MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky
.......english..Kurze Information in Deutsch.....
.......... ..Úvodní stránka / Cestování v rámci MHD..
.
 CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD 
.
 PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE 
.
 KONTAKT A DISKUZE 
.
 ZAJÍMAVOSTI Z MHD 
.
 ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ 
.

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001

.
..
ZMĚNY V PROVOZU A UZAVÍRKY PRO MHD
.
NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na stránce jsou uvedeny strukturované informace o probíhajících a připravovaných uzavírkách v rámci aktuálního/následujícího kalendářního roku.
Kromě toho jsou pro doplnění uvedeny i informace proběhlých změnách.
UPOZORNĚNÍ:
Vychází se z veřejně přístupných informacích o změnách v provozu a uzavírkách pro MHD ve Žďáru nad Sázavou. Provozovatel proto nenese odpovědnost za neúplné, chybné nebo obecně chybějící veřejně přístupné informace.


 
UZAVÍRKA KŘIŽOVATKY ULIC REVOLUČNÍ-OKRUŽNÍ-LIBICKÁ-KOMENSKÉHO
Trvání uzavírky: 18.-20. dubna 2018
Uzavřený úsek pro MHD: křižovatka ulic Revoluční-Okružní-Libická-Komenského
Druh změny v provozu: jízda odklonem
Důvod uzavírky: pokládka obrusné vrstvy
Dotčené linky: 1, 3, 4, 6, 8 a 9
Dotčené zastávky:
- Okružní, horní (náhradní zastávka Brodská, obch. domy)
- Libická (náhradní zastávka Brodská, obch. domy)
- Sázavská (zrušeno bez náhrady)
Schéma uzavírky: červeně zrušené zastávky, modře náhradní zastávka


.
ZBÝVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZMĚNY V MHD V ROCE 2018 (NEÚPLNOST SEZNAMU VYHRAZENA):
- v první polovině roku 2018 bude dokončena výstavba nových zastávek na Klafaru (celkem 4 zastávkové stanoviště)
- ve dnech od 7. 5. 2018 od 20.15 hodin do 14. 5. 2018 včetně zrušena zastávka MHD Libušínská pro spoje linek číslo 1, 4, 5 a 8 z důvodu konání tradiční pouti; jako náhradní zastávky použity zastávky MHD Studentská pro linku 1, Wonkova a Žižkova pro linku 4, Havlíčkovo náměstí pro linku 5 a Wonkova pro linku 8 (bude upřesněno)
- 9. 6. 2018 (Den Žďáru) průjezd pro MHD přes náměstí Republiky umožněn (bude upřesněno)
- dne 25. 8. 2018 od 11:15 do 16:30 zrušena z důvodu konání 16. ročníku mezinárodního závodu Pilman Triatlon 2018 zastávka Pilská nádrž a obě stanoviště zastávky TOKOZ u silnice III/35016; místo toho lze využít stanoviště zastávky TOKOZ před podnikem (bude upřesněno)
- možnost rekonstrukce křižovatky Novoměstská-Neumannova s očekávaným vlivem na provoz MHD
- možnost rekonstrukce křižovatky Vysocká-Wonkova-Neumannova s očekávaným vlivem na provoz MHD
- možnost zřízení stanoviště zastávky Brněnská, policie pro směr od centra
- možnost zřízení nové zastávky na ulici Dolní (2 stanoviště)
. PŘEDCHOZÍ ZMĚNY V PROVOZU A UZAVÍRKY PRO MHD:
.

.

VÝLEPOVÉ LINKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY (vždy nové okno):
linka 1, linka 2, linka 3, linka 4, linka 5, linka 6, linka 7, linka 8 a linka 9.
.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Vyhledávání spojení (nové okno)
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Tarif (ceník jízdného)
-.Mapa sítě linek
-.Smluvní přepravní podmínky
-.Platební (čipové) karty
-.Interaktivní mapa MHD
.