english        Kurze Information in Deutsch                
   
MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky

   CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD  
.
   PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE  
   KONTAKT A DISKUZE  
.
   ZAJÍMAVOSTI Z MHD  
   ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ  

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001


             Úvodní stránka / Kontakt a diskuze / Další informace a nezařazené  

AKTUALIZACE TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK (V ROCE 2004)

NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této internetové stránky jsou informace o aktualizaci těchto stránek, a to zpětně prakticky téměř až do dne jejich založení v roce 2001.
Stránky jsou obvykle aktualizovány v pracovních dnech s výjimkou pátku, pokud není uvedeno jinak.
.

2005./.2006./.2007./.2008./.2009./.2010./.2011./.2012./.2013./.2014./.2015./.2016./.2017./.2018./.2019./.2020./.2021
(od 24. 12. 2004 do 2. 1. 2005 nebyly stránky aktualizovány)
23. 12. 2004 doplnění puzzle s motivem ze žďárské MHD a doplnění upozornění na riziko úrazů při cestování MHD na úvodní straně; vložení informace o číslech zrušených spojů na linkách MHD od 1. 1. 2005 (odkaz "Jízdní řády")
22. 12. 2004 doplnění nyní platných jízdních řádů a popis změn u historie MHD (odkaz "Historie", pododkaz "Vývoj jízdních řádů"); vložení dalších 3 dotazů s odpověďmi (odkaz "Názory")
21. 12. 2004 doplnění upozornění na plánovanou změnu jízdních řádů od 1. 1. 2005 (odkazy: "Jízdní řády"; pododkaz "Zastávkové jízdní řády"; "Aktuality z MHD"; "Změny jízdních řádů MHD"); informace o letním času v roce 2005 (odkaz "Pravidelný provoz MHD"); doplnění informace na plánovanou změnu tarifu MHD (odkaz "Tarif"); doplnění předběžného seznamu plánovaných změn v provozu v roce 2005 (odkaz "Změny v provozu a uzavírky")
20. 12. 2004 vložení dalšího článku o MHD Žďár nad Sázavou (odkaz "Z tisku"); vložení další internetové adresy (odkaz "Odkazy")
15. 12. 2004 doplnění dvou článků o MHD Žďár nad Sázavou (odkaz "Z tisku")
14. 12. 2004 aktualizace W@P stránek o MHD Žďár nad Sázavou (viz odkaz "W@P"); aktualizace internetových adres (odkaz "Odkazy"); vložení nové ankety MHD Žďár nad Sázavou (odkaz "Anketa: Využívání MHD")
13. 12. 2004 aktualizace údajů v souvislosti se zavedením nových jízdních řádů (odkaz "Jízdní řády"); doplnění nových zastávkových jízdních řádů
09. 12. 2004 zpětné vložení prvních čtyř dotazů s odpověďmi, došlých během přerušené aktualizace stránek (odkaz "Názory")
08. 12. 2004 aktualizace informací o dopravci (odkaz "Kontakt"); nahrazení návrhu normy N75 schválenou normou ČSN EN 13816 (odkaz "Studie MHD", příloha 2)
07. 12. 2004 vložení informací o pravidelném provozu MHD v době platnosti nových jízdních řádů (odkaz "Pravidelný provoz MHD"); aktualizace návrhu hlavních zásad dílčí dopravní politiky s působností na MHD ve městě Žďár nad Sázavou (odkaz "Dopravní politika pro MHD")
06. 12. 2004 vložení nových jízdních řádů linek MHD s platností od 12. 12. 2004 (odkaz "Jízdní řády"); vložení informace o změnách jízdních řádů od 12. 12. 2004 (odkaz "Změny jízdních řádů MHD"); vložení informace o plánovaném zvýšení dotace na provoz MHD Žďár nad Sázavou (odkaz "Aktuality z MHD")
(od 3. 11. 2004 do 5. 12. 2004 nebyly z vážných technických důvodů stránky aktualizovány)
02. 11. 2004 upřesnění odpovědi na otázku číslo 16 k odbavovacím kartám v MHD z došlého mailu od kompetentního pracovníka dopravce (odkaz "Platební (čipové) karty")
01. 11. 2004 doplnění odpovědí na další otázky k odbavovacím kartám v MHD (odkaz "Platební (čipové) karty")
(21. 10. 2004 až 31. 10. 2004 nebyly stránky aktualizovány)
20. 10. 2004 aktualizace W@P stránek o MHD Žďár nad Sázavou (viz odkaz "W@P"); vložení upozornění na přerušení aktualizace stránek na úvodní stranu
19. 10. 2004 vložení informace o možnosti návrhu změn jízdních řádů (odkaz "Aktuality z MHD")
18. 10. 2004 vložení dalších 2 dotazů ke způsobu odbavování čipovými kartami (odkaz "Platební (čipové) karty")
14. 10. 2004 vložení dalšího dotazu s odpovědí (odkaz "Názory")
13. 10. 2004 aktualizace názvů a sídel úřadů státní správy (odkaz "Praktické rady a informace", pododkaz "Registr ulic a významných zdrojů a cílů cest + jejich nejbližších zastávek MHD ve Žďáru nad Sáz.")
12. 10. 2004 vložení reakce na názor z diskuse na internetu (odkaz "Názory")
11. 10. 2004 vložení odkazu na snímek s celkovým pohledem na stanoviště zastávek na Autobusovém nádraží (odkaz "Praktické rady a informace", pododkaz "schéma přestupního uzlu AN")
06. 10. 2004 aktualizace interaktivní mapy města a MHD (odkaz "Interaktivní mapa města")
05. 10. 2004 vložení dalších 3 internetových adres (odkaz "Odkazy")
04. 10. 2004 vložení nové ankety MHD Žďár nad Sázavou (odkaz "Anketa: Čistota vozidel")
30. 09. 2004 vložení krátkého dotazu s odpovědí (odkaz "Názory")
29. 09. 2004 vložení dalších 2 internetových adres (odkaz "Odkazy")
(24. 09. 2004 až 28. 09. 2004 nebyly stránky aktualizovány)
23. 09. 2004 vložení dalšího dotazu s odpovědí (odkaz "Názory")
22. 09. 2004 aktualizace znění právních norem v příloze 2 v rámci Studie MHD (odkaz "Studie MHD")
21. 09. 2004 doplnění kapitoly 1.3 Studie MHD o výsledek sčítání dopravy v roce 2000 (další schéma) pod odkazem "Studie MHD"
20. 09. 2004 vložení informace o označnících na zastávce Zámek (odkaz "Aktuality z MHD")
16. 09. 2004 aktualizace W@P stránek o MHD Žďár nad Sázavou (viz odkaz "W@P")
15. 09. 2004 vložení upozornění na přestěhování Dopravního úřadu pro MHD Žďár nad Sázavou (odkaz "Aktuality z MHD")
14. 09. 2004 vložení dotazu s odpovědí (odkaz "Názory"); aktualizace adresy a telefonních čísel v souvislosti se stěhováním Městského úřadu včetně Dopravního úřadu pro MHD na wapových stránkách, v odkazech "Kontakt" a "Praktické rady a informace" (pododkaz: Registr ulic a významných zdrojů a cílů cest + jejich nejbližších zastávek MHD ve Žďáru nad Sáz.)
13. 09. 2004 vložení názoru z diskuse na internetu (odkaz "Názory")
09. 09. 2004 vložení informace o ukončení obou uzavírek (úvodní strana, wapové stránky a odkazy "Aktuality z MHD" a "Změny v provozu a uzavírky")
08. 09. 2004 vložení informace o tzv. žákovském jízdném od 1.9.2004 (odkaz "Aktuality z MHD")
07. 09. 2004 vložení dalších 2 internetových adres (odkaz "Odkazy")
06. 09. 2004 vložení nového dotazu (připomínky k překlepu), doplněného o odpověď (odkaz "Názory")
02. 09. 2004 částečná úprava vzhledu stránky pod odkazem "Změny v provozu a uzavírky"
01. 09. 2004 vložení nového dotazu, doplněného o odpověď (odkaz "Názory")
31. 08. 2004 vložení nového dotazu, doplněného o odpověď (odkaz "Názory")
30. 08. 2004 vložení nového komentáře ke žďárské MHD (odkaz "Názory"); aktualizace informace o označníku zastávky Bezručova, stadión pro dopravní směr Pilská nádrž (odkaz "Interaktivní mapa města")
26. 08. 2004 vložení informace o uzavírce ulice Vnitřní z důvodu havárie (úvodní strana, wapové stránky a odkazy "Aktuality z MHD" a "Změny v provozu a uzavírky")
25. 08. 2004 dodatečné vložení informace o uzavírce silnice Žďár nad Sázavou - Polnička i na wapové stránky (odkaz "W@P")
24. 08. 2004 vložení dalších dvou reakcí na dotaz (odkaz "Názory"); vložení informace o uzavírkce silnice Žďár nad Sázavou - Polnička (úvodní strana a odkazy "Aktuality z MHD" a "Změny v provozu a uzavírky")
23. 08. 2004 vložení reakce na dotaz (odkaz "Názory")
19. 08. 2004 doplnění vzorů dokladů k odbavovacím kartám při jejich zakupování či dobíjení u řidiče (odkaz "Platební (čipové) karty")
18. 08. 2004 vložení dvou dotazů, doplněných o odpovědi (odkaz "Názory")
17. 08. 2004 vložení nové ankety MHD Žďár nad Sázavou (odkaz "Anketa: Spojení sever-jih")
16. 08. 2004 aktualizace informací pod odkazy "Aktuality z MHD" a "Změny v provozu a uzavírky"
(02. 07. 2004 až 15. 08. 2004 nebyly stránky aktualizovány)
01. 07. 2004 vložení odkazu na informaci o garantovaných bezbariérových spojích v MHD (odkaz "Jízdní řády")
30. 06. 2004 aktualizace kapitoly 3.1 Studie MHD (odkaz "Studie MHD")
29. 06. 2004 vložení dalšího dotazu doplněného o odpověď (odkaz "Názory")
28. 06. 2004 aktualizace fotografií všech karet zastávek (odkaz "Interaktivní mapa města")
23. 06. 2004 aktualizace W@P stránek o MHD Žďár nad Sázavou (viz odkaz "W@P")
22. 06. 2004 vložení nového odkazu na stránku s obrázky z MHD (odkaz "Galerie 4")
21. 06. 2004 vložení 2 nových a aktualizace stávajících informací (odkaz "Aktuality z MHD")
17. 06. 2004 vložení dalšího dotazu doplněného o odpověď (odkaz "Názory")
16. 06. 2004 aktualizace předpokládaných změn v provozu v roce 2004 (odkaz "Změny v provozu a uzavírky")
15. 06. 2004 vložení nové ankety MHD Žďár nad Sázavou (odkaz "Anketa: Ochota řidičů MHD")
14. 06. 2004 vložení upozornění na obnovení obsluhy zastávek MHD Vnitřní a Květná (odkaz "Změny v provozu a uzavírky")
(04. 06. 2004 až 13. 06. 2004 nebyly stránky aktualizovány)
03. 06. 2004 vložení upozornění na odložení aktualizace stránek; opožděné vložení dalšího dotazu doplněného o odpověď (odkaz "Názory")
02. 06. 2004 vložení odkazu na obecnou prezentaci v PowerPointu o těchto stránkách pod "Rychlou volbu" na úvodní straně
01. 06. 2004 oprava chybného odkazu na normu ČSN 73 6425 ve formátu *.pdf (odkaz "Studie MHD", pododkaz "Vybraná legislativa k MHD") - přijměte prosím omluvu za dříve nefunkční odkaz
31. 05. 2004 odstranění informace o zrušení dvou zastávek MHD z důvodu obnovení běžného provozu (odkaz "Změny v provozu a uzavírky")
30. 05. 2004 opožděné zveřejnění informace o zrušení dvou zastávek MHD (odkaz "Změny v provozu a uzavírky")
27. 05. 2004 vložení reakce na dotaz (odkaz "Názory")
26. 05. 2004 vložení dotazu doplněného o odpověď (odkaz "Názory")
25. 05. 2004 vložení kopie nové jednoduché jízdenky, vydávané řidičem (odkaz "Praktické rady a informace", pododkaz "používané jízdenky")
24. 05. 2004 doplnění dalších údajů v dolní tabulce (odkaz "Historie", pododkaz "Základní informace")
23. 05. 2004 vložení upozornění na stavební práce v prostoru zastávky Horní (odkaz "Aktuality z MHD")
20. 04. 2004 aktualizace W@P stránek o MHD Žďár nad Sázavou (viz odkaz "W@P")
19. 05. 2004 doplnění odkazu na strukturu přepravených osob v MHD Žďár nad Sázavou (odkaz "Víte, že ...?")
18. 05. 2004 doplnění údajů v tabulkách za období po roce 2002 a aktualizace ostatních údajů (odkaz "Historie", pododkaz "Základní informace")
17. 05. 2004 odstranění upozornění na plánované zrušení zastávky Libušínská z důvodu konání pouti (odkazy "W@P", "Aktuality z MHD" a "Změny v provozu a uzavírky")
13. 05. 2004 dokončení aktualizace údajů grafů v kapitole 2.1 Studie (viz odkaz "Studie MHD")
12. 05. 2004 aktualizace údajů grafů v kapitole 2.1 Studie (viz odkaz "Studie MHD")
11. 05. 2004 aktualizace W@P stránek - informace o zrušení zastávky Libušínská z důvodu konání pouti (viz odkaz "W@P")
10. 05. 2004 vložení upozornění na zahájení přípravy avizované rekonstrukce ulice Santiniho (odkaz "Aktuality z MHD")
05. 05. 2004 aktualizace (zkrácení) provozní doby informační kanceláře (odkaz "Kontakt")
04. 05. 2004 vytvoření přístupu na neveřejnou část stránek pro potřeby Volného sdružení "Za žďárskou MHD" (odkaz "Sdružení")
03. 05. 2004 vložení upozornění na plánované zrušení zastávky Libušínská z důvodu konání pouti (odkazy "Aktuality z MHD" a "Změny v provozu a uzavírky"); dodatečné vložení upozornění na předchozí zrušení zastávky Vodojem, Jamborova (odkaz "Změny v provozu a uzavírky")
(23. 04. 2004 až 02. 05. 2004 nebyly stránky aktualizovány)
22. 04. 2004 vložení upozornění na úvodní stranu ohledně odkazu na aktualizaci stránek
21. 04. 2004 rozšíření upozornění na nutnost doplňování jednoznačných kontaktních informací pro možnost odpovědi (odkaz "Spolupracujte s námi")
20. 04. 2004 vložení dalších 2 internetových adres (odkaz "Odkazy")
19. 04. 2004 vložení dotazu doplněného o odpověď (odkaz "Názory")
15. 04. 2004 vložení nové ankety MHD Žďár nad Sázavou (odkaz "Anketa: Přesnost spojů")
14. 04. 2004 vložení normy ČSN 73 6425 nově ve formátu *.pdf (odkaz "Studie MHD", pododkaz "Vybraná legislativa k MHD")
13. 04. 2004 doplnění informace o plánovaném zavedení nové linky MHD (odkaz "Aktuality z MHD")
08. 04. 2004 doplnění odpovědí na další otázky k odbavovacím kartám v MHD (odkaz "Platební (čipové) karty")
07. 04. 2004 doplnění první změny normy ČSN 73 6425 (odkaz "Studie MHD", pododkaz "Vybraná legislativa k MHD")
06. 04. 2004 aktualizace informací pod odkazem "Úvodem"
05. 04. 2004 aktualizace W@P stránek o MHD Žďár nad Sázavou (viz odkaz "W@P")
01. 04. 2004 dodatečné vložení druhého dotazu doplněného o odpověď (odkaz "Názory")
31. 03. 2004 dodatečné vložení prvního dotazu doplněného o odpověď (odkaz "Názory")
30. 03. 2004 doplnění chybějící druhé a třetí kapitoly Studie proveditelnosti IDS (odkaz "Studie proveditelnosti IDS")
10. 03. 2004 doplnění upozornění na intenzivní práci při přípravě Studie proveditelnosti IDS (úvodní strana)
09. 03. 2004 doplnění informace o předpokládaných změnách v MHD v roce 2004 (odkaz "Změny v provozu a uzavírky")
08. 03. 2004 rozdělení informace o aktualizaci stránek pro větší přehlednost na jednotlivé roky (odkaz "Aktualizace stránek")
04. 03. 2004 dodatečné vložení informace o změně jízdních řádů (odkaz "Historie", pododkaz "Vývoj jízdních řádů")
03. 03. 2004 vložení 2 dotazů ke způsobu odbavování čipovými kartami (odkaz "Platební (čipové) karty")
02. 03. 2004 vložení dotazu doplněného o odpověď (odkaz "Názory"); umístění informace o aktualizaci stránek do horní části boční lišty
01. 03. 2004 aktualizace jízdních řádů linek 3A a 3B (odkaz "Jízdní řády", W@P stránky o MHD)
26. 02. 2004 vložení dalších dílčích kontaktů na provozovatele internetových stránek (odkaz "Kontakt"); vložení informace o připravované změně jízdních řádů linek 3A a 3B (úvodní strana, odkazy "Změny jízdních řádů MHD", "Jízdní řády" a další)
25. 02. 2004 vložení přílohy číslo 1 pod odkaz "Studie proveditelnosti IDS"
24. 02. 2004 aktualizace adresy dalších stránek o MHD Žďár nad Sázavou (odkaz "Odkazy"); vložení tabulek s informacemi o pravidelném nasazování vozidel na spoje linek MHD v jednotlivých dnech (odkaz "Praktické rady a informace")
23. 02. 2004 vložení další adresy stránky o MHD (odkaz "Odkazy")
(17. 02. 2004 až 22. 02. 2004 nebyly stránky aktualizovány)
16. 02. 2004 ukončení 2 anket a vytvoření ankety nové v sekci "Test, ankety a názory"
12. 02. 2004 aktualizace kapitol 5.2 a 5.3 Studie MHD (odkaz "Studie MHD")
11. 02. 2004 přepracování a zkrácení kapitoly 5.1 Studie MHD (odkaz "Studie MHD")
10. 02. 2004 vložení další informace, tentokráte o vandalství (odkaz "Aktuality z MHD") 
05. 02. 2004 aktualizace kapitol 6.1, 6.3, 7.1 a 7.2 Studie MHD (odkaz "Studie MHD")
04. 02. 2004 aktualizace kapitoly 1.3 a přílohy 1 Studie MHD (odkaz "Studie MHD")
03. 02. 2004 odstranění upozornění na nepříznivé povětrnostní podmínky (odkaz "Aktuality z MHD") 
02. 02. 2004 aktualizace kapitoly 4.3 Studie MHD (odkaz "Studie MHD")
29. 01. 2004 aktualizace kapitoly 3.3 Studie MHD (odkaz "Studie MHD")
28. 01. 2004 aktualizace kapitoly 3.2 Studie MHD (odkaz "Studie MHD")
27. 01. 2004 aktualizace kapitoly 2.3 Studie MHD (odkaz "Studie MHD")
26. 01. 2004 doplnění dvou článků o MHD (odkaz "Z tisku"); vložení dotazu doplněného o odpověď (odkaz "Názory")
22. 01. 2004 aktualizace kapitoly 2.2 Studie MHD (odkaz "Studie MHD")
21. 01. 2004 doplnění nyní platných jízdních řádů a popis změn u historie MHD (odkaz "Historie", pododkaz "Vývoj jízdních řádů")
20. 01. 2004 vložení Interaktivní mapy města a MHD Žďár nad Sázavou (v sekci "Cestování v rámci MHD")
19. 01. 2004 vložení dalšího komentáře k MHD Žďár nad Sázavou (odkaz "Názory")
15. 01. 2004 umístění odkazu na stránku se zastávkovými jízdními řády MHD Žďár nad Sázavou (odkaz "Jízdní řády")
14. 01. 2004 dílčí aktualizace W@P stránek o MHD Žďár nad Sázavou (viz odkaz "W@P")
13. 01. 2004 vložení dotazu, doplněného o odpověď (odkaz "Názory") 
12. 01. 2004 aktualizace kapitoly 4.1 v rámci studie MHD (odkaz "Studie MHD")
08. 01. 2004 aktualizace otázek znalostní ankety (odkaz "Test: Znáte dobře MHD?")
07. 01. 2004 komplexní aktualizace W@P stránek o MHD Žďár nad Sázavou (viz odkaz "W@P")
06. 01. 2004 vložení dalšího článku o MHD (odkaz "Z tisku")
05. 01. 2004 aktualizace více stránek na serveru  (odkazy "Aktuality z MHD", "Tarif", "Smluv. přepravní podmínky", "Praktické rady a informace") 
(18. 12. 2003 až 04. 01. 2004 nebyly stránky aktualizovány)
.

2003./.2002./.2001

DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Kontaktní informace
-.Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
-.Zasílání novinek e-mailem
-.Spolupracujte s námi
-.Podpořte tyto stránky
-.Názory, dotazy, komentáře
-.Články v tisku o MHD
-.Odkazy k MHD a k městu
-.Další informace a nezařazené
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky