english        Kurze Information in Deutsch                
   
MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky

   CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD  
.
   PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE  
   KONTAKT A DISKUZE  
.
   ZAJÍMAVOSTI Z MHD  
   ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ  

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001


             Úvodní stránka / Praktické rady a informace  

TIPY NA TURISTICKÉ VÝLETY S MHD

NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této stránce je výčet možných turistických výletů do okolí města Žďáru nad Sázavou s využitím MHD.
Máte možnost využít v části cesty k vybranému cíli nabídku spojů linek MHD.
UPOZORNĚNÍ:
Výčet možných cílů výletů není konečný, není možné zmínit úplně vše, co se nabízí. Informace o cílech cest vychází z běžně dostupných informací a jsou bez záruky.
Sledujte aktuální uzavírky komunikací s vlivem na provoz linek MHD pod odkazem Změny v provozu a uzavírky.
.

.
Babínské rašeliniště
o cíli cesty: oblast je díky fragmentům rašeliniště evropsky významnou lokalitou, jedná se o jedno ze dvou míst výskytu vážky jasnoskvrnné v CHKO Žďárské vrchy; rašelina pod hrází rybníka Babín byla vytěžena v letech 1958-70; mezi nejvýznamnější rostliny patří puchýřka útlá, rosnatka okrouhlolistá, vachta trojlistá a vrbina kytkokvětá; z živočichů se zde vyskytují např. skokan krátkonohý, rosnička zelená, užovka obojková nebo čolek obecný (zdroj: Mapy.cz)
výchozí zastávka MHD: Strojírenská, u Hajčmanů (směr od Autobusového nádraží, směr na Autobusové nádraží)
obtížnost cesty: lehká až střední (přístupné i pro kočárky a s pomocí pro vozíčkáře)
délka cesty (směr tam): 4,5 km
výškové parametry trasy (směr tam): začátek 572 metrů nad mořem, cíl 569 metrů nad mořem, nejnižší bod 555 metrů nad mořem, nejvyšší bod 589 metrů nad mořem, součet stoupání 40 metrů, součet klesání 43 metrů
popis cesty: od zastávky po chodníku na křižovatku ulic Strojírenská a Veselská; odbočit vlevo směr podnik ŽĎAS; od rozcestníku modré turistické značky pokračovat po modré značce do cíle cesty (po 600 metrech začíná souběžně vedená a značená Naučná stezka Babín)
zajímavosti na cestě: po cca 600 metrech od začátku Naučné stezky Babín je vlevo neoznačená odbočka ke studánce U Křiváku (49.5565656N, 15.9183553E); po dalších 400 metrech se přechází potok Šabrava, proti proudu je Křivý rybník; za další kilometr je odbočka U Křížku, od které je cca 400 metrů na jihozápad pramen řeky Oslavy (49.5506911N, 15.8993706E); před cílem cesty je ještě odbočka k "turistickému" pramenu řeky Oslavy (49.5446631N, 15.9011731E); podél Naučné stezky Babín se nachází několik informačních tabulí

Lhotka
o cíli cesty: první písemná zpráva pochází z roku 1407, v obci žije 168 obyvatel (zdroj: Mapy.cz)
výchozí zastávka MHD: Studentská (směr od Autobusového nádraží, směr na Autobusové nádraží)
obtížnost cesty: střední (nevhodné pro kočárky)
délka cesty (směr tam): 5,9 km
výškové parametry trasy (směr tam): začátek a nejnižší bod 568 metrů nad mořem, cíl 631 metrů nad mořem, nejvyšší bod 637 metrů nad mořem, součet stoupání 107 metrů, součet klesání 44 metrů
popis cesty: od zastávky na Studentské ulici odbočit do ulice Vodárenská a po modré turistické značce pokračovat do cíle cesty
zajímavosti na cestě: po cca 700 metrech od křižovatky ulic Studentská a Vodárenská je po levé straně údolní nádrž Staviště (vodní plocha 15,29 ha); po dalších cca 600 metrů při průchodu lesem se přechází potok, který má proti proudu na svém toku 4 rybníky; za dalších 1,2 km je přechod přes potok Staviště, za kterým se nachází samota Plíčky; před obcí Lhotka se nachází soustava několika rybníků; trasa obecně vede zejména lesy a po loukách; oblast je i cílem houbařů

Naučná stezka Okolo Zelené hory - okruh B
o cíli cesty: okruh B má pět zastavení, která jsou zaměřena na historii zámku a kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a věnují se také přírodní památce Louky u Černého lesa (zdroj: Mapy.cz)
výchozí zastávka MHD: Zámek (směr od Autobusového nádraží, směr na Autobusové nádraží)
obtížnost cesty (okružní trasa): lehká (přístupné i pro kočárky a s malou pomocí pro vozíčkáře)
délka cesty (okružní trasa): 2,5 km
výškové parametry trasy: začátek i cíl 568 metrů nad mořem (nejnižší bod); nejvyšší bod 579 metrů nad mořem, součet stoupání 15 metrů, součet klesání 15 metrů
popis cesty: od zastávky po chodníku podél zdi zámku jižním směrem k baroknímu mostu; potom po žluté značce přes hráz rybníku Konvent (pro vozíčkáře lepší trasa dále podél hlavní silnice, poté odbočit vlevo do Sychrovy ulice a poté vlevo směr k rybníku Konvent); poté severovýchodním směrem po cestě po břehu rybníka Konvent; u chatky odbočit vlevo a pokračovat opět po břehu rybníka; po značené trase obejít větší část rybníka a pak pokračovat západním směrem k hlavní silnici; okolo hlavní silnice jižním směrem se vrátit na výchozí zastávku
zajímavosti na cestě: u zastávky v parku u rybníka se nachází památník obětem 1. světové války (49.5828522N, 15.9353225E); u zastávky je současně vstupní brána do žďárského zámku a k bazilice (49.5830156N, 15.9373689E); po cca 160 metrech od zastávky za rohem zámecké zdi se nachází cesta k muzeu; dále od rohu zdi se jižním směrem nachází barokní most se sochami (49.5812053N, 15.9361647E); alternativně od hráze rybníku Konvent vede žlutá turistická značka k poutnímu kostelu na Zelené hoře - památka Unesco (49.5801428N, 15.9417731E); na cestě okolo rybníku Konvent se nachází několik informačních tabulí, vyhlídkových míst a odpočivadel; dále zde začíná území přírodní památky Louky u Černého lesa s mokřady; při návratu k hlavní silnici se nachází nedaleko barokní hřbitov (49.5854258N, 15.9341289E)

Přírodní památka Rozštípená skála a Šlakhamr
o cíli cesty: Rozštípená skála je skalní blok, ve kterém v jednom místě vznikla rozměrná puklina, dlouhá 10 metrů a široká 2 metry - dala skále název a je dobře přístupná, celý skalní útvar dosahuje délky 75 metrů, výšky 10-15, je tvořen rulami a vznikl působením mrazu ve starších čtvrtohorách (svahy jsou pokryté sutěmi, na kterých rostou přirozené javorové bučiny); Šlakhamr (Brdičkův mlýn) představuje expozici středověkého železářství, která je umístěná ve zrekonstruované původní budově hamru ze začátku 15. století a jsou zde funkční vodní kola i buchar (objekt spravuje Technické muzeum v Brně) (zdroj: Mapy.cz)
výchozí zastávka MHD: Okružní, rozc. Hamry
obtížnost cesty: střední (nevhodné pro kočárky)
délka cesty (směr tam): 4,1 km
výškové parametry trasy (směr tam): začátek 576 metrů nad mořem, cíl a nejnižší bod 521 metrů nad mořem, nejvyšší bod 578 metrů nad mořem, součet stoupání 22 metrů, součet klesání 77 metrů
popis cesty: od zastávky ke křižovatce ulic Brodská a okružní; odbočit vlevo a po červené turistické značce pokračovat až k Rozštípené skále; od Rozštípené skály se vrátit dolů a na rozcestí pokračovat po Hamerském okruhu ke Šlakhamru
zajímavosti na cestě: po necelých 900 metrech od zastávky se nachází socha Hamroně (49.5672611N, 15.9140444E); za dalších cca 700 metrů vede turistická trasa po břehu rybníka Dívka; za dalších 1,1 km vede trasa nedaleko železniční zastávky Hamry nad Sázavou; poté za 700 metrů se přechází po mostě přes řeku Sázavu (49.5678736N, 15.8872653E); před koncem cesty se nachází socha mamuta (49.5672753N, 15.8811069E); po návštěvě cílů cesty lze od Šlakhamru pokračovat po Hamerském okruhu či po červené turistické značce 1,5 km na Konec světa (49.5726606N, 15.8729958E), nacházející se na hranici Čech a Moravy

Vetla
o cíli cesty: Vetla patří mezi nejznámější pusté osady v místopise moravském, nejstarší dochované listinné zmínky o ní spadají do počátku 14. století; Vetla je dnes známá spíše jako název lesa, respektive soustavu rybníků bývalé osady
výchozí zastávka MHD: Autobusové nádraží
obtížnost cesty: lehká (přístupné i pro kočárky a s malou pomocí pro vozíčkáře, kromě poslední části cesty ke 4 rybníkům)
délka cesty (směr tam): 3,2 km
výškové parametry trasy (směr tam): začátek 583 metrů nad mořem; cíl a nejnižší bod 567 metrů nad mořem, nejvyšší bod 591 metrů nad mořem, součet stoupání 6 metrů, součet klesání 22 metrů
popis cesty: ze zastávky se přesunout k okružní křižovatce, kde je rozcestí turistických tras; poté pokračovat z výchozího místa červené turistické značky (vedené souběžně s cyklotrasou číslo 4369) po rozcestí červené turistické značky a cyklotrasy číslo 4369; na rozcestí odbočit vlevo k soustavě 4 rybníků nebo pokračovat po červené turistické značce k dalším 3 rybníkům
zajímavosti na cestě: kilometr od začátku trasy se nachází Kamenný rybník, kde trasa vede po jeho hrázi; většina trasy pak vede lesy, které jsou častým cílem houbařů a cílem výletů; na konci cesty je soustava celkem 8 rybníků zaniklé obce

Jezero Vápenice
o cíli cesty: jezero Vápenice je zatopeným lomem pro těžbu mramoru, lom byl zatopen přibližně v polovině 20. století
výchozí zastávka MHD: Zámek (směr od Autobusového nádraží, směr na Autobusové nádraží)
obtížnost cesty: střední (nevhodné pro kočárky)
délka cesty (směr tam): 3,5 km
výškové parametry trasy (směr tam): začátek a nejnižší bod 568 metrů nad mořem, cíl 601 metrů nad mořem, nejvyšší bod 615 metrů nad mořem, součet stoupání 69 metrů, součet klesání 36 metrů
popis cesty: ze zastávky pokračovat severním směrem po žluté turistické značce až po rozcestí s modrou turistickou značkou; poté téměř 300 metrů pokračovat po souběžné trase žluté a modré turistické značky po další rozcestí těchto turistických tras; následně po modré turistické značce pokračovat do cíle cesty
zajímavosti na cestě: necelých 300 metrů od zastávky je vidět po pravé straně barokní hřbitov (49.5854258N, 15.9341289E); poté následuje vedení trasy podél historického mostu z 1. poloviny 19. století (49.5840625N, 15.9329808E); asi 150 metrů od historického mostu je po levé straně původní hospodářský dvůr z první poloviny 18. století (49.5830747N, 15.9310819E); později následuje po levé straně u cesty Starý Dvůr; asi 1,7 km od začátku cesty vede trasa okolo sochy Mamlase u kterého je i vyhlídkové místo (49.5767583N, 15.9191622E); po dalších cca 750 metrech vede trasa po hrázi rybníka Mykšovec

Zahradní železnice (Salon Expres Vagon)
o cíli cesty: přírodní zábavný park s provozem v letních měsících o víkendech, tvořený okruhem z důlní železnice, dalšími atrakcemi pro děti i dospělé a občerstvením
výchozí zastávka MHD: Pilská nádrž (konečná zastávka, výchozí zastávka)
obtížnost cesty: lehká (přístupné i pro kočárky a s malou pomocí pro vozíčkáře)
délka cesty (směr tam): 3,5 km
výškové parametry trasy (směr tam): začátek 582 metrů nad mořem, cíl 592 metrů nad mořem, nejnižší bod 576 metrů nad mořem, nejvyšší bod 598 metrů nad mořem, součet stoupání 26 metrů, součet klesání 16 metrů
popis cesty: ze zastávky pokračovat západním směrem po souběžně vedené červené a zelené turistické značce na rozcestí s cyklotrasou 5061, na rozcestí odbočit vpravo na tuto cyklotrasu; po cyklotrase pokračovat severním směrem po břehu Pilské nádrže až na začátek obce Polnička; poté pokračuje cyklotrasa souběžně s červenou turistickou značkou do cíle cesty
zajímavosti na cestě: u zastávky je umístěn přírodní rekreační areál Pilák; na severním okraji tohoto areálu vede trasa okolo sochy hraničního kamenu Čech a Moravy (49.5912769N, 15.9315056E); vlastní hranice Čech a Moravy se nachází cca 100 metrů dále za hraničním kamenem a vede přibližně místem informační desky na zábradlí u cyklotrasy (49.5923539N, 15.9312142E); uprostřed cesty po břehu Pilské nádrže je na druhém břehu vidět osada Hynkovec; v obci Polnička u křižovatky silnic je kaple (49.6072658N, 15.9158558E); od cíle cesty je dále možné po červené turistické značce pokračovat cca 2,6 km až na hráz rybníku Velké Dářko (vodní plocha přes 200 hektarů)


.
VÝLEPOVÉ LINKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY (vždy nové okno):
linka 1, linka 2, linka 3, linka 4, linka 5, linka 6, linka 7, linka 8 a linka 9.
.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Uzel "Autobusové nádraží"
-.Aktuality, změny jízdních řádů
-.Pravidelný provoz MHD
-.Seznam zastávek MHD
-.Ulice a nejbližší zastávky MHD
-.Cíle cest a nejbližší zastávky MHD
-.Seznam zrychlených spojů
-.Další praktické rady a informace
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky