english        Kurze Information in Deutsch                
   
MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky

   CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD  
.
   PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE  
   KONTAKT A DISKUZE  
.
   ZAJÍMAVOSTI Z MHD  
   ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ  

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001


             Úvodní stránka / Zajímavosti z MHD / Historie MHD  

HISTORICKÉ DOKUMENTY

Upozornění cestujícím MHD z roku 1982
NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této stránce se nachází jeden z historických dokumentů, který se váže k MHD Žďár nad Sázavou.
Nejedná se o oskenovaný dokument (který byl v uvedeném roce vylepován do vozidel a na vývěsní plochy), ale o jeho přepis.
.

.

Upozornění cestujícím městské hromadné dopravy ve Žďáře nad Sázavou
.
ČSAD d.z. 614 Žďár nad Sázavou upozorňuje použivatele městské hromadné dopravy ve Žďáře nad Sázavou na změnu v odbavování cestujících. 
Dne 23.května 1982 bude změněn dosavadní prodej jízdenek řidiči v autobusech na způsob odbavování znehodnocovači jízdenek. Zavedením tohoto systému dojde k urychlení nástupu a výstupu cestujících vzhledem k tomu, že toto bude prováděno všemi dveřmi autobusu. 
Platnost síťových měsíčních jízdenek na MHD v relacích za 11 a 21 Kč zůstává beze změny. 
Předprodej jízdenek MHD je zajištěn ve vybraných prodejnách podniku Potraviny, jednota, RaJ a PNS ve Žďáře nad Sázavou. Vytypované prodejny budou označeny prodejními terči na viditelném místě. Dále je předprodej zajištěn dvěma prodejními automaty „MERONA“. Jeden je umístěn na autobusovém nádraží u vchodu do informační kanceláře ČSAD, druhý automat je zabudován v prostoru náměstí u vchodu do prodejny „Hračky a sport“. 
Povinnosti cestujících: 
Cestující mající síťovou jízdenku, je povinen se prokázat při vstupu do vozidla cestujícím v autobuse, ukázáním síťové jízdenky. Cestující s jízdenkou zakoupenou v předprodeji je povinen po vstupu do vozidla si tuto sám proděrovat ve znehodnocovači jízdenek připevněným ve vozidle, zasunutím jízdenky do ústí znehodnocovače a zatažením za ústí znehodnocovače ve směru k sobě. Tuto proděrovanou jízdenku je cestující povinen uschovat nejen po celou dobu přepravy, ale i při výstupu z vozidla, jinak je pro kontrolní orgány cestujícím bez platné jízdenky. V případech, kdy bude cestující zjištěn bez platné jízdenky, je povinen podle tarifu uhradit pokutu kontrolnímu orgánu ve výši 50,- Kčs, dále prokázat totožnost občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti. 
Autobusy ostatních linek, které zajišťují dopravu na některých zastávkách označených MHD nebudou vybaveny znehodnocovači jízdenek, a proto tedy jízdenky zakoupené v předprodeji v těchto autobusech nebudou platit. 
Upozorňujeme, že prodej jízdenek MHD v autobusech nebude prováděn. 
Pro informaci uvádíme, že jízdenky zakoupené v předprodeji platí na všech MHD v Jihomoravském kraji, kde je MHD provozována podnikem ČSAD. Jsou to města Znojmo, Prostějov, Hodonín, Třebíč, Břeclav a další. 
ČSAD n.p. Brno 
d.z. 614 Žďár nad Sázavou 
.
.

.
VÝLEPOVÉ LINKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY (vždy nové okno):
linka 1, linka 2, linka 3, linka 4, linka 5, linka 6, linka 7, linka 8 a linka 9.
.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Historie MHD
-.50 let od zahájení provozu
-.Víte, že ...?
-.Vystřihovánky
-.Fotogalerie MHD (od roku 2001)
-.Videa z MHD
-.Studie MHD
-.Studie proveditelnosti IDS
-.Další zajímavosti
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky