číslo 4 se obnovuje negativní číslice "15"; spoj číslo 1 uspíšen o 15 minut.
- Linka číslo 2A: Spoj číslo 4 uspíšen o 14 minut.
- Linka číslo 2B: Ruší se spoje číslo 5 a 6.
- Linka číslo 3C: U spojů číslo 5 a 6 se ruší negativní číslice "31".
- Linka číslo 5: U spojů číslo 21 a 23 se ruší negativní číslice "31".

Změny k 12. 12. 2010:
- Linka číslo 1A: U spojů číslo 2, 5, 8, 9, 12 a 15 se ruší negativní číslice "15"; u spojů číslo 11, 13, 14 a 18 se negativní číslice "15" nahrazuje za "31".
- Linka číslo 1B: U spojů číslo 1, 2 a 5 se ruší negativní číslice "15"; u spoje číslo 6 se negativní číslice "15" nahrazuje za "31".
- Linka číslo 1C: U všech spojů se ruší negativní číslice "15".
- Linka číslo 1D: U spoje číslo 4 se ruší negativní číslice "15".
- Linka číslo 2A: U spoje číslo 2 se ruší negativní číslice "15"; všechny spoje kromě spojů číslo 2 a 4 jsou uspíšeny o 5 minut.
- Linka číslo 2B: Všechny spoje kromě spojů číslo 5 a 6 jsou uspíšeny o 5 minut.
- Linka číslo 3A: U všech spojů se ruší negativní číslice "15".
- Linka číslo 3B: U všech spojů se ruší negativní číslice "15".
- Linka číslo 3C: U spojů číslo 1, 2, 3 a 4 se ruší negativní číslice "15"; u spojů číslo 5 a 6 se negativní číslice "15" nahrazuje za "31".
- Linka číslo 4A: U spoje číslo 7 se ruší negativní číslice "15".
- Linka číslo 4B: U spoje číslo 15 se ruší negativní číslice "32".
- Linka číslo 4C: U spojů číslo 1, 3,5, 7, 9, 11, 13 a 15 se ruší negativní číslice "15", u spoje číslo 17 se ruší negativní číslice "32".
- Linka číslo 5: U spojů číslo 1 a 3 se ruší negativní číslice "15"; u spojů číslo 21 a 23 se negativní číslice "15" nahrazuje za "31"; spoje číslo 13 ze zastávky Horní jede přímo na zastávku Jihlavská, ZDAR.

Změny k 1. 9. 2010:
- Linka číslo 2A: U spojů číslo 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 22 vložena nová zastávka Brněnská, Nákupní park. Časové údaje byly z tohoto důvodu upraveny.
- Linka číslo 4C: U spojů číslo  5, 7, 9, 11, 13, 15 a 19 vložena nová zastávka Brněnská, Nákupní park. Časové údaje byly z tohoto důvodu upraveny. Navíc spoje číslo 5, 7, 9, 11, 13 a 15 nově zaváděny i o víkendech.

Změny k 13. 12. 2009:
- Linka číslo 3C: Spoje číslo 1, 2 a 4 budou v celé trase vedeny o 5 minut dříve.
- Linka číslo 4A: Spoj číslo 1 bude svoji jízdu začínat v 4.00 na zastávce Autobusové nádraží.
- Linka číslo 5: Spoje číslo 1 a 15 na začátku jízdy obslouží nově i průmyslovou zónu (zastávky v pořadí Brněnská - Jamská II - Jamská I), nebudou obsluhovat zastávku Brněnská, policie a ke konci jízdy obslouží v jiném pořadí průmyslovou zónu (nově Jamská I - Jamská II - Brněnská) - změna bude i v objezdech z jednotlivých zastávek (navíc spoj číslo 1 odjede ze zastávky Autobusové nádraží o 5 minut dříve). Spoje číslo 3 a 13 na začátku jízdy obslouží v jiném pořadí průmyslovou zónu (nově Brněnská - Jamská II - Jamská I), nebudou poté obsluhovat zastávku Brněnská, policie a ke konci jízdy obslouží nově i průmyslovou zónu (zastávky v pořadí Jamská I - Jamská II - Brněnská) - změna bude i v objezdech z jednotlivých zastávek. Spoj číslo 21 ke konci jízdy obslouží v jiném pořadí průmyslovou zónu (nově Jamská I - Jamská II - Brněnská). Spoj číslo 23 na začátku jízdy obslouží v jiném pořadí průmyslovou zónu (nově Brněnská - Jamská II - Jamská I), nebude poté obsluhovat zastávku Brněnská, policie - změna bude i v objezdech z jednotlivých zastávek.

Změna k 8. 3. 2009:
- Linka číslo 4A: U spoje číslo 5 doplněn symbol "jede v pracovních dnech".

Změny k 14. 12. 2008:
- Linka číslo 1A: Spoje 2, 8 a 15 nově nepojedou v době na přelomu roku (doplněna negativní číslice "15")
- Linka číslo 1B: Spoje 1, 2 a 5 (nyní již všechny spoje) nově nepojedou v době na přelomu roku (doplněna negativní číslice "15")
- Linka číslo 1C: Spoj 1 (nyní již všechny spoje) nově nepojede v době na přelomu roku (doplněna negativní číslice "15")
- Linka číslo 1D: Spoj 3 nebude obsluhovat zastávky Nádražní a Dagmarky a bude odjíždět z Autobusového nádraží ze stanoviště číslo 5
- Linka číslo 2A: Spoj 2 nově nepojede v době na přelomu roku (doplněna negativní číslice "15"); spoj 25 nově nepojede v době mezi vánočními svátky a Silvestrem (změna negativní číslice z "32" na "35")
- Linka číslo 2B: Spoj 10 nově nepojede v době mezi vánočními svátky a Silvestrem (změna negativní číslice z "32" na "35")
- Linka číslo 3A: Oba spoje (4 a 5) nově nepojedou v době na přelomu roku (doplněna negativní číslice "15")
- Linka číslo 3B: Všechny spoje (2, 5 a 7) nově nepojedou v době na přelomu roku (doplněna negativní číslice "15")
- Linka číslo 4A: Spoje 1 a 3 nově nepojedou v době na přelomu roku (doplněna negativní číslice "15"); doplněn posilový spoj 5 (s negativní začkou "10" - jede jen ve dnech školního vyučování) ke spoji 17; spoj 25 nově nepojede v době mezi vánočními svátky a Silvestrem (změna negativní číslice z "32" na "35"), zrušeny spoje 57, 61, 65, 69 a 73, které byly přesunuty na linku 4C
- Linka číslo 4C: Všechny dosavadní spoje (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 a 15) nově nepojedou v době na přelomu roku (doplněna negativní číslice "15"); vloženy spoje 17, 19, 21, 23 a 25, které byly přesunuty z linky 4A; navíc spoj 25 nově nepojede v době mezi vánočními svátky a Silvestrem (změna negativní číslice z "32" na "35") a spoj 19 nově nebude s bezbariérově přístupným vozidlem
- Linka číslo 5: Spoje 1 a 3 nově nepojedou v době na přelomu roku (doplněna negativní číslice "15")

Změna k 15. 6. 2008:
- Linka číslo 4C: Změna trasování všech spojů, spoje mezi zastávkami Žižkova a Neumannova nově vedeny v trase Libušínská - Wonkova - Studentská

Změna k 1. 1. 2008:
- Linka číslo 3C: Spoj číslo 6 veden v celé trase o 5 minut dříve

Změny k 9. 12. 2007:
- Linka číslo 1D: Pro směr od Autobusového nádraží se nově obsluhuje zastávka Dagmarky (ostatní časové údaje beze změn)
- Linka číslo 2A: Spoj číslo 11 již není veden jako spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
- Linka číslo 2B: Spoj číslo 8 již není veden jako spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
- Linka číslo 3C: Linka se stává linkou okružní (nově obsluhovaný úsek Autobusové nádraží - Jamská II), všechny spoje již zastavují na zastávce Strojírenská, u mostu a dále místo zastávky Wonkova se obsluhují zastávky Květná a Vnitřní (spojeno se změnami časových údajů u všech spojů)
- Linka číslo 4A: Všechny spoje nově zastavují na zastávce Strojírenská, u mostu (s tím související změny časových údajů na koncích jízdy všech spojů); spoj číslo 7 navíc zajíždí ke ŽĎASu
- Linka číslo 4B: Všechny spoje nově zastavují na zastávce Strojírenská, u mostu (s tím související změny časových údajů na koncích jízdy všech spojů)
- Linka číslo 4C: Nově zavedená okružní linka
- Linka číslo 5: Zavedeny 2 nové večerní spoje číslo 21 a 23; navíc spoje číslo 1, 3, 11, 13 (a oba nové večerní spoje) obsluhují i zastávky v průmyslové zóně (s tím související změny časových údajů u těchto spojů)

Změna k 1. 5. 2007:
- Linka číslo 3C: Dochází k drobným časovým posunům u všech spojů s výjimkou spoje číslo 5.

Změna k 1. 4. 2007:
- Linka číslo 3C: Zavedeny 3 nové zastávky: Strojírenská, u mostu, Jamská I a Jamská II. Původní zastávka Jamská nyní bez obsluhy. Zrychlené spoje 2 a 5 nyní obsluhují i mezilehlé zastávky na trase linky. Dochází k drobným časovým posunům u všech spojů.

Změna k 10. 12. 2006:
- Všechny linky: Změna jízdních řádů všech linek, k žádným odchylkám ale nedochází.

Změna k 25. 11. 2006:
- Linka číslo 4: Objížďkový jízdní řád linky 4 opět nahrazen jízdními řády linek číslo 4A a 4B.

Změna k 1. 11. 2006:
- Linka číslo 4: Nově je v rámci objížďkového jízdního řádu obsluhována i zastávka Okružní, horní.

Změna k 3. 7. 2006:
- Linka číslo 4A a linka číslo 4B: Linky nahrazeny objížďkovým jízdním řádem (linka číslo 4) s 60-ti minutovým intervalem mezi spoji.

Změny k 11. 12. 2005:
- Linka číslo 1A: Spoje číslo 5, 9, 12, 13 a 18 (omezení "15" v provedení jako negativní číslice) nyní budou v provozu i v době tzv. celozávodní dovolené (přelom července a srpna); spoje číslo 11 a 14 mají nyní místo omezení "74" omezení "15".
- Linka číslo 1B: Spoj číslo 6 (omezení "15" v provedení jako negativní číslice) nyní bude v provozu i v době tzv. celozávodní dovolené (přelom července a srpna).
- Linka číslo 1C: Spoje číslo 2 a 3 (omezení "15" v provedení jako negativní číslice) nyní budou v provozu i v době tzv. celozávodní dovolené (přelom července a srpna).
- Linka číslo 1D: Spoj číslo 4 (omezení "15" v provedení jako negativní číslice) nyní bude v provozu i v době tzv. celozávodní dovolené (přelom července a srpna).
- Linka číslo 3C: Všechny spoje (omezení "15" v provedení jako negativní číslice) nyní budou v provozu i v době tzv. celozávodní dovolené (přelom července a srpna).
- Linka číslo 4: Linka číslo 4 rozdělena na linky číslo 4A a 4B, kdy většina spojů přechází na linku 4A (stejné jízdní řády jako doposud), spoje 5, 11, 15, 39, 43, 47, 51 a 55 přechází na linku 4B (obsluhují navíc zastávku Vodojem, Jamborova); spoj číslo 6 u linky 4A (omezení "15" v provedení jako negativní číslice) nyní bude v provozu i v době tzv. celozávodní dovolené (přelom července a srpna). Zároveň byly obnoveny spoje 67 a 71 na lince 4A, které byly zrušeny k 1. 1. 2005.
- Linka číslo 5: U všech spojů nyní není omezení "31" v provedení negativními číslicemi (31.12. není  v roce 2005 pracovní den).

Změna k 6. 3. 2005:
- Linka číslo 1A: Spoj číslo 18 má nové omezení "15" (provedeno jako negativní číslice), tzn. že nebude v provozu v době celozávodní dovolené na přelomu července a srpna 2005.

Změny k 1. 1. 2005:
- Linka číslo 1A: Spoje číslo 3, 6 a 10 zrušeny. Spoj číslo 13 končí svoji jízdu již na zastávce Bezručova, stadión (provedena zde také úprava jízdních dob spoje). Zaveden nový spoj číslo 15, který byl předtím manipulační jízdou bez cestujících. Mezi zastávkami Jihlavská, HETTICH a Autobusové nádraží zavedeny 3 nové spoje, které předtím byly manipulačními jízdami bez cestujících.
- Linka číslo 1B: Spoje číslo 3, 4 a 7 zrušeny. Spoj číslo 6 nyní veden jako zrychlený pouze v úseku Bezručova, stadión - Autobusové nádraží.
- Linka číslo 3A: Spoje číslo 1, 2, 3 a 6 zrušeny.
- Linka číslo 3B: Spoje číslo 1, 3, 4 a 6 zrušeny. Zavedeny nové spoje číslo 5 a 7, které předtím byly manipulačními jízdami bez cestujících.
- Linka číslo 4: Spoje číslo 67 a 71 zrušeny.

Změny k 12. 12. 2004:
- Linka číslo 1D: Spoje číslo 2 a 3 vedeny o 5 minut později.
- Linka číslo 2B: Spoj číslo 1 zabezpečen částečně bezbariérově přístupným vozidlem, nutná dopomoc průvodce.

Změny k 29. 2. 2004:
- Linka číslo 3A: Spoj číslo 6 veden o 5 minut později.
- Linka číslo 3B: Spoj číslo 1 veden o 5 minut později.

Změny k 14. 12. 2003:
- Linka číslo 1: Spoje této linky jsou rozděleny nově na linky 1A, 1B, 1C a 1D. Linka již neobsluhuje Stržanov (dříve spoji 15 a 12), objevují se zde posily původních spojů číslo 3 a 8 (nyní spoj 3 linky B a spoj 6 linky A). Jako spoj 2 linky D je zde zapracována dříve technická jízda zpět na Autobusové nádraží po ukončení jízdy původního spoje 11. Původní spoje 17 a 16 jsou nyní v provozu v úseku Autobusové nádraží - TOKOZ. Původní spoje 25 a 24 jsou nyní v provozu ve všech pracovních dnech, původní spoje 27 a 26 nyní nejedou během letní ("celozávodní") dovolené.
- Linka číslo 2: Spoje této linky se nově dělí na spoje linek 2A a 2B. Na lince 2B se objevuje nově pár posilových spojů 5 a 6, který v předchozím jízdním řádu nebyl zaznačen.
- Linka číslo 3: Linka byla rozdělena nově na tři linky 3A, 3B a 3C. U původních spojů číslo 13 a 16 dochází k posunutí časové polohy o 5 minut.
- Linky číslo 2A, 2B, 4 a 5: Je zde uvedeno garantované nasazování vozidel se snadným nástupem a výstupem.

Změna k 3. 2. 2003:
- Linka číslo 3: přetrasování páru spojů (9 a 12) v odpoledních hodinách v trase Autobusové nádraží - Vodojem, Jamborova

Změny k 15. 12. 2002:
- Linka číslo 1: spoj 16 bude začínat svoji jízdu na zastávce Zámek
- Linka číslo 2: pro směr Autobusové nádraží - Pilská nádrž nově obsluhovaná zastávka Brněnská, policie (spoje opačného směru zastávku projíždí)
- Linka číslo 3: zaveden nový pár spojů v odpoledních hodinách v trase Autobusové nádraží - Vodojem, Jamborova
- Linka číslo 5: nově obsluhována spoji 7, 9 (2x) a 11 zastávka Libušínská ulice, u některých spojů změny časových údajů
- Linka číslo 5: spoje 3 a 15 nově zajíždějí i na zastávku Brněnská

Změny k 11. 11. 2002:
- Linka číslo 1: spoje 3, 5 a 6 budou jezdit v pracovních dnech nově i během vánočních svátků a o celozávodní dovolené
- Linka číslo 1: nové spoje 25 a 24 budou jezdit pouze v pracovních dnech během vánočních svátků a o celozávodní dovolené v trasách spojů 15 a 12 (nebudou ale obsluhovat zastávku Stržanov)
- Linka číslo 1: spoje číslo 19 a 4 budou obsluhovat i zastávku Jihlavská, HETTICH
- Linka číslo 1: spoje 23 a 22 budou provozovány v pracovních dnech nově i během celozávodní dovolené
- Linka číslo 1: nové spoje 27 a 26 budou provozovány v pracovních dnech kromě vánočních svátků a celozávodní dovolené
- Linka číslo 7: zrušena (zrušeny spoje 1, 2 a 3)

Změny k 1. 3. 2002 (vyhláška pro cestující):
- Linka číslo 1: zrušen spoj číslo 18, bude nahrazen spojem číslo 4 na lince 6
- Linka číslo 1: spoj číslo 19 bude jezdit v pracovních dnech bez omezení
- Linka číslo 3: spoje číslo 9, 12, 15 a 18 zrušeny bez náhrady
- Linka číslo 6: spoje 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36 a 38 zrušeny bez náhrady
- Linka číslo 6: spoj 9 bude nahrazen spojem číslo 1
- Linka číslo 6: spoj 14 bude nahrazen spojem číslo 2
- Linka číslo 6: spoje číslo 4 a 6 změněny
- Linka číslo 6: nový spoj číslo 3

Změny k 10. 6. 2001:
- Linka číslo 1: spoj 10 zrušen
- Linka číslo 1: spoj 6 zastavuje na zastávce Wonkova ulice místo Studentská, prům. škola
- Linka číslo 5: spoje 3-19 mají změny časových údajů u posledních dvou zastávek (vše o 2 minuty dříve)
- Linka číslo 6: spoje 4, 26, 28, 34, 38 jsou  nově zavedené (spíše obnovené po jejich zrušení 1. 3. 2001)
- Pozn.: !!! - konečně došlo k přejmenování zastávky Žižkova, obchodní domy na Brodská, obchodní domy