Přechod na kmenové stránky http://www.mhd-zr.xf.cz

"Blind friendly" verze internetových stránek pro zrakově postižené

Jízdní řád linky MHD Žďár nad Sázavou číslo 2

(směr  Autobusové nádraží - Pilská nádrž)
Na této stránce dále následuje tabulka s jízdním řádem linky MHD (všechny buňky tabulky jsou vycentrovány), která má hlavičku na dva řádky. V prvním řádku je uvedeno číslo spoje, ve druhém řádku omezení jízdy spoje, přičemž první sloupec hlavičky tabulky je legenda těchto řádků. Od třetího řádku tabulky následují vlastní časové údaje o spojích linky, v prvním sloupci těchto řádků jsou uvedeny názvy zastávek MHD na lince.
POZOR: Všimněte si rovněž situace v mimořádnostech, které naleznete pod odkazem (neotvírá se v samostatném okně) "Změny v provozu a uzavírky".

Jízdní řád linky MHD Žďár nad Sázavou číslo 2 (směr  Autobusové nádraží - Pilská nádrž):

Platí od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
Spoj
1
23
25
3
5
7
9
11
13
15
17
27
21
29
25
Omezení
Jede v pracovních dnechnejede od 28. 12. 2020 do 31. 12. 2020
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
nejede 24. 12. 2020, 31. 12. 2020
nejede 24. 12. 2020, 31. 12. 2020
nejede 24. 12. 2020, 31. 12. 2020
nejede 24. 12. 2020, 31. 12. 2020
Autobusové nádraží
05.05
07.40
08.40
09.40
10.40
11.40
12.40
13.40
14.40
15.40
16.40
17.40
18.40
19.40
20.40
Jihlavská, ZDAR
05.07
07.42
08.42
09.42
10.42
11.42
12.42
13.42
14.42
15.42
16.42
17.42
18.42
19.42
20.42
Brněnská, policie
05.08
07.43
08.43
09.43
10.43
11.43
12.43
13.43
14.43
15.43
16.43
17.43
18.43
19.43
20.43
Horní
05.09
07.44
08.44
09.44
10.44
11.44
12.44
13.44
14.44
15.44
16.44
17.44
18.44
19.44
20.44
Havlíčkovo náměstí
05.11
07.46
08.46
09.46
10.46
11.46
12.46
13.46
14.46
15.46
16.46
17.46
18.46
19.46
20.46
Studentská
05.13
07.48
08.48
09.48
10.48
11.48
12.48
13.48
14.48
15.48
16.48
17.48
18.48
19.48
20.48
Vnitřní
05.14
07.49
08.49
09.49
10.49
11.49
12.49
13.49
14.49
15.49
16.49
17.49
18.49
19.49
20.49
Květná
05.15
07.50
08.50
09.50
10.50
11.50
12.50
13.50
14.50
15.50
16.50
17.50
18.50
19.50
20.50
Bezručova, stadion
05.16
07.51
08.51
09.51
10.51
11.51
12.51
13.51
14.51
15.51
16.51
17.51
18.51
19.51
20.51
Bezručova, u pily
05.18
07.53
08.53
09.53
10.53
11.53
12.53
13.53
14.53
15.53
16.53
17.53
18.53
19.53
20.53
Zámek
05.20
07.55
08.55
09.55
10.55
11.55
12.55
13.55
14.55
15.55
16.55
17.55
18.55
19.55
20.55
TOKOZ
05.22
07.57
08.57
09.57
10.57
11.57
12.57
13.57
14.57
15.57
16.57
17.57
18.57
19.57
20.57
Pilská nádrž
[ Neobsazeno ]
07.58
08.58
09.58
10.58
11.58
12.58
13.58
14.58
15.58
16.58
17.58
18.58
19.58
20.58