MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky
......english..Kurze Information in Deutsch.....
.......... ..Úvodní stránka / Kontakt a diskuze..
.
 CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD 
.
 PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE 
.
 KONTAKT A DISKUZE 
.
 ZAJÍMAVOSTI Z MHD 
.
 ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ 
.

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001

.
..
VOLNÉ SDRUŽENÍ "ZA ŽĎÁRSKOU MHD"
.
NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této internetové stránce jsou informace o provozovateli tohoto webu.
Pokud máte stejné zájmy a podporujete MHD ve Žďáru nad Sázavou, neváhejte se k nám připojit.
.


CÍL SDRUŽENÍ
Cílem sdružení, tedy subjektu na bázi volného seskupení fyzických osob na principu dobrovolníků, je podávat konstruktivní návrhy na zkvalitňování systému městské hromadné dopravy ve Žďáru nad Sázavou, propagace systému a případně záštita nad všemi činnostmi na podporu městské hromadné dopravy ve městě včetně informovanosti o MHD Žďár nad Sázavou na internetové síti. Sdružení bude pokračovat ve shromažďování a rozšiřování materiálu o historii MHD ve Žďáru nad Sázavou. Vedle toho bude zpracovávána a poté nepřetržitě aktualizována Studie MHD Žďár nad Sázavou a další materiály. 
Hlavním cílem sdružení je proto neustálé zdůrazňování a obhajování nezpochybnitelné opodstatněnosti systému MHD ve Žďáru nad Sázavou.  
Kontaktní mail na Volné sdružení naleznete pod odkazem Kontaktní informace.
PŘÍZNIVCI SDRUŽENÍ
V současné době má Volné sdružení „Za žďárskou MHD“ pět příznivců. Všichni příznivci sdružení důsledně vystupují jako soukromé osoby. Na základě vzájemné dohody jsou zde uvedena jejich jména a stručně jejich dopravní zaměření z hlediska zaměstnání nebo popř. zájmů: 
Jaroslav - přeprava osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace (handicapované osoby), osobní a drážní doprava 
Jiří - městská hromadná doprava, integrace dopravy, preference veřejné hromadné dopravy, kvalita veřejné dopravy
Milan - informatika a programování v dopravě, městská hromadná doprava, elektronické jízdní řády 
Pavel - městská hromadná doprava, integrované dopravní systémy, periodická doprava, elektronické informace v dopravě 
Radek - dopravní obslužnost území, osobní a drážní doprava, informatika v dopravě, integrované dopravní systémy 
PŘÍSTUP NA NEVEŘEJNOU ČÁST STRÁNEK
Kliknutím na tento odkaz se v samostatném okně otevře formulář pro přístup do neveřejné části těchto internetových stránek. Data zde umístěná jsou pouze pro vnitřní potřebu sdružení (sdílení informací) a jsou chráněna heslem.
SOUTĚŽ K VÝROČÍ 10 LET OD ZALOŽENÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK
Pro informace o již ukončené soutěži stačí kliknout na banner:
..
.


DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Kontaktní informace
-.Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
-.Zasílání novinek e-mailem
-.Spolupracujte s námi
-.Podpořte tyto stránky
-.Názory, dotazy, komentáře
-.Články v tisku o MHD
-.Další informace a nezařazené
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky
.