přechod na úvodní stranu
MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky
....english..Deutsch...........
........................
.
.
.......... ..Úvodní stránka / Zajímavosti z MHD / Historie MHD..
CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD
VYHLEDÁVÁNÍ SPOJENÍ (NOVÉ OKNO)
JÍZDNÍ ŘÁDY LINKOVÉ
JÍZDNÍ ŘÁDY ZASTÁVKOVÉ
TARIF (CENÍK JÍZDNÉHO)
MAPY SÍTĚ LINEK
SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
ZMĚNY V PROVOZU A UZAVÍRKY
PLATEBNÍ (ČIPOVÉ) KARTY
INTERAKTIVNÍ MAPA MĚSTA A MHD
.
PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE
UZEL "AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ"
AKTUALITY, ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
PRAVIDELNÝ PROVOZ MHD
SEZNAM ZASTÁVEK MHD
ULICE A NEJBLIŽŠÍ ZASTÁVKY MHD
CÍLE CEST A NEJBLIŽŠÍ ZASTÁVKY MHD
GARANTOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SPOJE
SEZNAM ZRYCHLENÝCH SPOJŮ
DALŠÍ PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE
.
KONTAKT A DISKUZE
KONTAKTNÍ INFORMACE
KONTAKT - WEBOVÉ ROZHRANÍ
VOLNÉ SDRUŽENÍ "ZA ŽĎÁRSKOU MHD"
ZASÍLÁNÍ NOVINEK E-MAILEM
SPOLUPRACUJTE S NÁMI
PODPOŘTE TYTO STRÁNKY
NÁZORY, DOTAZY, KOMENTÁŘE
ČLÁNKY V TISKU O MHD
DALŠÍ INFORMACE A NEZAŘAZENÉ
 .....
ZAJÍMAVOSTI Z MHD
ODKAZY K MHD A K MĚSTU
HISTORIE MHD
50 LET OD ZAHÁJENÍ PROVOZU
VÍTE, ŽE ...?
FOTOGALERIE MHD (OD ROKU 2001)
VIDEA Z MHD
STUDIE MHD
STUDIE PROVEDITELNOSTI IDS
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI
 ..
ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ
OHODNOŤTE TYTO STRÁNKY
FONTY PÍSEM Z DOPRAVY
HRY S MOTIVEM Z MHD
VYSTŘIHOVÁNKY
TEST - ZNÁTE DOBŘE MHD?
KVÍZ - NEJBLIŽŠÍ ZASTÁVKY MHD
VÝSLEDKY PŘEDCHOZÍCH ANKET


© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001
.
HISTORICKÉ DOKUMENTY
UPOZORNĚNÍ CESTUJÍCÍM MHD Z ROKU 1982
.
NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této stránce se nachází jeden z historických dokumentů, který se váže k MHD Žďár nad Sázavou.
Nejedná se o oskenovaný dokument (který byl v uvedeném roce vylepován do vozidel a na vývěsní plochy), ale o jeho přepis.
.

.

Upozornění cestujícím městské hromadné dopravy ve Žďáře nad Sázavou
.
ČSAD d.z. 614 Žďár nad Sázavou upozorňuje použivatele městské hromadné dopravy ve Žďáře nad Sázavou na změnu v odbavování cestujících. 
Dne 23.května 1982 bude změněn dosavadní prodej jízdenek řidiči v autobusech na způsob odbavování znehodnocovači jízdenek. Zavedením tohoto systému dojde k urychlení nástupu a výstupu cestujících vzhledem k tomu, že toto bude prováděno všemi dveřmi autobusu. 
Platnost síťových měsíčních jízdenek na MHD v relecích za 11 a 21 Kč zůstává beze změny. 
Předprodej jízdenek MHD je zajištěn ve vybraných prodejnách podniku Potraviny, jednota, RaJ a PNS ve Žďáře nad Sázavou. Vytypované prodejny budou označeny prodejními terči na viditelném místě. Dále je předprodej zajištěn dvěma prodejními automaty „MERONA“. Jeden je umístěn na autobusovém nádraží u vchodu do informační kanceláře ČSAD, druhý automat je zabudován v prostoru náměstí u vchodu do prodejny „Hračky a sport“. 
Povinnosti cestujících: 
Cestující mající síťovou jízdenku, je povinen se prokázat při vstupu do vozidla cestujícím v autobuse, ukázáním síťové jízdenky. Cestující s jízdenkou zakoupenou v předprodeji je povinen po vstupu do vozidla si tuto sám proděrovat ve znehodnocovači jízdenek připevněným ve vozidle, zasunutím jízdenky do ústí znehodnocovače a zatažením za ústí znehodnocovače ve směru k sobě. Tuto proděrovanou jízdenku je cestující povinen uschovat nejen po celou dobu přepravy, ale i při výstupu z vozidla, jinak je pro kontrolní orgány cestujícím bez platné jízdenky. V případech, kdy bude cestující zjištěn bez platné jízdenky, je povinen podle tarifu uhradit pokutu kontrolnímu orgánu ve výši 50,- Kč, dále prokázat totožnost občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti. 
Autobusy ostatních linek, které zajišťují dopravu na některých zastávkách označených MHD nebudou vybaveny znehodnocovači jízdenek, a proto tedy jízdenky zakoupené v předprodeji v těchto autobusech nebudou platit. 
Upozorňujeme, že prodej jízdenek MHD v autobusech nebude prováděn. 
Pro informaci uvádíme, že jízdenky zakoupené v předprodeji platí na všech MHD v Jihomoravském kraji, kde je MHD provozována podnikem ČSAD. Jsou to města Znojmo, Prostějov, Hodonín, Třebíč, Břeclav a další. 
ČSAD n.p. Brno 
d.z. 614 Žďár nad Sázavou 
.
.

.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.ODKAZY K MHD A K MĚSTU
-.HISTORIE MHD
-.50 LET OD ZAHÁJENÍ PROVOZU
-.VÍTE, ŽE ...?
-.FOTOGALERIE MHD (OD ROKU 2001)
-.VIDEA Z MHD
-.STUDIE MHD
-.STUDIE PROVEDITELNOSTI IDS
-.DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky
.