english        Kurze Information in Deutsch                
   
MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky

   CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD  
.
   PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE  
   KONTAKT A DISKUZE  
.
   ZAJÍMAVOSTI Z MHD  
   ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ  

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001


             Úvodní stránka / Praktické rady a informace  

DALŠÍ PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE

NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této stránce jsou další praktické rady a informace, neuvedené v jiných odkazech sekce "Praktické rady a informace".
Další informace jsou pod odkazy v sekci "Zajímavosti z MHD".
UPOZORNĚNÍ:
Informace o trasách spojů platí v případě provozu beze změn.
Sledujte aktuální uzavírky komunikací s vlivem na provoz linek MHD pod odkazem Změny v provozu a uzavírky.
.

.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O MHD VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ČESKÉM JAZYCE:
- dopravcem pro MHD je společnost ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou,
- platbu za přepravu ve vozidlech je možno uskutečnit buď odbavovací (platební čipovou) kartou nebo uskutečnit platbu přímo u řidiče (papírové jízdenky do označovačů ve vozidlech se nepoužívají),
- nástup do vozidel MHD je po celý den možný pouze předními dveřmi,
- na označnících („sloupcích“) zastávek MHD se používají tzv. zastávkové jízdní řády,
- servis a informace k MHD zajišťuje Informační kancelář v ulici Nádražní 465/15,
- integrovaný přestupní uzel v lokalitě zastávky Autobusové nádraží zajišťuje vazbu mezi MHD, železniční osobní (tratě číslo 250 a 256) a veřejnou linkovou dopravou,
- na linkách MHD jsou nasazována vozidla: 4x Iveco Urbanway 12M, 2x Mercedes Conecto, 1x SOR NBG 12 a dále vozidla příměstského provedení,
- v provozu je zde devět linek, z toho šest i o víkendu (2, 3, 4, 5, 6 a 8),
- linky 1, 2, 6 a 7 jsou kyvadlové; linky 3, 4 a 8 jsou okružní; linky 5 a 9 jsou smyčkové,
- všechny spoje linek MHD obsluhují zastávku Autobusové nádraží (začínají / končí / tranzitují),
- periodický provoz s periodou 60 minut (u linky 5 jen v pracovních dnech) je na linkách MHD číslo:
     2 – spojení s centrem, severní částí města a Pilskou nádrží,
     4 – spojení s centrem a východní a západní částí města,
     5 – spojení s centrem a severní částí města,
     8 – spojení s centrem a západní a východní částí města.
- linky 1, 3, 7 a 9 zajišťují především spojení s průmyslovými lokalitami města,
- tzv. školní spoje jsou zaintegrovány do jednotlivých linek MHD,
- spoje MHD jsou v provozu v pracovních dnech v době cca 4.35-22.40, o víkendu 5.20-21.50; noční provoz MHD není zaveden.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O MHD VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ANGLICKÉM JAZYCE:
Pro zahraniční anglicky mluvící návštěvníky města a potenciální uživatele MHD byla vytvořena samostatná stránka.
Tato stránka obsahuje pouze základní informace, jsou zde doporučené odkazy na srozumitelné stránky v českém jazyce s dalšími informacemi.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O MHD VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V NĚMECKÉM JAZYCE:
Pro zahraniční německy mluvící návštěvníky města a potenciální uživatele MHD byla vytvořena samostatná stránka.
Tato stránka obsahuje pouze základní informace, jsou zde doporučené odkazy na srozumitelné stránky v českém jazyce s dalšími informacemi.
PREZENTACE O OBSAHU TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK:
Pro návštěvníky těchto internetových stránek je vytvořena zvláštní prezentace v Power Pointu, obsahující strukturu těchto stránek.
Členění je do jednotlivých sekcí těchto internetových stránek.
Prezentaci si můžete stáhnout ZDE.
PRAVIDELNÉ NASAZOVÁNÍ VOZIDEL NA SPOJE LINEK MHD:
V tabulkách linek je uvedeno pravidelné nasazování vozidel na jednotlivé spoje linek MHD ve Žďáru nad Sázavou; zde se vychází z turnusů vozidel MHD.
Odchylka od nasazování vozidel je vyhrazena, operativně z provozní potřeby nebo z důvodu oprav či prohlídek vozidel může být nasazeno vozidlo jiné.
Jednotlivé tabulky linek MHD s pravidelně nasazovanými vozidly si můžete prohlédnout ZDE.
SPOJE SE ZPRAVIDLA NASAZOVANÝMI BEZBARIÉROVÝMI VOZIDLY:
u vybraných spojů linek 2, 4, 5 a 8 jsou u vybraných spojů zpravidla nasazována bezbariérová vozidla.
Tyto spoje linek MHD se zpravidla nasazovanými bezbariérovými vozidly jsou k dispozici ZDE.
TRASY SPOJŮ NA LINKÁCH MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU:
V následující tabulce je uveden přehled trasování spojů na linkách MHD Žďár nad Sázavou. Kliknutím na příslušný odkaz se v samostatném okně otevře příslušná trasa spoje. Znázornění tras i polohy zastávek je přibližné, pro určení přesné polohy zastávek využijte Interaktivní mapu města a MHD.
.
Linka
 Spoje
1
1; 2; 3; 4
2
1; 2; liché 3 až 29; sudé 4 až 30
3
3; 4; vše kromě 3 a 4
4
5; vše kromě 5
5
3 a 5; vše kromě 3 a 5
6
3 a 9; 6 a 14; 4 a 8; 5; 7; 10
7
1, 3, 9, 10 a 11; 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14 a 15
8
1 až 5; 7 až 27; 29 až 31
9
liché 1 až 5; sudé 2 až 6
ZTRÁTY A NÁLEZY V AUTOBUSECH MHD (POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ ZTRÁTY):
Pokud zjistíte, že jste něco zanechali ve vozidle na lince, je třeba nejprve zjistit, kterou linkou a kterým spojem jste cestovali. 
Poté neprodleně kontaktujte dispečink, a to buď osobně nebo telefonicky (viz telefonní číslo pod odkazem "Kontakt"). Všechny nalezené věci totiž předávají řidiči právě na dispečink, kde se skladují. 
Při dotazu na ztracenou věc uveďte nejprve číslo linky a spoje na této lince, popřípadě i místo výstupu z autobusu, poté i přesný popis ztracené věci. Číslo linky a spoje (nebo alespoň čas odjezdu) uvádějte z toho důvodu, že jednotlivá vozidla přecházejí mezi spoji různých linek - tudíž je třeba přesně určit vozidlo a řidiče, kterých se uvedená ztráta týká. Řidiči nejsou povinni předat nalezenou věc na dispečink ihned, ale až v době přestávky mezi spoji, tudíž je nutno v případě záporné odpovědi dispečera opakovat dotaz ještě alespoň jednou. 
PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ:
Provozovatel MHD ve Žďáru nad Sázavou je držitelem Certifikátu kvality ČSN EN ISO 9002, tedy veškeré stížnosti musí evidovat. Pokud chcete získat odpověď na Vaši stížnost, uveďte prosím adresu, na kterou bude doručena odpověď. U každé stížnosti uveďte přesně její popis (den a hodina (registrační značka vozidla), číslo linky a spoje, popis újmy atd.). V případě osobního podání písemné stížnosti si můžete požádat na její kopii o potvrzení jejího přijetí. Podrobné informace o podávání stížností Vám poskytnou dispečeři nebo jiní vedoucí pracovníci na základě manuálu, který mají pro tento případ k dispozici. 
VYBAVENÍ ŘIDIČŮ VOZIDEL MHD MOBILNÍMI TELEFONY:
Ve žďárské MHD jsou všichni řidiči vozidel vybaveni mobilními telefony, pomocí kterých se může operativně řidič vozidla spojit s dispečerem, který je opět vybaven mobilním telefonem. Jedná se o následující vozidla s těmito registračními značkami:
- MHD ZDAR1 (Iveco Urbanway dvoudvéřový)
- MHD ZDAR2 (Iveco Urbanway dvoudvéřový)
- MHD ZDAR3 (Iveco Urbanway dvoudvéřový)
- MHD ZDAR4 (Iveco Urbanway dvoudvéřový)
- 5J1 9804 (SOR BN 12 třídvéřový)
- 4E8 8965 (SOR NBG 12 třídvéřový)
- 4J8 1902 (Mercedes Benz Conecto třídvéřový)
- ostatní vozidla městského nebo příměstského provedení, nasazovaná na spojích linek MHD
MÍSTA PRODEJE JÍZDENEK MHD:
I když je toto již uvedeno pod odkazem "Úvodem", na základě dotazu je vše popsáno ještě jednou (včetně dalších informací):
- jednoduché jízdenky - přímo u řidiče vozidla, nástup předními dveřmi
- časové jízdenky a bezplatná přeprava důchodců nad 70 let - čipové karty
- pozn.: čipové karty - prodej a dobíjení v kanceláři informací, dobíjení i ve vozidlech
Kontaktní údaje na kancelář informací a provozní doba jsou uvedeny pod odkazem "Kontakt". 
..
Používané jízdenky v MHD Žďár nad Sázavou a jejich popis:
Od poloviny roku 2003 se používají k odbavování cestujících jízdenky tištěné ze strojků firmy Mikroelektronika, které nahradily dříve používané jízdenky tištěné za strojků EM-TEST. Ze strojků je možno získat jak jízdenky pro jednotlivé jízdné placené v hotovosti, tak i jízdenky vydávané na základě platby odbavovací platební kartou (podrobnosti a další kopie jízdních dokladů viz také odkaz "Platební (čipové) karty"):
1) Přestupní jízdenka
Cestující s odbavovací platební kartou po zakoupení přestupní jízdenky v prvním vozidle (zde linka 4A, spoj 25) dostane výše uvedený jízdní doklad a po nástupu do dalšího vozidla získá další jízdní doklad, který slouží v podstatě jako evidenční lístek. Jízdu v tomto případě musí ukončit do 30 minut, tedy nejpozději v 10.00. Poté následuje ukázka jízdenky po zdražení od 1. 1. 2012.
.
.
2) Zlevněná jízdenka
Zakoupena v hotovosti, není zde sleva poskytovaná při platbě odbavovací platební kartou. 
.
3) Zavazadlový lístek
Jsou patrné všechny identifikační údaje jako číslo linky a spoje (zde linka 2A, spoj 9), čas odbavení apod. - placeno v hotovosti. 
.
4) Společná jízdenka
Zde pro přepravu dospělého cestujícího s dítětem, použita platební odbavovací karta. Poté následují ukázky jízdenek po zdražení od 1. 1. 2012 (nejprve při použití karty a poté při platbě v hotovosti). 
.
...
5) Nepřestupní jízdenka pro občanské jízdné
Pro dospělého, platba v hotovosti (do konce roku 2011, v letech 2012-2017, od začátku roku 2018). 
.
..
6) Nepřestupní jízdenka pro zlevněné jízdné
Pro dítě, platba v hotovosti. 
.
7) Zpožděnka
Vydává řidič na požádání. 
.
8) Měsíční jízdenka občanská
.
.
9) Doklad o dobití odbavovací (čipové) karty 
.


.
VÝLEPOVÉ LINKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY (vždy nové okno):
linka 1, linka 2, linka 3, linka 4, linka 5, linka 6, linka 7, linka 8 a linka 9.
.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Uzel "Autobusové nádraží"
-.Aktuality, změny jízdních řádů
-.Pravidelný provoz MHD
-.Seznam zastávek MHD
-.Ulice a nejbližší zastávky MHD
-.Cíle cest a nejbližší zastávky MHD
-.Tipy na turistické výlety s MHD
-.Seznam zrychlených spojů
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky