english        Kurze Information in Deutsch                
   
MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky

   CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD  
.
   PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE  
   KONTAKT A DISKUZE  
.
   ZAJÍMAVOSTI Z MHD  
   ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ  

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001


             Úvodní stránka / Cestování v rámci MHD  

TARIF (CENÍK JÍZDNÉHO) - platnost od 1. 10. 2020

NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této stránce jsou informace k přepravnému v rámci MHD Žďár nad Sázavou včetně informace o bezplatné přepravě. Dále jsou zde základní informace k odbavovacím (čipovým) kartám, podrobnosti najdete na stránce Platební (čipové) karty. Poslední tabulka se týká tzv. černých pasažérů.
.


JEDNOTNÉ JÍZDNÉ
platba hotově
platba odbavovací kartou
platba bankovní kartou
osoba nad 15 let
14,- Kč
10,- Kč
15,- Kč
děti od 6-ti do 15-ti let
7,- Kč
5,- Kč
7,5 Kč
pes mimo schránu
7,- Kč
5,- Kč
7,5 Kč
1 kus zavazadla
7,- Kč
5,- Kč
7,5 Kč
Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují nárok na slevu průkazem,
který vystaví dopravce, nebo platným cestovním pasem.
.
24HODINOVÁ JÍZDENKA
platba hotově
platba odbavovací kartou
platba bankovní kartou
osoba nad 15 let
40,- Kč
40,- Kč
41,5 Kč
děti od 6-ti do 15-ti let
20,- Kč
20,- Kč
21,5 Kč
pes mimo schránu
20,- Kč
20,- Kč
21,5 Kč
1 kus zavazadla
20,- Kč
20,- Kč
21,5 Kč
Platnost jízdenky, vydávané řidiči při nástupu do prvního spoje,
je 24 hodin od času vydání. Jízdenkou se cestující prokazuje řidiči
dalšího spoje vždy při každém novém nástupu do vozidla (v době platnosti jízdenky).
Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují nárok na slevu průkazem,
který vystaví dopravce, nebo platným cestovním pasem.
.
BEZPLATNÁ PŘEPRAVA
děti do 6-ti let 
osoba nebo pes, pokud jsou průvodcem držitele průkazu ZTP-P
držitelé průkazů ZTP a ZTP-P, včetně invalidního vozíku (ZTP: vzor 1-1 a vzor 1-2; ZTP/P: vzor 2-1 a vzor 2-2)
představitelé státní moci (poslanci, senátoři, soudci Ústavního soudu) (vzor 3, vzor 4, vzor 5, vzor 6)
důchodci nad 70 let na základě seniorské odbavovací karty (vzor 7)
kočárky s dítětem
držitelé průkazu PTP (pracovně technický prapor) MV ČR (vzor 8)
členové Konfederace politických vězňů (vzor 9)
držitelé platební (čipové) karty pro majitele zlaté plakety prof. Jánského
důchodci - přímí účastníci odboje (držitelé osvědčení) (vzor 10, vzor 11)
vdovy po účastnících odboje (držitelé osvědčení)
.
.
ODBAVOVACÍ KARTY /čipové bezkontaktní/
Seniorská – adresná, nad 70 let
– bezplatná přeprava
– jízdním dokladem je odbavovací karta
Studentská – adresná, pro žáky základních škol,
   studenty středních a vysokých škol)
– měsíční kupon v ceně 110,- Kč
– čtvrtletní kupon v ceně 300,- Kč
– roční kupon v ceně 990,- Kč
– jízdním dokladem je odbavovací karta
Zlevněná – adresná, pro občany v plném invalidním
   důchodu nebo starobním důchodu
– měsíční kupon v ceně 110,- Kč
– čtvrtletní kupon v ceně 300,- Kč
– roční kupon v ceně 990,- Kč
– jízdním dokladem je odbavovací karta
Občanská – adresná
– měsíční kupon v ceně 220,- Kč
– čtvrtletní kupon v ceně 600,- Kč
– roční kupon v ceně 1980,- Kč
– jízdním dokladem je odbavovací karta
Držitele zlaté
Jánského
plakety
– adresná, nad 70 let
– bezplatná přeprava
– jízdním dokladem je odbavovací karta
Přenosná – anonymní
– jízdním dokladem je jízdenka a odbavovací karta 
– bezplatný přestup do 30 min. od času vydání
   1. jízdenky, jízdním dokladem v případě přestupu
   je odbavovací karta + 1.jízdenka + přestupní jízdenka
Časové jízdenky (kupony) pouze formou adresné odbavovací karty.
Časové jízdenky (kupony) neplatí v linkách příměstské linkové dopravy!
.
.
ODBAVOVACÍ KARTY /čipové bezkontaktní/ - CENÍK SLUŽEB
Vystavení karty
150,- Kč
Změna druhu karty
30,- Kč
Zablokování karty
30,- Kč
Odblokování karty
0,- Kč
Ověření posledních 5 operací jako elektronické peněženky
100,- Kč
Úprava karty pro možnost platby u dopravců zapojených v clearingu
10,- Kč
Zjištění zůstatku na kartě
0,- Kč
Vrácení hotovosti elektronické peněženky u funkční karty
50,- Kč
Poskytnutí informace o zpracovávání osobních údajů držitele karty
0,- Kč
Zakoupení plastového pouzdra na kartu
17,- Kč
Časové jízdenky (kupony) pouze formou adresné odbavovací karty.
Časové jízdenky (kupony) neplatí v linkách příměstské linkové dopravy!
.
CESTOVÁNÍ BEZ PLATNÉHO JÍZDNÍHO DOKLADU, PŘIRÁŽKY
Neprokáže-li se cestující platným jízdním dokladem (jízdenkou, předepsaným průkazem,
odbavovací kartou), je povinen zaplatit jízdné a přirážku nebo prokázat svoji totožnost.
U adresných odbavovacích karet je v případě pochybnosti o totožnosti povinen prokázat
svoji totožnost nebo bude postupováno podle § 18a odst 2, písm. d) zák, 111/94 Sb.
v platném znění.
Přirážku je povinen zaplatit i v případě nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu
pověřené osoby, za znečištění vozidla, za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné
obtěžování cestujících.
ZDAR, a.s. stanovuje výši přirážek v MHD Žďár nad Sázavou takto:
a) neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem činí výše
    přirážky  500,- Kč,
b) neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby dokladem o zaplacení dovozného činí
    výše přirážky 100,- Kč,
c) pro případ nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo
    znečistění vozidla nebo rušení klidné přepravy cestujících nebo obtěžování cestujících činí
    výše přirážky  500,- Kč.
.

.
VÝLEPOVÉ LINKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY (vždy nové okno):
linka 1, linka 2, linka 3, linka 4, linka 5, linka 6, linka 7, linka 8 a linka 9.
.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Vyhledávání spojení (nové okno)
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Smluvní přepravní podmínky
-.Změny v provozu a uzavírky
-.Platební (čipové) karty
-.Interaktivní mapa města a MHD
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Ulice a nejbližší zastávky MHD
-.Cíle cest a nejbližší zastávky MHD
-.Seznam zastávek MHD
-.Tipy na výlety s MHD
-.Seznam zrychlených spojů na linkách MHD
-.Odjezdy spojů linek ze zastávky Autobusové nádraží
-.Odjezdy spojů linek ze zastávky TOKOZ
-.Informace o přestupním uzlu Autobusové nádraží Žďár nad Sázavou