english        Kurze Information in Deutsch                
   
MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky

   CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD  
.
   PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE  
   KONTAKT A DISKUZE  
.
   ZAJÍMAVOSTI Z MHD  
   ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ  

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001


             Úvodní stránka / Zajímavosti z MHD / Historie MHD  

HISTORICKÉ DOKUMENTY

Dopravní průzkum MHD ve Žďáru nad Sázavou v roce 1973
NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této stránce se nachází jeden z historických dokumentů, který se váže k MHD Žďár nad Sázavou.
Nejedná se o oskenovaný dokument (který byl v uvedeném roce vylepován do vozidel a na vývěsní plochy), ale o jeho přepis.
Dopravní průzkum z března roku 1973 (město Žďár nad Sázavou bylo rozděleno do 6-ti oblastí) byl prováděn mj. i pro spoje ČSAD a ČSD.
.

.
.
Hromadná doprava MHD (vykonávaná ČSAD)
.
1. Účel průzkumu
Spočívá ve zjištění dopravních vztahů mezi jednotlivými oblastmi města. Tímto způsobem bude zjištěno: 
a) počet přepravených osob na jednotlivých linkách mezi jednotlivými zastávkami, 
b) nástupy a výstupy na jednotlivých zastávkách. 
.
2. Rozsah průzkumu
Dopravní průzkum bude proveden obousměrně na všech dopravních prostředcích MHD (autobusy ČSAD) a to ve stejný den jako doprava. 
Jedná se o linky: 
  06979 Žďár nad Sázavou - nádraží ČSAD - náměstí - Žďár nad Sázavou IV - Vysočany - Žďár nad Sázavou III 
A06979 Žďár nad Sázavou - nádraží ČSAD - náměstí - Vysočany - Žďár nad Sázavou II - Pilská nádrž 
B06979 Žďár nad Sázavou - Tokoz 
.
3. Metoda průzkumu
Průzkum bude prováděn zvláštními sčítacími lístky, které budou vydávány v dopravních prostředcích MHD při nástupu všem cestujícím, jedoucím na jakékoliv jízdné. 
Během průzkumu budou vydány zvláštní sčítací lístky. 
Sčítací lístky budou sbírány do připravených sáčků. 
Sčítací archy pro sčítače budou rozlišeny pro směr tam a zpět. 
Sčítací archy platí vždy pro jednu linku a jednu jízdu (z výchozí stanice do cílové stanice). 
.
4. Způsob provádění
Řidič spolu s přiděleným sčítačem budou vydávat při nástupu všem cestujícím sčítací lístky. Sčítač před započetím jízdy na konečné napíše čas odjezdu a číslo bloku na sčítací arch. 
Na každé zastávce potom vypíše poslední vydané dvojčíslí. Při vystupování odevzdá každý cestující sčítací lístek sčítači, který stojí u každých výstupních dveří. Tento sčítač má sadu malých sáčků opatřených čísly zastávek v tom pořadí, ve kterém za sebou zastávky následují. Po ukončení průzkumu se materiály odeberou ve vozovně. 
.
5. Personální a materiální zabezpečení
a) Sčítači budou pracovat ve dvou směnách po 9 hod. Ráno se provede nástup při výjezdu z garáží. Výměna směn se provede na konečných stanicích. U posilových vozů provedou sčítání zaměstnanci ČSAD. 
b) Materiály pro každý vůz budou uloženy během noci před průzkumem do každého vozu (umístí si je do prostoru služebního sedadla) pracovníky Dopravoprojektu Brno. 
Po řidičích se žádá, aby v den průzkumu dodržovali jízdní doby, nástupy a výstupy se prováděly patřičnými vchody a na každé zastávce oznamovali sčítači u vchodu číslo zastávky (dle seznamu). 
Stejným způsobem budou vyškoleni sčítači, kteří budou seznámeni s bezpečnostními předpisy a bude pro ně zajištěno pojištění. 
.
6. Propagace
Týden před průzkumem se vylepí do všech autobusů místní dopravy plakáty, které budou obsahovat pokyny pro cestující. 
.
.

.
VÝLEPOVÉ LINKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY (vždy nové okno):
linka 1, linka 2, linka 3, linka 4, linka 5, linka 6, linka 7, linka 8 a linka 9.
.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Historie MHD
-.50 let od zahájení provozu
-.Víte, že ...?
-.Vystřihovánky
-.Fotogalerie MHD (od roku 2001)
-.Videa z MHD
-.Studie MHD
-.Studie proveditelnosti IDS
-.Další zajímavosti
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky