Přechod na kmenové stránky http://www.mhd-zr.xf.cz

"Blind friendly" verze internetových stránek pro zrakově postižené

Garantované bezbariérové spoje
Až bude známé, které spoje budou zajištěny bezbariérovými vozidly, tak na této straně bude tabulka, ve které budou údaje o spojích linek MHD, na které budou podle jízdních řádů garantovaně nasazována bezbariérově přístupná vozidla. Tabulka bude mít čtyři sloupce (linka / spoj / trasa jízdy spoje / doba provozu spoje), v prvním řádku bude uvedeno záhlaví tabulky.
Všimněte si rovněž situace v mimořádnostech, které naleznete pod odkazem (neotvírá se v samostatném okně) "Změny v provozu a uzavírky".