english        Kurze Information in Deutsch                
   
MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky

   CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD  
.
   PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE  
   KONTAKT A DISKUZE  
.
   ZAJÍMAVOSTI Z MHD  
   ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ  

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001


             Úvodní stránka / Praktické rady a informace  

ULICE A NEJBLIŽŠÍ ZASTÁVKY MHD

NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této stránce je seznam všech ulic nebo lokalit města Žďáru nad Sázavou a k tomuto seznamy nejbližších zastávek.
V případě, že se jedná o delší nebo složitě vedenou ulici, je těchto zastávek uvedeno více. Bez obslužnosti MHD jsou všechny místní části - Mělkovice, Stržanov, Radonín a Veselíčko.
UPOZORNĚNÍ:
Výčet obsluhujících linek (viz níže) nemusí být vždy zcela beze změny; vztahuje se k pracovním dnům.
Sledujte aktuální uzavírky komunikací s vlivem na provoz linek MHD pod odkazem Změny v provozu a uzavírky.
.

.
Název ulice Nejbližší zastávky s čísly linek MHD
1. máje Dagmarky (3, 6)
Alšova Vodojem, Jamborova (4, 6, 8)
Barákova Strojírenská, u mostu (1, 4, 7, 8, 9)
Barvířská Sázavská (1, 3, 8)
Bezručova Bezručova, stadion (1, 2, 3, 5, 6, 7) – jižní část ulice
Bezručova, u pily (1, 2, 3, 5, 6, 7) – severní část ulice
Binkova Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Blažíčkova Vodojem, Jamborova (4, 6, 8)
bratří Čapků Neumannova (3, 4, 6, 8)
Brněnská Brněnská, policie (2, 4, 5) – severní část ulice
Brněnská (3, 9) – jižní část ulice
Brněnská, Nákupní park (5, 8) – jižní část ulice
Brodská Brodská, obch.domy (3, 4, 6, 7, 8) – východní část ulice
Okružní, rozc. Hamry (1, 4, 6, 8, 9) – západní část ulice
Doležalovo náměstí Nádražní (3, 6) – jihozápadní část náměstí
Horní (2, 5, 6) – severovýchodní část náměstí
Dolní Wonkova (1, 4, 8) – severní část
Studentská (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) – východní část
Havlíčkovo náměstí (2, 5, 6) – jižní část
Žižkova (3, 4, 6, 7) – jižní část
Libušínská (1, 4, 5, 8) – západní část
Dr. Drože Libušínská (1, 4, 5, 8) – severní část ulice
Žižkova (3, 4, 6, 7) – jižní část ulice
Drátenická Sázavská (1, 3, 8)
Drdlova Nádražní (3, 6) – severní část ulice
Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9) – jižní část ulice
Dvorská Zámek (1, 2, 6, 7)
Dvořákova Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Ferencova Sychrova (3, 5, 6)
Hálkova Nádražní (3, 6) – severní část ulice
Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9) – jižní část ulice
Haškova Autobusové nádraží (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) – západní část ulice
Jihlavská, ZDAR (2, 3, 4, 5, 8, 9) – východní část ulice
Havlíčkovo náměstí Havlíčkovo náměstí (2, 5, 6)
Hlohová Květná (1, 2, 3, 5, 6, 7) – jižní a střední část ulice
Nová (3, 6) – severní část ulice
Horní Horní (2, 5, 6)
Hrnčířská Sázavská (1, 3, 8)
Husova Nádražní (3, 6) – východní část ulice
Strojírenská, u mostu (1, 4, 7, 8, 9) – západní část ulice
Hutařova Nádražní (3, 6) nebo Horní (2, 5, 6)
Chelčického Autobusové nádraží (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Chrpová Květná (1, 2, 3, 5, 6, 7)
Jamborova Vodojem, Jamborova (4, 6, 8) – jižní a střední část ulice
Neumannova (3, 4, 6, 8) – západní část ulice
Jamská Jamská I (3, 9) – jižní část ulice
Jamská II (3, 9) – střední část ulice
Novoměstská (3, 4, 6, 8) – severní část ulice
Javorová Květná (1, 2, 3, 5, 6, 7)
Jihlavská Jihlavská, ZDAR (2, 3, 4, 5, 8, 9) – ulice severně od železniční trati
Jihlavská, HETTICH (1, 3, 9) – ulice jižně od železniční trati
Jiřího z Poděbrad Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9) – jihovýchodní část ulice
Strojírenská, u mostu (1, 4, 7, 8, 9) – severozápadní část ulice
Jungmannova Wonkova (1, 4, 8) – jižní a střední část ulice
Bezručova, stadion (1, 2, 3, 5, 6, 7) – severní část ulice
K Milířům Sázavská (1, 3, 8)
K Přehradě Vnitřní (1, 2, 3, 5, 6, 7)
Kamenická Okružní, horní (1, 4, 6, 9) - jižní část ulice
Sázavská (1, 3, 8) - severní část ulice
Kaštanová Květná (1, 2, 3, 5, 6, 7)
Kavánova Vodojem, Jamborova (4, 6, 8)
Komenského Brodská, obch.domy (3, 4, 6, 7, 8) – jižní část ulice
Žižkova (3, 4, 6, 7) – střední část ulice
Libická (1, 3, 4, 6, 8, 9) – severní část ulice
Kopečná Dagmarky (3, 6) – jižní část ulice
Brodská, obch.domy (3, 4, 6, 7, 8) – severní část ulice
Kosinkova Neumannova (3, 4, 6, 8)
Kovářova Libušínská (1, 4, 5, 8)
Krátká Květná (1, 2, 3, 5, 6, 7) – jižní část ulice
Bezručova, stadion (1, 2, 3, 5, 6, 7) – severní část ulice
Kubínova Vodojem, Jamborova (4, 6, 8)
Kupecká Sázavská (1, 3, 8)
Květná Květná (1, 2, 3, 5, 6, 7)
Ladova Vodojem, Jamborova (4, 6, 8)
Lesní Nová (3, 6)
Libická Libická (1, 3, 4, 6, 8, 9) – jižní část ulice
Sázavská (1, 3, 8) – severní část ulice
Libušínská Libušínská (1, 4, 5, 8) – jižní a střední část ulice
Wonkova (1, 4, 8) – severní část ulice
Lipová Květná (1, 2, 3, 5, 6, 7)
Lučiny Brněnská, policie (2, 4, 5)
Luční Květná (1, 2, 3, 5, 6, 7)
Makovského Vodojem, Jamborova (4, 6, 8) nebo Neumannova (3, 4, 6, 8)
Malá Dagmarky (3, 6) nebo Brodská, obch.domy (3, 4, 6, 7, 8)
Mánesova Vodojem, Jamborova (4, 6, 8)
Mařákova Vodojem, Jamborova (4, 6, 8)
Na Prutech Vnitřní (1, 2, 3, 5, 6, 7)
Na Úvoze Vnitřní (1, 2, 3, 5, 6, 7)
Nábřežní Žižkova (3, 5, 6, 7)
Nádražní Autobusové nádraží (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) – severní a střední část ulice
Nádražní (3, 6) – jižní část ulice
náměstí Republiky Horní (2, 5, 6) – jižní část náměstí
Havlíčkovo náměstí (2, 5, 6) – severní část náměstí
Nádražní (3, 6) – střední část náměstí
Nerudova Horní (2, 5, 6)
Neumannova Novoměstská (3, 4, 6, 8) – jižní část ulice
Neumannova (3, 4, 6, 8) – střední část ulice
Studentská (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) – západní část ulice
Nezvalova Novoměstská (3, 4, 6, 8)
Nová Vejmluvova (3, 6) – severní část ulice
Nová (3, 6) – střední část ulice
Bezručova, stadion (1, 2, 3, 5, 6, 7) – jižní část ulice
Novoměstská Novoměstská (3, 4, 6, 8)
Okružní Libická (1, 3, 4, 6, 8, 9) – severovýchodní část ulice
Okružní, horní (1, 4, 6, 9) – severní část ulice
Okružní, rozc. Hamry (1, 4, 6, 8, 9) – západní část ulice
Okružní, dolní (1, 4, 6, 8, 9) – jižní část ulice
Palachova Brněnská, policie (2, 4, 5)
Pelikánova Neumannova (3, 4, 6, 8)
Polní Vejmluvova (3, 6) – severní část ulice
Nová (3, 6) – jižní část ulice
Povoznická Sázavská (1, 3, 8)
Průchova Vodojem, Jamborova (4, 6, 8)
Purkyňova Bezručova, u pily (1, 2, 3, 5, 6, 7) – jižní část ulice
Sychrova (3, 5, 6) – severní část ulice
Rabasova Vodojem, Jamborova (4, 6, 8)
Radniční Havlíčkovo náměstí (2, 5, 6)
Revoluční Libická (1, 3, 4, 6, 8, 9) – severní část ulice
Brodská, obch.domy (3, 4, 6, 7, 8) – střední část ulice
Okružní, dolní (1, 4, 6, 8, 9) – jihozápadní část ulice
Dagmarky (3, 6) – jižní část ulice
Růžová Vnitřní (1, 2, 3, 5, 6, 7)
Rybářská Květná (1, 2, 3, 5, 6, 7)
Rybníček Brněnská, policie (2, 4, 5)
Rytecká Sázavská (1, 3, 8)
Sadová Nádražní (3, 6) – východní část ulice
Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9) – západní část ulice
Santiniho Zámek (1, 2, 6, 7) – jižní část ulice
TOKOZ (1, 2, 6, 7) – severní část ulice
Sázavská Sázavská (1, 3, 8)
Slavíčkova Vodojem, Jamborova (4, 6, 8)
Smetanova Nádražní (3, 6) – západní část ulice
Horní (2, 5, 6) – východní část ulice
Smeykalova Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Smíchov Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Srázná Vejmluvova (3, 6)
Starý Dvůr Zámek (1, 2, 6, 7)
Strojírenská Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9) – střední a východní část ulice
Strojírenská, u mostu (1, 4, 7, 8, 9) – severozápadní část ulice
Strojírenská, ŽĎAS (1, 4) – jižní část ulice
Studentská Studentská (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) – jižní a střední část ulice
Wonkova (1, 4, 8) – severní část ulice
Studniční Vejmluvova (3, 6)
Sychrova Sychrova (3, 5, 6)
Šeříková Květná (1, 2, 3, 5, 6, 7) – jižní část ulice
Nová (3, 6) – severní část ulice
Šípková Wonkova (1, 4, 8)
Špálova Vodojem, Jamborova (4, 6, 8)
Štursova Vodojem, Jamborova (4, 6, 8)
Švermova Horní (2, 5, 6)
Talský mlýn Pilská nádrž (2)
Trhová Libická (1, 3, 4, 6, 8, 9)
Trnková Květná (1, 2, 3, 5, 6, 7)
Tvrz Havlíčkovo náměstí (2, 5, 6)
Tyršova Nádražní (3, 6)
U Hrázek Vnitřní (1, 2, 3, 5, 6, 7)
U Jezu Dagmarky (3, 6)
U Klafárku Libická (1, 3, 4, 6, 8, 9) – západní část ulice
Libušínská (1, 4, 5, 8) – východní část ulice
U Křížku Sázavská (1, 3, 8)
U Malého lesa Strojírenská, u mostu (1, 4, 7, 8, 9)
U Pily Bezručova, stadion (1, 2, 3, 5, 6, 7)
U Táferny Sychrova (3, 5, 6)
Uhlířská Brodská, obch.domy (3, 4, 6, 7, 8) nebo Sázavská (1, 3, 8)
V Lískách Vnitřní (1, 2, 3, 5, 6, 7)
V Zahrádkách Okružní, dolní (1, 4, 6, 8, 9) – západní část ulice
Strojírenská, u mostu (1, 4, 7, 8, 9) – východní část ulice
Dagmarky (3, 6) – východní část ulice
Vančurova Neumannova (3, 4, 6, 8) – jižní část ulice
Horní (2, 5, 6) – severní část ulice
Novoměstská (3, 4, 6, 8) – severní část ulice
Vápenická Libická (1, 3, 4, 6, 8, 9) nebo Okružní, horní (1, 4, 6, 9)
Vejmluvova Vejmluvova (3, 6)
Veselská Havlíčkovo náměstí (2, 5, 6) – severní část ulice
Dagmarky (3, 6) – střední část ulice Strojírenská, u mostu (1, 4, 7, 8, 9) – střední část ulice Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9) – severní část ulice
Vnitřní Vnitřní (1, 2, 3, 5, 6, 7) – jižní část ulice
Květná (1, 2, 3, 5, 6, 7) – severní část ulice
Vodárenská Studentská (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) – západní část ulice
Neumannova (3, 4, 6, 8) – východní část ulice
Vrbová Nová (3, 6)
Vrchlického Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Vysocká Vnitřní (1, 2, 3, 5, 6, 7) – východní a střední část ulice
Wonkova (1, 4, 8) – západní část ulice
Wolkerova Neumannova (3, 4, 6, 8)
Wonkova Wonkova (1, 4, 8)
Za Jatkami Brněnská, policie (2, 4, 5)
Zahradní Havlíčkovo náměstí (2, 5, 6) – severní část ulice
Dagmarky (3, 6) – jižní část ulice
Nádražní (3, 6) – jižní část ulice
Zámek Zámek (1, 2, 6, 7)
Zelenohorská Bezručova, u pily (1, 2, 3, 5, 6, 7) – jižní část ulice
Sychrova (3, 5, 6) – severní část ulice
Žitná Vnitřní (1, 2, 3, 5, 6, 7)
Žižkova Žižkova (3, 5, 6, 7) – severovýchodní část ulice
Brodská, obch.domy (3, 4, 6, 7, 8) – jihozápadní část ulice
...

.
VÝLEPOVÉ LINKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY (vždy nové okno):
linka 1, linka 2, linka 3, linka 4, linka 5, linka 6, linka 7, linka 8 a linka 9.
.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Uzel "Autobusové nádraží"
-.Aktuality, změny jízdních řádů
-.Pravidelný provoz MHD
-.Seznam zastávek MHD
-.Cíle cest a nejbližší zastávky MHD
-.Tipy na turistické výlety s MHD
-.Seznam zrychlených spojů
-.Další praktické rady a informace
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky