english        Kurze Information in Deutsch                
   
MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky

   CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD  
.
   PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE  
   KONTAKT A DISKUZE  
.
   ZAJÍMAVOSTI Z MHD  
   ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ  

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001


             Úvodní stránka / Zajímavosti z MHD / Fotogalerie MHD  

VÍTE, ŽE ...?

NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této stránce se nachází různé zajímavosti, které se vážou k MHD Žďár nad Sázavou.
Určitě je možné doplnit další, proto se vítají jakékoliv návrhy.
.

.
Víte, že  ... provoz první linky "místní dopravy" Žďár nad Sázavou byl poprvé zahájen 1.10.1957?
... k prvnímu přečíslování linek městské dopravy došlo od jízdního řádu 1961/2?
... provoz první linky "místní dopravy" Žďár nad Sázavou byl poprvé zahájen 1.10.1957? 
... k prvnímu přečíslování linek městské dopravy došlo od jízdního řádu 1961/2? 
... druhá linka městské dopravy se objevuje poprvé od jízdního řádu 1964/5? 
... od jízdního řádu 1966/7 je linka městské dopravy poprvé vedena přes Hamry do Šlakhamrů? 
... nové autobusové nádraží bylo otevřeno 1.1.1968? 
... první okružní linka MHD zahájila svůj provoz v roce 1970? 
... spoje linek městské dopravy začaly zajíždět k Pilské nádrži od jízdního řádu 1972/3? 
... od jízdního řádu 1983/4 je poprvé vedena linka MHD na dnešní sídliště Žďár 7 (končilo zde 20 spojů vedených denně a 4 spoje v pracovních dnech, stejný počet spojů byl i výchozích)? 
... od jízdního řádu 1983/4 je okružní linka poprvé označena číslem "4"?
... provoz MHD do Hamrů byl po osamostatnění obce ukončen v červnu 1991?
... od jízdního řádu 1991/2 byl poprvé vydán pro cestující i okresní jízdní řád?
... od jízdního řádu 1995/6 dochází ke změně názvu dopravce a s tím spojené změně čísel linek (nyní šestimístné)?
... první nízkopodlažní vozidlo MHD (SOR) je v provozu od roku 1999?
... od jízdního řádu 1999/2000 dochází ke kompletnímu přejmenování všech zastávek MHD a zavedení dvou nových linek MHD?
... první označníky zastávek MHD "nového provedení" byly instalovány v polovině roku 2001?
... první nízkopodlažní autobus Mercedes-Citaro je v provozu od roku 2001?
... první zprovozněnou zastávkou MHD nového století/tisíciletí je Sychrova ulice (jízdní řád 2001/2)?
... poslední spoje linky číslo 7 vyjely v polovině března 2002?
... od 14.12.2003 dochází k dalšímu plošnému přejmenování zastávek MHD?
... od 1.11.2003 byla zrušena možnost bezplatného cestování důchodců nad 70 let na občanský průkaz?
... od 1.1.2004 musí všichni pravidelní cestující využívat čipové karty?
... během prvních čtyř měsíců (leden až duben 2004) po zavedení všech platebních (čipových) karet převládali cestující, kteří nepoužívali žádnou z platebních (čipových) karet (viz grafy)?


... řidiči vozidel MHD jsou vybaveni mobilními telefony?
... podle Zákona o silniční dopravě je pro MHD Dopravním úřadem MěÚ Žďár n.S.?
... 2 páry linek MHD jsou provozovány periodicky celodenně, 3 potom ve dvou částech pracovních dní?
... držitelé časových jízdenek MHD již nemohou bezplatně využít v obvodu MHD linkovou dopravu?
... nejdelší trasu mají nyní spoje 11 a 21 linky 5 (celkem 13,4 km)?
... nejkratší trasu mají nyní spoje 16, 17 a 18 linky 1A (celkem 1,0 km)?
... žďárští důchodci nad 70 let cestují bezplatně s využitím čipové karty?
... čipovou kartu si můžete obstarat v Informační kanceláři v ulici Nádražní 465/15?
... od 1.4.2007 byly zavedeny 3 nové zastávky (Jamská I, Jamská II, Strojírenská, u mostu)?
... od 9.12.2007 je v provozu 9 kyvadlových + 5 okružních linek MHD?
... je rozdílný počet nasazovaných spojů na jednotlivých linkách MHD a dále jsou jednotlivé zastávky různě obsluhovány výchozími, končícími nebo tranzitujícími spoji během celého týdne, během pracovních dnů nebo během víkendů a svátků?
... od září 2011 poprvé instalován další moderní typ označníku zastávky?
... od 1.4.2012 po zavedení odbavovacích karet pro držitele zlaté Jánského plakety se ve žďárské MHD využívá již 6 různých druhů odbavovacích (čipových) karet? 
... od poloviny června 2012 jsou na spojích linek MHD nasazována 2 vozidla Mercedes Conecto?
... v polovině roku 2015 byly ve žďárské MHD zavedeny 24hodinové jízdenky?
... od druhé poloviny října 2014 v nádražní hale železniční stanice pro zastávku Autobusové nádraží a téměř na den přesně o rok později na poliklinice pro zastávku Studentská byly zprovozněny obrazovky s odjezdy spojů linek žďárské MHD z těchto zastávek?
... v září 2017 převládali cestující, kteří používali obyčejné jízdné (viz graf)?


DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Historie MHD
-.50 let od zahájení provozu
-.Fotogalerie MHD (od roku 2001)
-.Vystřihovánky
-.Videa z MHD
-.Studie MHD
-.Studie proveditelnosti IDS
-.Další zajímavosti
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky