english        Kurze Information in Deutsch                
   
MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky

   CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD  
.
   PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE  
   KONTAKT A DISKUZE  
.
   ZAJÍMAVOSTI Z MHD  
   ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ  

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001


             Úvodní stránka / Zajímavosti z MHD  

11. 2. 2001 - 11. 2. 2021

SOUTĚŽ K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NEZÁVISLÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK PRO MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této internetové stránce se nachází informace o soutěži k 20. výročí založení těchto internetových stránek.
Jednotlivé informace o soutěži jsou umístěny níže.
.

.
INFORMACE O SOUTĚŽI

Tato soutěž je vyhlášena u příležitosti 20. výročí od založení nezávislých internetových stránek pro MHD Žďár nad Sázavou (12. 2. 2001 – 12. 2. 2021).

Předmětem soutěže je odhadnout co nejpřesněji, kolik návštívených internetových stránek bude mít web www.mhd-zr.xf.cz za první čtvrtletí roku 2021.

Soutěž bude mít 5 výherců. Výherci obdrží jako odměny následující finanční částky:

  • 1. cena: 2000 Kč
  • 2. cena: 1000 Kč
  • 3. cena: 500 Kč
  • 4. cena: 200 Kč
  • 5. cena: 100 Kč

Soutěžící se do soutěže zapojí zasláním svého tipu spolu se svým plným jménem na adresu mhd-zr@seznam.cz.

V rámci soutěže je kladen maximální důraz na tzv. ochranu osobních údajů, využijí se pouze jméno/-a a příjmení soutěžících a jejich adresy elektronické pošty (e-mailové adresy), přes kterou bude v případě výhry požádán o sdělení čísla účtu pro zaslání finanční výhry.

U výherců se na internetové stránce z osobních údajů zveřejní pouze jméno/-a a první písmeno příjmení (např. u Jana Nováka se uvede "Jan N."). Informace bude doplněna o velikost tipu soutěžícího a čas hlasování.

Každý v rámci soutěže může tipovat pouze jednou. V případě porušení této podmínky budou všechny tipy soutěžícího vyřazeny.

Pro soutěž platí úplné znění pravidel soutěže, uvedených níže.


ZPŮSOB HLASOVÁNÍ V SOUTĚŽI

Svůj tip na počet navštívených internetových stránek webu www.mhd-zr.xf.cz za první tři měsíce roku 2021 spolu s svým jménem/jmény a příjmením zasílejte na adresu mhd-zr@seznam.cz. Tipování končí 28. 3. 2021 ve 20:00.


ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

1. Pořadatelem soutěže je Volné sdružení „Za žďárskou MHD“. Soutěže se nesmí zúčastnit žádný člen tohoto sdružení nebo jeho rodinný příslušník.

2. Soutěž probíhá od jejího zveřejnění na internetových stránkách www.mhd-zr.xf.cz a končí 28. 3. 2021 ve 20:00. Na hlasy, které budou odeslány po tomto termínu, nebude brán zřetel.

3. Soutěžní otázka zní: „Kolik návštívených internetových stránek bude mít web www.mhd-zr.xf.cz za první tři měsíce roku 2021?“. Výsledek pro potřeby určení výherců bude zjištěn počátkem dubna 2021 na základě údajů z monitoringu návštěvnosti internetových stránek.

4. První cenou je finanční částka 2000 Kč (slovy: dvatisíckorunčeských), druhou cenou finanční částka 1000 Kč (slovy: jedentisíckorunčeských), třetí cenou finanční částka 500 Kč (slovy: pětsetkorunčeských), čtvrtou cenou finanční částka 200 Kč (slovy: dvěstěkorunčeských) a pátou cenou finanční částka 100 Kč (slovy: jednostokorunčeských).

5. Soutěžící si je vědom toho, že do soutěže vstupuje dobrovolně.

6. Soutěže se může účastnit kdokoliv s tím, že v případě výhry sdělí číslo účtu pro zaslání příslušné finanční částky dle bodu 4.

7. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito soutěžními podmínkami.

8. Každý v rámci soutěže může tipovat pouze jednou. V případě porušení této podmínky budou všechny tipy soutěžícího vyřazeny.

9. Soutěžící se do soutěže zapojí zasláním svého tipu spolu se svým plným jménem na adresu mhd-zr@seznam.cz. Pořadatel neodpovídá za případné nedoručení tohoto e-mailu z důvodu problémů s e-mailovou schránkou na straně společnosti Seznam.cz.

10. Všechny přijaté tipy jsou zpracovávány v pořadí, ve kterém byly obdrženy a jsou ukládány do neveřejné databáze. Databáze obsahuje plné jméno soutěžícího, jeho adresu elektronické pošty, tip soutěžícího a čas hlasování.

11. Po ukončení soutěže probíhá zpracovávání výsledků a jsou určováni výherci podle jejich tipů co nejblíže ke skutečnému výsledku podle monitoringu návštěvnosti internetových stránek. V případě shody v tipech je upřednostněn hlas, který byl doručen dříve.

12. Pokud se soutěžící stává výhercem jedné z cen, je informován prostřednictvím elektronické pošty.

13. V případě, že výherce neodpoví do 48 hodin od zaslání e-mailu, výhra soutěžícímu propadá a je osloven další soutěžící v pořadí podle tipů. Výhru poté nelze zpětně uplatnit.

14. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem (válka, teroristický útok, výjimečný stav, apod.) nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

15. Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy soutěžních podmínek.

16. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

17. Soutěžící hlasováním vyjadřuje souhlas s tím, že v případě získání výhry bude na internetové stránce po ukončení soutěže uvedeno jméno/-a a první písmeno příjmení soutěžícího, tip na výsledek soutěže a čas hlasování.

18. Osobní údaje soutěžících, kteří nezískají výhru, nebudou uvedeny. Pořadatel se zavazuje tyto údaje nepostoupit dalším osobám a po vyrozumění výherců je smazat.

19. Výhry nejsou právně vymahatelné a nelze je zaměňovat.

20. Spory vzniklé v souvislosti s těmito smluvními podmínkami se budou řešit vzájemnou dohodou. Nedojde-li k vzájemné dohodě, stává se rozhodcem pořadatel soutěže.


VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Zopakování soutěžní otázky: „Kolik návštívených internetových stránek bude mít web www.mhd-zr.xf.cz za první tři měsíce roku 2021?“

Správná odpověď: 5049

Seznam výherců soutěže:

 
 výhra 
 jméno tipujícího 
 tip 
 čas hlasování 
 1. cena 
 2000 Kč 
 Michal S. 
 5151 
 2. 2. 2021 - 14:37 
 2. cena 
 1000 Kč 
 Petr N. 
 4900 
 29. 1. 2021 - 6:23 
 3. cena 
 500 Kč 
 Jana G. 
 4888 
 6. 2. 2021 - 20:27 
 4. cena 
 200 Kč 
 Petr P. 
 5450 
 31. 1. 2021 - 10:50 
 5. cena 
 100 Kč 
 Jan R. 
 4646 
 14. 2. 2021 - 15:48 

Průběh předávání cen:

1. 4. 2021: vyrozuměn první účastník
3. 4. 2021: první účastník sdělil číslo účtu pro zaslání výhry (1. cena)
3. 4. 2021: vyrozuměn druhý účastník
5. 4. 2021: vyrozuměn třetí účastník, protože druhý účastník do 48 hodin neodpověděl
5. 4. 2021: třetí účastník sdělil číslo účtu pro zaslání výhry (2. cena)
5. 4. 2021: vyrozuměn čtvrtý účastník
7. 4. 2021: čtvrtý účastník sdělil číslo účtu pro zaslání výhry (3. cena)
7. 4. 2021: vyrozuměn pátý účastník
7. 4. 2021: pátý účastník sdělil číslo účtu pro zaslání výhry (4. cena)
7. 4. 2021: vyrozuměn šestý účastník
8. 4. 2021: šestý účastník sdělil číslo účtu pro zaslání výhry (5. cena), tím bylo předávání cen ukončeno

GRATULACE VŠEM VÝHERCŮM


.
VÝLEPOVÉ LINKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY (vždy nové okno):
linka 1, linka 2, linka 3, linka 4, linka 5, linka 6, linka 7, linka 8 a linka 9.
.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Kontaktní informace
-.Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
-.Zasílání novinek e-mailem
-.Spolupracujte s námi
-.Názory, dotazy, komentáře
-.Články v tisku o MHD
-.Odkazy k MHD a k městu
-.Další informace a nezařazené
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky