english        Kurze Information in Deutsch                
   
MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky

   CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD  
.
   PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE  
   KONTAKT A DISKUZE  
.
   ZAJÍMAVOSTI Z MHD  
   ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ  

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001


             Úvodní stránka / Zajímavosti z MHD / Studie MHD  

STUDIE MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Příloha 2: Vybraná legislativa k MHD
NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této stránce se můžete seznámit s přílohou 2 studie MHD. Seznam právních norem není vyčerpávající, jsou uvedny pouze vybrané právní normy, které mají vliv na provozování městské hromadné dopravy, resp. městské autobusové dopravy.
Návrhy na doplnění seznamu právních norem můžete zasílat mailem (viz odkaz "Kontaktní informace").
.

.
Zákon č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
Prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb. zákona o silniční dopravě
Vyhláška č. 122/2014 Sb. o jízdních řádech veřejné linkové dopravy
Vyhláška č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
Nařízení vlády č. 295/2010 Sb. o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících
Nařízení vlády č. 63/2011 Sb. o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících 
Vyhláška č. 296/2010 Sb. o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace
Vyhláška č. 297/2010 Sb. o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a o změně souvisejících zákonů - tzv. protikuřácký zákon
ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek (účinnost od 1.6.2007)
ČSN 73 6425-2 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště (účinnost od 1.9.2009)
ČSN 01 8500 Základní názvosloví v dopravě (účinnost od 1.9.1989)
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy (účinnost od 1.8.1988)
ČSN EN 1436 (73 7010) Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení (účinnost od 1.8.1998)
ČSN EN 15140 Veřejná přeprava osob - Základní požadavky a doporučení pro systémy hodnocení kvality poskytované služby (účinnost od 1.1.2007)
ČSN EN 13816 Doprava - Logistika a služby - Veřejná přeprava osob - Definice jakosti služeb, cíle a měření (účinnost od 1.4.2003)
Charta práv cestujících v evropské hromadné dopravě
Souhrn symbolů pro veřejnou dopravu - symboly pro železniční a autobusové stanice a zastávky, letiště, městskou dopravu včetně metra upravené pro optimální čitelnost a podle norem ISO
Zelená kniha - Na cestě k nové kultuře městské mobility - doporučené
Zelená kniha - Koncepce veřejné dopravy - doporučené
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2016/2338 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici (pozn.: částečný vliv i na MHD)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (použije se od 1.3.2013)
..


DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Historie MHD
-.50 let od zahájení provozu
-.Víte, že ...?
-.Vystřihovánky
-.Fotogalerie MHD (od roku 2001)
-.Videa z MHD
-.Studie MHD
-.Studie proveditelnosti IDS
-.Další zajímavosti
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky