přechod na úvodní stranu
MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky
....english..Deutsch...........
........................
.
.
.......... ..Úvodní stránka / Zajímavosti z MHD / Historie MHD..
CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD
VYHLEDÁVÁNÍ SPOJENÍ (NOVÉ OKNO)
JÍZDNÍ ŘÁDY LINKOVÉ
JÍZDNÍ ŘÁDY ZASTÁVKOVÉ
TARIF (CENÍK JÍZDNÉHO)
MAPY SÍTĚ LINEK
SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
ZMĚNY V PROVOZU A UZAVÍRKY
PLATEBNÍ (ČIPOVÉ) KARTY
INTERAKTIVNÍ MAPA MĚSTA A MHD
.
PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE
UZEL "AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ"
AKTUALITY, ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
PRAVIDELNÝ PROVOZ MHD
SEZNAM ZASTÁVEK MHD
ULICE A NEJBLIŽŠÍ ZASTÁVKY MHD
CÍLE CEST A NEJBLIŽŠÍ ZASTÁVKY MHD
GARANTOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SPOJE
SEZNAM ZRYCHLENÝCH SPOJŮ
DALŠÍ PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE
.
KONTAKT A DISKUZE
KONTAKTNÍ INFORMACE
KONTAKT - WEBOVÉ ROZHRANÍ
VOLNÉ SDRUŽENÍ "ZA ŽĎÁRSKOU MHD"
ZASÍLÁNÍ NOVINEK E-MAILEM
SPOLUPRACUJTE S NÁMI
PODPOŘTE TYTO STRÁNKY
NÁZORY, DOTAZY, KOMENTÁŘE
ČLÁNKY V TISKU O MHD
DALŠÍ INFORMACE A NEZAŘAZENÉ
 .....
ZAJÍMAVOSTI Z MHD
ODKAZY K MHD A K MĚSTU
HISTORIE MHD
50 LET OD ZAHÁJENÍ PROVOZU
VÍTE, ŽE ...?
FOTOGALERIE MHD (OD ROKU 2001)
VIDEA Z MHD
STUDIE MHD
STUDIE PROVEDITELNOSTI IDS
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI
 ..
ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ
OHODNOŤTE TYTO STRÁNKY
FONTY PÍSEM Z DOPRAVY
HRY S MOTIVEM Z MHD
VYSTŘIHOVÁNKY
TEST - ZNÁTE DOBŘE MHD?
KVÍZ - NEJBLIŽŠÍ ZASTÁVKY MHD
VÝSLEDKY PŘEDCHOZÍCH ANKET


© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001
.
HISTORICKÉ DOKUMENTY
OPATŘENÍ ŘEDITELE ZÁVODU
.
NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této stránce se nachází jeden z historických dokumentů, který se váže k MHD Žďár nad Sázavou.
Nejedná se o oskenovaný dokument, ale o jeho přepis.
.

.
.
Československá státní automobilová doprava, n.p. Brno, d.z. 614
Žďár nad Sázavou 11.května 1982
.
Opatření ředitele závodu č. 6/82
.
Věc: Zavedení nového systému v odbavování cestujících v městské hromadné dopravě ČSAD Žďár nad Sázavou, platné od 23.5.1982 
V zájmu racionalizace odbavování cestujících v městské hromadné dopravě ve Žďáře n.S. zavádí se od platnosti nových jízdních řádů tj. od 23.května 1982 nový systém bezhotovostního styku. Tarifní podmínky platné v městské hromadné dopravě ČSAD n.p. Brno zůstávají beze změny i nadále v platnosti. 
Jízdenky MHD budou výlučně prodávány mimo vozidla MHD v předprodeji. Předprodej jízdenek je zajištěn ve vybraných prodejnách podniku Potraviny, Jednota, RaJ a PNS ve Žďáře nad Sázavou. Dále dvěma prodejními automaty „Merona“. Jeden je umístěn na autobusovém nádraží, druhý v prostoru náměstí u vchodu do prodejny Drobné zboží. 
Nástup i výstup cestujících se bude provádět všemi dveřmi, čímž dojde ke zrychlení dopravy. Řidič tak bude mít možnost věnovat se výhradně řízení vozidla. Jeho povinností bude měnění kódů ve znehodnocovačích a to nejméně jedenkrát za dva spoje. 
Číslo nastaveného kódu před započetím jízdy zapíše řidič do „Odpočtu tržeb průvodčího“, v rubrice stav hlavního kusového počítadla, kde bude také uvedeno datum, číslo linky a čísla spojů. Pro potřebu řidičů přikládáme tabulku s kombinacemi čísel při použití čtyřech kolíčků jako pomůcku. Při změně kódů se bude vždy používat všech kolíčků a to z důvodu nejvyšší možné kombinace /126/, jednak z důvodu menší možnosti ztráty kolíku. 
Ihned po nástupu do vozidla je cestující /pokud nevlastní předplatní síťovou měsíční jízdenku/ povinen označit jízdenku zakoupenou v předprodeji ve znehodnocovači. Cestující bez platné jízdenky zaplatí přirážku k jízdnému ve výši 50,- Kč. Na tuto částku bude vystavena doplatková psaná jízdenka. 
U autobusů městského provedení budou zabudovány minimálně tři kusy znehodnocovače. U autobusů linkových zajišťujících spoje bude znehodnocovač umístěn u každých dveří. V  případě nutného a nepředvídatelného použití autobusu, který není vybaven znehodnocovačem, budou jízdenky děrovány strojkem Setright, případně děrovacími kleštěmi. Autobusy ostatních linek nebudou znehodnocovači vybaveny, a proto tedy jízdenky zakoupené v předprodeji nebudou v těchto autobusech platit. 
Ve všech autobusech musí být vyvěšen návod pro cestující, jakým způsobem se jízdenka znehodnocuje a dále upozornění pro cestující. K zajištění řádné disciplinovanosti ze strany cestujících na spojích MHD ve vztahu k plnění tarifních povinností je zabezpečen důsledný a trvalý systém kontroly. Řidiči vozidel MHD jsou povinni provádět namátkové kontroly. Provedenou kontrolu zapíše řidič do odpočtu na spodní okraj tiskopisu. Řidiči náleží za každou vybranou přirážku k jízdnému odměna ve výši 15% z celkové částky, tj. 7,50 Kč. V prvních čtrnácti dnech posuzovat tarifní přestupky individuálně s případným prominutím doplatkového jízdného. 
Věříme, že všichni zaměstnanci závodu vytvoří takové podmínky, aby nové opatření MHD bylo realizováno bez závad a oprávněných stížností cestující veřejnosti. 

Ředitel závodu:  Ing. Ladislav Nedbal

Příloha: Seznam kódů (pozn. k textu: nedoloženo)
.
.

.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.ODKAZY K MHD A K MĚSTU
-.HISTORIE MHD
-.50 LET OD ZAHÁJENÍ PROVOZU
-.VÍTE, ŽE ...?
-.FOTOGALERIE MHD (OD ROKU 2001)
-.VIDEA Z MHD
-.STUDIE MHD
-.STUDIE PROVEDITELNOSTI IDS
-.DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky
.