english        Kurze Information in Deutsch                
   
MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky

   CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD  
.
   PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE  
   KONTAKT A DISKUZE  
.
   ZAJÍMAVOSTI Z MHD  
   ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ  

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001


             Úvodní stránka / Zajímavosti z MHD/font>  

HISTORIE MHD

NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této stránce se nachází shromažděné údaje a kopie historických materiálů, přibližujících postupný historický vývoj městské dopravy od první linky z konce 50. let 20. století až do současnosti. Materiály byly získávány z různých zdrojů, od pamětníků apod.
UPOZORNĚNÍ:
Je zřejmé, že celá zmínka o historickém vývoji je pouze stručná a samozřejmě je na místě ji doplňovat. Proto lze jenom uvítat jakékoliv další zdroje nebo údaje, popřípadě informace o nich. O tomto prosím, pokud máte nějaký materiál k dispozici (po oskenování bude vrácen nebo stačí zaslat kvalitní fotokopii, popř. vše jako přílohu mailu), nás informujte - uvítáme vše, čím by se dala tato stránka doplnit a rozšířit. Kontaktovat nás můžete na příslušné adrese, uvedené pod odkazem "Kontaktní informace".
.

.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O HISTORII MHD VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU:
Městská doprava ve Žďáru nad Sázavou zahájila (bez označení jako „hromadná“) provoz od 1. října 1957. Jednalo se o linku mezi novou žst. Žďár nad Sázavou a podnikem Tokoz ve formě kyvadlového provozu, z čehož vychází lidové pojmenování „Kejvačka“. První posádku autobusu "místní dopravy" tvořili řidiči Jaroslav Tlustoš a Josef Košík, průvodčí Vlasta Buriánová, Anežka Tlustošová a paní Svobodová. 
Od roku 1960 byly trasy některých spojů, provozovaných během letních prázdnin, prodlouženy do obce Škrdlovice a na Velké Dářko. Průměrný denní objem přepravených cestujících se v tomto období blížil 700 cestujícím. Od stejného roku byl jízdní řád rozdělen na dvě části (spoje pro pracovní dny včetně soboty a spoje pro neděli). Jako vozidlový park byla do roku 1960 používána vozidla řady Škoda 706 RO, od roku 1960 i vozidla řady Škoda 706 RTO-MEX; velmi známá vozidla řady Škoda 11 byly na linkách MHD v provozu od roku 1965. V 70. letech jezdili na spojích městské dopravy tito řidiči: Josef Novotný, Josef Štikar, František Obrdlík, Stanislav Novotný, Slávek Bálek a Jan Hájek. 
S vlastním pojmem „městská doprava“ se lze poprvé setkat v jízdním řádu 1965/66, přičemž již v roce 1967 bylo toto označení opět zrušeno z důvodu plánovaného zdražení jízdného a opět v roce 1970 obnoveno v souvislosti se zdražením. Linka MHD byla tedy vlastně provozována jako standardní příměstská linka. Od 1.1.1968 je v provozu dnešní (stávající) autobusové nádraží. 
Od roku 1967 byl zahájen provoz další linky k podniku Tokoz a od vzpomínaného roku 1970 byla v provozu poprvé i okružní linka MHD. Pro odlišení s linkou končící u závodu Tokoz (zde „B“) bylo používáno pro okružní linku od roku 1972 písmenné označení „A“. V jízdním řádu 1972/73 byla linka B prodloužena až na Pilskou nádrž, o dva roky později se písmenné označení A a B mění na číselné 1 a 2. 
V době platnosti jízdního řádu 1975/76 byl od 28.9.1975 zahájen provoz na nové lince číslo 3, vedené ve směru Hamry, Najdek a Šlakhamry. Od roku 1975 byly postupně zaváděny pro odbavování strojky Setright SMB-MK II, které nahradily do roku 1976 klasické blokové jízdenky vydávané řidičem nebo průvodčím. Navíc od 23.5.1982 byly zavedeny pro bezhotovostní styk jízdenky prodávané v předprodeji nebo z prodejních automatů Merona, což vyžadovalo zabudování znehodnocovačů jízdenek do vozidel. 
Od jízdního řádu 1983/84 se přečíslovaly linky, kdy okružní linka číslo 1 nesla od tohoto okamžiku číslo 4. Nově byla zavedena linka číslo 1, vedená z autobusového nádraží na sídliště Pod Vodojemem. Z hlediska vozidlového parku se od poloviny 80. let můžeme poprvé v provozu na linkách MHD setkat i s vozidly Karosa B731 (automat) a B732 (klasická). 
Od června 1991 v souvislosti s osamostatněním obce Hamry nad Sázavou byla linka číslo 3 zrušena a její číslo začala používat linka vedoucí na „Vodojem“. Od roku 1995 dochází k rozsáhlému přečíslování linek MHD (nyní se používají místo pětimístných čísel čísla šestimístná), přičemž jako linka číslo 1 se zařazuje linka vedoucí z autobusového nádraží k podniku Tokoz (původně značena jako příměstská linka). 
Od období 1995/96 je zahájen periodický (půlhodinový) provoz na lince 4, o rok později i na lince 2 (60 minut). Od roku 1996 se navíc pro odbavování cestujících začal používat systém od firmy EM-TEST a od konce května 2002 od firmy Mikroelektronika. 
V roce 1999 byly zavedeny dvě nové linky číslo 5 a 6, o rok později oficiálně i linka číslo 7. Od roku 1999 je v provozu i první vozidlo SOR B 9.5, o dva roky později potom i vozidlo Mercedes Benz Citaro. Od poloviny roku 2001 jsou nahrazovány označníky „příměstského provedení“ označníky „městského provedení“, získanými od Dopravního podniku města Ostravy. Od ledna a prosince 2003 jsou  uvedena do provozu další dva nízkopodlažní autobusy Mercedes Benz Citaro. 
Od listopadu 2003 se ruší bezplatná přeprava důchodců nad 70 let s využitím občanského průkazu (nyní bezplatně pouze s platební (čipovou) kartou). Od ledna 2004 se nahrazují všechny průkazky na časové jízdné platebními (čipovými) kartami. Od ledna 2004 je zároveň zrušena možnost bezplatné přepravy linkovými autobusu provozovatele MHD v obvodu MHD pro držitele časových jízdenek MHD. 
Od začátku platnosti jízdního řádu 2003/4 (prosinec 2003) se rozšiřuje počet linek MHD z šesti na 12, přičemž se místo linek MHD číslo 1, 2 a 3 nově provozují linky 1A - 1D, 2A, 2B, 3A - 3C. Od stejného data dochází ke zkrácení názvů většiny zastávek MHD. Od začátku platnosti jízdního řádu 2005/6 (prosinec 2005) přechází spoje linky 4 na linky 4A a 4B. Od dubna 2007 zajíždí linka 3C do průmyslové zóny na Jamské ulici. 
Od prosince 2007 zajíždí do průmyslové zóny i linka 5, dále linka 3C se stává linkou okružní s provozem v obou směrech a rovněž je zavedena i nová okružní linka 4C. Od prosince 2008 bylo přesunuto 5 spojů z linky 4A (vedených ve večerních hodinách) na linku 4C, čímž došlo po 13,5 letech k porušení 30-ti minutového intervalu na okružní lince (ve večerních hodinách nyní již jen interval 60 minut). 
Od druhé poloviny roku 2011 jsou postupně na jednotlivých stanovištích zastávek instalovány nové označníky městského provedení. Od první poloviny června 2012 jsou v provozu na linkách MHD Žďár nad Sázavou 2 nová vozidla Mercedes Benz Conecto. Dále koncem roku 2012 dokončena celková rekostrukce stanovišť MHD zastávky Autobusové nádraží, nově využívány stanoviště číslo 1, 2 a 3. 
Od začátku července 2017 došlo k zásadní změně linkového vedení MHD zavedením devíti nových linek, číslovaných 1 až 9 bez přidaného písmena. Současně linky MHD začínají obsluhovat sídliště Klafar.
Koncem roku 2019 byla pořízena 4 vozidla Iveco Urbanway.
V létě roku 2020 se na všech křižovatkách a přechodech pro chodce se světelným signalizačním zařízení zavedla preference vozidel MHD. Od října 2020 je ve vozidlech umožněna platba bankovními kartami.
Další podrobnosti o postupných změnách na linkách jsou patrné z kopií jízdních řádů linek na stránkách s "vývojem jízdních řádů MHD Žďár nad Sázavou".
.
VÝVOJ CEN JÍZDNÉHO:

rok
(měsíc)
jízdné
obyčejné
zavazadlo
jízdné
pro děti
časové jízdenky
jízdenka
pro 10 jízd
24hodinová
jízdenka
(plná/zlevněná)
poznámka
měsíční
(plná/zlevněná)
čtvrtletní
(plná/zlevněná)
půlroční
(plná/zlevněná)
roční
(plná/zlevněná)
1957
0,6
.
.
-
-
-
-
-
-
 
1970
1,0
.
.
21,0/11,0
-
-
-
-
-
 
1983 (5)
1,0
1,0
0,5
30,0/15,0
80,0 (pozn.)
-
-
-
-
roční 290,0
1991
2,0
2,0
1,0
70,0/35,0
200,0
-
-
-
-
 
1993
3,0
2,0
1,0
90,0/45,0
260,0
-
-
-
-
 
1994
3,0
2,0
1,0
90,0/45,0
260,0
-
-
27,0
-
volné j.
1995
3,0
2,0
1,0
90,0/45,0
260,0
-
-
27,0
-
 
1996
3,0
2,0
1,0
90,0/45,0
260,0
-
-
27,0
-
EM-TEST
1997
4,0
2,0
1,0
120,0/60,0
350,0
-
-
36,0
-
 
1998
4,0
2,0
1,0
120,0/60,0
350,0
-
-
36,0
-
 
1999
4,0
2,0
1,0
120,0/60,0
350,0
-
-
36,0
-
 
2000
4,0
2,0
1,0
120,0/60,0
-
-
-
-
-
 
2000 (11)
5,0
2,0
2,0
140,0/70,0
-
-
-
-
-
 
2001
5,0
2,0
2,0
140,0/70,0
-
-
-
-
-
 
2002
6,0
2,0
3,0
160,0/80,0
-
-
-
-
-
 Mikroel.
2004
7,0 / 6,0*
2,0
3,0
160,0*/80,0*
-
-
-
-
-
* čip. karta
2005
8,0 / 6,0*
2,0
4,0 / 3,0*
180,0*/90,0*
-
-
-
-
-
* čip. karta
2008 (6)
10,0 / 8,0*
2,0
5,0 / 4,0*
220,0*/110,0*
-
-
-
-
-
* čip. karta
2011 (9)
10,0 / 8,0*
2,0
5,0 / 4,0*
220,0*/110,0*
620,0*/310,0*
1200,0*/600,0*
-
-
-
* čip. karta
2012 (1)
11,0 / 9,0*
2,0
5,0 / 4,0*
240,0*/120,0*
680,0*/340,0*
1320,0*/660,0*
-
-
-
* čip. karta
2015 (7)
11,0 / 9,0*
2,0
5,0 / 4,0*
240,0*/120,0*
680,0*/340,0*
1320,0*/660,0*
-
-
35/17
* čip. karta
2018 (1)
14,0 / 10,0*
7,0 / 5,0*
7,0 / 5,0*
220,0*/110,0*
600,0*/300,0*
-
1980,0*/990,0*
-
40/20
* čip. karta
2020 (10)
14,0 / 10,0* / 15,0§
7,0 / 5,0* / 7,5§
7,0 / 5,0* / 7,5§
220,0*/110,0*
600,0*/300,0*
-
1980,0*/990,0*
-
40/20 (41,5§/21,5§)
* čip. karta, § bank. karta
..
Doplnění: od 1.7.1993 zastaveno dotování MHD ze státního rozpočtu, dále pouze dotace ze strany města; od 23.5.1982 začalo bezhotovostní odbavování v rámci předprodeje s využitím prodejních automatů „Merona“ a ve vozidlech byly namontovány znehodnocovače jízdenek (do roku 1976 odbavování klasickými blokovými jízdenkami prodávanými řidičem nebo průvodčím; od roku 1975 postupně zavádění odbavovacích strojků Setright (typ SMB-MK II) pro tisk a výdej jízdenek), od roku 1996 zahájení odbavování cestujících strojky EM-TEST (od roku 2002 strojky MIKROELEKTRONIKA). Od roku 2004 jsou zavedeny platební (čipové) karty (od listopadu 2003 se bezplatně přepravují důchodci nad 70 let pouze s čipovou kartou, od dubna 2012 potom i držitelé zlaté Jánského plakety).
.

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE PROVOZU:
..
rok
tržby
bez dotace
dotace plánovaná
(schválený rozpočet)
dotace skutečná
ujeté km
tržba
na 1 km
náklady
na 1 km
přepravené
osoby
1993 (7-12)
1 843 824
800 000
771 000
188 000
9.80
15.91
1 461 000
1994
2 090 451
1 350 000
400 000
207 000
10.09
15.05
1 199 000
1995
2 865 990
1 350 000
1 150 000
227 926
12.57
17.07
1 175 219
1996
2 875 272
1 760 000
1 763 000
225 762
12.73
20.16
1 208 751
1997
3 558 970
1 800 000
1 513 000
224 236
15.87
22.60
1 246 425
1998
3 497 395
1  800 000
904 000
231 639
15.10
21.71
1 237 619
1999
3 445 645
2 000 000
2 000 000
244 065
14.12
21.14
1 226 660
2000
3 695 191
2 100 000
2 087 000
285 271
12.95
26.03
1 307 649
2001
4 286 674 
2 500 000
2 500 000
292 779
14.60
27.00
1 324 947
2002
4 611 369
2 500 000
2 500 000
264 243
17.44
27.03
1 211 679
2003
4 380 990
2 500 000
3 000 000
264 820
16.54
31.24
1 196 911
2004
4 676 250
3 000 000
3 000 000
268 878
17.39
33.79
1 397 912
2005
4 840 917
4 000 000
4 000 000
247 348
19.57
33.02
1 173 533
2006
4 196 621
3 900 000
3 900 000
250 717
16.85
31.54
1 197 496
2007
4 310 641
3 900 000
3 900 000
259 203
16.63
30.84
1 230 012
2008
4 690 469
4 000 000
4 400 000
295 963
15.85
31.16
1 427 075
2009
4 549 640
5 000 000
5 000 000
297 055
15.32
32.23
1 317 505
2010
4 623 914
5 000 000
5 000 000
303 083
15.26
30.45
1 172 115
2011
4 380 889
5 500 000
5 500 000
312 636
14.01
32.02
1 130 796
2012
4 129 912
6 000 000
6 000 000
297 826
13.87
33.89
1 019 769
2013
3 994 892
6 000 000
6 300 000
316 777
12.61
33.00
885 602
2014
4 072 608
6 500 000
6 500 000
326 966
12.46
30.85
1 064 799
2015
4 030 489
6 500 000
6 500 000
330 730
12.19
30.77
1 113 052
2016
4 089 786
6 500 000
6 500 000
333 556
12.26
32.94
1 109 761
2017
3 844 702
6 500 000
8 720 000
337 755
11.30
38.49
1 032 128
2018
4 029 938
8 500 000
9 000 000
337 483
11.94
39.15
930 542
2019
4 672 798
9 000 000
9 000 000
339 037
13.78
44.57
1 031 543
2020
2 771 610
9 500 000
9 328 000
311 743
8.89
neveřejné
895 832
2021
2 651 400
9 500 000
8 725 521
283 161
9.36
neveřejné
622 808
Upozornění: údaje uvedené v tabulce poskytl provozovatel MHD, za správnost údajů neručíme.
Pozn.: dotování MHD ze strany MěÚ bylo zahájeno od poloviny roku 1993.

.
VÝVOJ JÍZDNÍCH ŘÁDŮ MHD VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU: 
Informace naleznete na samostatné internetové stránce na adrese http://www.mhdzr.xf.cz.
.
HISTORICKÉ DOKUMENTY Z MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU:
.
1) Dopravní průzkum MHD ve Žďáru nad Sázavou v roce 1973
2) Pracovní pomůcka (jednotné tarifní podmínky) z roku 1983
3) Opatření ředitele závodu z roku 1982
4) Upozornění cestujícím MHD z roku 1982
5) Upozornění cestujícím MHD z roku 1994
6) Volná jízdenka MHD (ZDAR a.s.) - bílo (loga ZDAR + znak města) - žluto ("MHD" + "Volná jízdenka") - červená
7) Rub Volné jízdenky MHD (ZDAR a.s.) - černobílá
8) Volná jízdenka MHD (ČSAD) - červeno-žluto-bílá
9) Rub Volné jízdenky MHD (ČSAD) - černobílá
10) 5 jízdenek pro bezhotovostní odbavování (z automatu "MERONA") - červeno (logo + šipka) - černo - bílá
11) Rub jízdenek pro bezhotovostní odbavování
12) Kontrolní jízdenky pro revizory - modro ("Kontrola") - černo - bílé
13) Hlášení přepravního kontrolora (pozn.: osobní údaje začerněny)
14) Předplatní jízdenka na 10 jízd (ZDAR a.s.) - červeno - růžovo (2 pole - obdélníky) - černo - bílá (pozn.: jízdenka ČSAD pod bodem 5 tohoto obsahu)
15) Měsíční jízdenka pro strojek Setright
16) Průkazka pro zaměstnance
17) Rub Průkazky pro zaměstnance
18) Jednoduchá psaná jízdenka
19) Průkazka ZTP (červeně "ZTP", modrý pruh)
20) Rub průkazky ZTP
21) Průkazka ZTP-P (červeně "ZTP-P" a pruh)
22) Rub průkazky ZTP-P
23) Průkazka - Měsíční jízdenka MHD
24) Cenná známka k průkazce
25) Jednoduchá psaná jízdenka (modrý svislý pruh uprostřed)
26) Měsíční odpočet prodejního automatu MERONA
27) Rub měsíčního odpočtu prodejního automatu MERONA
28) Žádanka o vydání zlevněné měsíční síťové jízdenky žákovské (pro MHD)
.
HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU:
.
1) Historický snímek žďárského náměstí
2) Opět ještě jednou žďárské náměstí
3) Autobus RO - první typ používaného vozidla MHD ve Žďáru n.S.
4) Škoda 11 - oblíbený typ autobusu v MHD (zde ilustrační foto)
5) Pohled na původní železniční stanici s autobusovým nádražím (dnes je zde hypermarket)
6) Pohled na nové autobusové nádraží krátce po jeho otevření
.
OSLAVY 50 LET O ZAHÁJENÍ PROVOZU MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU:
Informace o oslavách 50 let od zahájení provozu, které se uskutečnily na podzim 2007, naleznete na samostatné stránce.


OZNÁMENÍ K PANDEMII COVID-19
.
1) Omezení nástupu předními dveřmi od 17. března 2020
2) Souhrn omezení od 17. března 2020
3) Omezení platná od 18. března 2020
4) První omezení provozu MHD kvůli Covid-19
5) Druhé omezení provozu MHD kvůli Covid-19
6) Částečné obnovení provozu od 4. května 2020
7) Preventivní opatření od 25. února 2021
8) Preventivní opatření od 1. března 2021
.
.

.
VÝLEPOVÉ LINKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY (vždy nové okno):
linka 1, linka 2, linka 3, linka 4, linka 5, linka 6, linka 7, linka 8 a linka 9.
.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.50 let od zahájení provozu
-.Víte, že ...?
-.Vystřihovánky
-.Fotogalerie MHD (od roku 2001)
-.Videa z MHD
-.Studie MHD
-.Studie proveditelnosti IDS
-.Další zajímavosti
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky